İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?
İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Kıdem tazminatı işçinin hak edebilmesi için en önemli şartlardan birisi, işçinin iş yerinde deneme süresi dahil toplam 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bunun dışında işçi askerlik görevini yerine getirmek için iş yerinden ayrılırsa askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alır. Kadın çalışan evlendiği yıl içerisinde...
İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır  konusundan önce işçinin kıdem tazminatı alma şartlarından bahsetmekte fayda vardır. Kıdem tazminatı işçinin hak edebilmesi için en önemli şartlardan birisi, işçinin iş yerinde deneme süresi dahil toplam 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bunun dışında işçi askerlik görevini yerine getirmek için iş yerinden ayrılırsa askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alır. Kadın çalışan evlendiği yıl içerisinde işyerinden ayrılırsa, Evlilik nedeniyle kıdem tazminatını alır.  İşçi 15 yıl içerisinde toplam da 10 yıl 3600 gün ssk primi varsa ve bu konuda SGK da yazı almış ise Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını alır. Yukarıda anlatılan şartlar dışında işçinin sağlık nedenlerinden dolayı tehlikeli olursa is akdinin derhal feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca Ahlak Ve iyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri sebepler, İşyerinde Zorlayıcı Sebepler ortaya çıkarsa isçi hizmet akdini feshederek kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

İşçi Kıdem tazminatı nasıl alınır 2019

Kıdem tazminatı alma şartları taşıması durumunda işçi işverene başvuru yaparak tazminatının ödenmesini ve iş sözleşmesini haklı fesih sebeplerine dayanarak fesih hakkını kullandığını belirtir. İşveren belirtilen gerekçelere göre kıdem tazminatı ve diğer lacaklarını makul sürede işçinin hesabına yatırması gerekmektedir. Bunun aksi durumunda işveren işçinin kıdem tazminatı ödemez. Bir başka durumda ise işveren çeşitli sebeplere göstererek haklı olduğunu düşünerek işçinin iş sözleşmesini sonlandırarak işçiye kıdem tazminatı ödemeyebilir. Yukarıda anlatılan bütün durumlar için işçi iş sözleşmesinin haksız olarak işverence feshi edildiğini belirterek, iş davası açmadan önce zorunlu arabulucuya başvuru yapar. Arabulucu bu başvuru üzerine hem işvereni hemde başvuru yapan işçiyi toplantıya davet eder. Bu davete katılan taraflar aralarında uzlaşma sağlayarak tazminatların ödenmesine karar verilir, yada ödenmemesi durumunda uzlaşma olmayarak arabuluculuk aşaması tamamlanır. Bu hususlar arabulucu tarafından tutanak tutularak tarafların imzasıyla resmileştirir. İşçi bu aşamadan sonra arabulucu tarafından hazırlanan son tutanak, hazırlamış olduğu dava dilekçesine ekleyerek iş mahkemesine başvuru yaparak kıdem tazminatının tarafına ödenmesini talep eder.

İşçi Kıdem tazminatı nasıl alınır avukat

İşçi kıdem tazminatı işverence ödenmemiş ve iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar yaşanması durumunda hukuksal yollardan bu hakkını aramak üzere girişimlerde buluna bilir. Kıdem tazminatını alma süreci olarak önce arabuluculuk süreci uzlaşma olmaması halinde iş mahkemesine dava açma ve haklarını talep etme sürecini yaşamak zorundadır. Kıdem tazminatının tarafına ödenmesini isteyen işçinin yukarıda belirttiğimiz arabuluculuk ve iş mahkemesine başvuru sürecini kendisi takip edebileceği gibi, istemesi halinde arabulucuya ve iş mahkemesine noterden vekalet vermiş olduğu iş hukuku avukatı ile temsil etme hakkına sahiptir.

İşten çıkarılınca İşçi Kıdem tazminatı nasıl alınır

İşten haksız olarak çıkarılan işçinin kıdem tazminatını alabilmesi için iş kanunun da belirtilen haklar ile beraber hukuki yollara başvurması gerekmektedir. İş sözleşmesinin haksız ve keyfi olarak sonlandırıldığı düşünen işçi iş sözleşmesinin haksız ve keyfi sonlandırıldığını ispat etmek zorundadır. İşçi bu aşamada iki hakkını kullanabilir. İş sözleşmesinin haksız sonlandırıldığını gerekçe göstererek tekrar işe iadesini yada kıdem tazminatının tarafına ödenmesini talep edebilir. Her iki durumda da talepleri olan işçi işe iade ve kıdem tazminatının ödenmesi için öncelikle arabulucuya başvuru yapması gerekmektedir. Arabulucuda uzlaşma olmaması halinde iş mahkemesine dava açmak zorundadır. İş mahkemesine açılan davalar da işçinin önceliği iş sözleşmesinin haksız olarak sonlandırıldığını ispat etmek zorundadır.

Kıdem tazminatı Nedir, Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır

Kıdem tazminatı işçinin bir işyerinde bir yıldan fazla çalışması durumunda çalışmış olduğu her yıl için işverence ödenen tazminata verilen addır. Kıdem tazminatının hesaplanması ise her yıl için bir maaş olarak hesaplanır.

15 yıl kıdem tazminatı nasıl alınır

İşçinin 15 yıl 3600 çalışma süresinin tamamlanması durumunda SGK başvuru yapılarak kıdem tazminatı alır yazısının kendisine verilmesi üzerine iş sözleşmesini bu gerekçeye dayanarak sonlandırarak kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir. 15 yıl nedeniyle kıdem tazminatı alan işçi makul süre sonrasında tekrar başka bir işte çalışmasında bir sakınca yoktur.

İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır 2019 - Yargıtay Kararları

YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI -  KIDEM TAZMİNATI YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI VE AYLIK ÜCRET ALACAKLARI YÖNÜNDEN İŞVERENİN DAVA AÇILMADAN ÖNCE TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLÜP DÜŞÜRÜLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ - TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ. Somut olayda, uyuşmazlık konusu yıllık izin ücret alacağı ve aylık ücret alacakları yönünden işverenin dava açılmadan önce temerrüde düşürülüp düşürülmediği belirlenmeli ve davalının temerrüde düşürüldüğü tespit edildiği takdirde temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmelidir. İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır. YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - KIDEM TAZMİNATINA VE DİĞER ALACAKLARA ESAS ALINMASI GEREKEN SÜRE - ŞAHİT BEYANLARI VE SİGORTALI HİZMET CETVELİNE GÖRE DAVACININ KESİNTİSİZ OLARAK AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞI - KIDEM SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Tüm dosya kapsamı şahit beyanları ve sigortalı hizmet cetveline göre davacının kesintisiz olarak aynı işyerinde çalıştığının anlaşılmasına göre kıdem sürelerinin birleştirilmesi gerektiği ve buna göre talep edilen alacaklar bakımından hesaplama yapılması gerekmektedir. İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır. YARGITAY: İŞÇİ TAZMİNAT DAVASINDA KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI - DAVACININ ÖNEL VEREREK İŞ SÖZLEŞMESİNİ NEDENSİZ SONA ERDİRMESİ VE DAHA SONRA KURUMA BAŞVURARAK BELGE ALMASININ KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI, Somut uyuşmazlıkta davacı işçi önel vererek fesih bildiriminde bulunduğu tarihte Kanunun maddesi uyarınca yaş hariç sigortalılık süresini ve pirim gün sayısını tamamlamış ve kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Davacının önel vererek iş sözleşmesini nedensiz sona erdirmesi ve daha sonra kuruma başvurarak belge alması, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. Davacının hesaplanan kıdem tazminatı bir değerlendirmeye tabi tutularak kabul edilmelidir.İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır.

Bu haber toplam 381 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara