Tazminat Avukatı Ankara - İş Kazası, Trafik Kazası ve İşçi Tazminat Davaları

Tazminat Avukatı Ankara - İş Kazası, Trafik Kazası ve İşçi Tazminat Davaları
Haksız bir durum karşısında zarar görmüş olan bireyler yaşadıkları bu zararın karşılanması nedeniyle tazminat davaları açabilmektedirler. Tazminat Hukuku, Trafik Kazası İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat davaları açılır.

Tazminat Avukatı Ankara konusu tazminat davası açma ve uğradığı zararın nasıl alınacağı konusunda destek ve danışmanlık ihtiyacı duyması ile ortaya çıkmaktadır. Yapılan istatistiklere göre tazminat davalarında avukat ile temsil oranı davalarda üst seviyelere ulaşmıştır.

Tazminat Davaları genel olarak; bilerek veya bilmeyerek, ihmal veya tedbirsizlik sonucunda haksız yere yapılan eylemlerin oluşturacağı maddi ve manevi zararların karşılanması için açılan davalar olarak nitelendirilir.

Tazminat davalarının açılması konusunda hangi türde bir tazminat davasının açılacağı, hangi mahkemeye açılacağı, tazminat tutarının ne olacağı ile bu davalarda uğranılan haksız fiil nedeni ile oluşan mağduriyetin ispatı nedeniyle bir tazminat avukatı Ankara ve danışmanlık hizmeti ile dava sürecinin takip edilmesi oldukça önemli bir fayda sağlayacaktır.

Tazminat Davası Nedir

Hukuka aykırı bir eylem ya da çeşitli gerekçelerle zarar gören kişilere, bu zarar karşılığında ödenen bedellere tazminat denir. Tazminat genel hatları itibarıyla tazminatlar maddi ve manevi tazminatlar olarak iki farklı türde belirlenir.

Tazminat Davası Neden Açılır

Tazminat hukukuna göre, hangi durumlarda tazminat davası açılır konuları toplumun birçok kesimini ilgilendiren hususlardır. Hangi hallerde tazminat davası açılır konusunu örnekleyecek olursak, iş akdi haksız yere feshedilen bir çalışan kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı belirlenmesi konusundaki uyuşmazlıklar. Doktorun yanlış teşhisi sonucu zarar gören bir hastanın açtığı maddi ve manevi tazminat davaları, iş kazası nedeniyle açılan tazminat davaları, trafik kazası nedeniyle tazminat davaları nelere tazminat davası açılır konusuna örnek olarak sayılabilir.

Manevi Tazminat Davası Neden Açılır; Manevi tazminat zarar gören tarafın manevi çöküntünün iyileştirilmesi ve manevi tatmin ile giderilmeye çalışılmasıdır. Manevi tazminatın para olarak ödenmesi, sebepsiz zenginleşmeye sebebiyet vermemesi ise genel kuraldır.

Hangi durumlarda manevi tazminat davası açılır konusuna örnek verecek olursak, aldatma nedeniyle bir boşanma davasında boşanma sebebinin ispat edilmesi durumunda, aldatılan eşin olay nedeniyle duyduğu üzüntü ve toplum nazarında itibar kaybetmesi eşin mahkemeden talep etmesi durumunda manevi tazminata karar verecektir. Bir başka olay ise, trafik kazası ya da iş kazası sonucu vefat olayının yaşanması durumunda mirasçılarının duyduğu manevi üzüntü, manevi çöküntü, huzursuzluk ve rahatsızlık yaşamaları nedeniyle tüm mirasçıları ayrı ayrı olarak manevi tazminat isteyebilmektedir.

Manevi tazminata konu olacak davaları sıralayacak olursak, hakaret nedeniyle manevi tazminat, sağlık hukukundan kaynaklı yanlış ameliyat, yanlış teşhis ve tedavi sonrası duyulan üzüntü nedeniyle kişi veya mirasçıları manevi tazminat talep edebilir.

Tazminat Davası Neye Göre Açılır

Bazı kanunlarda tazminat talep edilebilecek durumlar ve tazminat hesaplama yöntemleri açıkça belirtilmişken bazılarında ise hakimin yorumuna bırakılmıştır. Tazminat davası neye göre belirlenir; iş hukukunun en önemli unsuru olan kıdem tazminatlarının hangi durumlarda talep edilebileceği, ne kadar talep edilebileceği açıktır. Ancak doktor hatası nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin yakınlarının açacağı manevi tazminat davasında bedelin belirlenmesi için kanunda açık hükümler yoktur. Tazminat davası neye göre açılır ya da neye göre belirlenir sorusu, davanın konusuna göre değişeceğini söylemek gerekir.

Tazminat Davası Nerede Açılır

Tazminat davaları genel olarak Asliye Hukuk mahkemelerinde görülmekte olup, dava konusu tazminat hakkını doğuran olaya ilişkin o yerde özel bir mahkeme varsa o mahkemelerde dava görülür. Tazminat davası nereye açılır konusuna örnek verecek olursak, iş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, aile mahkemeleri, tüketici mahkemelerini göstere biliriz.

Trafik kazası davaları için yetkili ve görevli mahkemeler Hukuk Mahkemeleri Kanunu esaslarıyla belirlenmiştir. En önemli ayrıntı ise açılacak davanın, trafik kazasının meydana geldiği adresin bulunduğu bölgedeki mahkemelere açılması gerektiğidir. Eğer tazminat davası sigorta şirketine açılacaksa dava sigorta şirketinin kayıtlı olduğu yerin bağlı olduğu mahkemelerdir.

Hukuk Mahkemeleri Kanunu esasları gereği, trafik kazası sonrası açılacak tazminat davaları, aracın sürücüsü, sahibi ya da işletenine karşı açılacaksa görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Sigorta şirketlerine açılacak davalar ise şirketin ticari faaliyetleri nedeniyle açılacağı için Asliye Ticaret Mahkemelerine başvurulmalıdır. Örneğin kaza Ankara Altındağ ilçesinde gerçekleştiyse davanın adresi Ankara Adliyesinde ilgili mahkemeler olmalıdır. İş hukukunda kaynaklanan iş kazası sonucu meydana gelen olay sebebiyle, işçinin ikametgahında ya da iş kazasının meydana geldiği yerde veya şirket merkezin bulduğu iş mahkemesine dava açıla bilir.

Tazminat Davası Kim Açar -Tazminat Avukatı Ve Danışmanlık

Meydana gelen ve yaşanan olumsuzluk sonucu oluşan maddi zararlar konusunda tazminat talebinde bulunan yani bedensel veya ruhsal olarak zarara uğramış olan kişi tazminat davasını açacak davacı durumunda olmaktadır.

Meydana gelen olayda bizzat zarar görenin yanında bedensel yada manevi zarar gören kişinin yakınları da manevi tazminat talepleri konusunda tazminat açacak davacı konumunda olabilmektedirler. Tazminat açılmasında kimler tazminat davası açabilir, açılan tazminat davası da kimlere tazminat davası açılır.

Tazminat Davası Kime Açar - Tazminat Avukatı Ve Danışmanlık

Trafik kazasından kaynaklı tazminat davalarında, kazaya karışan aracın sürücüsüne, aracın sahibine ve aracın işletenine yönelik ayrı ayrı açılırken, sigorta şirketleri de hasım olarak gösterilir.

İş Hukukundan kaynaklı Tazminat taleplerinde, işçiyi çalıştırana, üst işverene karşı açılır. Sağlık hukukundan kaynaklı tazminat Talepleri Devlet ya da Özel hastane ise sağlık bakanlığına karşı dava açılır. Eğer doktor kendi namına çalışıyor ise örneğin estetik, tüp bebek davalarından kaynaklı ise Tüketici mahkemesinde doktora karşı açılır.

Tazminat Davası Ne Zaman Açılır

Tazminat davalarında belirli bir zaman süresi bulunmaktadır. Bu zaman aşımı süresi kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Tazminat davası açmak isteyen kişinin yaşadığı haksız fiilin gerçekleşmesinin öğrenilmesinden bir sene içerisinde bu davayı açması gerekmektedir.

Yaşanılan haksız bir fiil sonrasında bir yıl geçmeden tazminat davasının açılması gerekmektedir. Bu davanın haksız fiilin gerçekleşmesi üzerinden 10 yıl geçmesi durumunda dava açamamaktadır. Tazminat davası kaç yıl içinde açılır sorusu 10 yıl içinde açılması gerektiği şeklindedir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat davalarının açılmasında ve görülmesinde esas unsur yaşanılan mağduriyetin giderilmesi olmaktadır. Bu durumda tazminat davası açacak olan kişinin yaşadığı mağduriyeti kanıtlaması ve ispat etmesi gerekmektedir. Tazminat davası açmak isteyen kişilerin bilmesi gereken bir diğer önemli konuş ise bu tazminat davasının hangi mahkemeye açacağıdır.

Tazminat davasında bilgi sahibi olmak istendiğinde, hangi tür tazminat davasının açılacağı oldukça önemli olmaktadır. Genel olarak iki kategoride ayrılan tazminat davaları içerisinde kişilik haklarına yapılan bir saldırı sonucunda zarara uğrayan kişiler bunun için manevi tazminat açabilmektedirler.

Bunun yanında uğranılan haksızlık sonucunda bir maddi kaybın olması durumunda bu kayıp için maddi tazminat davası açılabilmektedir.

En Çok Açılan Tazminat Davaları Nelerdir

Ülkemizde, toplumun her geçen gün daha çok bilinçlenmesi ile açılan Tazminat davaları her geçen gün artmaktadır. Tazminat davalarının artmasının yanı sıra açılan tazminat miktarlarında da yüksek olması da dikkat çekmektedir. Açılan Tazminat davalarında en çok dikkat çeken ve yoğunluk yaşanan mahkemeler kuşkusuz iş mahkemeleridir.

İşçi alacakları olan kıdem ihbar tazminatı, İşe iade Tazminat, İş kazaları Tazminatları olarak sıralayabiliriz. Yine açılan yoğun tazminat davalarında Boşanma davalarında kaynaklanan tazminat davalarını ilk sırada sayabiliriz. Boşanma davalarında Maddi manevi tazminata karar verilmesi Boşanmaya sebep olaylara da az kusurlu veya diğerinden fazla kusurlu olmaya dayandırılmaktadır.

Kişilik haklarına saldırı, hakaret gibi konularında da tazminat davaları açılmaktadır. Hakaret tehdit için açılacak tazminat davalarından önce açılan ceza davasında karşı tarafın ceza alması ve kararın kesinleşmesi de önemlidir.

İş Hukuku Tazminatlarında Tazminat Avukatı Ankara Ve Danışma

İşçilerin işveren karşı açtıkları işçi tazminat davalarıdır. İşçi Kıdem ve İhbar Tazminat Davası. İş Kazası Tazminat, İşe iade davası ve tazminat davası, Hizmet tespit davası, Fazla Mesai Alacak Davası, Yıllık İzin Ücret Alacağı, davalar en çok açılan davalar arasındadır.

İş hukukunda kaynaklı uyuşmazlıklardan kaynaklı tazminat davalarında zorunlu arabuluculuk sürecinin tamamlanması gerektiğinden, öncelikle arabuluculuk merkezine başvuru yapılması gerektiği, anlaşma olmaması halinde ise iş mahkemesine dava açılması konularında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Aile - Boşanma Hukuku Tazminatlarında Tazminat Avukatı Ankara Ve Danışma

Aile hukuku alanı içerisinde tazminat davaları genelde boşanma davalarına konu olmaktadır. Boşanma davalarında açılan, Boşanma nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Nişanın Bozulması Maddi Manevi Tazminat davalar en çok açılan davalar arasındadır. Boşanma davasında tazminata konu olacak olayların tazminat talep şartlarının oluşması halinde istenebilir. Örneğin boşanmaya sebep olaylarda aldatma, darp, hakaret varsa ve boşanmaya sebep olaylarda kusur oranı az ise tazminat şartları oluşmaktadır.

Hakaret Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat davalarında kişilik hakları saldırıya uğramış olan kişiler manevi tazminat davası açmaktadırlar. Bunun yanında haksız bir fiil karşısında maddi bir zarar gören kişilerde bunun tazmini için maddi tazminat davaları açabilmektedirler. Tazminat davalarının açılmasında esas unsur ve amaç kişilerin uğradıkları haksız fiil sonucunda yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi olmaktadır. İftira tazminat davası nasıl açılır konusu ise iftira suçunun nasıl oluştuğu bilinmesi gerekmektedir. İftira suçu yapılan yargılama sonucunda beraat etmesi ve kesinleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle iftira nedeniyle açılan tazminat davası ceza davası sonrasında açılması mantıklı olacaktır.

Tazminat Hukuku ve Tazminat Avukatı Ankara Ve Danışma

Haksız bir durum karşısında zarar görmüş olan bireyler yaşadıkları bu zararın karşılanması nedeniyle tazminat davaları açabilmektedirler.

Tazminat davasının açılması konusunda isteği olan ve bunu merak eden kişilerin sağlıklı bilgi almaları için hangi tür tazminat davaları açacağını bilmeleri gerekmektedir.

Bu durumda tazminat davası açmak isteyen kişilerin bu davalarda uğradıkları mağduriyetleri ve yaşadıkları zararları kanıtlamak zorunda olduklarını bilmeleri gerekmektedir.

Tazminat davası açan kişilerin maddi veya manevi şekilde bir mağduriyet yaşadıklarını ve zarara uğradıklarını mahkemeye ispat etmeleri gerekmektedir. Nasıl tazminat davası açabilirim sorusu cevabı için avukat ve danışmanlık alınması doğru bilgiye ulaşmanız kolay olacaktır.

Tazminat Davası Avukat Ve Danışma

Tazminat Avukatı Ankara diğer tüm avukatlar gibi davalarda danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır. Özel alanı olarak tazminata yönelen tazminat avukatı kendi alanının getirdiği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Müvekkilin zarara uğradığı konuda uygulanması gereken hukuk maddeleri ve içtihatları doğru bir şekilde belirleyerek zarar kalemlerini oldukça titiz bir çalışma ile hazırlamaktır.

Bu noktada müvekkilin psikolojik olarak yıpranma durumlarını da dava dosyasına ekleyerek her yönden müvekkilin haklarını göstererek davalarda vekillik görevini yerine getirecektir. Bir tazminat avukatının sizin uğradığınız haksızlık karşısında adaletin sağlanmasına çalışması ve sizin haklarınızı gözeterek her yönden çıkarınız doğrultusunda bir savunma hazırlaması gerekecektir.

Maddi Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Ankara Ve Danışma

Maddi tazminat para ya da maddi bir eşya karşılığından cezanın ödenmesi durumudur. Özellikle trafik kazalarında, iş hukukunun ani şekilde sonlanması ya da beklenmedik bir girişim durumunda, tıbbi sorunlar ya da tıbbi haklar kapsamında ve sigorta hakları bağlamında maddi tazminat talep edilebilir. Tazminat kararı verildikten sonra bu ceza kapsamına girer ve mahkemenin öngördüğü maddi talep haklı görülen tarafa ödenir. Ödeme esnasında mahkemenin öngördüğü şekilde bir sistem uygulanmazsa ceza ödenmemiş sayılacaktır. Maddi tazminatta en önemli nokta ise gelecekte de yaşanabilecek zararın talebinin mümkün olmasıdır. Yani bir kazada yaralanan kişi hastane masraflarını talep ederken ileride vücudunda bu kazaya bağlı olarak oluşabilecek bir sakatlık için de tazminat talebinde bulunabilir.

Manevi Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Ankara Ve Danışma

İnsanların kişisel olarak küçük düşürülmesi, kişilik haklarının zarar görecek şekilde davranılması ya da ruh üzerinde kalıcı olarak ortaya çıkacak olan hasarın karşılanması adına maddi bir değer ölçülebilir. Bu miktar yalnızca mahkeme tarafından belirlenerek karar verilir. Manevi tazminat talebini zarar gören kişi isteyebileceği gibi yakınlarıda yaşıdığı olayın üzüntüsü ve yaşadığı psikolji nedeniyle isteyebilir. Örneğin Trafik kazası ve İş kazası sonucu ölüm olayı yaşanmış ise, bu olaya sebebiyet veren tarafa ölen kişinin eşi, çocukları ve anne babaları manevi tazminat isteyebilirler.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Ankara Ve Danışma

İş Kazası veya Trafik kazasında destek hakkının düşmesi kusurlu taraf için geçerli olan bir durumdur. Örneğin iş kazası sonucu işverenin gözetiminde ve korunmasında olması nedeniyle ortaya çıkan ölümlü olay nedeniyle sorumludur.

Yada Trafik kazası sonucu kusur nedeniyle trafikte karşı tarafa zarar verilmiş ve ölümle sonuçlanmış ise, ölen kişilerin bakmakla sorumlu oldukları kişilerin ölüm nedeniyle destekten yoksun kalacağında, kalınan destek kusurlu kişilerden istenebilmektedir. Ancak yargıtay’ın yeni almış olduğu karara göre, kendi kusuru nedeni ile kaza yaptıktan sonra ölen vatandaşların yakınları tazminattan faydalanamayacaklar. 25 milyon sürücüyü yakında ilgilendiren bu karar ile birlikte trafik kazası cezasına yeni bir soluk getirilmiş oldu.

Trafik Kazası Nedir? Trafik kazası tanımı, kara yollarında meydana gelen, bir ya da birden fazla aracın ve kimi zaman yayaların karıştığı, sonucunda zarar oluşan olaydır. Devlet bu kazaların sayısının azaltılması amacı ile, kusurlu olan taraflara cezai yaptırım uygulamaktadır. Bu cezalar Türk Borç Kanunu ve Türk Ceza Kanunu maddeleri ile belirlenmiştir. Trafik Kazasının Nedenleri Nelerdir? Trafik kazasının meydana gelmesindeki neden sürücü ya da yaya olabilir. Kazalarda sık karşımıza çıkan nedenler arasında;

  • Sürücünün trafiğe alkollü çıkması
  • Sürücünün yeterli pratik yapmadan yoğun trafikte araç kullanması
  • Yayanın yola aniden girmesi
  • Yayaların kendileri için ayrılan yoldan değil, araç yolunu kullanması yer alır.

Tazminat Davası Dilekçe Örneği ve Hazırlanmasında Tazminat Avukatı Ankara Ve Danışma

Tazminat davasında çeşitli nedenlerle tazminat talep edilebilmesi için öncelikle dava hazırlık aşamasının tamamlanması gerekmektedir.

Dava hazırlık aşamasında, olayların özetlenmesi, delillerin toplanması ve dilekçe ile maddi ve manevi tazminat miktarları belirtilerek davanın açılması gerekmektedir. Tazminat davası açmak isteyen kişilerin bu davanın açılması konusunda bir dilekçe hazırlamaları gerekmektedir. Bu dilekçenin hazırlanması konusunda kanunlarda belirtilenlere ve mahkemelerin usul ile şekil kurallarına uyulması gerekmektedir.

Tazminat davası nasıl açılır dilekçe örneği nasıl hazırlanır hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bu dilekçenin doğru düzenlenmesi hak kaybının önüne geçmektedir. Bu sebeple bu dilekçenin konusunda tecrübe edinmiş tazminat avukatı tarafından doldurulması oldukça önemli faydalar sağlayacaktır. Ayrıca tazminat miktarının belirlenmemesi halinde veya davanın red edilmesi halinde red edilen kısımlar oranında karşı tarafın avukatlık ücretlerini ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

Tazminat davası ne zaman sonuçlanır konusu genel bir soru olması nedeniyle tazminat davaları ile ilgili 2019 yılında mahkeme ve davaların sonuçlanmasında hedef süre belirlenmiş bu süre dahilinde davaların sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

Tazminat davalarına konu olan boşanma davasında tazminat 300 gün, babalık davası ve tazminat davaları 330 gün olarak hesaplanmıştır. İş hukukunda kaynaklanan işçi tazminat davaları 540 gün sürede tamamlanması hedeflenmektedir. İş kazası ve trafik kazası tazminat davası ne kadar sürede sonuçlanır sorusu ise haksız fiilden kaynaklanması sebebiyle belirlenen hedef süre 450 gündür.

Tazminat davasında Tazminat Miktarının Hesaplanması Tazminat Avukatı Ankara Ve Danışma

Tazminat davalarında ne kadarlık bir ödeme alınacağı dava sürecindeki belirli unsurlara bağlı olmaktadır. Alınacak tazminat miktarı ile ilgili birçok farklı konu ve etken bulunabilmektedir. Tazminat miktarı konusunda maddi kaybın boyutu, karşı tarafın ödeme gücü ve manevi tazminat davalarında oluşan mağduriyetin ölçüsü ve boyutu oldukça önemli olmaktadır.

Tazminat Davası Açma Ücreti Ne Kadar

Tazminat davası ne kadar tutar veya tazminat davası açma ücret ve masrafları bazen korkutan rakamlara uğraması dava açma ve hak arama özgürlüğünü sınırlamaktadır. Örneğin İş kazası veya Trafik kazasında açılacak tazminat davası örnek hesaplama şöyledir.

10.000 TL dava değerinde Ölüm ve cismani zarar oranı kullanarak şahit keşif ve bilirkişi talep etmemiz halinde hesaplanan dava harç ve masrafı 1.024 TL'dir. İşçi alacakları nedeniyle açılan tazminat davalarında örnek hesaplama şöyledir. 10.000 TL dava değerinde şahit ve bilirkişi talep etmemiz halinde hesaplanan dava harç ve masrafı 741 TL'dir.

Tazminat Davası Nasıl Hesaplanır - Tazminat Avukatı ve Danışmanlık

Tazminat bilirkişi raporu, tazminat davaların da en önemli aşamalar arasındadır. Çalışan tazminat hakkı elde ediyorsa bu raporlar doğrultusunda mahkemeler karar verirler. Tazminat davası neye göre hesaplanır, tazminat davası nasıl hesaplanır, manevi tazminat nasıl hesaplanır , manevi tazminat davasında para ödenir mi, Tazminat davalarında tahsilat.

Tazminat davasında ıslah olur mu

Maddi tazminat davalarında kişinin uğradığı maddi zarar somut olarak ispat edilebilmelidir. Manevi tazminat davalarında ise kişilik haklarına zarar gelen birinin bu durumda yaşadığı durumun tazmini için dava açılabilmektedir. Maddi veya Manevi tazminat davalarının Amacı, uğranılan haksız eylem sonucunda ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi olmaktadır. Açılması planlanan maddi tazminat davalarında, kişinin uğradığı maddi zararın tespiti konusunda çeşitli şekillerin kullanılabilmesi nedeni ile miktarının öngörülebilir olması oldukça zor olmaktadır. Maddi tazminat davası belirsiz alacak davası olarak açılmış ise belirli bir miktar üzerinde dava açılır. Dosyanın ilerleyen zamanında dosya bilirkişi ve hesap uzmanına gönderilerek alacak kalemleri ve miktarları çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken gelen bilirkişi hesabı zamanaşım ve hak edilmeyen miktarlar düşülerek tazminat miktarı ıslah etmek suretiyle dava değeri yükseltilir.

Manevi tazminat davasında ıslah

Açılacak manevi tazminat davalarında ise uğranılan zararın ölçülemeyecek ve tespit edilemeyen olması ne kadar bir miktarın alınabileceğin de kesinlik bulunabilmektedir. Manevi tazminat davalarında belli bir miktar ve kıstas bulunmamaktadır. Bu nedenle istenecek manevi tazminat miktarının daha sonra yükseltme yani ıslah yapılamadığından, miktarı makul oranda talep edilmelidir.

Tazminat Davası Avukatı Ücretleri

Tazminat alma 2019 yılı içerisinde de Türkiye’de mahkemelere başvurma nedenleri arasında en üst sıralarda ki yerini koruyor. Uzmanlık gerektiren bu davalarda tecrübeli bir Tazminat Hukuku avukatı ile çalışmak tüm haklarınızı alabilmeniz için büyük bir önem taşır.

Tazminat avukatları aracılığıyla, tazminat davaları ne kadar sürer, tazminat davaları nasıl açılır, tazminat nasıl hesaplanır ve tazminat nasıl alınır konusunda kafanızdaki tüm soruları yanıtlanır. Yaşadığı çeşitli mağduriyetler nedeniyle tazminat alma hakları doğan ve tazminat alabilir miyim diye araştıran herkes için tazminat avukatları Ankara ve tüm Türkiye’de hizmet veriyor. Tazminat avukatı ankara danışma ücreti konusunda Ankara baro sayfalarında bulabilirsiniz... Açılan Tazminat avukatı aracılığı ile takip edilmesi alacağınız miktar dava süreci açısında olumlu etkileri olacaktır.

Ankara Tazminat Avukatı ve Danışmanlık

Tazminat davaları, tedbirsizlik sonucunda haksız yere yapılan fiillerin maddi veya manevi zararlarının karşılanması olarak nitelendirilebilir. Tazminat davalarının açılmasında miktarın belirlenmesi, davada sürelerin takibi, tazminat hakkı olup olmadığı bu konuda tecrüben edinmiş tazminat avukatı danışılması dava süresince size faydalı olacaktır. Haksız bir durum ile karşılaşan kişiler bu konuda zarar gördüklerinde oluşan bu zararın karşılanması istemi ile tazminat davası açabilmektedirler.

Tazminat Davası Avukatı Ankara

Tazminat alma 2022 yılı içerisinde de Türkiye’de mahkemelere başvurma nedenleri arasında en üst sıralarda yerini koruyor. Uzmanlık gerektiren bu davalarda tecrübeli bir Tazminat Hukuku avukatı ile çalışmak tüm haklarınızı alabilmeniz için büyük bir önem taşır.

Tazminat avukatları aracılığıyla, tazminat davaları ne kadar sürer, tazminat davaları nasıl açılır, tazminat nasıl hesaplanır ve tazminat nasıl alınır konusunda kafanızdaki tüm soruları yanıtlanabilir. Yaşadığı çeşitli mağduriyetler nedeniyle tazminat alma hakları doğan ve tazminat alabilir miyim diye araştıran herkes için tazminat avukatı ankara ve danışmanlık konusunda sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Tazminat avukatı ankara danışma ücreti konusunda da en ideal ücretlendirmeyi yüz yüze yapılan görüşme ile sağlayabilirsiniz. Tazminat bilirkişi raporu, tazminat davalarında, en önemli aşamalar arasındadır.

Çalışan tazminat hakkı elde ediyorsa bu raporlar doğrultusunda mahkemeler karar verirler. Tazminat almak için nereye başvurulur, tazminat davasında avukat ücretini kim öder gibi sorularınızın yanıtlarının cevabını ancak tazminat avukatı ankara danışmanlık ile cevaplara kavuşabilirsiniz. İş Hukuku tazminat davaları denildiğinde aklımıza işçi alacakları olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade nedeniyle tazminat ve iş kazasından kaynaklanan tazminat davalarını sıralayabiliriz.

Hakaret ve tehdit nedeniyle ceza davası sonucu ya da tazminat davasında ispat halinde maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Ankara Tazminat Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

✅ Avukat Arabulucu İlkay Uyar Kaba

✅ Telefon: 0312 229 25 05 - +90-545-229-2505

✅ Adres: Eti Mahallesi Strazburg Cad. 10/9 Çankaya/Ankara

✅ Mail: [email protected]

✅ Hizmet Alanları: Tazminat Hukuku, Arabulucu, İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat, Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat, İşçi davaları kıdem tazminatı, Sözleşmeler, Dilekçeler

Bu haber toplam 734 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara