Atla

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır


Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır, Aldatıldım haklarım nelerdir, gibi soruları günümüzde sıkça duyar olduk. Öncelikle evlilik ve boşanma davalarında aldatma zina Türk Ceza Kanununa göre suç değildir.

Ancak aldatma-zina boşanma davalarında boşanma sebebidir. Aldatma olayı,  eşin diğer eşe karşı olan sadakat yükümlülüğünü zedelemiş ve eş arasında güven sarsıcı olaya sebebiyet vermiş olmaktadır.

Aldatma veya zina özel ve bir boşanma sebebidir. Aldatma ve Zina olayından dolayı aldatılan eş diğer eşe Aldatma nedeniyle Boşanma Davası açabilir.

Aldatma olayından dolayı dava açma hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Aldatmayı affeden eş dava hakkı yoktur. 

Boşanmada Aldatma Sebebi

Sorumuz olan Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır cevabını maddelere halinde anlatacak olursak, konunun içeriğine girmiş oluruz. Eşler arasında aldatma, evlilik içerisinde geçerli olan ve eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olması anlamına gelmektedir.

Günümüzde aldatma, boşanma davalarına çok fazla konu olmaktadır. Günümüzde boşanmaların büyük bir çoğunluğu aldatma nedeni ile açılan boşanma davalarıdır.

Aldatma nedeni ile boşanma davası açmak isteyen kişilerin bu aldatmayı açacakları boşanma davasında ispat etmek yükümlülüğündedir. Aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatmanın ispat yükümlülüğü davayı açmış olan tarafa aittir.

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

Evlilik süresi içerisinde eşi tarafından aldatılmış olan kişilerin bu davalar konusunda bazı merak ettikleri konular bulunmaktadır.

Bunlardan aldatma nedeni ile boşanma davasının nasıl açılacağı, aldatma nedeni ile boşanma davasının ne kadar süreceği, aldatma nedeni ile boşanma davasında ispatın nasıl yapılacağı,

Aldatılan kişinin boşanma davasına nafaka veya tazminat talepleri, Aldatma durumunda üçüncü kişiden tazminat alınması durumu ve aldatma nedeni ile boşanmada ki hukuki şartların neler olduğu… Gibi konular oldukça merak edilen konulardan bazılarıdır.

Aldatma Nedeni İle Açılacak Boşanma Şartları Nelerdir?

Evlilik birliği içerisinde aldatıldığını öğrenen tarafın aldatma nedeni ile boşanma davası açmak istemesi durumunda, aldatılma olayını öğrendikten sonra 6 ay içerisinde aldatılma nedeni ile boşanma davası başvurusu yapması gerekmektedir.

Kanunlarımıza göre aldatıldığını öğrenen eşin, bu durumu öğrenmesinden sonra altı ay içerisinde bir dava açmaması durumunda aldatılan kişinin bu aldatma olayı nedeni ile karşı tarafı affettiği kabul edilecektir. Böylece de aldatma nedeni ile boşanma davası açma hakkı düşecektir.

Bu sebeple aldatıldığını öğrenen eşin hak mahrumiyeti yaşamaması için dava açma işini ertelememesi gerekmektedir. Aldatma nedeni ile boşanma davasının açılması konusunda şartlardan biriside, aldatma olayının üzerinden 5 yıl geçmemiş olması şartıdır.

Aldatma eyleminin üzerinden beş yıldan fazla bir zaman geçmiş olması durumunda bu sebeple boşanma davası açılamamaktadır.

Yani beş yıldan eski bir tarihte aldatıldığını öğrenen eşin aldatma nedeni ile boşanma davası açması mümkün değildir. Bu durumlarda farklı sebepler ile boşanılması mümkün olabilmektedir.

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında görevli olan mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Aldatılan bir eş davayı açmak için eşi ile son altı aydır oturmakta olduğu yerde bulunan Aile Mahkemesine açabilmektedir.

Bazı ilçelerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Böyle bir durumda aldatma nedeni ile boşanma davası açacak olan eşin bu dava için başvurusunu oturduğu yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine yapması gerekmektedir.

Aldatma nedeni ile boşanma davası açmak isteyen tarafın bu durumu izah eden bir boşanma dilekçesi hazırlayarak yetkili olan mahkemeye sunması gerekmektedir.

Aldatma nedeni ile boşanma davası açılmasında eşlerin bir aralarında bir anlaşmaya varmış olmaları durumunda anlaşmalı boşanma davası açmaları da mümkündür. Böyle bir durumda eşler arasındaki velayet, nafaka ve tazminat ile mal paylaşımı gibi konulardaki anlaşmalar anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilmeli ve mahkemeye sunulmalıdır. Bu şekilde kısa sürede anlaşmalı boşanma gerçekleşebilmektedir.

Boşanma Davasının Çekişmeli Olması

Aldatma nedeni ile boşanma davası açmak isteyen tarafın eşi ile anlaşamaması durumunda ise çekişmeli boşanma davası açmaları gerekmektedir.

Açılacak olan çekişmeli boşanma davalarında davayı açacak olan tarafın mahkemeye sunacağı aldatma olayını ispat etme yükümlülüğü vardır. Aldatmanın somut bir şekilde ispat edilememesi durumunda mahkeme boşanmayı reddedilecektir.

Aldatmanın mahkemeye ispat edilmesi için farklı argümanlar kullanılabilmektedir. Çeşitli deliller ve tanıklar mahkeme sunulabilmektedir.

Buna örnek olarak aldatan eşin bir başkası ile ilişkisinin olduğuna tanıklık etmiş birinin mahkemeye tanık olarak çağrılması, kredi kartı harcamaları, otel kayıtları, fotoğraflar, mesaj kayıtları, telefon görüşmeleri ve sosyal medya aracılığı ile yapılan yazılmalar bu konuda delil olarak mahkemeye sunulabilmektedir. Böylece somut bir şekilde aldatmanın ispat edilmesi mümkün olacaktır.

Boşanma Davasında Avukat Desteği Alınmalı

Aldatma nedeni ile boşanma davasının açılması konusunda uzman bir avukat tutularak hukuki sürecin bu kişi tarafından yönetilmesi ispat konusunda başarı sağlanması ve kısa sürede boşanmanın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatan taraf boşanma konusunda kusurlu olacaktır. Bunun gerçekleşmesi boşanma sonrasında ortaya çıkacak velayet, tazminat, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda önemli bir durum olacaktır. Kusurlu olan taraf tüm bu durumlarda dezavantajlı olacaktır.

Bu sebeple aldatmanın ispat edilerek mahkemenin boşanmaya karar vermesi ve kusur oranını belirlemesi konusunda bir avukat ile bu sürecin yönetilmesi önemlidir. Aksi durumda birçok hak kaybına uğranılması mümkün olabilmektedir.

Evlilik süreci içerisinde aldatıldığı öğrenen bir eşin, bu durumu öğrendikten sonra altı ay içerisinde mahkemeye başvurarak aldatma nedeni ile boşanma davası açması gerekmektedir.

Bu altı aylık süre içerisinde davanın açılmamış olmaması yasalarımızca eşin aldatan eşin affettiği yönünde yorumlanacaktır. Bu durum nedeni ile altı ayın sonrasında aldatma nedeni ile boşanma davası açılması mümkün olmayacaktır.

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Aldatıldığını öğrenen eşin açacağı aldatma nedeni ile boşanma davasında mahkeme aldatma olayını inceleyecek ve araştıracaktır.

Bu konuda gerekli araştırmaların yapılmasını ve varsa tanıkların dinlenmesi ile delillerin doğruluğu konusunda kararın verilmesi bilirkişi raporuna başvurulması gibi işlemleri yerine getirecektir.

Bu gibi birçok hukuki prosedürün uygulanacağı aldatma nedeni ile boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları statüsünde yürütülecektir.

Tüm bu işlemler davanın süresinin uzamasına neden olan işlemler olmaktadır. Bu sürenin azaltılabilmesine için konusunda uzman bir avukattan yardım alınması ve bu hukuki sürecin onun tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca avukat ile yürütülen bu süreçte nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda hak kaybının yaşanmasının da önüne geçilecektir.

Konusunda uzman olan bir boşanma avukatı ile açılacak olan aldatma nedeni ile boşanma davaları ortalama 5 veya 6 celsede sonuçlanabilmektedir. Bu celseleri görülme süreleri ise mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak 10 ay ile bir yıl arasında değişin sürelere denk gelebilmektedir.

Aldatılan Kadın Boşanma Davası

Evlilik süresi içerisinde eşi tarafından aldatılan bir kadının aldatma nedeni ile boşanma davası açmak istemesi durumunda hukuki olarak haklarını bilmeli ve davayı bu şekilde sürdürmelidir.

Aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatan eş kusurlu olacaktır. Bu durum mahkeme tarafından kabul edildiğinde aldatılan ve davayı açan eşin nafaka ve tazminat gibi hakları ortaya çıkacaktır.

Özellikle yoksulluk nafakası ve maddi tazminatların istenebilmesi için diğer taraftan daha az kusurlu olmak veya kusursuz olmak gerekmektedir. Bu sebeple aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatma olayının mahkemeye iyi anlatılması, etkili bir savunma yapılması ve somut bir şekilde deliller ile mahkemeye aldatma olayının kanıtlanması gerekmektedir.

Boşanma Davalarında Aldatma Nasıl İspat Edilir?

Açılacak olan aldatma nedeniyle boşanma davalarında ispat yükümlülüğünün davayı açan tarafta olması nedeni ile bu tarafın etkili bir şekilde hukuki süreci yönetebilmesi ve aldatma olayını mahkemeye ispat edebilmesi gerekmektedir. Bu davalarda aldatılmanın ispat edilmesi konusunda mahkeme çeşitli argümanlar sunulabilmektedir.

Bunlar tanıklar ve çeşitli deliller olabilmektedir. Aldatma nedeni ile boşanma davalarında mahkemeye iletilecek olan tanıkların bu aldatmaya birebir olarak şahit olmuş olmaları gerekmektedir.

Mahkemeye gelen tanıkların üçüncü kişilerden kulaktan dolma şekilde aldığı bilgiler ile veya dedikodu gibi farklı ortamlardan duydukları bilgiler ile tanıklık yapması mümkün değildir.

Bunlar mahkeme için geçerli sayılmayacaktır. Açılacak aldatma nedeni boşanma davasında mahkemeye sunulacak olan delillerinden hukuki olması gerekmektedir. Hukuka aykırı şekilde toplanmış olan deliller mahkeme tarafından kabul edilmeyecek ve hukuka ayrı bu eylem yüzünden ceza alınması mümkün olabilecektir.

Hukuka uygun bir şekilde toplanabilen ve mahkeme tarafından kabul edilen argümanlardan bazıları ise, çekilen fotoğraflar, sosyal medya iletileri, mesajlaşmalar, telefon konuşmaları, gönderilen mektuplar, whatsap üzerinden yapılan konuşmalar, kredi kartı ekstreleri, uçak biletleri, otel kayıtları ve seyahat bilgileri gibi birçok farklı argüman sayılabilmektedir.

Bu gibi argümanların hukuka uygun bir şekilde toplanarak mahkemeye sunulması ile mahkemeye aldatmanın somut bir şekilde ispat edilmesi mümkün olacaktır. Bu argümanların toplanmasında hukuka aykırı bir yol ve yöntem izlenmemelidir.

Boşanma Davasında Deliller Nelerdir

Aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatmanın ispatı konusunda eşin başkasından hamile kalması, karşı cinsle yaşadığı ilişkiden kaynaklanan kalıtımsal veya tedavisinin zor olduğu bir hastalığa yakalanması, eşin kendi el yazısı ile ilişkide olduğu kişiye yazdıkları mektuplar, kendi günlüğünde yazmış olduğu ilişkisini anlatan içerikler,

Cep telefonu üzerinden yapılan mesajlaşmalar, İnternet ortamında yapılan yazışmalar, karşı cinsten biri ile aynı otel odasında kaldığını gösteren otel kayıtları, otel faturaları, otelin kamera kayıtları, farklı mekanlarda yakınlaşmayı gösteren fotoğraflar,

Aynı şekilde olan video kayıtları ve ilişkiye tanık olan kişilerin yapacakları tanıklıklar oldukça önemli deliller olmaktadır. Bu gibi birçok argümanın mahkemeye sunulması konusunda delillerin nasıl toplandığı önemlidir. Bu delillerin hukuka uygun bir şekilde toplanmış olması gerekmektedir.

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır

Gizli bir şekilde ses kaydı almak, cep telefonu veya özel şekilde kullanılan bilgisayarlara farklı programlar yüklenerek bilgi alınması, cep telefonlarına dinleme cihazları veya yazılımları yüklemek,

Elektronik posta hesabının şifresinin kırılması ile bilgi alınması ve gizli kamera kayıtları gibi birçok yöntemle elde edilen deliller hukuka aykırı olacaktır. Bunlar mahkeme tarafından kabul edilmeyeceği gibi bunların toplanmış olması nedeni ile ceza alınması da mümkün olacaktır.

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davalarında Güven Sarsıcı Davranışlar Nelerdir?

Aldatma nedeni ile boşanma davalarının açılması konusunda eşlerin sadece fiziksel olarak bir aldatma eylemi içinde olmaları yani zina yapmış olmalarına gerek yoktur.

Eşlerden birisinin bir başkası ile ortada meşru bir neden yokken telefonda konuşması, sosyal medya üzerinden yazışması, İnternet üzerinde görüntülü görüşmeler yapması gibi birçok farklı neden ile eşin zina yapmasına gerek kalmadan aldatma şüphesi oluşturması nedeni ile güven sarsıcı davranış kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Eşler arasında oldukça ciddi bir boşanma sebebi olan aldatma nedeni ile boşanma davalarında, bu davayı açan tarafın aldatmayı mahkemeye ispat etmesi gerekmektedir. Aldatma konusunda haberdar olduktan sonra aldatma nedeni ile boşanma davası açan tarafın bu aldatmayı

Boşanmada Aldatma Olayı ispat etmesi için neler yapmalıdır?

Aldatmanın mahkemeye ispat edilebilmesi için birçok çeşitli argüman mahkemeye sunulabilmektedir. Aldatma eylemine şahit olan kişilerin ifadeleri ve tanıklıkları ile yapılan telefon görüşmeleri,

Telefondaki mesajlaşma içerikleri, whatsap uygulaması ile yapılan yazışmalar, sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalar ve paylaşımlar ile mektup ve buna benzer farklı argümanlar mahkemeye delil olarak sunulabilmektedir.

Aldatma ve zina nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davalarında Tazminat

Aldatma olayına maruz kalan eşlerin açacakları aldatma nedeni ile boşanma davalarında merak ettikleri bir önemli konuda tazminat talepleri olmaktadır.

Aldatma nedeni ile boşanma davalarında eşi tarafından aldatılmış olan eşin maddi ve manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

Bu hakların karşı taraftan talep edilebilmesi için boşanmada ki kusur oranının karşı taraftan az olması veya boşanma konusunda kusursuz olunması gerekmektedir. Manevi tazminat talep edilebilmesi içinde eşin kişilik haklarına bir saldırının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Aldatma olayının kişilik haklarına bir saldırı olduğu durumu oldukça açık olduğu için bu konuda bir sorunla karşılaşılması mümkün değildir. Bu konuda önemli olan aldatmanın ispat edilerek karşı tarafın boşanmada yüksek oranda kusurlu olmasının sağlanmasıdır. Bunun içinde etkili bir hukuki süreç yürütülmesi gerekmektedir.

Aldatma Nedeni İle Boşanmada Nafaka

Genel olarak boşanma davaların eşlerin birbirlerinde talep edebilecekleri üç farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlardan birisi tedbir nafakası olmaktadır. Tedbir nafakası boşanma davasının sürdüğü sırada maddi sıkıntı yaşamakta olan eşe bağlanan bir nafaka türüdür. Diğer nafaka türleri ise boşanma davasının kesinleşmesinden sonra bağlanacak olan nafaka türleri olmaktadır.

Bunlardan biri iştirak nafakası olmaktadır. Bu nafaka velayeti alamayan eşin, çocuk bakımı ve yetiştirilmesi konusundaki masraflarına katkıda bulunması için bağlanmaktadır.

İştirak nafakasını velayeti alamayan taraf, velayeti alan tarafa ödemektedir. Diğer bir nafaka türü ile yoksulluk nafakası dır. Bu nafaka boşanma sonrasında yoksul kalacağını belirten tarafa diğer tarafın ödeyeceği nafakadır.

Bu nafakanın bağlanabilmesi için nafakayı talep eden eşin diğer eşten boşanma konusunda kusuru daha az olması gerekmektedir. Boşanmada kusuru diğer eşten fazla olan taraf bu nafakayı talep edemez.

Aldatma Nedeni İle Boşanmada Çocuğun Velayeti

Boşanma davalarında velayet konusundaki belirleyici olan unsur çocuğun menfaatidir. Bu durum anne ve babanın çocuğa yarar konusundaki duruma göre hakim tarafından verilecek karar ile belirlenmesine yol açacaktır.

Velayet konusunda hakimlerin geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu takdir yetkisini ise her zaman çocuğun menfaati yönünde kullanmaktadırlar.

Aldatma nedeni ile boşanma davalarında çocuğun velayeti aldatma olayından bağımsız bir şekilde değerlendirilmektedir. Aldatma olayından bağımsız olarak çocuğun hangi eşite daha fazla menfaat sağlayabilir olmasına bakılacaktır. Velayetin alınması konusunda aldatan eşlerinde velayet alabilmesi mümkündür.

Aldatma olayının kanıtlanması ve bu konuda tam kusurlu olması mahkeme tarafından kesinleşmesi durumunda bile velayeti alabilmeleri mümkündür.

Bu sebeple uzman bir avukat ile velayet konusunda da başarı sağlanması mümkün olabilmektedir.

Boşanma hukuku ve boşanma davaları için  Boşanma Avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Makalemizde Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı yer almıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacı tanığı … duruşmadaki beyanında özetle; kendisinin … Piliç'te beraber çalışmalarından dolayı tanıdığını, … ise sadece …'in eşi olduğu için bildiğini, kendisinin tanıdığımda kendilerinin evli olduğunu, kendisinin Gedikten ayrıldıktan sonra …'in de orada çalışmaya başladığını, …. ile kendisinin eski eşi …. samimi iş arkadaşı olduklarını,

Bir gün kendisinin çarşıdan eve dönerken babası ile …'i konuşurken gördüğünü, kendisinin …'e durumu sorduğunda kendisinin başında bir sıkıntı olduğunu söyleyip telefondaki mesajları gösterdiğini, kendisinin eşinin de isminin geçtiğini söylediğini, kendisinin de o şahsın kendi eşi ile de görüştüğünü konuştuğunu söylediğini,

Kendisine tavsiye olarak iyi bir avukat tutup boşanmasını söylediğini, kendisinin de eşinden aldatma olayından dolayı ayrıldığını beyan etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte incelenip değerlendirildiğinde; dava dilekçesi, beyan dilekçesi, tanık beyanı, HİS kayıtları ve diğer tüm hususlar incelendiğinde davalı tarafın evlilik birliğinin en temel kutsal yükümlülüğü olan "Sadakat" yükümlülüğünü açık şekilde ihlal ettiğini, bu hususların mesaj ve tanık beyanı ile açıkça anlaşıldığı görülmüş olup,

Evlilik birliğinin sarsılmasında bu fiilleri nedeniyle davalı taraf mahkememizce ağır kusurlu kabul edilmiştir. Davacı taraf müşterek çocuğun velayeti hususunda davalı tarafla anlaşmış ve bu husus mahkememizce de uygun görülmüştür.

Davacı tarafın maddi ve manevi tazminat talebi ise çekmiş olduğu elem, ızdırap ve yaşamış olduğu sadakatsizliği gidermek için ve toplumdaki ahlaki düzeni sağlamak için mahkememizce tam kabul verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” demektedir. Bu hükme göre evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması için taraflardan birisinin tamamen ya da ağırlıklı olarak kusurlu olması zorunlu değildir.

Taraflar arasında duygu, düşünce, eğitim, kültür, dünya görüşü, yaşam biçimi, alışkanlıklar, karakter ve kişilik gibi özellikler arasındaki farklılıklar evlilik birliğini temelinden sarsabilir.

Somut olayda evlilik birliğinin sarsılmasında temel neden davalı kocanın aldatma, hakaret etme, aşağılama, küçümseme, onur kırıcı davranışlarda bulunma, fiziksel ve ruhsal şiddet gösterme şeklindeki alışkanlık haline gelen tutum ve davranışlarıdır.

Aksi halde boşanmak isteyen bir koca, eşine şiddet uygulayarak onun ailevi sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmesine engel olup kusurlu duruma getirebilir.

Uğradığı ağır haksızlıklar ve şiddet karşısında aile birliğinin gerektirdiği bir kısım görevlerini yerine getiremeyen kadının kusurlu görülmesi, kastı veya ağır kusuru ile buna neden olan kocayı ödüllendirmek olacağı gibi kadına karşı da haksızlık olur.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, mahkemece, erkeğe kusur olarak yüklenen aldatma vakıasına ilişkin tanık beyanları duyuma yönelik olup, kusur belirlemesinde hükme esas alınamayacağı.

Ancak yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlarına göre, boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin tam kusurlu olduğunun ve ortak çocuk...'ın inceleme sırasında ergin olduğunun anlaşılmasına göre, davalı erkeğin tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır.

Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun maddeleri hükmü nazara alınarak, daha uygun miktarda maddi tazminat  takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır - Yorum
    Şerif -
    28 Kasım 2016

    Merhabalar elimde tam olarak delil denemicek aldatmaya yönelik bir kaç delil var fakat boşanma davası açarsam çocuklarımın vasiyeti eşimin maddi durumunun iyi olmasından ona verilmesinden korkuyorum. whatsapp gibi benzeri sosyal medyadan ulaşma sansınız var mı bu konuda yardım almam gerekiyor.

    Cevapla
Yorum Bırak