Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi, Türkiye Cumhuriyetinde aile hukukuna bağlı olan her şey, yetkili nüfus müdürlüğünce kayıt altına alınmaktadır. Yani, Türkiye’de geçerli evlilik kurmak isteyen kişi, eğer yabancı bir ülkede bulunuyorsa ve şartlar da sağlanıyorsa, Türk yetkili konsolosluğuna başvurarak evlenebilir.

Evliliğin sonucunda boşanma gerçekleşirse, yukarıda sayılan nedenlerle, bir ABD vatandaşının Türkiye’de de geçerli olan evlilik ilişkisini ABD’de sona erdirip bu boşanmayı Türkiye’de de geçerli kılmak istemesi durumunda, ABD’den ya da ilgili konsolosluktan aldığı boşanma kararını Türk mahkemelerine onaylatması gerekecektir.

Türkiye’de boşanma davaları kural olarak açık yargılama usulüyle yapılır. Yani mahkeme salonu açıktır. Ancak tarafların talepleri halinde mahkeme, kapalı yargılama usulüne de geçebilir.

Boşanmanın sonucunda ekonomik ve yapısal olarak pek çok netice ortaya çıkar. Bunlardan biri de kadının soyadıdır. Kadın, boşanma davalarında genellikle eski soyadını taşımayı isteyerek, evlilik öncesi soyadını taşır.

Ancak, evlilik birliği sürerken taşıdığı soyadını taşımak konusunda bir çıkarı olduğunu ispat ederse, yani evlilik öncesi soy adına geçmesi halinde kendisi için hak kayıpları meydana gelebilecekse, yargıçtan evlilik birliği sürerken kullandığı soyadını boşanmadan sonra da kullanmayı isteyebilir.

Yargıç, takdir yetkisini kullanmak suretiyle bu talebe onay verebilir. Ancak, koca bu duruma haklı gerekçelerle itiraz edebilme imkanına sahiptir. Eğer, kadının kendisinin soyadını kullanmakta herhangi bir yararının olmadığını ya da eski soyadını kullanması halinde hak kaybı yaşamayacağını ispat etmesi halinde, kadın eski soy adına geri döndürülebilir.

Boşanmanın kadın açısından meydana gelen bir sonucu da, belirli bir süre için evlenme yasağının bulunması durumudur. Şöyle ki, Türk hukukunca geçerli olan bir boşanma işlemi, boşanma işleminin gerçekleştiği günden başlayarak 300 gün boyunca kadın için bir evlenme yasağı koyar.

Ancak kadın, sona ermiş olan evlilikten bir hamilelik durumunun olmadığını tıbbi raporla kanıtlarsa bu yasak ortadan kalkar.

Bu anlamda Mahkeme; tazminat, velayet, mal paylaşımı, nafaka ödenmesi gibi sonuçların da karara bağlandığı yerdir.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI – HAKEM KARARININ BELİRLİ ALACAĞIN TAHSİLİNE YÖNELİK OLDUĞU VE NİSPİ HARCA TABİ OLDUĞU. ALACAK MİKTARININ DAVA TARİHİNDEKİ KARŞILIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Tenfizi istenen yabancı hakem kararı belirli bir alacağın tahsiline yönelik olduğundan dava nispi harca tabidir. O halde tenfizi istenen karardaki alacak miktarının dava tarihindeki Türk Lirası karşılığı tespit edilerek, bu miktar üzerinden 492 Sayılı Kanuna göre nispi karar ilam harcı alınması gerekirken maktu harca hükmedilmesin de isabet görülmemiştir. (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi)

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri