Boşanma Davası

Boşanma Davası
Boşanma davası konusu, eşler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar sonucu boşanma konusunda karar veren eşlerin, hukuki boyutları açısında, boşanma süreci merak konusudur. Boşanma evliliği sona erdiren hukuki sebeplerin başında gelmektedir. Evliliğin sonlandırılması için açılan davanın boşanma ile sonuçlanması bazı şart ve kurallara bağlanmış süreçtir. Boşanma Nedir? Boşanma sadece medeni kanunda belirtilen boşanma sebeplerin ortaya çıkması halinde, mahkemelerde dava konusu edilerek, aile mahkemesi hakiminin
Boşanma davası konusu, eşler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar sonucu boşanma konusunda karar veren eşlerin, hukuki boyutları açısında, boşanma süreci nasıl ilerleyeceği merak edilen konulardır. Boşanma Davası Evliliğin sonlandırması için boşanma davası iki şekilde açılmaktadır. Bunlar; çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davasıdır. Boşanma davasının açılma sebeplerine ve tarafların taleplerine göre boşanma davası süreci belirlenmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları 1 – 2 ayda sonuçlanırken, çekişmeli olan boşanmalar daha uzun sürede sonuçlanmaktadır. Boşanma davası için kanuna göre sebepler ise:
 • Zina,
 • Hayata kast etmek,
 • Eşe yapılan kötü muamele,
 • Yüz kızartıcı suçlar işleme,
 • Eşi terk etme,
 • Akıl hastalıkları,
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması,
 • Anlaşmalı boşanmalar,
 • Ayrı yaşamalar kanuna göre boşanma sebepleri olarak kabul edilmektedir.
https://youtu.be/tUlw0ZV5ryg

Anlaşmalı Boşanma Koşulları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları için öncelikli olarak çiftin 1 seneyi doldurmuş olması gerekir. Çift eğer bir sene doldurmamış ise anlaşmalı olarak boşanamaz. Ancak bir senesi dolmamış olan eşler yukarda bahsedilen sebeplerle çekişmeli boşanma davası açabilir. Boşanma davasında boşanma dilekçesi hazırlanır. Ardından dilekçenin tebliğ edilmesi, ESD araştırması yapılması ve cevap verilmesinden sonraki cevap dilekçeleri ile boşanma süreci başlar. Ön inceleme duruşmalarında tanıkların dinlenmesi gerekir. Diğer delillerin toplanmasından sonra esasa ilişkin beyanların sunulması gerekir. Bu aşamalarda tarafların talepleri ve boşanma gerekçeleri süreci belli eder. Boşanma davası süresi de anlaşmalı davalarda oldukça kısa sürse de çekişmeli davalarda 20 ayı bulabilmektedir.

Boşanma Davası için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma için gerekli evraklar TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanıdır. Boşanma dilekçesi bu noktada en önemli unsurdur. Boşanma dilekçesinin uzman bir avukat eşliğinde hazırlanması gerekir. Dava dilekçesinde bulunması gereken çeşitli ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadelerin doğru olmaması halinde boşanma davası reddedilebilir. Bunun dışında içeriklerin yanlış hazırlanması da hak kayıplarına yol açabilmektedir. Boşanma davası eğer anlaşmalı boşanma davası ise bu noktada eşlerin davada bizzat olması gerekir. Ancak çekişmeli davalarda tarafların davaya çıkması gerekmektedir. Şayet çiftin çocuğu varsa velayet için çocuğun yararları göz önünde bulundurulmaktadır. Velayet için:
 • Çocuğun yaşı,
 • Çocuğun cinsiyeti,
 • Ebeveynlerin çocuklarla anlaşma durumları,
 • Ebeveynlerin ekonomik ve sosyal durumlarına dikkat edilerek karar verilir.

Boşanma

Boşanma evliliği sona erdiren hukuki sebeplerin başında gelmektedir. Evliliğin sonlandırılması için açılan davanın boşanma ile sonuçlanması bazı şart ve kurallara bağlanmış süreçtir.

Boşanma Nedir

Boşanma sadece medeni kanunda belirtilen boşanma sebeplerin ortaya çıkması halinde, mahkemelerde dava konusu edilerek, aile mahkemesi hakiminin vereceği boşanma kararı ile resmiyet kazanacaktır.

Boşanma Davası Nedir

Boşanma davası eşlerin boşanma konusunda ki kararlılığını kanuni boyuta taşıması anlamına gelmektedir. Evliliğin sonlandırılması ve eşlerin boşanma kararı ile resmi olarak ayrılmaları için aile mahkemelerine açacakları boşanma davası ile mümkün olmaktadır. [caption id="attachment_14139" align="aligncenter" width="500"]Boşanma Nedir Boşanma, Boşanma Nedir, Boşanma davası süreci[/caption] Boşanma davasını eşler açacağı gibi, çok istisnai durumlarda, yasal temsilcisi de açabilmektedir. Boşanma davasının açılması için öngörülen sebeplere dayandırılması ve boşanma sebeplerinin ispat edilmesi durumunda karar verileceği unutmamalıdır. Boşanma sebepleri, medeni kanunumuzda özel sebepler ile genel sebepler başlığı altında açıklanmıştır. Bunlar zina, hayata kast kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı , evlilik birliğin sarsılması ve anlaşmalı boşanma olarak sırlanmıştır.

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Boşanma davasında, görevli ve yetkili mahkemelerde açılması koşulu bulunmaktadır. Boşanma davası özel yetkili aile mahkemelerinde açılmaktadır. Aile mahkemesi bulunmuyorsa Asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Boşanma davasında yetkili aile mahkemesi ise, eşlerin ikamet ettiği yerleşim yer adresidir. Bu yoksa eşlerin son 6 aydır ikamet ettiği yerleşim mahkemesi yetkilidir. Örneğin Ankara Altındağ ilçesinde ikamet eden eşler boşanma halinde Ankara Adliyesinde bulunan aile mahkemelerine davanın açılması gerekmektedir. Boşanma davasında yetki konusu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Boşanma davası dilekçesi

Boşanma dava dilekçesi, kanuni olarak belirtilen başlıklar sonrası konusu ve açıklama bölümü ile devam eden boşanmanın yolunu ve iskeletini oluşturan, boşanmadan kaynaklı hakların taleplerin yazılarak  aile mahkemesine sunulan belgedir. Boşanma konusu yazılarak açıklama bölümüne geçilir. Açıklama bölümü boşanmaya sebep olayların anlatıldığı detay kısmıdır. Bu kısımda olaylar kısa, öz ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Önemli kısımların altı çizilmelidir. [caption id="attachment_14140" align="aligncenter" width="500"]Boşanma Davası Dilekçesi Boşanma Davası Dilekçesi Hazırlık Aşaması ve Toplantısı[/caption] Örneğin boşanma dilekçesi açıklama bölümüne " kocam sürekli bir işte çalışmayıp, hırsızlık suçlamasıyla dava açılıp ceza almıştır. Bu hırsızlık suçu nedeniyle şahsi ve ailevi itibarım zedelenmiştir " " Çalışma sebebiyle başka ilde bulunduğu esnada, eve döndüğümde, eşimin evi terk ettiği, ortak çocuklarımızı kendi annesinin yanına bıraktığı, eşiminde şuanda başka birisiyle beraber yaşadığını öğrendim" şeklinde ispatlı ve olay somut olmalıdır. Dilekçenin sonuç ve istekler bölümü, boşanma nedeniyle dava devam ederken öncelikli ne gibi tedbirlerin alınması istiyorsanız onlar belirtilmelidir. Ayrıca, boşanma, velayet ve tazminat talepleriniz belirtilir. Boşanma davası dilekçesi konusu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi

Boşanma davası açılması ile hazırlanan dava dilekçesi, boşanma davası açılan eşe tebliğ edilir. Tebliğ edilen boşanma dilekçesini alan eş iki hafta içerisinde dava dilekçesine cevap vermesi zorunludur. Ayrıca dava dilekçesine cevap yerine, kendi boşanma sebeplerini ortaya sürerek dava dilekçesinde olayların anlatıldığı gibi olmadığı, asıl boşanma sebebi şudur şeklinde kendi iddialarını belirten boşanma davası karşı dava olarak bilenen karşı dava dilekçesi hazırlayarak, hem tebliğ edilen dilekçeye cevap vermiş olacak hemde kendi davasını açarak eşinin açmış olduğu diğer boşanma davası ile birleşmesini talep edebilir. Boşanma davası cevap dilekçesi konusunda daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası süreci

Boşanma davası dava dilekçelerinin hazırlanması ve davanın aile mahkemesinde açılması ile boşanma davası sürecide başlamış olacaktır. Boşanma davası süreci davanın açılması talebine göre iki şekilde sürdürülür. Boşanma çekişmeli boşanma davası açılacağı gibi, anlaşmalı boşanma davası şeklinde de açıla bilinir. İki boşanma davasının süreci farklı ilerlemektedir. Anlaşmalı boşanma davası süreci, eşlerin boşanmanın hukuki ve mali sonuçları olan, boşanma, velayet ve tazminat konularında kendi aralarında anlaşarak hazırladıkları protokol ile aile mahkemesine başvuru yaparak tek duruşmada boşanma sürecini noktalaya bilirler. Çekişmeli boşanma davası süreci ise, eşlerin boşanmanın hukuki ve mali sonuçları hakkında eşler kendi aralarında anlaşamadıklarını, bunu aile mahkemesinin yargılama yaparak boşanma sürecinin noktalanmasını isteye bilirler. Boşanma davasında yetki konusu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Boşanma davası nasıl açılır 2019

Boşanma davası bir önceki yıl olan 2018 yılı yargılamasında medeni kanunumuzda özel yapılan bir değişiklik şuanda bulunmamaktadır. 2019 yılı için sadece yargılama süreleri konusunda çalışmalar yapılmış, Yargıda hedef süre başlığı ile boşanma davalarının aile mahkemelerince daha hızlı sonuca gidilmesi hedeflenerek Hedef süresi belirlenmiştir. Çekişmeli boşanma davalarında 450 gün anlaşmalı boşanma davalarında da hedef süre 45 gün olarak belirlenmiştir. Boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabı ise, çekişmeli boşanma davalarında 450 gün, Anlaşmalı boşanma davalarında 45 gün olarak hedef süre belirlenmiştir. Boşanma davası nasıl açılır konusu hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

Ücretsiz boşanma davası nasıl açılır

Boşanma davalarında geliri bulunmayan eşler davanın açılması ücretlerini karşılayacak maddi güçleri olmaya bilir. [caption id="attachment_14141" align="aligncenter" width="500"]Ücretsiz boşanma davası nasıl açılır Ücretsiz boşanma davası nasıl açılır[/caption] Hatta avukat ücretini ödeyemeyeceği için avukat ile davanın takip edilmesi isteği olmasına rağmen maddi yetersizliği nedeniyle olmayabilir. Boşanma davası açacak eş hiç bir geliri bulunmuyorsa, bulunduğu ilde baro başkanlığına müracaat ederek, ücretsiz dava açma ve avukat talebinde bulunur. İstenilen başvuru evraklar tamamlanarak dilekçe ile yapılan başvuru sonucu inceleme olumlu olması halinde baro başkanlığı tarafından resmi olarak görevlendirilen avukat, boşanma talebinde bulunan eş ile irtibata geçerek boşanma işlemlerini görüşme yaparak başlatır.

Boşanma Davası Tazminat

Boşanma davası Tazminat konusunu, Anlaşmalı boşanmada eşler mali boyutu ve tazminat taleplerini kendileri düzenlemek zorundadırlar. Çekişmeli boşanma davası tazminat talebinde ise Aile hakiminin boşanma kararında düzenleyeceği ve karar vereceği hususlar arasındadır. Boşanma davası tazminat talepleri medeni kanunumuzda maddi ve manevi tazminat talepleri olarak önümüze çıkmaktadır. Hakimin boşanma davasında ki tazminat taleplerine karar verebilmesi için maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığı şartları incelenmektedir. Maddi Tazminat Şartlarından bahsedecek olursak, Maddi tazminat talebinde boşanmaya sebep olaylarda az kusurlu olması gerekmektedir. Ayrıca boşanma yüzünden bir zarar söz konusu olmalıdır. Bunun yanında tazminat ödeyecek eş kusurlu olması halinde maddi tazminat şartları oluşmuştur. Manevi Tazminat Şartlarından bahsedecek olursak, Manevi tazminat talebinde,  eşin kişilik hakkına saldırı olması, diğer eşin kusuru nedeniyle boşanmaya sebep olması ve manevi tazminat isteyen eşin manevi üzüntü ve zararının oluşması halinde manevi tazminat şartları oluşmuştur. Boşanma davası maddi ve manevi tazminat konusu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Boşanma davası nafaka

Boşanma davasında eşlerin talepleri ve isteği doğrultusunda nafaka kararı verileceği gibi, hakimin alınması gereken tedbirler gereği de nafakaya kararı verebilir. Boşanma davası nafaka türleri incelendiğinde, başlangıç olarak verilen nafaka tedbir nafakasıdır. Boşanma sonrası eşe verilen nafakaya yardım nafakası, çocuğa bağlanan nafaka türüne de iştirak nafakası denmektedir. Aile hakimi Nafaka kararı verirken bazı durumları incelemek ve bu doğrultuda karar vermektedir. Nafaka talebi şartları incelendiğinde, en önemli husus nafaka talep edenin az kusurlu olması ve boşanma yüzünden yoksulluk yaşama ihtimali olması nafakanın hükmedilmesin de belirleyicidir. Nafaka davası nasıl açılır konusu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Boşanma davası açma ücreti 2019

Boşanma davası nasıl açılır konusu hakkında verilen bilgilere ek olarak her yıl belirlenen dava açma harç ve masrafları 2019 yılında da yeniden düzenlenmiştir. [caption id="attachment_14143" align="aligncenter" width="500"]Boşanma davası açma ücreti 2019 Boşanma davası açma ücreti 2019[/caption] Boşanma davası açma ücretleri belirlenirken boşanma davasını açan eşin talepleri belirleyici olur. Örneğin davada tanık sayısı, bilirkişi sayısı, keşif ve diğer tebligat giderleri belirleyicidir. Bu nedenle, maddi ve manevi tazminat talepli açılan çekişmeli boşanma davasında, bilirkişi, 3 tanık ve keşif talep edilmesi halin de belirlenen dava açma ücreti ortalama 1.000 TL'dir Boşanma davası açma 2019  yılı için belirlenen ücret ve masraflar bu şekilde olup, dava süreci dava açma ve masrafları belirlemektedir. Boşanma davası nasıl açılır maliyeti nedir 2019 yılı içinde değişiklik var mı konusu, başka bir başlık altında ortaya çıkmış olsa da yukarıda açıklanan boşanma davasında dava açma masrafı ve harçları bir maliyettir. Bu maliyetlere eklenecek bir başka konu ise boşanma avukatı ücretleri olabilmektedir. Bunun yanında çocukla aile mahkemesinin kişisel ilişki kurmasına karşılık çocuğun gösterilmemesi halinde görevlilerle çocuğun alınması ayrı bir maliyettir. Bu maliyetler boşanma davasını konusuna, çekişmesine, istenecek bilgi ve belgelerin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Boşanma davası açma masraf ve ücretleri konusu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Çekişmeli boşanma davası

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına nazaran daha uzun süren ve hukuki boyutları fazla olması nedeniyle süreç biraz karmaşık gelebilir. Çekişmeli boşanma davasında asıl izlenmesi gereken yol, davanın görgü ve duyumlara anlatılması ve ispatlanmasından ziyade, boşanma sebepleri somut olarak delillerle ispat edilmesi gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası açma sebeplerinde bahsedecek olursak, bu sebeplerin önemli hususlarını vurgulamak gerekmektedir. Boşanma sebebi hayata kast kötü ve onur kırıcı davranışlar eşe şiddet uygulamak, dövmek hakaret etmek, aç bırakmak bu davranışlar kapsamına girmektedir. Boşanma sebebi suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ise, diğer eşin yüz kızartıcı suç işlemesi, boşanma sebebidir. Haysiyetsiz hayat sürmesi tek başına yeterli olmayıp, evliliğinde çekilmez bir hal alması şartı aranmaktadır. Kendisi de haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa bu sebebe dayanarak boşanma davası açılmaz. Boşanma sebebi Terk;  Boşanma terk sebebinde eşin en az 6 ay evi terk etmiş olması gerekmektedir. ayrılık 4 ay sonunda aile mahkemesine başvurularak iki ay içinde eve dön çağrısı yapılır. Bu sürede de eş sonuç alamaz ise terke dayalı dava açabilir. [caption id="attachment_14144" align="aligncenter" width="500"]Çekişmeli Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davası Nedir - Boşanma Sebepleri[/caption] Boşanma sebebi Zina ve aldatma, zina öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde açılmalı, zina karşı cinsle gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Boşanma sebebi akıl hastalığına dayalı açılan boşanmada hastalığın iyileşmemesi resmi sağlık kurulu raporunun bulunması ve evliliğin çekilmez bir hal alması şartlarında boşanma davası açılır. Genel boşanma sebebi olan evlilik birliğin sarsılması, eşlerin boşanma hakkında anlaşmış olmaları, müşterek yaşamın oluşmaması sebebi boşanma için yeterli konulardır. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır konusu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Aile Ve Boşanma Hukuku Avukat ve Danışmanlık

Aile hukuku geniş dava yelpazesi olan dava konuları içermektedir. Boşanma aile hukuku içerisinde yer alan uyuşmazlık olurken, evlat edinme, velayet, babalık davaları, soy bağının iptali davaları, nafaka davaları, eşlerin arasında ki koruma ve tedbir kararlarının alınacağı uyuşmazlıkların çözümün içinde barındıran hukuk dalıdır. Aile hukuku içerisinde yer alan tüm uyuşmazlıklar medeni kanunumuzda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, özel kurulan aile mahkemesinde yapılan yargılamalar ile çözüme kavuşturulur. Boşanma Davası avukatları ile boşanma davasının takip edilmesi, eşlerin haklarının alınmasında ve dava sürecin doğru ilerlemesinde önemli kararlar arasındadır.

Bu haber toplam 291 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara