Londra Manchester Boşanma Tanıma Tenfiz Davası | Ankara Avukat

Londra Manchester Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Londra Manchester Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Londra Manchester Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İngiltere’de alınmış boşanma kararının ülkemizde tanınması ve tenfiz edilmesi ülkemizde açılacak tanıma ve tenfiz davalarıyla mümkün olmaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları İngiltere gibi yabancı ülkelerde alınmış kesinleşmiş boşanma kararlarının ülkemiz sınırlarında da geçerli olması için açılmaktadır.

Ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açılmaması halinde yurtdışında boşanmış olan kimse nüfus kayıtlarında hala evli görülecek miras başta olmak üzere evlilik birlikteliğinden doğan haklar ülkemizde geçerli olmaya devam edecektir.

Londra Manchester boşanma tanıma tenfiz davası kesinleşmiş İngiltere mahkeme kararlarının ülkemizde onaylanıp kabul edilmesini kapsamaktadır. Tanıma ve tenfiz davası boşanmayla ilgili olmakla birlikte aralarında birtakım farklar bulunmaktadır. Bu farkların anlaşılması açılacak dava hakkında detaylı bilgi sahibi olunmasına yardımcı olacaktır.

Tanıma Davası Nedir?

En basit anlatımla tanıma davası; İngiltere’de alınmış kesinleşmiş boşanma kararının ülkemizde onaylanması için açılan dava çeşididir. Yurtdışında açılan boşanmaya ilişkin davalar tek başına hüküm ifade etmemekte ülkemizde bu kararların açılacak davalarla tanınması gerekmektedir. Örneğin Londra mahkemesinde bir Türk vatandaşının bir Türk veya yabancıyla boşanması ve bu kararın kesinleşmesi ülkemizde tek başına yeterli olmamakta bu kararın tanınması için dava açılması gerekmektedir.

Tenfiz Davası Nedir?

Tenfiz davası; boşanma kararıyla birlikte verilen birtakım zorla icra gerektiren konularda ülkemizde dava açılması zorunlu olan davalardır. Bu davalar nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi alanlarla ilgilidir. Tanıma davası tenfiz davasını kapsamakla birlikte usul olarak dava konuları farklılık arz etmektedir.

Tenfiz davasının açılması ile yabancı ülkede alınmış devletin icra yetkisini kullanması gereken nafaka kararı gibi kararların ülkemizde aynen veya kısmen geçerli olması sağlanacaktır. Aksi halde Manchester mahkemesinde verilmiş bir nafaka ülkemizde davalıdan talep edilememektedir. Tenfiz davası boşanma kararıyla birlikte verilen devletin zorlama yetkisinin kullanılması gereken hukuki durumlara karşı tanıma davasıyla birlikte açılmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası yabancı ülkede boşanılan diğer eşin aleyhine davalının yerleşim yerine, yerleşim yeri yoksa nüfusa kayıtlı olduğu ile davalı ülkemizde nüfusa kayıtlı değilse İstanbul, Ankara ya da İzmir mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası dilekçe örneği ile başvurmak suretiyle açılmaktadır. Tanıma ve tenfiz davası açmak için herhangi bir boşanma sebebine ihtiyaç duyulmamakta yabancı ülke kararı boşanmanın sağlanmasında yeterli olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası açılması için kesinleşmiş boşanma kararının onaylı aslı, yabancı ülke kararının yeminli tercümanca Türkçeye çevrilmesi ve noter ya da konsoloslukça bu çevirinin onaylanması, eşlerin pasaport ve kimlik fotokopileri ile tanıma ve tenfiz davası açacak avukata dava açma konusunda yetki veren vekaletnamenin hazırlanması ve bu belgelerin tamamının dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunulması gerekmektedir. Boşanılan eşe dava konusu tebliğ edildikten sonra dava açılmakta ve kısa sürede tanıma ve tenfiz davası aynen ya da kısmen onaylanarak ülkemizde de geçerli olmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

İngiltere’nin herhangi bir şehrinde almış olduğunuz kesinleşmiş boşanma kararının ülkemizde tanınması ve tenfizi için ülkemize gelmenize gerek yoktur. Baroya kayıtlı avukatlık bürosuna vekalet vererek ve vekaletnamede avukatı tanıma ve tenfiz davası açma hakkında yetkilendirerek tanıma ve tenfiz davası açılmasını sağlayabilir ve yabancı ülke mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olmasını kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davası açılmasında avukatlık ücreti 2019 yılında 8.400 TL olarak belirlenmiştir. Dava açmayı planlıyorsanız avukatlarla iletişime geçmenizde fayda vardır. Bu ücret dışında dava açılış harcı, tebligat giderleri gibi birtakım mahkeme masraflarının da dava açacak davacı tarafından karşılanması gerekmektedir. Bu masraflar dosyanın durumuna göre yaklaşık 1.500- 2.000 TL civarındadır.

Londra Manchester Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İngiltere  veya  bulunduğunuz Şehirdeki Londra Manchester Türk Konsolosluğuna Müracaat edilerek İngiltere Mahkemelerince veriilen Boşanma Kararının Tanınması Ve tenfizi için Türkiyede Avukata Tanıma Ve tenfiz ve Boşanma için  resimli vekalet verilmesi ile işlemler başlamaktadır.

Yabancı Mahkeme Kararının Aslı Ve apostili ve tercüme edilmiş olması gerekmektedir. İşlemlerin ve usulün düzgün olması açısından tercüme ve noter onayı büromuz tarafından yapılmaktadır.

Boşanma kararında ki eş yabancı ülke vatandaşı ise eşde ya konsolosluk veya bölgede ki noter aracılığı ile vekalet verebilir. Verilen Vekalet yine Apostil yapılmalıdır.

Telefon ile Bilgi alınacağı gibi Mutlaka e-mail adresimizle iletişim ve e-mail adreslerinizi bize bildirilmesi gerekmektedir. Çünkü tüm iletişim dava süreci ve dava evrakları avilkayuyarkaba@gmail.com  adresi üzerinden yapılmaktadır.

Londra Manchester Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Gerekli Belgeler

Yurtdışında alınmış boşanma veya diğer mahkeme kararları Türkiye’de geçerli hale gelmesi için açılacak dava konusu olan kararın tanınması ve tenfizi için gerekli belgeler; Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının asli, Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname)

Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar  (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti, Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi, Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi yeterli olacaktır.

Londra Manchester Boşanma Tanıma Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme

Yetkili Mahkeme : Ankara  İstanbul veya İzmir’de bulunan Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi) ‘nde açılabilir.

Mahkeme yetkili olup olmadığını kendisi dikkate almaz. Tanıma tenfiz davasında yetki kamu düzeninden değildir. Davalı taraf mahkemeye yetki yönünden itiraz edecekse ilk itiraz olarak ileri sürmelidir.

Londra Manchester Boşanma Tanıma Tenfiz En hızlı Nasıl Olur

Yurtdışında yabancı bir mahkemeden alınmış boşanma veya diğer kararlarınTürkiye’de, Türk Mahkemeleri tarafından tanınmasında açılacak davalarda en çok zaman alan konulardan birisi karşı dava açılacak eşe tebligat ve adrese ulaşamama sorunudur.

Davada davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle tebligat dışişleri bakanlığı aracılığı ile yapılması uzun bir süre geçmesine sebep olmaktadır. Bu durumun çözümü için tarafların her ikisinin de Türkiye’den ayrı birer avukata ayrı vekaletname vermesidir. Londra Manchester Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nasıl OLur.

Bu durumda yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacak, tüm tebligat ve diğer işlemler avukatınız sizin adınıza işlem yapacaktır. Bu durumda davanın en egeç bir ay içinde sonuçlanıp kesinleşmesi anlamına gelmektedir. Tebligat yapılması davanın bir sene içinde sonuçlanmasına sebebp olabilmektedir.

Makalede konuları işlenmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma Ve Tenfiz Davası ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri