Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu

Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu
Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu, Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu Yargıtay Kararı, Kira Kontratı Kefilin Sorumluluğu, Kira Sözleşmesi Kefil Sorumluluk. Kira sözleşmesinde kefil zorunluluğu olmamakla birlikte mülk sahipleri genellikle sözleşme yaparken kiracıdan kefil talebinde bulunurlar. Kira sözleşmelerinde kefil olarak imza atan kişiler sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca ödenmeyen kiraları ödemekle yükümlüdürler.
Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu Nedir? Kira sözleşmesinde kefil zorunluluğu olmamakla birlikte mülk sahipleri genellikle sözleşme yaparken kiracıdan kefil talebinde bulunurlar. Kira sözleşmelerinde kefil olarak imza atan kişiler sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca ödenmeyen kiraları ödemekle yükümlüdürler.

Kira Sözleşmelerinde Kefil Şartı Var Mıdır?

Mülklerini kiraya veren ve kiralayan birçok kişinin merak ettiği konular arasında Kira sözleşmesinde kefil şart mı sorusu bulunmaktadır. Bu noktada kanunen böyle bir zorunluluk olmadığı söylenebilir. Ancak zorunlu olmasa da birçok mülk sahibi mülklerini kiralarken kefil istemektedir. Mülk sahipleri kendi menfaatlerini korumak adına kefil talep ederken ileride yaşayabilecekleri sıkıntılara önlem almak istemektedirler. Kira sözleşmelerinde kefillerin almış oldukları sorumluluk kiracının ödeyemediği kiraları ödeme durumu olmaktadır. Kira sözleşmesinde kefillikte eş rızası koşulu aranmaktadır. Evli olan birisinin kira sözleşmesine kefil olabilmesi için yasal beraberliği devam ettiği süre içerisinde eşinin rızasını alması gerekir. Eşlerin karşılıklı rıza göstermeleri durumunda kira sözleşmesine kefil olunmaktadır.

Kira Sözleşmelerinin Önemi Nelerdir?

Kira sözleşmesi kiracı ve mülk sahibi arasında yapılan kontratlardır. Kira sözleşmesi iki taraf içinde önemli olmakta ve ileride yaşanacak sorunlara karşı taraflara güvence sağlamaktadır. Sahip olunan mülkü kiraya veren kişinin ve kiralayan kişinin mağduriyetlerinin önlemek adına güvence sağlayan sözleşmeler yapılırken tarafların dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır;
  • Kiralanan mülkün cinsi ve adresi sözleşme üzerine açık bir şekilde yazılmalıdır.
  • Kira sözleşmesi üzerinde tarafların T.C. kimlik numaraları belirtilmelidir.
  • Kiranın başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmelidir.
  • Kiralanan mülkte kalacak olan demirbaşlar var ise açık bir şekilde dökümünün kira sözleşmesinde belirtilmesi gerekir.
  • Kira bedeli sözleşme üzerinde belirtilmelidir.
  • Kira bedelinin hangi bankaya yatırılacağı ve hesap bilgileri açıklamalı olarak belirtilmelidir.
  • Mülk sahibinin almış olduğu depozite bedeli ve iade edilirken uygulanacak şartlar açık bir şekilde belirtilmelidir.
  • Kira kontratlarında kefil zorunluluğu olmasa bile mülk sahibi kendi menfaatini korumak için kefil isteme hakkına sahiptir.
  • Kira sözleşmesi kefilin sorumluluğu sözleşme üzerinde belirtilen süre kadar olmaktadır. Sözleşmenin bittiği tarih itibari ile kefil olan kişinin sorumluluğu sona ermektedir.
Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu, Sözleşmede iki tarafın ad ve adresleri, aylık ve yıllık kira miktarı ile sözleşme süresi ve taşınmazın durumu yazılır. Artış miktarı tespit edilir ve belirtilirse geçerli olur. Demirbaş ve ortak giderlerin ödemelerinin kime ait olacağı, varsa stopaj ödemesi hakkında bilgi ve kiranın nereye ödeneceği belirtilir. Kira sözleşmesi üzerine yazılıp geçerli sayılmayan tek husus; tahliye taahhüdüdür. Bunun dışında yazan her şey geçerlidir.

Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu Nelerdir?

Kefilin sorumluluğu Kira Sözleşmesinde yazılı yıl kadar sorumluluğu bulunmaktadır. Bu konuda birçok Yargıtay Kararı bulunmaktadır.

Yargıtay Kararı - Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - KİRA SÜRESİNİN UZAMASI DURUMUNDA KEFİLİN AZAMİ HANGİ SÜRE VE NE MİKTAR İLE SORUMLU OLACAĞININ TARAFLARCA ÖNCEDEN TAYİN EDİLMİŞ OLMASI - BELİRSİZ KEFALETTEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ. ÖZET: Kira süresinin uzaması durumunda kefilin azami hangi süre ve ne miktar ile sorumlu olacağı taraflarca önceden tayin edilmiş olup bu durumda belirsiz bir kefaletten söz edilemeyecektir. Mahkemece davalı kefilin durumunun sözleşmenin 15. maddesi kapsamında değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme sonucu karar verilmesi doğru değildir. kira sözleşmesi uyarınca kiracı olduğunu kira bedelinin yıllık 7.920 TL olduğunu, kira parasının yıllık peşin olarak ödeneceğini, 01.08.2010 tarihinde peşin ödenmesi gereken bir yıllık kira parasının ödenmediğini, bunun üzerine kiracı ve kefil hakkında Ankara 31. İcra müdürlüğünün 2011/1765 sayılı dosyası ile icra takibi yaptıklarını, müteselsil kefil olan davalı İ. B.'un borca itiraz ettiğini, itirazının haksız olduğunu belirterek itirazın iptali ve kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece kiralananın tahliyesine, kefaletin sözleşme süresi ile sınırlı olması nedeniyle kefil hakkında açılan davanın reddine karar verilmiştir. (Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu) Makalede Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 433 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara