Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi

Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi
Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi | Yasalarımızda kira bedelinin yazılı uyarıya rağmen 30 gün içerisinde ödenmemesi durumunu tahliye nedeni olarak ifade etmektedir. Kiracıya yapılacak olan bu uyarının yazılı olma şartı bulunmaktadır. Ancak bu yazılı uyarıda noter şartı bulunmamaktadır. Noterden yapılacak uyarıların daha fazla tercih edilmesinin nedeni ispat...
Yasalarımızda kira bedelinin yazılı uyarıya rağmen 30 gün içerisinde ödenmemesi durumunu tahliye nedeni olarak ifade etmektedir. Kiracıya yapılacak olan bu uyarının yazılı olma şartı bulunmaktadır. Ancak bu yazılı uyarıda noter şartı bulunmamaktadır. Noterden yapılacak uyarıların daha fazla tercih edilmesinin nedeni ispat konusunda kolaylık sağlaması olmaktadır. Bunun yanında kolayca ispatlanabilecek olan farklı bir yöntem ile de yazılı uyarı yapılması mümkündür. Mektup, telgraf, noter vasıtası ile veya diğer farklı yöntemler ile yapılan yazılı uyarılarda yazı içeriğinin ispatlanması gerekmektedir. Bunlar yanında kiracının imzaladığı bir tahliye taahhüdünün bulunması durumunda tahliye daha kolay yapılabilmektedir. Ancak tahliye taahhüdünün geçerli olması için bazı şartlara uyulmuş olması gerekmektedir. Taraflarca imzalanan tahliye taahhüdünün içeriğinde belirtilen tahliye tarihinden bir ay sonra hukuki işlemlerin başlatılması gerekmektedir. Bu sürenin geçmesi durumunda tahliye taahhüdü geçerliliğini yitirecektir. Tahliye taahhüdünün tarihlerinin boş bırakılması ve sonradan istenildiği gibi doldurulması durumunun tespit edilmesi ile belge geçerliliğini kaybedecektir. Tahliye konusunda bir nedeninin kullanılması yanında bir başka tahliye nedeni de geçerli olarak kullanılabilmektedir. Farklı nedenler il yapılacak tahliye talebi aynı süreler içinde kullanılabilmektedir. Yazılı şekilde tahliye taahhüdünün bulunduğu durumda dava açılmasına gerek yoktur. Bu konuda icra takibi yapılmakta ve tahliye icra müdürlüğünden talep edilmektedir. Tahliye ve diğer konularda Ankara avukat yardımı ile işlemlerin yürütülmesi daha kolay şekilde sonuca ulaşılmasının sağlamaktadır. | Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi

Kiracı Tahliye Davası Şartları

Taşınmaz malın kiralanmasında mal sahibi kanunda belirtilen gerekçelerin doğması durumunda kiracısının tahliyesi için dava açabilmektedir. Kiraya veren kira sözleşmesini; kiralananı kendisinin eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanunda belirtildiği şekilde bakmak ile yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya iş yeri gereksinimi sebebi ile kullanması zorunluluğu bulunması durumunda, Kiralanın yeniden inşa edilmesi veya imarı yapılması amacı ile esaslı onarımı, genişletilmesi veya değiştirilmesi gerekli olduğunda ve bu işler sırasında kiralananın kullanımının olanaksız olması durumunda belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmeler ise kiraya ilişkin genel hükümler durumunda fesih döneminde ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uygun olarak belirlenecek olan tarihten başlayarak bir ay içerisinde dava açarak sona erdirilebilmektedir.

Yeni Malikin Gereksinimleri

Kiralananı sonradan edinmiş olan kişi, onun kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanunlar gereği bakmak ile yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebi ile kullanmaya zorunluluğu olması durumunda edinme tarihinden itibaren bir ay içerisinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek zorunluluğuna uyarak kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir dava ile sona erdirebilmektedir. Kiralananı sonradan edinen kişinin istemesi durumunda gereksinim sebebi ile sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içerisinde açacağı dava yolu ile kullanabilmektedir. | Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi

Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı olarak kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamış olması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten itibaren başlayarak bir ay içerisinde icraya başvurarak veya dava açarak sona erdirebilmektedir. Kiracı bir yıldan kısa süreli olarak sözleşmelerinde kira süresi için bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı bir şekilde ve haklı ihtarda bulunulması durumunda kiraya veren sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu konuda kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli olan kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içerisinde dava yolu ile kira sözleşmesi sona erdirilebilmektedir. Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin ilçe veya belde ile belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyor ise sözleşmesinin bitiminden başlayarak bir ay içerisinde sözleşmeyi dava yolu ile sona erdirebilmektedir. | Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi

Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kiracı tahliye davası, belli başlı bazı durumlarda kiracının kiralanmış olduğu gayrimenkulü tahliyesi için kiralayan tarafından açılan dava olmaktadır. Bu davanın açılabilmesi konusunda gerekli olanlar ise aşağıda belirtilmiştir.
  • Kiracı tahliye taahhüdünde bulunan tarihte kiraladığı gayrimenkulü boşaltmıyor ise,
  • Kira bedelinin süresiz veya yıllık ödenmediği durumlarda bir kira yılı içinde kira bedelinin ödenmesi için kiracıya iki kez haklı ihtar çekilmesi ve buna rağmen kiranın ödenmemesi durumunda,
  • Kira bedelinin kiracıdan yazılı olarak istenmesine rağmen 30 gün içerisinde ödenmemesi ve temerrüde düşmesinin mahkeme kararı ile belirlenmesi durumunda,
  • Kiraya konu olan mülkün, yeniden inşa edilmesi tamiri veya tadilatının yapılması konusunda gerekli ruhsat ve proje çerçevesinde yapılan ihtar sonucunda mahkeme yolu ile
  • Mülk değişmesi ve malikin ihtiyacı olması durumunda tapudan satın alma tarihinden itibaren bir ay içerisinde kiracıya ihtiyacı belirten ihtarın tebliğinden itibaren 6 ay sonra veya kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde dava açılması durumunda
  • Herhangi bir sözleşme olmadan haksız bir şekilde başkasının mülkü işgal etmesi durumunda.

Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi | Sıkça Sorulan Sorular

KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ - TAŞINMAZ İLE İLGİLİ GENEL KURUL KARAR DEFTERİ VE İLGİLİ DEFTERLER İNCELENEREK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINARAK DAVACININ ISLAH İSTEMİ KONUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - İSTİNAF KANUN YOLU BAŞVURUSUNUN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğundan, ıslah dilekçesini karşı tarafa tebliğ edilerek, tarafların delillerinin toplanması, gerekirse dava konusu taşınmaz ile ilgili genel kurul karar defteri ve ilgili defterler incelenerek bilirkişi raporu alınarak davacının ıslah istemi konusunda karar verilmesi gerektiğinden, Davacının istinaf incelemesinin esastan kabulü ile eksik inceleme nedeniyle mahkeme kararının kaldırılarak yeniden görülmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir. Davacının istinaf kanun yolu başvurusunun kabulü gerekmiştir. İki sene müddetli taşınmazın "market" olarak kullanılacak bir kira sözleşmesi yapıldığını, mahkemece keşif yapılarak bilirkişi raporu alındığı ve davanın reddine karar verildiği, davacının bilirkişi raporu alındıktan sonra davasını ıslah ederek "dava konusu kafeterya hukuka aykırı biçimde yalnızca yönetim kurulunun kararı ile yönetim kurulu üyelerinin imzası ile kiralanmış olduğundan, Anılan kira sözleşmesi KMK'nun 45.maddesi gereği kanuna aykırılık nedeniyle iptal edilerek taşınmazın tahliyesinin gerektiğini, "bu nedenle yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep ettiği, mahkemece, davacının davasını ıslah ettiği göz ardı edilerek bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi olarak kabul edilip ıslah dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilmeden, akde ayrılıktan karar verildiği ve alman gerekçeli kararda da davacının ıslahının yer almadığı anlaşılmıştır. | Tahliye Davaları Tahliye Dava Dilekçesi

Bu haber toplam 620 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara