Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Eşlerin sadakat yükümlülüğü ne zamana kadar devam eder?

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Eşlerin sadakat yükümlülüğü ne zamana kadar devam eder?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca eşlerin birbirlerine karşı olan sadakat yükümlülüğü, evlilik süresince devam eder. Bu yükümlülük, eşler arasındaki evliliğin yasal olarak sona ermesine kadar geçerlidir.

Evlilik, iki insan arasında kurulan en kutsal bağlardan biri olarak kabul edilir. Bu bağın temelinde yatan sadakat yükümlülüğü, evliliğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için elzemdir. Ancak, bazı durumlarda bu yükümlülüğün ihlali, evliliğin temelini sarsabilir ve boşanma sürecini başlatabilir.

İşte evlilikteki sadakat yükümlülüğü, zina ve sadakatsizlik arasındaki farklar, boşanma sürecinde sadakat yükümlülüğünün devam edip etmediği, sadakatsizlik nedeniyle boşanma davalarının süresi, sadakat yükümlülüğüne aykırılık ve bu süreçteki diğer önemli noktalar hakkında özgün bir açıklama:

Zina ile Sadakatsizlik Arasındaki Fark Nedir?

Zina, evlilik bağını ihlal eden, eşlerden birinin üçüncü bir kişiyle cinsel ilişkide bulunması eylemidir ve özel bir boşanma sebebi olarak kabul edilir. Sadakatsizlik ise, zina kadar somut olmayabilir; duygusal aldatma veya eşe karşı olan güveni sarsacak davranışları da içerebilir. Bu nedenle, sadakatsizlik genel bir boşanma sebebi olarak değerlendirilir. Zinanın ispatı cinsel ilişkinin varlığına bağlıyken, sadakatsizlik daha geniş bir yelpazede değerlendirilir.

Boşanma davası devam ederken sadakat yükümlülüğü devam eder mi?

Boşanma davası sürecinde eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü devam eder. Eşlerden birinin, boşanma süreci devam ederken başka biriyle ilişkiye girmesi sadakat yükümlülüğünün ihlali kabul edilir. Ancak, bu durum boşanma davasının temelini doğrudan etkilemez; zira boşanma davaları, dava açıldığı andan itibaren geriye dönük olayları ele alır.

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Sadakatsizlik nedeniyle açılan boşanma davalarının süresi, davaya özgü koşullara ve delillerin toplanma sürecine göre değişkenlik gösterir. Zinanın kesin olarak ispatlandığı durumlarda, boşanma süreci genellikle 9 ay ile 15 ay arasında bir zaman diliminde tamamlanabilir. Ancak, dava çekişmeli hale geldiğinde ve delil toplama gibi süreçler uzadığında, dava süresi de buna bağlı olarak uzayabilir veya kısalabilir.

Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Ne Zamana Kadar Devam Eder?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca eşlerin birbirlerine karşı olan sadakat yükümlülüğü, evlilik süresince devam eder. Bu yükümlülük, eşler arasındaki evliliğin yasal olarak sona ermesine kadar geçerlidir. Yani, boşanma kararı resmiyet kazanana dek eşler birbirlerine sadık kalmak zorundadır.

Sadakat Yükümlülüğüne Aykırılık Nedir?

Sadakat yükümlülüğüne aykırılık, eşlerden birinin diğerine karşı cinsel, duygusal veya ekonomik anlamda ihanet etmesi olarak tanımlanabilir. Bu, sadece cinsel ilişki kurmakla sınırlı değildir; eşin güvenini sarsacak her türlü davranış sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder.

Eşler Ne Kadar Ayrı Kalırsa Boşanır?

Türk Medeni Kanunu'na göre, ayrı yaşama temelli boşanma davası açabilmek için öncelikle taraflardan birinin daha önce açmış olduğu ve reddedilmiş bir boşanma davası bulunması ve bu davadan sonra geçen üç yıl süresince tarafların bir arada yaşamamış olması gerekir. Bu durum, boşanma için gerekli şartlardan biridir.

Sadakat Yükümlülüğü Neleri Kapsar?

Sadakat yükümlülüğü, evlilikte eşlerin birbirlerine karşı olan cinsel, duygusal ve ekonomik bağlılıklarını içerir. Bu yükümlülük, yalnızca cinsel aldatmayı değil, eşlerin birbirlerine karşı olan tüm yükümlülüklerini kapsar.

Evlilikte Sadakat Yükümlülüğü Nedir?

Evlilikte sadakat yükümlülüğü, eşlerin birbirlerine karşı olan bağlılık ve güvenlerini ifade eder. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre, bu yükümlülük evliliğin yasal olarak sona erene kadar sürer.

Sadakat Yükümlülüğü Ne Zaman Başlar?

Nişanlılık döneminde başlayan sadakat yükümlülüğü, nişanlılar arasında evliliğe kadar devam eder. Evlilik gerçekleşirse, bu yükümlülük eşler arasındaki sadakat yükümlülüğüne dönüşür. Nişanlılık evlilik dışında bir sebeple sona ererse, sadakat yükümlülüğü de sona erer.

Sadakatsizlik nedeniyle boşanma davası, aldatma veya zina nedeniyle boşanma davasıyla aynıdır. Türk Medeni kanununda aile birliğini korumak amacıyla düzenlenmiş ve birliğin sürmesine imkan olmadığı haller detaylı bir şekilde kanunlar yoluyla belirtilmiştir. Daha açık bir söyleyişle, boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu tarafından açık bir şekilde maddeler halinde düzenlenmiştir ve sadakatsizlik gösterme, yani aldatma doğrudan boşanma sebebidir.

Bununla birlikte aldatma nedeniyle açılan davalarda, davalı tarafın aldatmayı ispat etmesi yükümlülüğü bulunur. Aldatmanın ispat edilmesi halinde boşanma doğrudan gerçekleşir.

Aldatmanın evlilik birliği içerisinde oluşturduğu etkileri ve oluşturduğu travma iyi incelenmelidir. Sadakatsizlik ve aldatma olayının davada ispat edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Boşanma davasında aldatma ve sadakatsizliğin ispat edilmesi durumunda ağır kusur karşı tarafta olacağında, boşanmanın mali yönleri olan tazminat ve mal paylaşımlarındaki oranlarda da önemli değişiklikler olacaktır.

Bu sebeple aldatma nedeniyle açılacak boşanma davalarında, davanın açılabilmesi için yazılacak dilekçenin önemi, tüm dava sürecini etkileyecek derecede büyüktür.

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Türk Medeni Kanunu' nda şekil ve usul yönünden farklılıklar gösteren boşanma türleri vardır. Her boşanma türünün de eşler açısından kazandırdığı çeşitli haklar bulunur. Bu haklardan doğru bir şekilde faydalanılması ve boşanma davasının istenilen şekilde sonuçlanması için, usullere ve yöntemlere dikkat edilmesi çok önemlidir.

Her dava için yazılan başvuru dilekçesi de bu kapsamda, tüm davaya yön veren öneme sahiptir. Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası için yazılacak dilekçe de, Medeni Kanunda belirtilen aldatma nedeniyle boşanma maddesi özellikle belirtilmelidir.

Yanı sıra davalı olan kişinin boşanma sonucunda talep ettiği tazminat ve haklar doğrudan belirtilmelidir. Aldatmanın ne zaman öğrenildiği, kanıtlanıp kanıtlanamayacağı, varsa kanıtların neler olduğu yine bu dilekçede mutlaka yer almalıdır.

Dilekçe ile birlikte sunulan bu bilgiler, Mahkeme esnasında hakimde ilk kanaatin doğru bir şekilde oluşmasını sağlar ve davanın seyrine yön verir. Eksik veya usul yönünden hatalı olarak hazırlanmış dilekçeler nedeniyle, davanın red edilmesi veya uzaması mümkün olabilir.

Bu durum davalı tarafın haklı olmasına rağmen, haklılığını bazen hiç ve bazen de uzun süreler boyunca ispat edememesine neden olabildiği gibi, usul yönünden reddedilmiş bir dava hakkında, aynı konuda en az 3 yıl tekrar dava açılamaması kuralından hareketle pek çok yeni zararların ve sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Dışarıdan, internet gibi mecralardan edinilen bilgilerle hazırlanılan dilekçeler aracılığıyla aldatma nedeniyle boşanma davası açılması, önerilen bir durum değildir. Alanında uzmanlaşmış usuller ve kanunlar yönünden bilgi ve deneyim yüklü avukatlar aracılığıyla sürdürülen davaların, başarıya ulaşması şansı çok yüksektir.

Boşanma Avukat ve Danışmanlık Konuları Nedir?

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası hukuki bilgi olması halinde izlenecek yol, talep edilecek haklarda farklı olacaktır.

Maddi nedenlerden dolayı avukat tutulmadan, yarım, eksik veya kabataslak tabir edilecek şekilde bilgiler edinilerek, kişiler tarafından açılan davaların daha baştan reddedilmesi şansı yüksek olur ve devamında oluşturacağı zarar ve sıkıntı ile birlikte kayıp zamanların oluşmasına neden olur.

İnternet üzerinde bu türlü bilgi edinimlerinin, konu hakkında afaki bilgiler sunabileceği, pratikte ve uygulamada buradan edinilen bilgilerin istenilen sonuçlara ulaşılmasında çok büyük katkı sağlamayacağı bilinmelidir.

Boşanma Sonrası Süreci Nelerdir?

Boşanma Konusunda Avukat desteği ve danışmanlığı ile, boşanma davasında davanın açma sebepleri baştan belli olacaktır. Boşanma sebebinin davada nasıl ispat edileceği belirlenir.

Boşanma halinde velayet ve nafakanın nasıl olacağı, ne kadar talep edileceği belirlenir. Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat hakları belirtilecektir.

Boşanma sonrası yapılacak itirazlar ve boşanma kararının kesinleştirilmesi sürecinde teknik konular olduğundan ayrıca bilgilendirilmesi gereken konulardır.

Boşanma kararı ile nafakanın ve velayetin alınması, kararın uygulanmadığında icra takibinin nasıl olacağı, buna karşı hangi ceza davaları ile yaptırma uygulanacağı gibi konularda ayrıca boşanma sonrası sürecin işleyişidir.

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Davası | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI – DAVACI KARŞI DAVALININ DAVALI KARŞI DAVACIYA ŞİDDET UYGULADIĞI SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ DAVALI KARŞI DAVACININ DA DAVACI KARŞI DAVALIYA KARŞI SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ.

DAVACI KARŞI DAVALININ AĞIR KUSURLU DAVALI KARŞI DAVACININ HAFİF KUSURLU KABUL EDİLMESİNİN DOĞRU OLDUĞU - BOŞANMA DAVASININ KABULÜ.

İlk derece mahkemesi kararının gerekçesinde belirtildiği üzere; davacı-karşı davalının davalı- karşı davacıya şiddet uyguladığı, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, davalı -karşı davacının da davacı -karşı davalıya karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşıldığından,

Tarafların eylemlerine göre davacı-karşı davalının ağır kusurlu, davalı-karşı davacının hafif kusurlu kabul edilmesinin doğru olduğu anlaşıldığından davalı-karşı davacının açtığı boşanma davasının kabulüne ve kusura yönelik istinaf talebinin reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 630 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara