Kiranın Ödenmemesi İhtarı Tahliye

Kiranın Ödenmemesi İhtarı Tahliye
Kiranın Ödenmemesi - İcra - İhtarname - Tahliye Kiracı kiranın ödenmemesi durumunda, kira bedelini süresinde ödemediği takdirde ev sahibi noterden 30 günlük ihtarname veya icradan 30 günlük ödeme emri gönderir. 30 gün sonunda halen kiranın ödenmemesi durumunda, İcra Tetkik Mercii’ ne başvurarak tahliye talep edebilir. Eğer (ihtardan sonra) kira yatar, fakat bir yıl...
Kiranın Ödenmemesi İhtarı Tahliye Veya Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Nedir? Kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası açılması oldukça sık rastlanan bir durumdur. İşyeri ve konutlar kira sözleşmesi hazırlanarak belli veya belirsiz sürelerle kiraya verilmekte ve bu kiralama işlemi sebebiyle kiracının belli bir kira bedeli ödemesi beklenmektedir. Bu kira bedelinin ödenmemesi halinde ev sahibinin birtakım hakları mevcuttur.

Kiranın Ödenmemesi İhtarı Tahliye

Kira bedelinin ödenmesi için icra takibi başlatılabileceği gibi kira bedelinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesinden dolayı tahliye davası da açılabilmektedir. Kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası açılabilmesi için birtakım şartların bir arada gerçekleşmesi zorunludur. Kira bedelinin bir kira döneminde iki defa haklı ihbara sebep olacak şekilde ödenmemesi halinde ev sahibi evin tahliyesi için kiracı aleyhine tahliye davası açabilecektir.

İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Davası

Kira sözleşmeleri süresi belirli veya belirsiz süreli kira sözleşmeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki sözleşme durumunda da kira bedelinin bir kira yılı içinde iki defa ödenmemesi veya geç ödenmesi nedeniyle ev sahibi tarafından iki ayrı ihtar yapılması halinde başkaca bir işleme gerek kalmadan kira sözleşmesinin bitiminde tahliye davası açabilecektir. Kira bedeli ödeme ihbarı kiranın geç ödenmesi ihtar örneği yapılmakta ve bu bildirim noter kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Kiranın geç ödenmesi sebebiyle tahliye davasında ödenmeyen kira bedeli gibi durumlarda dava açılması için sözleşme bitiminde 30 günlük süre tanınmaktadır. Bu sürede kira sözleşmesinin feshedileceği ve tahliye davasının açılacağı da ihtar edilmektedir. Verilen 30 günlük sürede kiralanan konutun boşaltılamaması halinde de tahliye davası açılabilmektedir.

Kiranın Ödenmemesi İhtarı Tahliye Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahliye davasında genel görevli ve yetkili mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Kira sözleşmesinin konusunu oluşturan konut ya da işyerinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesi davaya bakmakla yetkilidir. Kira bedelinin ödenmemesinden dolayı iki haklı ihbarın varlığı ile kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği hazırlanarak dava açılmakta ve buradan alınacak sonucun akabinde kiracının tahliyesi sağlanmaktadır.

Kiranın Ödenmemesi İhtarı Tahliye Ve İcra Takibi Tahliye Süreci

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız icra takibi başlatılarak hem ödenmemiş kira bedeli talep edilebilirken hem de kiracının tahliyesi icra dairesinden talep edilebilmektedir. İlamsız icra takibi başlatılarak ödeme emrinin kiracıya gönderilmesi halinde kiracının ödeme emrini yerine getirmesi kira alacağının tahsiline fırsat vermekte ve haklı bir ihbar gerekçesi oluşturmaktadır. İcra takibine kiracının itirazı halindeyse itirazın kaldırılması ve tahliye için malik kiracı aleyhine icra mahkemesine başvurarak hem icra takibine devam edebilecek hem de kiralanan yerin tahliyesini icra dairesinden alınacak kararla gerçekleştirebilecektir. Ancak kira sözleşmesinden kaynaklanan bir kiralama durumu söz konusu değilse bu durumda sulh hukuk mahkemesine başvurularak genel hukuk davası açılması gerekmektedir. İcra yoluyla kiracı tahliyesinde kira sözleşmesinin düzenlenmiş olması zorunludur. Kiracı kiranın ödenmemesi durumunda, kira bedelini süresinde ödemediği takdirde ev sahibi noterden 30 günlük ihtarname veya icradan 30 günlük ödeme emri gönderir.

Kiracıya ihtarname çektikten sonra ne yapılmalı

30 gün sonunda halen kiranın ödenmemesi durumunda,  İcra Tetkik Mercii’ ne başvurarak tahliye talep edebilir. Eğer (ihtardan sonra) kira yatar, fakat bir yıl içinde bu durum 2 kez gerçekleşirse, kontratın bitiminde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde “2 haklı ihtar” sebebiyle tahliye davası açılabilir. Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takibi şu şekilde yapılır. İcra İflas Kanunu 269. maddesinde kiranın ödenmemesi nedeniyle icra takibi açılarak tahliye talepli de istenir. Kira borcuna karşılık kiracı borçluya ödenmeyen kira bedellerine ilişkin bir ödeme emri gönderilir ve 30 gün içerisinde borcu ödemesi istenir. 30 gün içerisinde kiracı borcunu tam olarak ödemez yahut 7 gün içerisinde icra takibine itiraz süresi içerisinde itiraz etmez ise İcra Mahkemesinde tahliye talepli dava açılır. İcra Mahkemesince verilen tahliye kararı icra müdürlüğüne müracaat edilerek konutun tahliyesi istenir.

Yargıtay Kararı Kiranın Ödenmemesi İhtarı Tahliye

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE TAHLİYE DAVASI - KANUNUN AÇIKÇA DURUŞMA AÇILARAK YARGILAMA YAPILMASINI EMRETTİĞİ DURUMLARDA DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI VE ADİL YARGILAMA HAKKINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DİKKATE ALINMASI. ÖZET: Kanunun açıkça duruşma açılarak yargılama yapılmasını emrettiği durumlarda dosya üzerinden karar verilemez. Bu arada HMK. nun hukuki dinlenilme hakkı başlıklı ilgili maddesi, T.C. Anayasası'nın hak arama hürriyetini düzenleyen ilgili maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılama hakkına ilişkin ilgili maddesi de dikkate alınmalıdır. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Kiranın Ödenmemesi İhtarı Tahliye Sıkça Sorulan Sorular

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA YAPILMASI GEREKLİ OLAN İŞLEMLER YAPILMADAN TAHKİKAT DURUŞMASINA GEÇİLEMEYECEĞİ. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ KANUN YARARINA TEMYİZ TALEBİNİN KABULÜ . Karar: Davacı; kiracısı olan davalının kiralananı hor kullandığını, yaptırılan tespitte toplam zararın 1,770 TL olarak belirlendiğini, ayrıca 892,90 TL tespit gideri ödemek zorunda kaldığını, belirlenen zararın ve tespit giderinin tahsili için başlattığı takibe davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek; takibe vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir. ÖZET: Somut olayda, mahkemece; 10.01.2017 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasında, uyuşmazlık konulan belirlenmemiş, duruşmaya katılan davacı taraflı diğer delillerini sunması için süre verilmemiştir. Ayrıca, mahkemece; tahkikat duruşmasına geçilmesine de karar verilmemiş, Ancak takip eden 28.03.2017 tarihli duruşmada davanın esası hakkında hüküm tesis edilmiştir. Hal böyle olunca, mahkemece; ön inceleme duruşmasında yapılması gerekli olan işlemler yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilemeyeceğinin gözetilmemesi doğru görülmemiş, açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir.

Bu haber toplam 684 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara