Fatura İcra Takibi İtiraz

Fatura İcra Takibi İtiraz
Fatura İcra Takibi - İtiraz - Zaman aşımı - Örnek Kararlar | Türk modern hukuku ticari faaliyetlerde tarafların haklarını korumayı temel alan kanunları ile aktif şekilde uygulanıyor. Buna göre bir mal ya da hizmetin alıcısına satılması-teslim edilmesi halinde kurumsal yapı gereklilikleri dolayısı ile fatura düzenlenmesine karşın alıcı yani borçlu tarafından borcun...
Fatura İcra Takibi İtiraz, Türk modern hukuku İcra Hukuku ile ticari faaliyetlerde tarafların haklarını korumayı temel alan kanunları ile aktif şekilde uygulanıyor. Buna göre bir mal ya da hizmetin alıcısına satılması-teslim edilmesi halinde kurumsal yapı gereklilikleri dolayısı ile fatura düzenlenmesine karşın alıcı yani borçlu tarafından borcun ödenmemesi halinde borçluya yönelik olarak faturaya dayalı icra takibi başlatabilme hakkı doğar. Alacaklı taraf olarak, faturaya bağlı icra takibi başlatılması durumunda süreç uzun ve güç olabiliyor.  Özellikle de borçludan alınacak mevcut bir alacağın olmasına karşın, Türk ticaret hukuku dahilinde belirlenmiş olan farklı koşulları yerine getirilmemesi durumunda ‘alacak’ durumunun söz konusu olmadığı ya da ‘alacağın’ iddia edilen seviyeden çok daha düşük olduğu sonucu yetkili merciler tarafından karar olarak alınabilir.

Fatura İcra Takibi İtiraz Süresi

Fatura alacağı dolayısı ile faturaya odaklı icra takibi başlatılabilir. Bu halde söz konusu alacak ile ilgili olarak borçluya borç ve icra tebliği gerçekleştirilir. Borçlu, kendisine tebliğ edilen söz konusu Fatura İcra Takibi İtiraz ‘7 günlük’ itiraz süresi hakkına sahiptir. Ancak borçlunun bu süre içerisinde itirazda bulunmaması durumunda alacaklı tarafından, borçlunun mallarına haciz uygulanması talebinde bulunarak, alacağını karşılayabiliyor.

Fatura İcra Takibi İtiraz İspat

Belirtilen süre içerisinde borçlu tarafından Fatura İcra Takibi İtiraz gerçekleştirilmesi durumunda, alacaklı tarafından takip duracağı için dava açılması gerekliliği oluşur. Bu aşamada alacaklı tarafından ‘alacaklı’ sıfatını somut belgeler ile kanıtlama yükümlülüğüne sahip olacaktır. Öncelikle alacaklı tarafından, icra takibi başlatılmasından evvel, söz konusu borca ilişkin olarak ‘borçluya’ faturanın tebliğ edilmiş olması gerekir. Söz konusu tebliğ durumu alacaklının faiz hakkını ve alacağına ilişkin icra takibindeki somut delili niteliğini taşır. Bu noktada hukuk sistemine göre alacaklı tarafından faturanın iadeli taahhütlü ya da noter aracılığı ile gönderilmiş olması da delil olarak, kabul edilmesini sağlar. Faturaya bağlı icra takibi halinde açık ve kapalı fatura söz konusu olur. Veresiye bir satış ve bedelinin ileri tarihte tahsil edileceğini karine eden açık fatura ve düzenleyen kişinin imza ya da kaşesinin alt bölümde olduğu mal ya da hizmetten doğan borcun peşin tahsil edildiğini karine eden kapalı fatura bulunur. Bu çerçevede de eğer söz konusu alacağa konu icra takibindeki faturanın açık fatura olması durumunda, borcun ödendiğinin kanıtlanması borçlu yükümlülüğünde bulunur. Ancak fatura kapalı ise ispat yükümlülüğü alacaklı üzerinde olur. Bu durumda alacaklı tarafından söz konusu borcun, faturaya dayalı icra takibi başlatılabilmesi ve süreç sonunda olumlu sonuç elde edilebilmesi için mutlaka kanıtların yazılı şekilde sunabiliyor olunması gerekliliği bulunmaktadır.

Fatura İcra Takibi İtiraz Avukat Ve Danışma

Bu açıklamalar ışığında söz konusu alacağın ispat edilmesi, itirazın kaldırılması ile hak kaybı olmadan borcun alınabilmesi için mutlaka hukukun aradığı şartlara ilişkin olarak uygunluğun sağlanması ve bu konuda icra avukatı ve danışmanlık desteği alınması sürecin yönetimini ve sonucunu olumlu yönde etkiler.

Yargıtay Kararı : Fatura İcra Takibi İtiraz

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TAŞIMA ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİP. İSTİCVAP YAPILAN İNCELEMELER VE BİLİRKİŞİ RAPORU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KARAR VERİLMESİ. ÖZET: Dava, taşıma ücreti alacağının tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, bütün bu toplanan deliller ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora rağmen bozma kararından önce verilen karardaki gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Uyulan bozma ilamı uyarınca, isticvap, yapılan incelemeler ve bilirkişi raporu göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekirken bozma gereği doğrultusunda bir değerlendirme yapılmaksızın karar verilmesi doğru görülmemiş, davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.Ankara Avukat, İcra Takibi genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.

Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

DOLANDIRICILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI. SUÇUN İŞLENDİĞİ SABİT GÖRÜLEREK SANIĞIN MAHKUMİYETİNE DAİR VERİLEN YEREL MAHKEME KARARINDA USUL VE ESASA AYKIRILIK OLMADIĞI. ÖZET: Sanığın iş yeri adresi olarak verdiği adres ile suça konu çek karşılığı alınan malzemelerin teslim edildiğini gösteren katılandan temin edilen irsaliye ve faturalardaki adresin aynı olduğu, çekte birinci ciranta olarak yer alan  Ltd. Şti'nin sahte bir şirket olduğu, sanığın çalıntı olduğu anlaşılan ve bir şekilde elde ettiği suça konu çekin üçüncü bir kişi ile tanzim ettiği ya da ciro ettiği ve sahteliğini bildiği çeki katılandan aldığı alüminyum profiller karşılığında gönderdiği,

Bu haber toplam 232 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara