Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi
Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi hazırlama süreci, acele edilmeden doğru, araştırma yapılarak başlanmalıdır. Trafik Kazası Tazminat Davasında ki tazminat davalarının doğru şekilde ilerlemesi, kazadan dolayı mağduriyetin giderilerek tazminatların alınmasında doğru şekilde hazırlanacak Trafik kazası tazminat dilekçesi yön...
Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır Hazırlanır? Trafik kazası geçiren kişinin tazminat davası dilekçesi, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilir. Trafik kazası durumunda tazminat davası açılabilecek yetkili mahkeme;
 • Araç sahibinin ya da kusurlu sürücünün ikamet adresinde,
 • Trafik kazasının meydana geldiği adreste,
 • Davacının kendi ikamet ettiği adreste,
 • Trafik sigortası merkezi adresinde
Bulunan mahkeme olabilecektir. Trafik kazası tazminat dava dilekçesi yazılırken, istenen tazminat miktarı belirtildiğinde, “fazlaya ilişkin hakların saklı kalması” ibaresi eklenir. Dilekçe, ilgili mahkemeye hitaben yazılır. Açıklama kısmında söz konusu olay ve bilirkişi raporlarına değinilir, deliller gösterilir. Akabinde dilekçe kişinin kendisi ve varsa vekili tarafından imzalanır.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler Açar?

Trafik kazalarında tazminat davalarını, kişinin kendisi ya da yakınları açabilecektir. Buna göre;
 • Kişi kaza nedeniyle yaralanmışsa, maddi ve manevi tazminat talep edebilir.
 • Kişi kaza nedeniyle ağır derecede yaralanmışsa, kişinin yakınları yalnızca manevi tazminat talep edebilir.
 • Kişi kaza nedeniyle hayatını kaybetmişse, yakınlar maddi, manevi ve destekten yoksun kalma tazminat taleplerinde bulunabilir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılır?

Dava elbette haksız fiil neticesiyle açılmakta olduğundan, haksız fiili işleyen kişilere karşı açılacaktır. Haksız fiili işleyen kişiler;
 • Aracın sürücüsü,
 • Aracın sahibi,
 • Aracın işleteni,
 • Sigorta şirketi
Olabilecektir.

Trafik Kazalarında Zaman Aşımı Nedir? 

Trafik kazalarında zaman aşımı süresi, dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kaza gerçekleştiği anda, yani haksız fiil oluştuğu anda zaman aşımı süresi başlamıştır. Zaman aşımını iki şekilde incelemek mümkündür;
 • Tazminat davası zaman aşımı süresi, 2 yıl herhalde 10 yıldır.
 • Ceza davası zaman aşımı süresi, ceza davasının niteliğine göre değişir ve ceza davasının zaman aşımı süresi davada göz önünde bulundurulur.

Trafik Kazasında Ölüm Gerçekleştiğinde İstenen Tazminatlar

Kişi eğer hayatını kaza nedeniyle kaybetmişse, ölümlü trafik kazası tazminat davasında kişinin yakınları;
 • Tedavi giderlerinin karşılanması,
 • Cenaze giderlerinin karşılanması,
 • Maddi ve manevi tazminat,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı
Taleplerinde bulunabilirler. Destekten yoksun kalma talebinde kişi eğer bekarsa, kişinin anne ve babasının destekten yoksun kaldığı hükmü karinedir. Bu durumda anne ve babanın durumu kanıtlamasına ihtiyaç yoktur. Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi hazırlama süreci, acele edilmeden doğru, araştırma yapılarak başlanmalıdır. Trafik Kazası Tazminat Davasında ki tazminat davalarının doğru şekilde ilerlemesi, kazadan dolayı mağduriyetin giderilerek tazminatların alınmasında doğru şekilde hazırlanacak Trafik kazası tazminat dilekçesi yön verecektir. Önceki yazılarımızda da özellikle belirtildiği gibi, hiç bir hukuk davasında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Herkes kendi dilekçesini yazarak kendi davasını açabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu, Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi hazırlanırken mutlaka avukat desteği ve danışmanlığı alınması özellikle tavsiye ediyoruz. İnternet sayfalarında verilen trafik kazası tazminat dilekçe örneği kendi durumunuza ve davanıza uyum sağlamayabilir. Çünkü her davanın oluşu, yaşanış şekli, kazadaki kusuru, iş göremezlik oranı farklıdır. Bu belirtilen hususlar ise tamamen tazminat miktarını etkilemektedir.  

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi Konusu Nasıl Yazılır?

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi yukarıda ki başlıklardan sonra konusu özellikle belirtilmelidir. Konusu yazılırken Trafik kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kaldığı özellikle belirtilmelidir. Bunun dışında konusu içine ne kadar maddi, ne kadar manevi tazminat talep edileceği, mahkemenin maddi ve manevi tazminat hükmetmesi üzerine işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talep ve arz olunur.

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi Açıklama Bölümü Nasıl Yazılır?

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesinin en önemli kısmı dava dilekçesinin açıklama bölümüdür. Açıklama bölümünde giriş, konun anlatılması ve sonuç kısmı ile sonlandırılmalıdır. Bu kısımları maddelere ayrılarak gerekirse numara verilerek yazılmalıdır. İlk maddede trafik kazasının nerede nasıl meydana geldiği, kazaya karışan araç ve plakaları, araç maliki belirtilir. Trafik kazası sonucu yaralanma veya uzuv kaybı, ölüm var mı belirtilir. Yaralılara ait  iş göremezlik oranı olduğu belirtilir. Diğer madde de ise, tarafik kazasının da trafik görevlilerin tutmuş olduğu Trafik Kazası Tespit Tutanağı'na vurgu yapılara,  kazanın nedeni belirtilir. Örnek olarak "kaza tespit tutanağında aşırı hız nedeni ile kontrolünü kaybeden davalının sevk ve idaresindeki otomobilin, normal seyrinde bulunan müvekkilimizin sevk ve idaresindeki araca sol arkadan çarpması sonucu, müvekkilimizin kullandığı aracın takla atması sonucu meydana geldiği tespit edilmiş karşı tarafın n kusuru 8/8 olarak belirlenmiştir" şeklinde yazılarak kusur durumu belirtilerek bu davanın neden açıldığı, ihtiyaç duyulduğu belirtilir.

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi Sonuç Bölümü Nasıl Yazılır?

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesinin sonuç bölümü artık dilekçenin can alıcı ve önemli noktasıdır. Sonuç bölümünde trafik kazasından dolayı talep edilen tazminatların neler olduğu, ne kadar tazminat talep edildiği belirtilir. Ayrıca sonuç bölümünde tazminatın " yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ve avukat vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini"  özellikle belirtilmelidir.

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesinde Başka Hangi Bölümler Vardır?

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi yukarıda belirtilen maddeler ışığında hazırlanarak, en son kısma hukuki delilerin neler olduğu, kanun maddelerinin neler olduğu belirtilmelidir. En son olarak da dava dilekçesinin Ekleri yer almaktadır. En alt kısma Ekler maddesi açılarak, dava ile ilgili, Yaralama ve Ölümü Gösterir Hastane Kayıtları, … sayılı Kaza Tespit Tutanağı, Tedavi Masraflarını Gösterir Makbuzlar, İlaç Kullanımına Dair Reçeteler, Varsa Psikolog Raporu, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları  gösterir tanık listesi, madde madde yazılır. Bu eklere ait belgelerde dilekçenin en sonuna, numara verilerek dava dilekçesinin sonuna konur. Trafik kazası tazminat dilekçesinin hazırlanması yukarıda anlatıldığı gibi karmaşık ve bir o kadarda araştırma yapılması gereken konular bulunmaktadır. Bu araştırmanın dışında da hukuk bilgisinin olması gerekmektedir. Avukat desteği veya danışmanlığı almadığınız takdirde dava dilekçesinin hazırlanmasında zorlanacağınız gibi, Yanlış açılan dava, talep edilen tazminat miktarı nedeniyle, davanın red edilmesi, veya tazminat miktarlarının düşmesi sonucu davaya yaptığınız masraflarla birlikte karşı tarafın yapmış olduğu masraflar ve karşı avukat ücretlerini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Trafik kazası tazminat davası ile ilgili olarak bulduğunuz bölgede baroya kayıtlı avukat meslektaşlarımızla mutlaka randevu alarak görüşme yapmanızı tavsiye ediyoruz. Makalemizde sırayla Trafik kazası tazminat dilekçesi nasıl hazırlanır, başlıklar şekilde anlatmamız gerekmektedir. Makalemizde Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Trafik Kazası Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Trafik Kazası Tazminat Dava Dilekçesi | Sıkça Sorulan Sorular

TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - TEMYİZ İSTEMİNE KONU KARARIN HUKUKA VE USULE UYGUN OLDUĞU - KARARIN BOZULMASINI GEREKTİRECEK YASAL BİR SEBEBİN BULUNMADIĞI - KARARIN ONANMASI. İstemin Özeti: Davacıya ait aracın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3. maddesi uyarınca altmış gün süreyle trafikten men edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nce; dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla her ne kadar söz konusu araca ait güzergah kullanım izin belgesinin bulundurulmadığı gerekçesiyle yaptırım uygulanmış ise de; Davacının yaptığı başvuru üzerine işlemin tesis edildiği tarihten kısa bir süre sonra söz konusu belgenin ilgili belediyeden temin edildiği görülmüş olup, bu haliyle kişi ve toplum yararı arasındaki dengeyi bozucu nitelikte, hakkaniyet ilkesine ve nesafet kurallarına aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. ÖZET: Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 309 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara