Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi Nasıl Olur? Kira bedeli kimin hesabına yatırılır? Nasıl Tahliye Edilir?

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi Nasıl Olur? Kira bedeli kimin hesabına yatırılır? Nasıl Tahliye Edilir?
Kiraya verenin ölümü, kira sözleşmesini otomatik olarak sonlandırmaz. Kiracılar, mirasçılara kira ödemelerini yapmak için yasal süreçleri takip edebilirler.

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi, Kiraya verenin ölümü halinde kira bedeli ve sözleşmenin durumu Miras Hukuku kapsamında hüküm altına alınmıştır.

Mirasçıların kira alacağı hakkı bulunmakta ve kiracı kira bedeli ödemekle yükümlü olmaktadır. Kiraya verenin vefat etmesi durumunda mirasçıların sayısının birden fazla olması halinde tüm hak ve borçlar ortak şekilde paylaşılmaktadır.

Kira kontratları ve miras hukuku, hem kiracılar hem de taşınmaz maliklerinin mirasçıları için önemli konulardır. Bu bağlamda, kira bedelinin mirasçılara ödenmesi, kiralayanın ölümü durumunda kira sözleşmesinin akıbeti ve mirasçıların hakları gibi meseleler, Türk Hukuku altında belirli kurallar çerçevesinde ele alınır. Aşağıda, kira ve miras hukuku ile ilgili sıkça sorulan soruların cevapları yer almaktadır.

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi Ecrimisil Davası:

Mirasçılar Arasında Kira Bedeli Talebi Miras kalan bir evde oturan mirasçılar, diğer mirasçıdan ecrimisil adı verilen kira bedeli talep edebilirler. Ecrimisil, bir taşınmazın kullanım hakkından doğan tazminat talebinin hukuki adıdır. Bu süreç, mahkeme kararıyla gerçekleşir ve adil bir çözüm sağlamak amacı taşır.

Kiraya Verenin Ölümü Halinde Kira Kimlere Ödenir?

Kiraya verenin ölümü halinde, kira sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükler mirasçılara geçer. Bu durum, külli halefiyet ilkesine dayanır ve kira sözleşmesi, kiracı ile mirasçılar arasında devam eder.

Kira Bedeli Kimin Hesabına Yatırılır?

Türk Borçlar Kanunu'nun 89. maddesine göre, kira bedeli, kiralayana elden teslim edilmesi gereken bir borçtur. Ancak, kira bedelinin banka hesabına yatırılması veya PTT aracılığıyla gönderilmesi de mümkündür, bu durumda gönderim gideri kiracıya aittir.

Miras Kalan Evden Elde Edilen Kira Geliri Kimlere Aittir?

Miras kalan evden elde edilen kira geliri, tüm mirasçılara aittir. Eğer ev, miras bırakanın hayattayken kiralanmışsa ve içinde kiracı bulunuyorsa, kira sözleşmesi kiracı ve tüm mirasçılar arasında devam eder.

Kiraya Veren Ölürse Ne Olur?

Kiraya verenin ölümü, kira sözleşmesini otomatik olarak sonlandırmaz. Kiracılar, mirasçılara kira ödemelerini yapmak için yasal süreçleri takip edebilirler. Bu, kiracının kendini hukuki açıdan güvence altına almasına yardımcı olur.

Kira Kontratı Yapılan Kişi Ölürse Ne Olur?

Kiracının ölümü durumunda, kira sözleşmesini sonlandırma hakkı yalnızca ölen kiracının mirasçılarına aittir. Kiraya veren, kiracının ölümü nedeniyle kira sözleşmesini sonlandıramaz.

Ev Sahibi Ölünce Varisler Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Kiracının mirasçıları, kira ilişkisini devam ettirmek istemedikleri takdirde, yasal fesih bildirim sürelerine ve koşullarına uygun olarak kira sözleşmesini feshedebilirler. Ancak, bu süreç yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Mirasçılardan Biri Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Adi kira sözleşmelerinde, mirasçılar yasal bildirim sürelerine uyarak kira sözleşmesini sonlandırabilirler. Konut ve çatılı iş yerlerinde ise, ölen kiracı ile aynı konutta yaşayanlar, kanun ve sözleşme hükümlerine uydukları sürece kira sözleşmesini devam ettirebilirler.

Kiraya Verenin Ölümü Halinde Tahliye Nasıl Yapılır?

Mirasçılar, kira sözleşmesine devam etmek istemedikleri takdirde, sözleşmenin feshi için gerekli şartların oluştuğuna dair ihtarname düzenleyerek hukuki süreci başlatabilirler. Bu süreç, mirasçıların birlikte hareket etmesini gerektirir, çünkü kira hakkı mirasçılara elbirliği ile geçer.

Kiralayanın Ölümü Durumunda Kira Sözleşmesi Yenilenir Mi?

Türk Borçlar Kanunu'nun 205 maddesinde hüküm edildiği üzere kiraya veren kişinin ölümü durumunda onun yerine hak sahibi olan miraslar kira sözleşmesinin tarafı haline gelmektedir. Yapılan imzalandığı süre kadar geçerli olmaktadır.

Kira sözleşmesini tarihi bittikten sonra yenilenip yenilemeyeceği kararı mirasçı ve kiracı arasında yapılacak anlaşmaya göre değişiklik göstermektedir.

Mirasçılar kira sözleşmesinde bulunan aynı şartlarda ölen kişinin yerine geçerek hak sahibi olurlar. Bu durumda kira sözleşmesinin yenilenmesine gerek duyulmamaktadır.

Kiralayanın Ölümü Durumunda Mirasçıların Hakları Nelerdir?

Kira bedelinin mirasçılara ödenmesi istemi yapıldığında davacı mirasçılar, davalı ise kiracıdır.

Mirasçı sayısı birden fazla ise kira kontratının tarafı olan mirasçılar bir veraset belgesi çıkarmalı ve ortak olarak miras hakkına sahip olduklarını ispatlamalıdırlar.

Bu durumda dava açma süresi takip tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapılmalıdır. Kira bedelinin ödenmesi istemi yapıldıktan sonra bir ay içerisinde kiranın ödenmemesi durumunda icra takibi yapılmaya başlanmaktadır.

Mirasçılar miras bırakan kişinin halefi sayıldığı için yeni bir malik olarak sayılmamaktadırlar. Bu sebeple yeni bir Malik'in hakkı olan bir ay içerisinde İhtar şekil 6 ay sonra tahliye davası açma hakları bulunmamaktadır.

Kiraya verenin ölümü halinde tahliye isteme hakkı yalnızca mirasçıların söz konusu mülkü satışa çıkarmak istediklerinde ve paylarına düşen miktarı almak istediklerinde mümkün olmaktadır.

Mirasçıların sayısının birden fazla olması durumunda mülk ile ilgili alınacak kararlarda ya da açılacak olan davalarda dava arkadaşlığı etmeleri ve birlikte ortak karar alarak hareket etmeleri gerekecektir.

Böyle bir durumda mülk ile ilgili yapılacak her işlemde mirasçı sayısı kaç ise hepsinin rızası olmalı ve hepsi birlikte hareket etmelidir. Kiralayan öldükten sonra kiracının kira bedelini nasıl ödeyeceği konusu için de Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmalı ve dava açılmalıdır.

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi Nasıl Olur?

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi, Kiralayanın ölmesi-Kira bedelinin kime ödeneceği hususu, Kira bedellerinin mirasçılar arasında miras payları oranında Ödenmesi

  • Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür (6098 S. K. m. 313).
  • Kiracı, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür (6098 S. K. m. 314).
  • Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur (6098 S. K. m. 310).
  • Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir (4721 S. K. m. 640).
  • Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler (4721 S. K. m. 640).
  • Ortakların hakları ve yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir. Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir (4721 S. K. m. 702).
  • Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece, paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz (4721 S. K. m. 702).
  • Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır (4721 S. K. m. 702).
  • 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un Geçici 2. maddesi gereğince; Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. maddeleri 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz.
  • Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde Mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Makalede Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 1152 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara