Haksız Olarak İşten Çıkarılma

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Haksız Olarak İşten Çıkarılma

Haksız Olarak İşten Çıkarılma

Haksız Olarak İşten Çıkarılma

A. KIDEM TAZMİNATI, B. İHBAR TAZMİNATI, C. KULLANILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI, D. FAZLA MESAİ ALACAĞI,       E. İŞE İADE DAVASI

 YARGITAY: HAKSIZ OLARAK İŞTEN ÇIKARILMA İSPAT

  • T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas:  2013/16310 Karar: 2014/219 Karar Tarihi: 14.01.2014
  • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İKİ GÜN SÖZLÜ İZİN ALARAK İŞYERİNE GİTMEDİĞİNİ KABUL ETTİĞİ VE SÖZLÜ İZİN ALDIĞINI İSPATLAYAMADIĞI – DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞVEREN FESHİNİN HAKLI OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI
  • ÖZET: Bölge Çalışma Müdürlüğünün raporunda davacının devamsızlık tutanaklarında imzası bulunmaması ve savunmasının alınmaması nedenleriyle feshin haksız olduğu sonucuna varılmış ise de, davacının kendi iddialarından da anlaşılacağı üzere iki gün sözlü izin alarak işyerine gitmediğini kabul ettiği, sözlü izin aldığını ispatlayamadığı dikkate alındığında devamsızlık nedeniyle işveren feshinin haklı olduğu dikkate alınmadan davanın kabulü bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: HAKSIZ OLARAK İŞTEN ÇIKARILMA VE TAZMİNAT ÖDENMESİ

  • T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2013/28092 Karar: 2013/19895 Karar Tarihi: 26.09.2013
  • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI – İŞ ESNASINDA ALKOLLÜ İÇKİ KULLANMAK AMİRİ TEHDİT ETMEK GÖREVLERİNİ HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMEK – FESHİN GEÇERLİ SEBEPLE YAPILDIĞI – DAVANIN REDDİ GEREKİRKEN KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU
  • ÖZET: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Dosya kapsamından davacının amirini tehdit ettiği, mesai saatleri içinde alkol kullandığı, izinsiz işyerinden ayrıldığı tam olarak tespit edilememektedir. Ancak, davacının daha önce de görevli belediye başkanına yakışıksız davranması sebebiyle disiplin cezası aldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının geçmişteki tüm davranışları ve çam ağaçlarıyla ilgili savunması dikkate alındığında iş ilişkisini devam ettirmesi davalı işverenden beklenemez. Ancak davacının fiili işverene haklı sebeple tazminatsız olarak davacıyı işten çıkarma hakkı verecek ağırlıkta bulunmamaktadır. Bu durumda yapılan feshin geçerli sebeple yapıldığı gözden kaçırılarak davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: HAKSIZ OLARAK İŞTEN ÇIKARILMA İBRANAME VE İSTİMA DİLEKÇESİ

  • T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/11945 Karar: 2013/14577 Karar Tarihi: 15.05.2013
  • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ – İBRANAME METNİNİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞKİ TAŞIDIĞI – İBRANAMEYE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
  • ÖZET: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, manevi tazminat, ikramiye alacağı, fazla mesai ücreti ve genel tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. İbraname içeriğinden de anlaşıldığı üzere bir taraftan kendi rızası ile istifa ederek ayrıldığından bahsedilmişken, diğer taraftan kıdem ve ihbar tazminatının da alındığından bahsedilmektedir. Bu durumda anılan belge kendi içerisinde de çelişki taşımaktadır. Bu nedenle ibranameye değer verilemez. Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmiştir.
[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor