İş Mahkemesi Avukatı

İş Mahkemesi Avukatı
İş Mahkemesi Avukatı - İş Mahkemesi Davaları | İş mahkemeleri, iş hukuk davalarında işçi ve işveren arasında doğabilecek uyuşmazlıklarının çözümünde yetkili olan mahkeme türleridir. İş hukuku davalarında, 2018 yılı başından itibaren devrim niteliğinde bir değişikliğe gidildi ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücretleri,  gibi iş alacaklarından doğan uyuşmazlıklar, işe iade davaları için iş mahkemesinden önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirildi.
İş Mahkemesi Avukatı Neden Önemli? İş Mahkemesi Davaları, iş hukuk davalarında işçi ve işveren arasında doğabilecek uyuşmazlıklarının çözümünde yetkili olan mahkeme türleridir. İş hukuku davalarında, 2018 yılı başından itibaren devrim niteliğinde bir değişikliğe gidildi ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücretleri,  gibi iş alacaklarından doğan uyuşmazlıklar, işe iade davaları için iş mahkemesinden önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirildi. https://youtu.be/jAChu0keNhw

İş Mahkemesi Öncesi Arabulucu Süreci

İşçi alacaklarına yönelik uyuşmazlıkların olması durumunda çalışanlar öncelikle arabuluculuk hakemliğine başvurması zorunlu hale getirilmiştir. Arabuluculuk sonrası tarafların uzlaşamaması durumunda; çalışanlar işçi alacakları için iş mahkemesine dava açabilir. Çalışan ile işveren arasında iş ilişkisi ve sözleşmelerden ya da yasalardan doğan hakların aranması için iş mahkemelerine dava açılmalıdır. İş mahkemeleri 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu esaslarına göre hüküm veren özel mahkeme niteliğinde görev yaparlar. Bir çalışan, iş ilişkisi nedeniyle doğan mağduriyet, hak ihlalleri gibi durumlar olan İş hukuku kıdem tazminatı, işe iade, iş kazası tazminatı, Hizmet tespit davalarında İş Mahkemesi Avukatı ile görüşerek iş mahkemelerine dava açabilir. Türkiye'nin birçok bölgesinde iş mahkemeleri kurulmuştur.  İş mahkemeleri dava açılabileceği gibi İstanbul ve Ankara İzmir gibi büyük iller  açılan dava sayısı olarak diğer illere nazaran önde olan illerdir. [caption id="attachment_11884" align="aligncenter" width="500"]İş Mahkemesi Avukatı İş Mahkemesi Avukatı[/caption]

İş Mahkemesi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş mahkemelerinde dava süreçleri dava dilekçesinin, dilekçede belirtilen delillerle birlikte mahkemeye sunulmasıyla başlar. Hukuk Mahkeme tevzi bürosuna sunulan dilekçe görevli tarafından incelenir ve kayıt altına alınır.  Kayıt altına alınan dilekçe üzerine UYAP sisteminde düşürülen iş mahkemesi masraf ve harçlar mahkeme veznesine ödemesi yapılır. Harç ödemesi harca tabii davalar için geçerlidir ve Ödenecek olan harç tutarı, Harçlar Kanunu Ek-1'de belirlenen tarifelerle belirlenir. Harçlarla birlikte bir başka masraf kalemleri olan dosya bedeli, tebligat ve posta giderleri de yine adliyenin veznesine ödenir. İlgili ödemelerin yapılmasıyla tevzi süreci işlemeye başlar. Tevzi, birden fazla İş Mahkemesinin bulunduğu adliyelerde gelen dava taleplerinin uygun mahkemelere dava ve talep dağılımı yapılması anlamına gelmektedir. Uygun bir şekilde dağıtılan evraklar düzenlenerek dosya haline getirilir ve UYAP mahkeme esaslarına göre kaydedilir. İş mahkemesine gelen dava dilekçesinin artık süreci başlamaktadır. İş mahkemesi kalemi öncelik olarak tensip zaptı, yani duruşmaya hazırlık zabtı tutulur. Bu aşamada dilekçenin verildiği tarihten sonraki 7 gün içerisinde taraflara duruşma günün tebliği ve davetler hazırlanarak, delillerin toplanması için ara karar alınarak gerektiği hallerde tedbir kararları değerlendirilir. Bir sonraki aşama ise delillerin toplanması olup, alınan ara karar gereği deliller toplanarak, keşif icrası yapılır. Tanık dinlenmesi ve bilirkişi incelemesine ilişkin yargılama aşaması gerçekleştirilir. Toplanan deliller, dinlenen tanıklar ve bilirkişi raporlarının ardından bir değerlendirme yapılarak kanaate varılır, ulaşılan sonuç davalı ve davacıya açıklanır. Açıklanan karar için gerekçeli kararın yazılma işlemine geçilir. İş Mahkemesi Avukatı Ankara İş Mahkemesi Avukatı

İş Mahkemesi Kararı Nasıl Kesinleşir?

Gerekçeli karar açıklanan kısa karara ilişkin dayanaklar yazılı bir şekilde hazırlanır. Gerekçeli karar kısa kararın ardından 30 gün içerisinde duyurulur. Yazlan gerekçeli karar, tarafların yargılama masraflarını ödemesinin ardından taraflara tebliğ edilir. Tebliğ aşamasında tebligat kanunu hükümleri dikkate alınır ve taraflara hukuki süreleri başlatacak şekilde bildirilir.

İş Mahkemesi Kararlarının İstinaf Mahkemesine İtiraz Aşaması

İş mahkemesinin gerekçeli kararı taraflara tebliği edilen gerekçeli kararın ardından iki hafta içerisinde itiraz hakkını kullanabilir. İstinafa gidilmediği durumlarda bu durum kararın kesinleşmesi ile sonuç doğuracak şekilde gerekçeli karara şerh düşülür. Eğer karara ilişkin taraflar istinaf ve temyize giderlerse, ilgili masraf ve harçlar tahsil edildikten sonra karar İstinaf Mahkemelerine yollanır. İstinaf mahkemelerine yapılan itirazlarda 2019 yılı parasal değeri 4.400 TL ile 58.800 TL olan kararlar için kesin karar vermektedir.

İş Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İtiraz Aşaması

İstinaf edilen karar istinaf mahkemesinin 2019 yılı için belirlenen 58.800 TL üzerinde ise Tarafların istemesi ve talep etmesi durumunda Yargıtay Mahkemesinin ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere itiraz hakkını kullana bilir.

İş Mahkemesi Davaları Ne Kadar Sürer?

İş mahkemesine işveren ve işçi arasında oluşan çeşitli uyuşmazlıklar nedeniyle bir çok davanın açıldığı Türkiye'nin en kalabalık ve en fazla dava sayısı olan mahkemelerin başında gelmektedir. Adalet bakanlığının mahkemelerdeki hedef süre ile davaların belirlenen sürelerde tamamlanması hedeflenmektedir.

İş Hukuku Dava Süreci

İş hukuku, işçi ile işveren arasında iş ilişkisinden doğan hakları, uyuşmazlıkları inceleyen hukuk dalıdır. İş Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan hükümler, öncelikle işçi menfaatlerini ve haklarını koruyacak şekilde uygulanır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen iş hukuku, kanunlarda belirlenen esaslar çerçevesinde her iki tarafa da bazı haklar ve borçlar yüklemektedir. İş sözleşmeleri ile işçiler için iş görme borcu doğarken; işverenler için işçiye ücret ödeme, çalışma koşullarını sağlama ve çalışanların haklarını koruma gibi yükümlülükleri vardır. İşveren ya da işçilerin bu yükümlülüklerini kanunlara uygun şekilde yerine getirmemesi iş hukuku davalarının temel konusudur. İş hukuku davaları kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade davaları, hizmet tespiti, fazla mesai ücret alacağı, yıllık ücretli izin ve hafta tatili izin alacakları gibi dava süreçlerini İş Mahkemesi Avukatı danışmanlığı ile süreç yönetmeleri faydalı olur. İş davaları çoğu kez, iş sözleşmesinin sona erdirilmesiyle işçi haklarının belirlenmesi, talep edilmesi ve uyuşmazlıkların giderilmesi talebiyle açılır. [caption id="attachment_11883" align="aligncenter" width="500"]İş Mahkemesi Avukatları Ankara İş Mahkemesi Avukatı[/caption]

İş Mahkemesi Avukatı - İş Mahkemesi Davaları Danışma

İş hukuku davalarına bakan avukatlar, iş mahkemelerinde görülen davalarda temsil ettikleri işçilerin haklarını ve menfaatlerini korumak için hukuk süreçleri yürütür, alınan kararlara itiraz ederek temyiz davaları açar. İş hukuku alanında bulunan uyuşmazlıklar nedeniyle iş mahkemesi öncesi arabuluculuk ve iş mahkemesi dava açma süreci hakkında iş mahkemesi avukatı ve danışmanlık hizmeti alarak iş mahkemesi sürecini doğru ilerlemesini sağlamış olursunuz. | İş Mahkemesi Avukatı - İş Mahkemesi Davaları

Bu haber toplam 302 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara