İş Davası Ne Kadar Sürer? | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İş Davası Ne Kadar Sürer?

İş Davası Ne Kadar Sürer?

İş Davası Ne Kadar Sürer sorusu, iş hukukunda kaynaklı alacak uyuşmazlıkları  bulunan işçileri en çok merak ettiği konudur.

İş Hukuku iş veren ile işçi arasında ortaya çıkan tazminat alacaklarının çözümünde rehber olup, arabuluculuk sonrası yapılan toplantı sonucu uyuşmazlık olmaması haline iş mahkemesine açılan davalardır.

İş davası işçi ile işveren arasında işçi tazminatlarının ödenmesi konusunda en çok yaşanan konuları sıralayacak olursak, işe iade davası, hizmet tespit davası, kıdem tazminat davası, fazla mesai alacağı davası, yıllık ücret alacağı, dini ve resmi bayramlardan dolayı fazla mesai alacağı davaları olduğunu söyleyebiliriz. İş mahkemesi dava masrafları hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

İş mahkemesi davası ne kadar sürer sorusu aslında yukarıda belirtiğimiz davaların genel cevabı diyebiliriz. Çünkü iş davasının türüne göre iş mahkemesi ne kadar sürer cevabı bulunmaktadır.

İş mahkemesinde açılan işçi ve işveren arasındaki alacak ve tazminat iş ve işçi davaları belirlenen tamamlanma hedef süresi 540 gün olarak belirlenmiştir.

İş Davası Ne Kadar Sürer

İş Davası Ne Kadar Sürer

İş Mahkemesi Ne Kadar Sürer 2019 yılı için adalet bakanlığı tarafından davanın açıldığında sonuçlanma hedef süresi belirlenmiştir. İş mahkemesi hedef süresi 540 günde sonuçlanmasını hedeflenmiştir.  bu sürede ortalama 18 ay içerisinde sonuçlanacağı anlamı taşımaktadır.

İş mahkemesi hedef süresi iş mahkemesinin sonuçlanma süresi olup, İstinaf ve Yargıtay mahkemelerine yapılan itirazlar bu süreye dahil değildir.

Konu ile bağlantılı olması sebebiyle İş mahkemesi aşamaları ve iş mahkemesi ne kadar sürer sorusuna cevap verilmiştir. İşçi alacak davası ne kadar sürer sorusunda konu benzerliği nedeniyle dava tamamlama süresi aynı olup belirlenen hedef süresi 540 gündür.

İş Mahkemesi İlk Duruşma

İş Mahkemesi İl duruşma günün verilmesi ve duruşma günün belirlenmesi hedeflenen süre içerisinde kullanılan haklarda geçen süre ile bağlantılıdır. İş mahkemesine açılan dava dilekçesinin tebliğ edilmesi 30 gün  içerisinde yapılacağı, 14 gün içerisinde de tebliğ edilen dava dilekçesine cevap verme süresi bulunmaktadır.

İş mahkemesinin ilk duruşma günü dava dilekçesinin karşı davalıya tebliğ edilmesine bağlı olarak ilk tebligatın yapıldığı düşünülürse 45 ile 60 gün içerisinde ilk duruşma günü verilecektir.

İş Mahkemesi Kararları Ne Zaman Kesinleşir?

İş mahkemesine açılan işçi alacaklarından kaynaklı belirli yada belirsiz alacakları nedeniyle arabuluculuk sonrası açılması ile hedeflenen 540 günlük sürede sonuçlanacağı belirtilmektedir. İş mahkemesi kararının verilmesi sonrası iş mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar 30 gün içinde yazılması gerekmektedir.

Yazılan iş mahkemesi gerekçeli karar davalı ve davacı olan işveren ile işçiye tebliğ edilmesi gerekmektedir. E-tebligat ile 30 gün tebliğ etme süresi 7 güne kadar düşmüştür.

İş mahkemesi kararı tebliğ edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde tazminat miktarı 2019 yılı için 4.400 TL’nin üstünde ise istinaf mahkemesine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz olmadığı takdirde verilen  14 gün içinde iş mahkemesi kararı kesinleşmiş olacaktır.

İş Mahkemesi İstinaf Ne Kadar Sürer?

İş mahkemesi kararları Bölge Adliyelerin kurulması ile yargıtay aşamasına geçmeden istinaf mahkemesine ilk itiraz edilmesi gerekmektedir. Verilen karar 2019 yılın için belirlenen 4.400 TL’nin üzerinde ise itiraz yapılır.

İş Mahkemesi Ne Kadar SürerYapılan itirazı değerlendiren İstinaf mahkemesi 58.800 TL sınırında ise kararı onayacak veya yeniden karar verebilecek veya iş mahkemesine iade edebilecek. 58.800 TL altında verilen kararlar kesin olup verilen karar sonrası İş mahkemesi kararı kesinleşmiş olacaktır. İstinaf mahkemesi kararlarının incelenmesi ve sonuçlanması  6 ile 9 ay içinde sonuçlanmaktadır.

İş Mahkemesi Yargıtay Süresi – İş Mahkemesi Yargıtay Ne Kadar Sürer?

İş mahkemesi kararının istinaf mahkemesince incelenmesi ve karar bağlanması sonrası dava değeri 58.800 TL limitinin üzerinde ise istinaf mahkemesi kararının davalı ve davacıya yapılan tebliğ süresinden itibaren 14 gün içerisinde itiraz hakkının kullanılması durumunda istinaf mahkemesi iş mahkemesi dosyasını Yargıtay Başkanlığı ilgili hukuk dairesine gönderilir.

Yargıtay aşaması ise 12 ile 18 ay içerisinde karara bağlamaktadır.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İş davaları süre olarak en seri en hızlı sonuçlanan davalardan birisidir. İşe iade davası 4857 Sayılı İş Kanunu ilgili  20. maddesinde düzenlenmektedir.

İş mahkemelerinin son dönemde açılan davaların yoğunluğu nedeniyle işe iade davası en kısa sürede sonuçlandırılması zaman zaman mümkün olmamaktadır.

İşe iade davası Yerel mahkemede sonuçlanması durumunda işverenin yargıtaya başvuru hakkı bulunmaktadır.

İşe iade davasında yerel mahkemenin karar temyiz edilmesi durumunda yargıtay işe iade davasındaki kararı  bir ay içerisinde kesin olarak karara bağlanmasını gerektiğini belirtilmiştir. Bu belirtiğimiz durum kanun hükmü emredici değildir.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer 2019?

İşe iade davası ne kadar sürer sorusunu cevaplayacak olursak tahmini olarak, İş mahkemesinin davayı sonuçlandırması hedef süresi 60 gündür. 60 günlük süre sonucunda işe iade kararının iş mahkemesi tarafından iki ay içinde karara bağlanacağı belirlenmiştir.

Bölge Adliyelerin kurulması ile işe iade dava sonuçlanma süresi 2 ile 4 ay içinde sonuçlanması tahmin edilmektedir.

Yargıtay aşaması ise iş kanunda belirtilen süre 1 ay olup ortalama 3 ay içerisinde karara bağlamaktadır.

Kıdem Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş davaları arasında en fazla açılan işçi tazminat davaları arasında hiç kuşkusuz kıdem tazminat davaları bulunmaktadır.

Kıdem tazminat davaları ne kadar sürer sorusunun cevaplayacak olursak  iş mahkemelerinin iş yoğunluğuna, işten çıkarılma gerekçesine, feshin haklı olup olmadığı eldeki delillere, tanıklara kıdem tazminat davasının iyi şekilde takip edilmesine bağlıdır.

Kıdem tazminat davasında işçinin imzalamış olduğu ibranameleri, fesih sebepleri, iş sözleşmesini kimin feshi ettiği ve feshin haklı olup olmadığı kıdem tazminat davasının kazanılmasında önemli noktalardır.

İş Mahkemesi İstinaf Ne Kadar SürerKıdem Tazminat Davası Ne Kadar Sürer 2019?

İş mahkemesine Kıdem Tazminat davası açılması ve davanın sonuçlandırması 540 günlük hedef süresi bulunmaktadır. Bu hedef sürede ortalama 18 ay arasında karara bağlanacağı anlamı taşımaktadır. .

Bölge Adliyelerin kurulması ile yargıtay aşamasına geçmeden iş davasının sonuçlanma süresi birlikte işe iade 6 ile 9 ay içinde sonuçlanmaktadır. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

Yargıtay aşaması ise 12 ile 18 ay içerisinde  karara bağlamaktadır

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.

Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebin kabul edilmeyen bölümünü geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.

İş mahkemesi işçi davaları, iş tazminat davası ile işveren ile işçi arasında yaşanan uyuşmazlık nedeniyle İş mahkemesi başvurusu, iş mahkemesinin hedef ve tamamlanma süreleri, İstinaf ve Yargıtay itiraz aşamaları hakkında iş hukuku avukatı ve danışmanlığı ile sürecin takibi önemli olup hak arama konusunda avukat desteği işçiye faydalı olacaktır.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası toplumumuzu derinden üzen olaylardır. İş kazasının meydan gelmesi durumunda iş kazası tazminat talep etme şartlarının olması durumunda iş mahkemesine haksız fiilden dolayı maddi ve manevi, işçi vefat etmiş ise destekten yoksun kalma tazminatı talep etme isteme hakkına sahiptir.

İş mahkemesi iş kazası tazminat davası ne kadar sürer sorusu yaralanan ve vefat eden mirasçılar tarafından cevabı merak edilen konudur. Çünkü iş kazası sonucu mağduriyet yaşayan işçi ve ailesinin mağduriyetinin sonlandıracağından önemlidir.

İş kazası mahkemesine Haksız fiilden kaynaklı olarak açılan Tazminat davasının sonuçlan tahmini süresi 450 gün olarak hesaplanmıştır. Bu sürede İş kazası tazminat davasının 15 ay içinde karara bağlanacağı anlamı taşımaktadır.

İş Davası Ne Kadar Sürer

Yargıtay Kararı – İş Davası Ne Kadar Sürer?

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE FESHİ.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI VE DAVANIN KISMEN KABULÜ.

ÖZET: Yapılan inceleme, celp edilen kayıtlar, taraf açıklamaları, tanık beyanları, bilirkişi raporu ile tüm dosya kapsamından, davacının tarihleri arasında toplam 9 yıl 2 ay 4 gün sürer ile özel güvenlik görevlisi olarak … TL net ücret ile çalıştığı,

İş sözleşmesinin işçilik alacaklarının ödenmemesi haklı nedeniyle davacı tarafından feshedildiği değerlendirilmiş,

Denetime elverişli hükme esas alınan havale tarihli bilirkişi raporundaki tespit ve miktarlar ile son oturumda davacı vekilinin ücrete ilişkin … TL nin ödendiği hususundaki beyanı da dikkate alınarak davanın kısmen kabulüne.

Kıdem tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin ücret alacağı talebinin reddine karar verilmiş olması isabetli olup hükmün onanması gerekir.

Makalede iş davası ne kadar sürer konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Diğer makaleler için Ankara avukat sayfamızı ziyaret ediniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

23.761 Görüntülenme

7 SORULAR

 1. Nalan Ak dedi ki:

  1,5 yıldır işçi tazminat davam devam etmekte son davada dosyam karara çıktı ve şuan temyizde ne kadar zaman daha sürer acaba
  teşekkürler

 2. Kenan dedi ki:

  Çalıştığım işyeri sözleşme suremden önce sebepsiz olarak işten çıkardı mahkemeye başvurdum sozlesmemin süresinin bitimine 5 ay vardı mahkeme sürecinde yeni bir iş te çalışmanın hukuki neticelerini öğrenmek istiyorum

 3. Emre Tan dedi ki:

  merhaba
  çalıştıgım iş yerinde 5 yıldır çalışıyorum ve 3 yıldır düzensiz maaş ödemesi mevcut. belli düzen olmadıgı içinde şu anda 3 maaş içerde alacagım mevcut firma işten çıkarmıyor kendim çıkmam halinde tazminatımı nasıl alabilirim. sigorta girişim 1996 yıllı ve 3600 prim günüm doldu. bilgilendirseniz sevinirim. saygılarımla

 4. Kadir Kural dedi ki:

  merhaba is mahkemesı kıdem tazmınat davasını kazandım daha sonra karsı taraf ıstınafa yolladı davayı bır yılın uzerınde bekledım or dan da onan dı don dun sonra temhiz e yolladı karsı taraf temhızde kac gunde doner.

 5. vildan kurt dedi ki:

  Merhaba babam 1995 te girdiği işten 2010 yılında çıkarıldı ve her hangi bir tazminat alamadı ve dava açmadı hep kendileri verirler diye düşünüyordu aradan 9 yıl geçti halen bir şey alamadı su an her hangi bir hakkı var mı saygılar

 6. İrfan K. dedi ki:

  İyi günler 01.03.2019 da iş kazası davam istinafa gitti firma teminat mektubu yatırmış raporum %4.2 davam nezaman sonuçlanır 8 ay oldu istinafa gideli uzun sürermi

 7. Aykut N. dedi ki:

  İyi günler ben sendikaya üye olduğum için işten cıkarıldım ve dava acmıştık dava karara cıktı ve yargıtaya gitti yargıtaya giden dava ne kadar sürede sonuclanır

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri