Sebepsiz Zenginleşme Nedir?

Sebepsiz Zenginleşme Nedir?
Sebepsiz Zenginleşme Nedir Zamanaşımı | Sebepsiz Zenginleşme, haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşmesi durumunda, bu zenginleşmeyi geri vermekle zorundadır. Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse ve bu konuda dava açarak geri isteyebilir...
Sebepsiz Zenginleşme Nedir Zamanaşımı süreleri nelerdir? Sebepsiz Zenginleşme, haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşmesi durumunda, bu zenginleşmeyi geri vermekle zorundadır. Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse ve bu konuda dava açarak geri isteyebilir.

Sebepsiz Zenginleşme Davası Nasıl Görülür?

Sebepsiz Zenginleşme Davası asliye hukuk mahkemesinde açılır. Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz. Sebepsiz Zenginleşme Nedir?

Dava Dilekçesi - Sebepsiz Zenginleşme Nedir Zamanaşımı

Sebepsiz Zenginleşme Davasında dava dilekçesi o davanın anahtarı gibidir. Bu nedenle dava dilekçesi hazırlanırken avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Genel konularda dava dilekçesi nasıl yazılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.  Sebepsiz Zenginleşme Nedir?

Sebepsiz Zenginleşme Davası Nasıl Açılır - Sebepsiz Zenginleşme Nedir Zamanaşımı

Sebepsiz Zenginleşme Davası, Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir. Sebepsiz Zenginleşme Davası, Zenginleşen, zenginleşmeyi iyi niyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür. Zenginleşen iyi niyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri, geri verme isteminde bulunandan isteyebilir. Zenginleşen iyi niyetli değilse, zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri verme zamanında mevcut olan değer artışının ödenmesini isteyebilir. Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Ancak, açılan davada hakim, bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebilir. Sebepsiz Zenginleşme Nedir?

Yargıtay Kararı - Sebepsiz Zenginleşme Nedir Zamanaşımı

ALACAK DAVASI - İNŞAATIN TAMAMLANMASI İÇİN YAPILAN GİDERLERİN DAVALI YÖNÜNDEN HAKSIZ İKTİSAP SAYILAMAYACAĞI. DAVALININ TAŞINMAZIN TAMAMLANMIŞ HALİNDEKİ BEDELİNİ DAVA DIŞI YÜKLENİCİYE ÖDEDİĞİ - TARAF EHLİYETİNİN MAHKEMECE DOĞRUDAN GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ. Davacı tarafından inşaatın tamamlanması için yapılan giderler, davalı yönünden haksız iktisap sayılamaz. Çünkü, Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri gereğince ve haklı bir neden olmaksızın başkasının zararına mal edinen kimse, onu geri vermek zorundadır. Davalı edindiği taşınmazın tamamlanmış halindeki bedelini, dava dışı yükleniciye ödemiştir. Bir sübjektif hak, kendisinden istenebilecek kimse hakkında dava açılabilir. Davada taraf ehliyetinin mahkemece doğrudan gözetilmesi gerekir. Bir sonraki makalemiz olan Tazminat davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.  Sebepsiz Zenginleşme Nedir?

Bu haber toplam 220 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara