İş Davası Ne Kadar Sürer

İş davası işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi için açılan davalardandır. İş davası konularına göre işe iade davası, hizmet tespit davası, kıdem tazminat davası, fazla mesai alacağı davası, yıllık ücret alacağı, dini ve resmi bayramlardan dolayı fazla mesai alacağı davaları olarak sıralayabiliriz. İş davaları işveren ve işçi arasında uyuşmazlıkları İş mahkemelerinde görülür.

Yukarıda saydığımız İş davası ne kadar sürer sorunun cevabı  tahmini olarak, yerel mahkemenin davayı sonuçlandırması 7 ay ile 9 ay arasında değişmektedir. Yargıtay aşaması ise 12 ile 18 ay içerisinde  karara bağlamaktadır. Bölge Adliyelerin kurulması ile yargıtay aşamasına geçmeden bu süre 3 ile 6 ay içinde sonuçlanmaktadır.

iş mahkemelerinde dava ne kadar sürer - İş Davası Ne Kadar Sürer

İş Davası Ne Kadar Sürer – İşe İade Davası

İş davalarında en seri en hızlı sonuçlanan davalardan birisidir. İşe iade davası 4857 Sayılı İş Kanunu ilgili  20. maddesinde düzenlenmektedir. İş mahkemelerinin son dönemde açılan davaların yoğunluğu nedeniyle işe iade davası en kısa sürede sonuçlandırılması zaman zaman mümkün olmamaktadır. İşe iade davası Yerel mahkemede sonuçlanması durumunda işverenin yargıtaya başvuru hakkı bulunmaktadır. İşe iade davasında yerel mahkemenin karar temyiz edilmesi durumunda yargıtay işe iade davasındaki kararı  bir ay içerisinde kesin olarak karara bağlanmasını gerektiğini belirtilmiştir. Bu belirtiğimiz durum kanun hükmü emredici değildir.

İşe iade davaları ne kadar sürer cevaplayacak olursak tahmini olarak, yerel mahkemenin davayı sonuçlandırması 3 ay ile 9 ay arasında değişmektedir. Yargıtay aşaması ise 1 ile 2 ay içerisinde  karara bağlamaktadır. Bölge Adliyelerin kurulması ile yargıtay aşamasına geçmeden bu süre 3 ile 6 ay içinde sonuçlanmaktadır.

İş Davası Ne Kadar Sürer – Kıdem Tazminat Davaları

İş davaları arasında en fazla açılan işçi tazminat davaları arasında hiç kuşkusuz kıdem tazminat davaları bulunmaktadır. Kıdem tazminat davaları ne kadar sürer sorusunun cevaplayacak olursak  iş mahkemelerinin iş yoğunluğuna, işten çıkarılma gerekçesine, feshin haklı olup olmadığı eldeki delillere, tanıklara kıdem tazminat davasının iyi şekilde takip edilmesine bağlıdır. Kıdem tazminat davasında işçinin imzalamış olduğu ibranameleri, fesih sebepleri, iş sözleşmesini kimin feshi ettiği ve feshin haklı olup olmadığı kıdem tazminat davasının kazanılmasında önemli noktalardır.

Kıdem tazminat davası ne kadar sürer sorunun tahmini cevabı, yerel mahkemenin davayı sonuçlandırması 7 ay ile 9 ay arasında değişmektedir. Yargıtay aşaması ise 12 ile 18 ay içerisinde  karara bağlamaktadır. Bölge Adliyelerin kurulması ile yargıtay aşamasına geçmeden bu süre 3 ile 6 ay içinde sonuçlanmaktadır. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

iş davası ne kadar sürer - İş Davası Ne Kadar Sürer

Yargıtay Kararı – İş Davası Ne Kadar Sürer

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/9039 Karar: 2015/19236 Karar Tarihi: 02.06.2015

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE FESHİ – ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI – DAVANIN KISMEN KABULÜ – USUL VE KANUNA UYGUN OLAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Yapılan inceleme, celp edilen kayıtlar, taraf açıklamaları, tanık beyanları, bilirkişi raporu ile tüm dosya kapsamından, davacının 01.03.2003-04.05.2012 tarihleri arasında toplam 9 yıl 2 ay 4 gün sürer ile özel güvenlik görevlisi olarak … TL net ücret ile çalıştığı, iş sözleşmesinin işçilik alacaklarının ödenmemesi haklı nedeniyle davacı tarafından feshedildiği değerlendirilmiş, denetime elverişli hükme esas alınan 19.08.2013 havale tarihli bilirkişi raporundaki tespit ve miktarlar ile son oturumda davacı vekilinin ücrete ilişkin … TL nin ödendiği hususundaki beyanı da dikkate alınarak davanın kısmen kabulüne, kıdem tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin ücret alacağı talebinin reddine karar verilmiş olması isabetli olup hükmün onanması gerekir. (1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 32, 41, 57, 59)

Makalede iş davası ne kadar sürer konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Diğer makaleler için Ankara avukat sayfamızı ziyaret ediniz.