Muvazaa Davası Nasıl Açılır? Muvazaa için hangi dava açılır?

Muvazaa Davası Nasıl Açılır? Muvazaa için hangi dava açılır?
Mirasçısının ya da mirasçılarının mirastan yoksun kalmasını hedefleyerek, miras bırakacak kişi tarafından mal kaçırma yöntemi ile taşımaz mal ya da mallarını tek bir mirasçısına devretmesi, yer almaktadır. Peki, Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa Davası Nasıl Açılır? Muvazaa davasının açılması genellikle üçüncü kişileri aldatmaya yönelik olarak yapılmış işlemlere karşı açılan davalardır.

Görünürde tahsis edilen hukuki işlem mevzuata uygun bile olsa mal ve taşınmazı kaçırmak ve danışıklık üzerine kurulan bu işlemin iptali muvazaa davasının konusunu oluşturmaktadır.

Muvazaa işlemini yapan kişiler kendi aralarında anlaşmakta ve yaptıkları hukuki işlemin göstermelik olduğu konusunda hemfikir davranmaktadırlar.

muris-muvazaa-davasi-nasil-acilir.jpg

Muvazaa Nedir?

Muvazaa davası nasıl açılır konusu kadar muvazaa işleminin ne olduğu da oldukça merak konusudur.

Genellikle taşınmaz üzerinde haklarını kaybetmek istemeyen borçlu mal sahipleri malının başına gelecek haciz ve zararı engellemek amacıyla yakınları veya tanıdıkları kimselere bu varlıklarını devretmekte bu amaçla üçüncü kişiler yanıltılmaktadır.

Muvazaa Davası Nerede Açılır?

Muvazaa davası nerede açılır konusunda öncelikle davanın ne amaçla açılacağının belirlenmesi gerekmektedir.

Genellikle muvazaa davaları tapu ve tescil işleminin iptal edilmesi amacıyla taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemelere başvurarak açılmalıdır.

Davayı açacak olan kimse taşınmazdan lehine hak ve menfaat sağlayacak olan kimsedir. Miras davalarında da mirasa hak eden kişilerce açılan muvazaa davası için görevli mahkeme Asliye hukuk mahkemeleridir.

Muris Muvazaası Tapu İptali Nedir?

Muvazaa davalarında en sık karşılaşılan davalardan olan muris muvazaası tapu iptali davaları bir kimsenin ölümü durumunda mirasçılar tarafından ortaya atılmaktadır.

Kanuni mirasçıların miras hakkına sahip olamaması için yapılan muvazaalı işlemin iptali için açılan muvazaa davaları saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı elinden alındığı iddia edilen kişilerce açılmaktadır.

Miras hakkının elinden alındığını düşünen kanuni mirasçılar daha önce tapu müdürlüğü huzurunda gerçekleştirilen işlemin muris muvazaası sebebiyle tapu iptalini talep etmektedirler.

muvazaa-nedeniyle-tapu-iptali.jpg

Muvazaalı Satış Nasıl Anlaşılır?

Taşınmazların kime ait olduğunun belirlenmesinde resmi belge niteliği taşıyan tapular, tapu müdürlüğü sicilleriyle kayıt altına alınmakta ve tescil edilmektedir. Muvazaalı satışlar genellikle iki durumda söz konusu olmaktadır:

  • Mirasçının ya da mirasçıların mirastan mahrum bırakılması için miras bırakacak kişi tarafından yapılan muvazaa işlemi,
  • Borçlu kimsenin borcuna karşılık malına haciz gelmesi veya taşınmazın elinden alınmasının engellemesi amacıyla yapılan muvazaa işlemi

Bir işlemin muvazaa olmadığının ispatı için birtakım delillerin elde edilmesi gerekmektedir. Tanıklar, bilirkişi raporları ve elde edilecek diğer deliller ile muvazaa davası açılmakta yapılmış işlemin üçüncü kişileri yanıltıcı özellikte olduğu ispatlanmaya çalışılmaktadır.

Muvazaa davaları dilekçe ile davacılar tarafından açılabileceği gibi avukat aracılığı ile de açılabilmektedir. Miras hukuku alanında deneyimli avukat ve avukatlık ofislerinden hukuki yardım alarak muvazaa davası açmak davanızın daha hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Muris Muvazaası Saklı Payın Nedeniyle Tapu İptali Nasıl Olur?

Modern hukuk kanunu kapsamında görülen muvazaa davası kapsamında, Muvazaa taraflar arasında üçüncü şahıs ya da şahısların aldatılması hedefi ile gerçek hali perdeleyen kendi gerçek iradelerine uygun olmayan ve kendi aralarında geçerliliği bulunmayan bir konuya ilişkin olarak anlaşma sağlamış olmaları durumudur.

Söz konusu uygulama kapsamında muvazaa sebebi ile tapu iptali davası en fazla muris muvazaa nedeni ile açılabiliyor. Bir kişinin, mirasçısının miras hakkından uzaklaştırılması hedefi ile gerçekte bağışlama dileğini tapu sicili içerisinde mevcut kaydı olan taşınmaz malı ile ilgili olarak tapu sicil memuru önünde iradesini satış çerçevesinde açıklamış olduğunun gerçekleşmiş olması durumunda dava açılır.

Muvazaa Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili diğer makaleleri okuyabilirsiniz. Saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı gasp edilmiş tüm mirasçılar tarafından, Mevcut durumdaki satış sözleşmesinin Borçlar Kanun'unun 18.maddesi çerçevesinde muvazaalı bulunduğu ve gizlenmiş bağış sözleşmesinin de biçimi şartlarından yoksun olduğunu iddia ederek muris muvazaası nedeniyle tapu iptali davası açılabiliyor.

Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

Üçüncü şahısların aldatılmasını hedefler biçimde uygulanmış olan gerçek olmayan anlaşmalar olan muvazaa, bu sahte anlaşma, taraflar arasında herhangi bir hüküm veya netice teşkil etmez ve aynı zamanda da tarafların gerçek iradeleri ile karşılık bulmamaktadır.

Günümüzde muvazaalı satışlara ilişkin olarak görülen yaygın konular arasında; *Borçlu kişinin, borcu nedeniyle taşınmaz malını kaybetme riski ile karşı karşıya kalması halinde bu duruma engel oluşturabilmek hedefi ile taşınmaz malını yakın tanıdığı bir başka kişiye satışını yapmış şekilde göstermesi şeklindedir.

Mirasçısının ya da mirasçılarının mirastan yoksun kalmasını hedefleyerek, miras bırakacak kişi tarafından mal kaçırma yöntemi ile taşımaz mal ya da mallarını tek bir mirasçısına devretmesi, yer almaktadır. Mevcut durumda muvazaalı bir satış bulunuyor ise ve satışın muvazaalı olduğunu kanıtlamasının mümkün olması halinde, satışın iptali çerçevesinde tapu iptali davası açılabiliyor.

Tapu iptali davası için tapu kayıtları, kayıt nedenleri araştırması, tarafların şahitlik ve ifadeleri ve keşif uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Son olarak konuya ilişkin olarak bilirkişi mütalaası alınarak, mahkeme tarafından gerekli değerlendirmeler yapılır ve karar verilir. Muvazaa Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili diğer makaleleri okuyabilirsiniz.

Muvazaa Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Günümüzde muvazaa için mutlak muvazaa ve nispi muvazaa şeklinde iki ayrım uygulanıyor. Buna göre mutlak muvazaa, tarafların üçüncü şahısları kandırmak-aldatmak hedefi ile gerçek iradelerine uymayan, aralarında hüküm ve netice teşkil etmeyen bir sözleşme yapmalarıdır.

Nispi muvazaa ise tarafların gerçek iradelerine uygun biçimde gerçekleştirdikleri sözleşmeyi iradelerine uygun olmayacak biçimde bir sözleşme ile gizlemeleri şeklindedir.

Bu tip durumlarla karşı karşıya kalan kişiler muvazaa davası nerede açılır sorusunu gündeme getirirken, muvazaa davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'unun 12.maddesine göre taşınmazın üzerinde bulunan ayni hakka dair ya da ayni hak sahipliğinde değişikliğe neden olabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine veya alıkoyma hakkına dair davalar, söz konusu taşınmazın bulunduğu bölge mahkemesi kesin yetkili olarak belirlenmiştir.

muris-muvazaa-ne-demek-001.jpg

Yargı Kararı Muvazaa Davası Nasıl Açılır? Emsal Yargıtay Kararı...

TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA TAZMİNAT DAVASI - MURİS MUVAZAASI VE MUVAZAA DAVASI NASIL AÇILIR. MİRAS BIRAKANIN TAŞINMAZLARININ BİR KISMINI OĞLUNA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ İLE TEMLİK ETTİĞİ VE GERİDE YETERİ KADAR TAŞINMAZI BULUNDUĞU

ÖZET: Miras bırakanın 2 parça taşınmazını davalı oğlu ölünceye kadar bakma akdi ile temlik ettiği, geride 8 parça taşınmazının daha bulunduğu, miras bırakanın temlik mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla değil de bakılmak amacıyla gerçekleştirdiği, davalı ...'in de bakım borcunu yerine getirdiği kaldı ki davanın, Miras bırakana bakılmadığı iddiasıyla açılmadığı da gözetildiğinde temliğin muvazaalı olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Hal böyle olunca davanın reddine karar verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir. Makalede Muvazaa Davası Nasıl Açılır konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Miras Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 393 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara