Kira Bedeli Tespit Davası

Kira Bedeli Tespit Davası
Kira Bedeli Tespit Davası Taşınmaz kira bedeli kiracı ile kiralayan arasında piyasa koşullarında serbestçe belirlenebilir. Kanunda kira miktarını belirleme konusunda herhangi bir sınırlama yapmamıştır. Ancak kira miktarındaki artışı konusu kanunda düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Kira Artışı Nasıl Belirlenmelidir? Kira artış miktarının ne olacağını...
Kira Bedeli Tespit Davası Açma Şarları Nelerdir? Taşınmaz kira bedeli kiracı ile kiralayan arasında piyasa koşullarında serbestçe belirlenebilir. Kanunda kira miktarını belirleme konusunda herhangi bir sınırlama yapmamıştır. Ancak kira miktarındaki artışı konusu kanunda düzenlemelerle sınırlandırılmıştır.

Kira Artışı Nasıl Belirlenmelidir?

Kira artış miktarının ne olacağını belirlemek için kira sözleşmesinin süresi önemlidir. Kira sözleşmelerinin ilk 5 yılında; kanunun belirlenen bir önceki kira yılı ÜFE artış miktarından daha fazla olamayacağı belirlenmiştir. Her beş yıllık periyotlar halinde kira miktarı bir önceki kira yılı ÜFE oranında maksimum artırılabileceğini kanun öngörmüştür. https://youtu.be/5328ASEKiIk?list=PLdtGZa0crx5G-IEmGDwA0UygolNt8Atil Kiracı ve kiralayan kira sözleşmesiyle kanunda belirlenen oranların üzerinde kira artış miktarı belirleyemezler. Eğer kanundaki orandan daha yüksek oranda artış miktarı kararlaştırırlar ise kira sözleşmesi kısmen geçersiz olur. Ayrıca her beş yıllık kira sözleşmeleri döneminin beşinci yılında kiralayan kira miktarını güncelleme piyasa şartlarına uyarlama şansına sahiptir.

Kira Bedeli Tespit Davası

Kira Sözleşmesinde Kira Artışına Miktarı Belirlenmemişse Ne Olur?

Kiracı veya kiralayanlardan biri mahkemeye müracaat ederek kira artış miktarını tespit edilmesini talep edebilir. Bu durumda mahkeme piyasa rayiç ve emsalleri dikkate alarak bir miktar belirler ancak her durumda kira sözleşmenin ilk 5 yılı içerisinde ise ÜFE miktarından daha yüksek bir miktarda artış belirleyemez.

Kira Sözleşmesi 5 Yıldan Uzun Süreli İse Kira Nasıl Belirlenir?

Kanun kiracı ve kiralayana koyduğu ÜFE sınırını beş yılı dolduran kira sözleşmeleri için kaldırmıştır. Sözleşme tarafları arasında 5. yıldan sonra yenilenen kira sözleşmesi ya da 5 yıldan daha uzun süreli kira sözleşmesi varsa, kiracı veya kiralayanlardan biri mahkemeye müracaat ederek kira miktarının tespit edilmesini talep edebilir. 5 yıl ve daha uzun süreli olan bu kira sözleşmelerinde kira artış konusunda kiracı ve kiralayan sözleşmede bir anlaşmaya varmış olup olmadıklarının bir önemi yoktur, mahkemeyi bağlamaz. Kira artış miktarının belirleme konusunda mahkemeye müracaat edilmesiyle; mahkeme, gayrimenkulün durumu, piyasa kira rayici, emsallerinin kira miktarı ve hakkaniyeti dikkate alarak yeni bir kira miktarı tespiti yapar. Ancak bu defa mahkeme ÜFE oranı ile sınırlandırılmaz. Kira Bedeli Yabancı Para Cinsinden İse? Kira miktarının yabancı bir para cinsinden olmasında kanuni bir sorun yoktur. Kira sözleşmelerinde kira miktarı yabancı bir para cinsinden belirlenebilir, diğer sözleşmeler gibi hukuki güvence altındadır. Yabancı para cinsiyle yapılan kira sözleşmelerinde tabii olduğu kurallar Türk parasıyla yapılan sözleşmelerden farklıdır. Bu durumda; yabancı para üzerinden kira miktarı belirlenmiş olan kira sözleşmelerinde ilk 5 yıl kira miktarının tespiti için mahkemeden talep edilemez. Bu durumun tek istisnası aşırı ifa güçlüğü çekilmesi durumunda kira miktarının tespitini mahkemeden talep edebilirler. Aşırı ifa güçlüğü, yabancı para değerinin öngörülemeyecek şekilde aşrı bir değerlenme veya değer kaybı ve kiracının veya kiralayanın hakkaniyet ilkelerine göre açıkça hak kaybına uğrayacağı hallerde yaşanabilir. Aşırı ifa güçlüğünün var olup olmadığına karar verecek yer mahkemedir. Eğer aşırı ifa güçlüğü olduğu yönünde mahkemede kanaat oluşursa da yeni kira miktarını, emsaller, piyasa rayici ve hakkaniyet göz önüne alınarak tekrar belirlenir. Kira Tespit Davası - Kira Bedelinin Artırılması

Kira Bedeli Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Kira bedeli tespit davası mutlaka gayrimenkulün bağlı bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılmalı.Kira tespit davalarında sürecin doğru ve sorunsuz ilerlemesi için mutlaka kira avukatı ve danışmanlık alınmasını öneriyoruz.

Kira Bedeli Tespit Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır? Kira miktarı tespit davası dilekçesi, kiracı ile kiralayan arasında hazırlanan kira sözleşmesinde düzenlenen maddelere bağlı kalınarak yazılır. Her kiracı ve kiralayan arasında düzenlenen kira sözleşmeleri farklı olduğundan örnek dilekçelerle tespit davası açmak yararınıza olmaz. Örnek dilekçelerle dava açmada hata riski çok yüksek olduğundan ve tespit davanız reddedilebilir. Davanızın reddedilmesi sonucunda hem daha fazla gider ve zaman harcarsınız hem de mahkemeden istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Kira bedeli tespit davası dava dilekçe hazırlama konusunda genel olarak bahsetmek gerekir ise, Kira sözleşmesinin ayrıntılarını maddeler halinde, kira sözleşmesinin kaç yıllık olduğunu, Neden kira miktarı tespit istediğinizi, sizce kira miktarının ne kadar olması gerektiğini belirtmeli ve bunları ayrıntıları ile açıklamalı, Kira miktarının neden korunmaya değer olduğunu ve kira miktarının güncelleme yapılmasının gereklerinin ispat edecek delilleri bildirmelisiniz. Kira Bedeli Tespit Davası Ne Kadar Sürer? Kira miktarı tespit davasında en önemli delil, kiralanan taşınmazın emsal değeri ve piyasa rayiçlerin mahkemeye sunulması, gayrimenkulde keşif yapılması ve gayrimenkul bilirkişisinin raporu mahkemeye sunmasıdır. Emsal değer ve piyasa rayiçlerinin mahkemeye sunulması, taşınmazın keşfinin yapılası ve bilirkişi raporunun itirazsız tamamlanır kiracı veya kiralayandan kaynaklanan zaman kaybı olmaz ise, mahkemenin de iş yoğunluğuna göre yaklaşık 10/12 ay gibi bir sürede tamamlanır. Kira Bedeli Tespit Davası Kaç Yılda Bir Açılır? Kanunun genel ifadesine kural olarak kira miktarı tespit dava açmada bir süre sınırı olmasa da süre gelen kira sözleşmeleri bakımından her 5 yılda bir kira miktarı tespit davası açmak mümkündür. İşyeri Kiracının Tahliyesi Sebepleri

İşyeri Kiralarında Durum Nedir?

İşyeri karalarında durum biraz daha farklıdır. Borçlar Kanunu hazırlanırken iş yeri kiraları açısından farklı bir düzenlemeye gitmiştir. İşyerinin kiracısı tacirse hükmünde veya tüzel kişiliğe sahip ise (özel Tüzel kişilik/kamu Tüzel kişilik fark etmez!) Borçlar kanunun 344. madde uyarınca, yani yukarıda izah ettiğimiz kurallar 01.07.2020 tarihine kadar uygulanma dışı kalacaktır. Bu kapsama giren işyeri kira sözleşmelerinde kira miktarları eski Borçlar Kanunu 818. madde uyarınca kira miktarı artış kapsamında değerlendirilecektir. Eğer kiracı tacir hükmünde veya tüzel kişiliğe sahip değil ise ama kiralanan işyeri ise, bu defa Borçlar kanunu 344. madde uygulanacaktır.

Kira Bedeli Tespit Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Mecburi olmamakla beraber uygulamada genellikle, kira miktarının tespiti davası açmadan önce noter kanalıyla ihtarname gönderilmesini öneriyoruz. Bunun sebebi kira artışı talebinin kiracı tarafından kabul etmesi durumunda kira tespit davası açma ihtiyacına gerek kalmayacağıdır. Kiralayan tarafından gönderilen ihtarname ile belirlediğiniz kira miktarı karşı tarafça kabul edilmez ise, tespit davası sonucunda belirlenecek kira miktarının, yeni kira döneminin başlangıcından sonra geçerli olabilmesi için, kira tespit davasının yeni kira döneminin başlamadan en geç 30 gün önce açılması ya da mal sahibi veya kiralayan tarafından bu zaman zarfı içinde kira miktarının arttırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı olarak noter kanalıyla ihtarda bulunulması gerekmektedir. Bu süre içerisinde noter kanalıyla yazılı ihtarda bulunmak veya dava açmakla; mahkeme tarafından tespit edilecek kira miktarının yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerlilik kazanmış olacaktır. Mal sahibi veya kiralayan geriye dönük olarak kira farklarını kiracıdan talep edebilecek. Eğer bu zaman zarfı kaçırılır ise; kira miktarı tespit davası reddolunmaz ancak mahkeme tarafından tespit edilen kira miktarı izleyen kira döneminden itibaren mahkemenin tespit ettiği bedelden olacağıdır.

Kira Bedelinin Tespiti Ankara

Kira bedeli tespiti davası en çok açılırken merak edilen ve cevabı aranan sorular bulunmaktadır.Örneğin kira bedeli tespiti, kira bedeli tespit davası dilekçe örneği, kira bedeli tespiti ihtarname örneği, kira bedeli tespiti dava dilekçesi gibi sorular davanın hazırlık aşaması içerisinde yer almaktadır. Kira bedeli tespit davası harç, kira bedelinin tespiti davası açma süresi, kira bedelinin tespiti yargıtay kararı ise davanın mahkeme açılmasında ödenecek miktar olması nedeniyle merak edilmektedir. Kira bedelinin tespiti davasında ıslah, kira bedelinin tespiti ve alacak davası, kira bedeli tespit davası, kira bedeli tespit davası ne zaman açılır, kira bedelinin tespiti bilirkişi raporu, kira bedelinin tespiti davası cevap dilekçesi nasıl hazırlanacağının cevapları aranmaktadır. Kira bedelinin tespiti davası harcı, kira bedeli nasıl tespit edilir, kira bedelinin tespiti harç, kira bedelinin tespiti davasında harç, emsal kira bedeli tespiti ise keşif ve uzman kişilerin yapacağı tahkikat aşamasıdır. İşyeri kira bedeli tespiti, kira bedelinin tespiti kesinleşme, kira bedelinin tespiti dilekçe örneği, kira bedeli tespit davası şartları, kira bedelinin tespiti ve tahsili ise artık davanın sonunda merak edilen cevaplardır.

Kira Bedeli Tespit Davası | Sıkça Sorulan Sorular

KİRA BEDELİ TESPİTİ DAVASI - SÖZLÜ SÖZLEŞMEDE KİRA ARTIŞINA İLİŞKİN BİR HÜKÜM OLDUĞUNUN İDDİA VE İSPAT EDİLMEDİĞİ - SÖZLEŞMEDE ARTIŞ ŞARTI BULUNMADIĞI - DÖNEM BAŞINDAN EN GEÇ OTUZ GÜN ÖNCESİNDEN İHTARNAME TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davalı tarafından yapılan yayının medya dünyasında uzun süredir dile getirilen iddialara yönelik olduğu, davacıyı aşağılama ve küçültme kastının bulunmadığı, davacının da ... Gazetesi'ndeki 01/03/2013 tarihli köşe yazısında, konuşmalarda kastedilen kişinin kendisi olduğuna dair ifadelere yer verdiği anlaşılmaktadır. Davalı yayın kuruluşu da bu yazıdan esinlenerek yayın yapmıştır. Şu halde, yayının güncel ve görünür gerçekliğe uygun olduğu, toplumun bilgi edinme, basının haber verme hakkı kapsamında kaldığı, olayın gazetecilik tekniği gereği okuyucunun ilgisini çekecek şekilde aktarıldığı da gözetilerek davacının kişilik haklarına saldırı bulunmadığı sonucuna varılıp istemin tümden reddine karar verilmesi gerekir. KİRA BEDELİ TESPİT DAVASI - BİLİRKİŞİNİN TESPİT ETTİĞİ BRÜT KİRA BEDELİNDEN KİRACININ ESKİ KİRACI OLDUĞU GÖZETİLEREK YÜZDE ON İLA YÜZDE YİRMİ ARASINDA HAKKANİYETE UYGUN BİR MİKTARDA İNDİRİM YAPILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacı 01.08.2011 tarihinden itibaren kira bedelinin aylık net 3.500,00 TL olarak tespitini istemiş, hükme esas alınan 21.02.2014 tarihli bilirkişi raporunda ise 01.08.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taşınmazın yeniden boş olarak kiraya verilmesi halinde aylık kira bedelinin net 3.000,00-TL, brüt 3.750,00 TL olduğu belirtilmiştir. Bu durumda Mahkemece bilirkişinin tespit ettiği brüt 3.750,00-TL üzerinden davalının eski kiracı olduğu gözetilerek %10-20 oranında hakkaniyete uygun bir miktarda indirim yapıldıktan sonra çelişkiden uzak hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda hakkaniyete uygun olacak şekilde ve brüt olarak kira bedelinin tespitine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ÖRNEK KARAR Garanti Taahhüdü başlıklı belgenin incelenmesinden; davalıların, kiracı şirketin davacıya başka olan kira, faiz, hasar, zarar, elektrik, su ve turizm belgesinin savunması da dahil olmak suretiyle davacının uğrayacağı bütün zararları taahhüt ve garanti ettiklerine değin vesika imzaladıkları anlaşılmaktadır. Mahkemece davalının şirket yetkilisi olan başka davalının kayınvalidesi bulunduğu, sözleşmede bir menfaatinin olmadığı, kefil olarak belgeyi verilen gerekçesiyle davanın reddine hüküm verilmiş ise de, Davalının belgeyi garantör sıfatı ile imzaladığı anlaşılmakla, adli vaziyeti garantör olarak kabul edilerek neticenine göre bir hüküm verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. SATILAN TAŞINMAZIN TESLİM BORCUNUN İFA EDİLMEMESİ Mahkeme defa hükmünde, kira bedelinin brüt olarak tespitine hükümverilmiş ve gerekçesinde de, kira bedelinin brüt olarak tespitine hüküm verildiğini belirtmiş  olduğu halde hükümde parasal eksiklikleri sonucu kira bedelinin net olarak belirleme edilmesi doğru değilse de; Bu konunun düzeltilmesi yine  yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması lazım olur. SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEYEN KONUT Mahkemece fiili teslim tarihi belirlenirken, davalı doğrulusunda talep edilmiş olduğu halde dava hususukonutun elektrik ve su aboneliğinin kuruluş  edildiği tarihlerin tespitine yönelik bir inceleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. O durumda Mahkemece, dava hususu konutun elektrik, su vb. abonelik tarihleri araştırılıp, bu tarihler ile dosyadaki başka doğrultu delilleri beraber  değerlendirilerek fiili teslim tarihinin belirlenmesi ve bu tarih asal içerlemek suretiyle, kira tazminatının hesaplanarak neticenine göre bir hüküm verilmesi gerekirken, noksan araştırma ile yazılı şekilde hüküm verilmiş olması usul ve yasaya marjinal fazlası, bozma nedenidir.

Bu haber toplam 331 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara