Trafik ve İş Kazasında Anne ve Baba Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alır Mı?

Trafik ve İş Kazasında Anne ve Baba Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alır Mı?
Destekten yoksun kalma tazminatı hususunda akrabalık, mirasçılık gibi kanuni veya sözleşmeye dayalı bir bakımı konu almamaktadır. Ölenin destek sayılmasında kanuni açıdan yeterli görülmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, bir kişinin haksız bir fiil sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle, ölen kişiden maddi destek alan yakınlarının maddi kayıplarını telafi etmek amacıyla verilen hukuki bir haktır. Bu tazminat, ölen kişinin hayattayken sağladığı maddi desteğin kesilmesi sonucunda oluşan zararların giderilmesini amaçlar.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Durumlarda İstenir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, genellikle trafik kazaları, iş kazaları ve cinayet gibi haksız fiiller sonucu bir kişinin ölümü üzerine açılabilir. Bu tazminat, ölen kişinin maddi desteğini alan yakınlarının, ölüm nedeniyle uğradıkları maddi zararları telafi etmek için başvurdukları bir haktır.

Anne Baba Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilir mi?

Evet, anne baba da destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. Yargıtay kararlarına göre, anne babanın maddi durumları iyi olsa bile, gelecekteki olası ihtiyaçları göz önünde bulundurularak destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kimlere Verilir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenden maddi destek alan herkese verilebilir. Bu, ölen kişinin akrabası (nişanlı, amca, dayı vb.) olabileceği gibi, ölenle hiçbir akrabalık bağı olmayan bir arkadaşı da olabilir.

Torun Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilir mi?

Evet, torunlar da destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. Eğer torunlar, dede veya nineden maddi destek alıyorsa ve bu destek, dede veya ninenin ölümü ile kesilirse, torunlar da tazminat talep edebilir.

Anne ve Baba Çocukları İçin Zorunlu Destek midir?

Evet, anne ve babanın çocuklarına destek olma yükümlülüğü vardır ve bu yükümlülük, onların ölümüne kadar sürer. Anne ve babanın her ikisinin de ölmesi veya bakıma muhtaç hale gelmeleri durumunda, çocukların maddi desteği, kardeşleri veya diğer yakınları tarafından sağlanmalıdır.

Destekten Yoksun Kalma Ödeneği Kimlere Ödenir?

Destekten yoksun kalma ödeneği, genellikle ölen kişinin annesi, babası, çocukları ve/veya eşi tarafından talep edilir. Kardeşlerin tazminat alabilmesi için, ölen kardeşin sağ kalan kardeşe maddi destek sağlayabilecek durumda olması gerekmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında, ölen kişinin hayattayken aldığı ücret, bakiye ömrü, kusur oranı, destekten yoksun kalanların destek payları ve destek yıllarının çarpımı dikkate alınır.

Trafik ve İş Kazasında Anne ve Baba Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Alır?

Destekten yoksun kalma tazminatı hak sahipleri anne, baba, eş, kardeş ve çocuklar olarak belirlenmiştir.

Hukuk sistemimizde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenen destekten yoksun kalma tazminatında, “ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler” başlıklı maddelerde kimler tarafından talep edilebileceği belirtilmiştir.

Trafik ve İş Kazasında Anne ve Baba Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Bu bağlamda bir kimsenin bir başkasının desteği olarak kabul edilebilmesi için, fiili bakım münasebetinin mevcut olması yeterli görülmektedir. Dolayısıyla destekten yoksun kalma tazminatı anne baba gibi kan bağı olan kişileri kapsamaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatı hususunda akrabalık, mirasçılık gibi kanuni veya sözleşmeye dayalı bir bakımı konu almamaktadır. Bu bağlamda sözleşmeden doğan bir sorumluluk bulunmaksızın, bir kimsenin fiili açıdan ve süreklilik arz edecek şekilde bir başkasına yardım etmesi, söz konusu fiili yardımın ileride gerçekleşmesinin beklenir olması gibi hususların vardığı ölenin destek sayılmasında kanuni açıdan yeterli görülmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Çocukların Anne Babaya Destekleri

Hukuk sistemimizde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerince düzenlenen destekten yoksun kalma tazminatında ölümlü bir iş kazası veya trafik kazası gibi vakalarda, hak sahibi konumunda bulunan kişi ya da kişiler arasında ölen kişinin anne ve babası da bulunmaktadır.

Nitekim çocukların anne ve babasına destekleri Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 22.06.2018 tarihli kararı ile hukuk sistemimizde yer edinmiştir.

Bu bağlamda anne ve babanın yetiştirdikleri çocuklarının varlığı, zaman zaman da olsa gelip elini öpüp hal ve hatırını sorması hukuken bir destek olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple anne ve babaların çocuklarının ölümü durumunda destekten yoksun kalacakları kabul edilerek ilgili kanunlar nezdinde hukuk sistemimizde yer etmiştir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Anne ve Babanın Çocuklarına Destekleri

Kanunlar nezdinde yasal bir görev statüsü kazandırılan anne ve babanın çocuklarına bakma görevi, Türk Medeni Kanunu hükümlerince düzenlenmiştir.

Bu bağlamda çocuk 18 yaşına gelene kadar anne ve babalarında destek görmektedir. Dolayısıyla ilgili kanunda yer alan hükümlere göre; çocuğun 19 yaşına kadar anne veya babası tarafından bakıldığına kanıt göstermesi gerekmeksizin destek gördüğü kabul edilmektedir.

TMK’nun ilgili maddelerinde çocuğun öğrenim görmesi durumunda destek süresinin 25 yaşına kadar devam ettiği belirtilmektedir. Öte yandan çocuğun evlilik dışı veya üvey olması da söz konusu durumda destek görme hususunu ortadan kaldırmamaktadır.

Bu ve buna ilişkin destekten yoksun kalma tazminatı anne baba hususunda bilinmesi gereken detaylı bilgiler için hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu haber toplam 188 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara