Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir?
Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir? | Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişki Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir.

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir? Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişki Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre belirlenmiş çeşitli tahliye sebepleri ve tahliye istemi için gerekli şartların yerine gelmiş olması gereklidir. Kiralama sırasında mülk sahibi ile kiracı olan kişilerin birlikte hazırladıkları kira sözleşmesi (kontrat), her iki tarafa da belirli sorumluluklar ve haklar tanıyor.

Kira sözleşmelerinin diğer sözleşmelere göre en büyük farklarından biri, sözleşme yapıldıktan sonra kiracı aleyhine herhangi bir değişikliğin yapılamıyor olması ve yanı sıra, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren sözleşmenin süresinin kendiliğinden uzamasıdır.

Kira sözleşmeleri her yıl yenilenmez ve devam edecekse kendiliğinden yenilenmiş olarak kabul edilirler. Eğer mülk sahibi tarafından gönderilmiş ve kiracı tarafından imzalanmış bir tahliye ihtarnamesi yoksa sözleşmede sadece kira artışı kısmında değişiklik olabilir.

Mülk sahibi tarafından gönderilmiş bir tahliye ihtarnamesi varsa ve kiracı imzalamışsa, bu durumda kira sözleşmesinin bitimi ile birlikte mülk sahibinin tahliye talep etme hakkı oluşur. Bununla birlikte olağan koşullarda kira sözleşmeleri mülk sahiplerine, sözleşme bitim tarihinde sadece kira artışı hakkı tanır, yanı sıra tahliye hakkı tanımaz.

Mülk sahibinin kiracısını tahliye edebilmesi için çeşitli şartların oluşması gerekir. Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir? Bu şartlar aşağıda listelenmiştir;

Yazılı Tahliye Taahhüd Nedeniyle Tahliye Nedir?

Kiracı mülk sahibine, söz konusu mülkü belirli bir tarihte tahliye edeceğini yazılı bir şekilde beyan ettiyse, belirlenen tarihte mülkün boşaltılmaması halinde, 1 ay içerisinde mülk sahibinin icra dairelerine veya bölge Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak “ Taahhüt nedeniyle tahliye “ davası açması hakkı oluşur.

Bununla birlikte taahhüdün nasıl olması gerektiği ve tahliyenin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki kurallara da dikkat etmek gereklidir. Yapılan kira sözleşmesinde bulunan tahliye taahhüdü, madde olarak yer alsa bile geçerli değildir.

Kira sözleşmesi dışında bir belge olarak hazırlanmış olan tahliye taahhüdü, kira sözleşmesiyle aynı tarihi taşıyorsa geçerli olmaz. Benzer şekilde kiracının mülkü kiralamadan önce verdiği tahliye taahhüdü de geçerli olmaz.

Herhangi bir şarta bağlı olarak verilen tahliye taahhütleri, ancak şart yerine geldikten sonra geçerlidir. Tahliye taahhütlerinin geçerli olabilmesi için, taahhüdün yazılı ve noter onaylı olması şartı vardır. Yanı sıra taahhüdün geçerli olabilmesi için kiracının mülkün içerisinde oturuyor olması ve kira dönemi içerisinde verilmiş olması gereklidir. Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Mesken ya da İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Nedir?

Mülk sahibinin kendisinin, eşinin veya çocuklarının, söz konusu mülke iş yeri veya mesken olması amacıyla ihtiyaç duyulması durumu, tahliye sebebi olabilir. Tahliye için ihtarname, sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde yapılmalıdır.

Kiralanan Mülkün Esaslı Şekilde Onarım Veya Yeniden İnşaa İhtiyacı Üzerine Tahliye Nedir?

Bu tür durumlarda tahliye talebi, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde yapılmalıdır.

İnşaa ve onarım sırasında kiracının mülkte oturmaya devam etmesi mümkün değilse bu tahliye talebi kiracıya iletilebilir. Bununla birlikte inşaat ve onarım sonrasında, mülk yeniden kiralık olarak verilecekse, eski kiracının 1 ay boyunca önceliği bulunur.

Gayrimenkulü elde etmiş kişinin Mesken veya İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Nedir?

Satış veya benzeri bir şekilde içerisinde kiracı bulunan mülk, başka bir kişinin eline geçmişse, mülkün yeni sahibinin kendisi, çocukları veya eşi için mülke ihtiyacı olabilir.

Bu tür durumlarda mülk edinildikten sonra 1 ay içerisinde kiracıya tahliye taahhüdü göndermesi gereklidir. Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Kiracının Kira Bedelini Ödememesi

Kiracının aynı kira sözleşmesi dönemi içerisinde iki defa kirayı ödememesi ve bu duruma bağlı olarak mülk sahibinin noterden onaylı ihtarname çekmiş olması, tahliye nedenlerinden bir diğeridir. Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Kiracının Kendisinin veya Eşinin, Aynı Belediye Sınırları İçerisinde Evinin Bulunması

Kiracının kendisine ait veya eşine ait aynı il ve belediye sınırları içerisinde başka bir evi varsa, bu ev mesken olarak kullanılabilir durumdaysa, mülk sahibi ihtarname göndermeye gerek duyulmaksızın tahliye davası talebinde bulunabilir.

Bu tahliye türünde kira sözleşmesine ek olarak mülk sahibinin kiracısına 6570 sayılı kanunun 7 maddesinin son fıkrasında düzenlenmiş olan “ tahliye isteğinde bulunmayacağı taahhüdü “ yapmamış olması şartı aranır. Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir?

On Yılını Doldurmuş Kiracı Tahliyesi Nasıl Olur?

Yapılan en son yasal düzenlemeyle birlikte süresi kendiliğinden uzayan kira sözleşmeleri, on yılını doldurmuş kiracı ve mülk sahibi ilişkilerinde geçerliliğini kaybediyor ve mülk sahibinin kiracısını tahliye edebilmesi hakkı oluşuyor. Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Bu haber toplam 259 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara