İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği

İşçinin İşverene İhtarname Çekmesi Örneği, İşçinin çalışmış olduğu işyerinde yaşamış olduğu sorunlar olan, fazla mesai, mobbing, işçi alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, haksız fesih gibi nedenler olabilmektedir. İşçi bu alacaklarını resmi yolda işverene haklarını bildirmek ve alacaklarını talep etmek için ihtarname gönderebilmektedir.

İş hukukunda İhtarnamenin anlamı şu şekilde yorumlayabiliriz. İşçinin haksız olarak iş sözleşmesinin feshedildiği, çalışma nedeniyle hak etmiş olduğu işçi alacakları ve tazminatların ödenmesi, ödenmediği takdirde hukuki sürecin başlatılacağını işverene iletmiş olduğu son ve kesin talebidir.

İhtarnamenin hazırlanması, işverende talep edilecek haklar ve tazminat miktarları, işe iade hakkınızın olup olmadığını ve diğer haklarınızın detayları için avukat ve danışmanlık alınması halinde faydalı olacakdır.

                          İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR, İHTARNAME NERDEN ÇEKİLİR, İHTARNAME ÖRNEĞİ                                                             

                                                      ( ÖRNEK İHTARNAME  )                                                             

…. …..  NOTERLİĞİ’ NE İHTARNAME  

İHTAR EDEN      :

   VEKİLİ                    :

İHTAR EDİLEN   :

KONU                       :  Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, dini ve resmi tatil ücreti alacağının ödenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR    :

1) Müvekkilimiz, tarafınızla …/ …/… tarihinde yapmış  olduğu iş sözleşmesi gereği, ….…  Caddesi  ….. Sokak …. Nolu adresinde bulunan .……. adlı  şirketinizde  .…-TL  ile … elemanı olarak çalışmaktadır.

2) Şirketiniz tarafından müvekkilimizin iş sözleşmesi haksız, dayanaksız ve tek taraflı olarak ../../…. tarihinde feshedilmiştir.

3) 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 32. maddesinde; “İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

4) Yapılan bu haksız fesih nedeniyle  işçi müvekkilimiz …. ….. adına doğmuş olan; kıdem ve ihbar tazminatı alacağımızı, maaş alacağımızı, yıllık izin ücreti alacağımızı, dini ve resmi tatil ücreti alacağımızı, fazla mesai ücreti alacağımızı, sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımızı …. gün içinde tarafımıza ödemenizi, aksi takdirde alacakların tahsili için hukuksal yollara başvuracağımızı, ileride açılması muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiriyoruz. ../../

İHTAR EDEN VEKİLİ  Av. İlkay UYAR KABA

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ  Av. İlkay UYAR KABA

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

İş hukuku avukatı konusunda makalelere göz atınız. İş kazası Tazminat konusunda makalelere göz atınız.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri