Kiracıya kira artışı nasıl bildirilir! İşte Kira Artışı İçin İhtarname Örneği!

Kiracıya kira artışı nasıl bildirilir! İşte Kira Artışı İçin İhtarname Örneği!
Kira bedelinin arttırılması sürecinde ihtarname veya dava dilekçesinin tebliğ tarihi önemli bir yere sahiptir. Bu tarih, yeni belirlenecek kira bedelinin ne zaman geçerli olacağını belirlemede kritik bir faktördür.

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava, her zaman açılabilir olsa da, bu sürecin birtakım kurallara tabi olduğu unutulmamalıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesi (6098 S.K. m. 345) bize bu konuda rehberlik eder ve sürecin nasıl işleyeceğini detaylandırır.

Dava Açılma Süresi: Davanın, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün öncesinde açılması gerekmektedir.

Bu süre zarfında, kiraya verenin kiracıya kira bedelinin artırılacağına dair yazılı bir bildirimde bulunması gerekmektedir.

Eğer bu koşullar yerine getirilirse, mahkemece belirlenecek kira bedeli yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Sözleşmedeki Kira Artışı Hükümleri: Eğer sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, bu durumda da yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli, yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olacaktır.

İhtarname ve Dilekçe Tebliği: Kira bedelinin arttırılması ile ilgili gönderilen ihtarname veya açılan davanın dilekçesinin tebliğ tarihi büyük önem taşır.

Bu tarih, tespit edilecek yeni kira bedelinin geçerli olacağı dönemin belirlenmesi açısından kritiktir.

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava süreci, hem kiracı hem de kiraya veren için adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Bu süreç, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde titizlikle işletilmeli ve taraflar, kira bedelinin belirlenmesinde mahkeme kararlarını dikkate almalıdırlar. Hem kiraya verenin hem de kiracının hakları bu şekilde korunmuş olur ve her iki taraf için de adil bir çözüm sağlanmış olur.

Kiracıya kira artışı nasıl bildirilir!

Kira artışı, çeşitli sebeplerle kiraya veren tarafından talep edilebilen bir durumdur. Gerek enflasyonun yükselmesi gerekse diğer olağanüstü durumlar, kira bedelinin artırılması için geçerli nedenler olabilir. Ancak bu süreç, kiracı ve kiraya veren arasındaki dengeyi korumayı amaçlayan yasal çerçevede gerçekleştirilmelidir.

Kira artışı için ilk adım, kiraya veren tarafından kiracıya bir ihtarname göndermektir. Bu ihtarname, kira bedelinin artırılmasına dair formal bir bildirimdir ve kiracıya belirli bir süre içinde yanıt verme hakkı tanır.

Kira Artışı için İhtarname Nasıl Hazırlanır?

İhtarname, açık, anlaşılır ve resmi bir dilde de yazılmalı, kira bedelinin ne kadar artırılacağı ve artırılan kira bedelinin ne zaman geçerli olacağı belirtilmelidir.

Kira Tespit ve Uyarlama Davaları

Eğer kiracı ve kiraya veren arasında anlaşmazlık olursa, kiraya veren iki tür dava açma hakkına sahiptir:

Kira Tespit Davası: Bu dava ile mahkeme, yeni kira bedelini belirleyebilir. Dava, kiracının itirazı halinde açılır ve süreci hızlandırmayı amaçlar. Mahkeme kararı ile belirlenen kira bedeli, taraflar için bağlayıcıdır.

Kira Bedelinin Uyarlanması Davası: Bu dava, özellikle kira bedelinin piyasa koşullarına uygun hale getirilmesini amaçlar. Mahkeme, tüm faktörleri dikkate alarak kira bedelini yeniden değerlendirebilir.

Arabuluculuk Yolu: Dava yoluna başvurmadan önce, taraflar arabuluculuk hizmetlerinden de faydalanabilirler. Arabuluculuk, tarafların dava sürecinde yaşayacakları zaman ve maliyet kaybını önlemelerine yardımcı olabilir. Arabulucular, taraflar arasında adil bir uzlaşma sağlamaya çalışır ve anlaşmazlığın çözümüne katkıda bulunur.

İşte Kira Artışı İçin İhtarname Örneği!

KONU : Yeni kira dönemi …/…/…. olan başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin … TL. olarak ödenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

(Şekil Olarak Örnek Hazırlanmıştır) :

1) …/ …/ … tarihli … yıllık kira sözleşmesi gereğince, … …. adresinde bulunan müvekkilimize ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız. Konutun aylık kira bedeli … TL.’dir.

2) Müvekkilimize ödediğiniz … TL. kira bedeli, günümüzde yaşanan yüksek ….. olgusuna rağmen emsallerin çok altında kalmaktadır.

3) Yeni kira dönemi başlangıcı olan …/ …/ … tarihinden itibaren ….. şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın ….-TL. olarak ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize kira tespit davası açacağımızı ve alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz. …/ …/ …

Kaynak:Haber Kaynağı

Bu haber toplam 967 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara