Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası
Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası Kiracı ve kiralayan arasında oluşturulan “kira sözleşmesi”, eğer kiracı tarafından gereği gibi yerine getirilmiyorsa, örneğin kiracı kira bedelini zamanında vermiyorsa ya da bu bedeli hiç vermiyorsa, kiralayanın kira sözleşmesini usulüne göre feshetmesi hukuka uygun kabul edilmektedir. Ancak, burada önemli olan unsur...
Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası Nasıl Açılır? Kira alacaklarının tahlisi için tahliye davası kiracının ödemediği kira borçları için konut sahibi tarafından noterden 30 günlük ihtarname ya da icradan 30 günlük ödeme emri gönderilmesi ile başlatılır. 30 günün sonunda kira halen ödenmiyorsa bu noktada İcra Tetik Merci’ne başvurularak tahliyeler gerçekleştirilir. Şayet ihtardan sonra kira yatarsa ancak durum 2. Seferde de gerçekleştirilirse bu noktada Sulh Hukuk Mahkemesi ile 2 haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılabilir. Kira alacağının tahsili ve tahliye davası için bu koşulların sağlanması gerekmektedir.

Kira Alacağı İçin Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kira alacağı için tahliye davası açmak için kira koşullarına ve Borçlar Kanunu’na aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile konutu kiralamış olan kişi tarafından gayrimenkulün tahliye edilmesi gerekliliğinin bildirilmiş olmasına karşı tahiye edilmediği durumlarda icra dairesine müracaat etmek gerekmektedir. Bu alanda uzman bir avukat ile usulüne uygun dilekçelerin yazılıp ilgili mahkemeye iletilmesi gerekmektedir. Tahliye davalarında Sulh Hukuk Mahkemeleri görev almaktadır. Bu noktada:
  • Kiraya veren kişi yani alacaklı, ödenmeyen kira alacaklarının ödenmesi için haciz aracılığı ile icra takibi başlatabilir.
  • İcra takibi ile ödenmemiş olan kira alacakları talep edilmektedir ancak kiracının tahliyesi gerçekleşmez.
  • İcra takip talebi kapsamında alacaklı olarak birden fazla kiraya veren mevcut ise ya da borçlu olarak daha fazla kiracı bulunuyorsa bunların tamamı mutlaka gösterilmelidir.
  • Kiraya veren alacaklı, hem ödenmemiş kira borçlarının ödenmesi hem de kiracının evden tahliyesini talep ediyorsa, ilamsız icra yoluna başvurmalıdır. Bu durumda kiracıya ödeme ve tahliye için süre verilir.

Başlatılan Tahliye Kararına Karşı Temyiz Kararı Çıkarılabilir mi?

Tahliye kararına karşı temyiz seçeneği bulunmaktadır. Fakat temyiz sırasında icra takibi durmamasına rağmen satışı durmaktadır. Kararın icra edilmesi için temyiz kararının kesinleşmesine gerek yoktur. Fakat borçlu olan kişi yani kiracı 3 aylık kira bedelini teminat olarak yatırdığı durumlarda icranın geri bırakılması söz konusu olur. Bu uygulamada, kiracının tahliye edilmesi için 10 günlük bir süresi bulunur. Bu süre zarfında kiracının konutu terk etmediği durumlarda kiracının zorla çıkarılması talep edilebilir. Kiracı ve kiralayan arasında oluşturulan “kira sözleşmesi”, eğer kiracı tarafından gereği gibi yerine getirilmiyorsa, örneğin kiracı kira bedelini zamanında vermiyorsa ya da bu bedeli hiç vermiyorsa, kiralayanın kira sözleşmesini usulüne göre feshetmesi hukuka uygun kabul edilmektedir. Ancak, burada önemli olan unsur, kiracının konuttan/işyerinden nasıl tahliye edileceğidir. Burada, tahliyenin başarıyla gerçekleştirilmesi açısından yapılması gereken ilk şey, tahliye talepli icra takibi yapmak ve hemen akabinde, yetkili icra mahkemesinde tahliye davası açmaktır. Ancak, önemle belirtelim ki, güncel hukukta “kiracı” lehine kararlar alınmaktadır; yasalar, genellikle kiracının korunması gibi alıgılanabilir. Bu nedenle, kiralayan tarafın kiracıya haklı bir neden göstermeksizin tahliye talebinde bulunması mümkün değildir. Bunun için, ilgili düzenlemelerde gösterilen sebeplere dayanmak ve buna göre bir hukuki süreci başlatmak gerekir. Kiracı, ancak şu sebeplerle tahliye edilebilir: -Mal sahibinin veya ailesinden bir ferdin söz konusu taşınmaza olan haklı ihtiyacı, -Taşınmazın yeniden inşa ya da imar edilmesi, tadilata sokulma zorunluluğu, -Kiracının kiralayana bir “tahliye taahhüdü” vermiş olması, (Kiracının belirli bir tarih için kiralayana karşı kayıtsız ve şartsız olarak kiralanan şeyi tahliye edeceğine dair taahhütte bulunmasıdır. Yazılı olması gerekir). -Kira bedelinin kiracı tarafından zamanında veya hiç ödenmemesi durumunda kiralayanın iki defa ihtarname göndermiş olması, akabinde borcun ödenmesi için 30 günlük ek süre verilmiş ancak buna rağmen kira borcunun ödenmemesi, -Kiracının aynı ilçe/belde sınırları içerisinde oturmaya elverişli başka bir konutunun bulunduğunun öğrenilmesi neticesinde mal sahibinin iyi niyete dayanan bir tahliye talebinde bulunması.

Yargıtay Kararı - Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

ÖZET: Yasa gereğince altmış günlük ödeme süresinin dolması beklenmeden alacaklı tarafından icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulamaz. Ödeme emrinin düzeltilen tebliğ tarihine nazaran altmış günlük ödeme süresi dolmadan icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulduğundan istemin reddine karar verilmesi gerekir.

Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası Yargıtay

ÖZET: Somut olayda, davalı borçluların yasal süresi içinde borca itiraz ettikleri anlaşılmaktadır. Davacı vekili tarafından A… 8. İcra Hukuk Mahkemesinin dosyasında itirazın kaldırılmasının istendiği bildirildiğinden mahkemece ilgili dava dosyası incelenerek, koşullarının bulunması halinde her iki davanın birleştirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Makalede Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 316 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara