Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi

 YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ NEDİR, YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI

Yabancı mahkemelerin kararlarının Türk Hukukunda geçerli hale gelerek hüküm ve sonuç doğurabilmesi  tanıma veya tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Yabancı mahkeme kararları verildiği  ülke sınırları içerisinde geçerli olup, sonuç doğurur. Yabancı mahkemelerin kararlarının Türk Hukukunda geçerli olabilmesi için, Türkiye’de yetkili ve görevli mahkeme tarafından tanınması veya tenfizi edilmesi gereklidir.

Bu işlemde Türkiye’de Tanıma ve Tenfiz Davası açılması ile olur.  

YARGITAY: YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİ

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2013/5305 Karar: 2013/9912 Karar Tarihi: 29.05.2013

TANIMA VE TENFİZ DAVASI – HAKEM KARARININ BELİRLİ ALACAĞIN TAHSİLİNE YÖNELİK OLDUĞU VE NİSPİ HARCA TABİ OLDUĞU – ALACAK MİKTARININ DAVA TARİHİNDEKİ KARŞILIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ – MAKTU KARAR İLAM HARCINA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Tenfizi istenen yabancı hakem kararı belirli bir alacağın tahsiline yönelik olduğundan dava nispi harca tabidir. O halde tenfizi istenen karardaki alacak miktarının dava tarihindeki Türk Lirası karşılığı tespit edilerek, bu miktar üzerinden 492 Sayılı Kanuna göre nispi karar ilam harcı alınması gerekirken maktu harca hükmedilmesinde isabet görülmemiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak