Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?
Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? Kiralık olarak sahip olduğu konutları başka kişilere kiraya vermiş olan ev sahiplerinin en çok karşılaştığı sorunların başında kira borçlarının uzun süre boyunca ödeneceği belirtilmiş olduğu belirtilen tarihlerde ödenmemesi durumudur. Kira sahibi olan kişiler kira ücretlerini alamadıkları takdirde yaşadıkları mağduriyetin önüne...
Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? Kira tahliye sebepleri ev ve işyerinin kira sözleşmesine bağlı olarak belirli ve belirsiz sürelerle kiraya verilmesi halinde kiracı ve kiralayan arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda söz konusu olmaktadır. Kira bedelinin belli bir süre ödenmemesi veya eksiz ve zamansız ödeme yapılması hatta kiralanan yere ait aidat vb. giderlerin kiracı tarafından ödenmemesi halinde kiracı nasıl tahliye edilir sorusu gündeme gelmekte ve kiracının çıkmasına neden olacak sebepler kira tahliye davalarının konularını oluşturmaktadır.

Kiracı Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Kiralanan konut ya da işyerinin kiralayan ve kiralanan ihtiyaçlarına göre zaman içinde tahliye edilmesinin istenmesi birtakım sebeplere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeye bağlı kiralama hallerinde sözleşme bitiminde tek taraflı kira sözleşmesi feshi mümkün olmakla birlikte bazı sebeplerin varlığına bağlı olarak kiracının tahliyesi mümkündür. Kiralayandan ve kiracıdan kaynaklanan kiracının tahliye sebepleri;
  • Kiralayanın eşi, alt ve üst soyunun konut ihtiyacı doğması veya kiralanan yerin imar, inşa veya tamiratının gerekmesi,
  • Kiralanan yerin ev sahibinin değişmesi sebebiyle ev sahibi bakımından yeni gereksinimlerin ortaya çıkması,
  • Kiralayanın sözleşme süresine riayet etmemesi nedeniyle süresinde evi boşaltmaması,
  • Kiralayanın bir kira yılında en az iki haklı ihtara sebebiyet verecek şekilde kirasını ödememesi, eksik ödemesi, zamansız ödemesi,
  • Kiralayanın ve eşinin aynı ilçe sınırlarında kiralananın durumuna göre ev ya da işyerinin bulunması
Gibi sebeplere dayanılarak ev ya da işyerini kiralayana karşı bildirimde bulunarak veya dava açarak kiracı tahliyesinin talep edilmesi mümkündür.

Kirasını Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kirasını ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir 2019 konusunda en verimli yöntem icra yoluyla hem kiracının tahliyesi hem de alacağın talep edilmesidir. Kirasını alamayan malik icra müdürlüğüne başvurarak kiracı hakkında icra takibi başlatabilir. İcra takibiyle birlikte icra müdürlüğü borçluya ödeme emri göndererek borcunu ödemesini tebliğ eder. Kiracının 7 gün içinde borca itiraz etmemesi halinde ödeme emri kesinleşir. Tebliğden 30 gün içinde kiracının borcunu ödememesi halinde icra takibi kesinleşerek haciz hakkı doğmaktadır. Aynı zamanda icra hukuk mahkemesine dava açarak kiracının tahliyesi de talep edilebilmektedir. Kiracının ödeme emriyle birlikte borcunu ödemesi halinde ise haklı bir ihtarname gönderilmiş olur. Bu durumda kiraya veren için önemlidir. Çünkü kiracıya 1 kira yılında farklı aylara ait iki kira ödeme ihtarnamesinin gönderilmesi kiracı tahliyesi için yeterli bir sebeptir. İki farklı haklı ihtarname sebebiyle ev veya işyeri sahibi kiracıya bildirimde bulunduğu kira yılı sona ermeden en az 1 ay önce dava açarak tahliyesini isteme hakkına sahiptir.

Sözleşmesi Sona Eren Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kira sözleşmesinden kaynaklanan ev ve işyeri kiralama durumlarında kiracının tahliyesi düşünülüyor ise sözleşmesi sona eren kiracının kirasını düzenli ödese bile tahliyesi mümkündür. Kira sözleşmesinin süreli olarak yapıldığı durumlarda kiralayan kimse kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içinde kiracı tahliye davası açarak kiracının tahliyesini sağlayabilir. 1 ay içinde dava açılmaması halinde sözleşme otomatik olarak 1 kira yılı uzamaktadır. Kira sözleşmesinin belirsiz olarak yapıldığı süre belirtilmeyen durumlarda ise 10 yıldan önce kiracının bildirim yoluyla tahliyesi mümkün değildir. Bununla birlikte 10 yıllık sürenin sona ermesinin ardından yeni kira dönemi başlangıcından en az 3 ay önce yazılı bildirim göndererek kira sözleşmesinin tek taraflı feshi mümkündür.

Kiracı Tahliye Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Kira tahliye davalarında genel görevli mahkemeler sulh hukuk mahkemeleridir. Kiralanan ev ya da işyerinin bulunduğu yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemeleri kira tahliye davasında görevli ve yetkilidir.

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiralık olarak sahip olduğu konutları başka kişilere kiraya vermiş olan ev sahiplerinin en çok karşılaştığı sorunların başında kira borçlarının uzun süre boyunca ödeneceği belirtilmiş olduğu belirtilen tarihlerde ödenmemesi durumudur. Kira sahibi olan kişiler kira ücretlerini alamadıkları takdirde yaşadıkları mağduriyetin önüne geçmek adına kiracıların konutu tahliye etmesi yönünde taleplerini de iletmesi mümkün olmaktadır. Kira sahibinin tahliye işleminin yapılmasına yönelik olarak 4 farklı şekilde bunu uygulamaya dökmesi ve kira bedellerinin tahsil edilmesini sağlayabilmesi mümkün olmaktadır. İcra İflas Kanunu maddelerinde açık bir şekilde belirtildiği gibi kiracının aleyhine bir durum söz konusu olduğu zaman taşınmazların tahliyesinin istenmesi halinde icra takibi süreci başlatılabilmektedir. İcra takibi talebinde bulunulmasının ardından kiracılara karşı ödeme emirlerinin hazırlanması da mümkün olmaktadır. 30 gün içinde ihtarnameler hazırlanarak borcun ödenmesi gerektiği belirtilir. Kiracı tarafından kira bedeli borcunun belirtilen süreler içinde ödenmemesi durumunda ya da belirtilmiş olan borca karşı herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda kirada bulunulan konutun tahliyesinin yapılmasına karar verilmektedir. Aynı zamanda bu kişilerin haciz işlemi başlatarak kira bedellerinin tahsilini sağlaması da mümkün olmaktadır. İcra daireleri tarafından yürütülmekte olan tüm bu süreç uygulamada 7-30 adıyla geçerlilik kazanmış olan bir durumdur. Mahkeme tarafından kesin bir şekilde alacaklar ve borçlar konusunda bilgiler görülebildiği için karar ilk duruşmada tahliyenin yapılması yönündeki hükümlerle verilmektedir. Bu da 4 aya kadar sürebilen bir dava süreci anlamına geliyor. Kiracının tahliyesinin yapılmasındaki bir diğer yol Borçlar Kanunu hükümlerine dayanarak gerçekleştirilmektedir. Yine aynı şekilde kiracının kira bedellerini ve bununla birlikte sözleşmede belirtilmiş olan ya da olmayan bedelleri ödememesi durumunda 60 günlük süre içinde kira bedellerinin ödenmesi gerektiği belirtilir. (Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?) Kişiler ayrıca bu süre içinde kira bedellerinin ödenmemesi halinde tahliye işleminin yapılmasına yönelik olarak kira sözleşmesinin feshedileceğini de ekleyebilirler. Kiracının tüm bu işlemlere rağmen kira borcunu ödememesi halinde ise tahliye sürecine geçilir. Dava açmayla başlayan süreç icra dairelerinin işlemleri ile devam etmektedir. Kiraya verilmiş yerler ile ilgili olarak düzenlenen kanunlar gereği bir yıldan uzun süreli sözleşmeler için bir yıl içinde iki defa ihtar yapılması tahliye davalarının açılmasında yeterli şart sayılabilmektedir. Tahliye davalarının açılmasının ardından icra daireleri tarafından gerekli işlemler yapılarak tahliye süreci tamamlanmış olur. Ev sahiplerinin en çok problem yaşadığı konulardan biri de tüm bu yasal süreçler sonunda haksız olacağı kesin bir şekilde ispatlanacak olan ve daha önce karşılayamadığı maddi yükümlülükleri karşılamak zorunda kalacak insanlarla ilgili olmaktadır. Bu düşüncede olan kiracılar belirtilmiş süreler içinde ya da kiraları ödeyemedikleri daha önceki süreçlerde kira yüklerinden kurtulmak adına evden kaçma şeklinde bir davranış ortaya koyabiliyorlar. Kira sözleşmelerinin bulunması sebebiyle ev sahiplerinin söz konusu olan konutlarla ilgili olarak yeni bir işlem başlatamaması durumu zarara sebep olmaktadır. (Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?) Kiracıların kira bedellerini ödeyememesinin ardından ortaya çıkan en büyük tahliye sorunu aşılmış olmasına rağmen kira sahibinin maddi açıdan uğradığı zararın karşılanması yönünde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu nokta kira sahiplerinin öncelikle resmi kurumlar aracılığı ile ilgili birimlere tebligat yapması gerekmektedir. Ancak bu tebligatların geri dönmesi halinde kişileri hukuki açıdan daha zor bir süreç beklemektedir. Bu konuda bir avukatın yardımını almak yerinde olacaktır. Kira sözleşmeleri noter aracılığı ile yapıldığı zaman tebligatlarla ilgili sorun yaşanması mümkün değildir. Çünkü sözleşmede belirtilmiş olan adresin aynı zamanda geçerli bir tebligat adresi olarak kabul edilmesi hukuki açıdan da uygunluk sağlanan bir nokta olmaktadır. Bu sayede ev sahibi olan kişilerin zararlarının karşılanmasına yönelik olarak olumlu bir sonuç alınabilecektir. Sürecin uzun sürmesi sebebiyle yaşanmış olan zararın bu noktada ilgili kişilerden tahsil edilmesi de sağlanabileceğinden dolayı benzer durumlarla karşılaşmış olan kişilerin ilk aşamada bu hukuki haklarını kullanması yerinde bir karar olacaktır. (Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?)

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara