Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras Davası Ne Kadar Sürer?
Miras davalarının tamamlanması için makul süre 731 gün olarak belirlenmiştir. Miras davasının açılması sonrasında Dava Dilekçesinin incelenmesi ve mahkemenin tensip yapması 7 gündür.

Miras Davası Ne Kadar Sürer konusu açılan mirasa dayalı uyuşmazlıklar nedeniyle açılan davaların yoğunluğundan kaynaklanmaktadır.

Miras Davaları süreleri hakkında bilgi vermeden, bir konuya değinmekte fayda bulunmaktadır. Yargıda Hedef sürelerine göre davaların sonuçlandırılması konusunda başlatılan çalışma sonuç vermiş olup, artık açılan tüm davalarda hedef süre belirlenmektedir.

Günümüz hukukuna baktığımızda güncel olarak bireylerin olağan hayatında da yer alan hukuk ile ilgili konular genellikle ya Aile hukuku ile ilgili olan boşanma davaları, velayet davaları gibi davalardır ya da miras davalarıdır. Miras hukuku güncel bir konu olup genellikle her bir bireyin aşağı yukarı genel bilgileri bildiği hukuk dalıdır.

Bir Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras davası ne kadar sürer sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Ancak Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu tarafından belirlenen davanın bitirilmesinde makul süreler tespit edilmiştir.

Miras davalarının tamamlanması için makul süre 731 gün olarak belirlenmiştir. Miras davasının açılması sonrasında Dava Dilekçesinin incelenmesi ve mahkemenin tensip yapması 7 gündür.

Dilekçe Aşaması İle Miras Davası Ne Kadar Sürer

Dava dilekçelerin karşı tarafa tebliğ edilmesi, tebliğ edilen dava dilekçesine cevap verilme süresi ve diğer cevap dilekçesinin tebliğ ve cevap verme süreleri yani dilekçe ve cevap verme toplam 132 gündür.

Dava dilekçeleri ve cevap süreleri tamamlandıktan sonra ilk duruşma yapılması aşaması gelinmiştir artık.

Ön İnceleme Duruşması Ne Kadar Sürer?

İlk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Mahkeme tarafından duruşma günün verilmesi, duruşma günün taraflara tebliğ edilmesi ve duruşmanın yapılması toplam 60 gündür.

Tahkikat Duruşması Ne Zaman?

Miras davasında ön inceleme duruşması sonrasında ikinci duruşma olan tahkikat duruşması yapılır. Tahkikat duruşmasında delillerin toplanması ve duruşmanın yapılması için makul süre 60 gündür.

İkinci Tahkikat Duruşması Ne Kadar Sürer?

Üçüncü yapılacak duruşma ise tahkikat duruşmasının ikincisidir. Bu duruşmada varsa İsticvap talebi yerine getirilir. Bunun yanında bilirkişi incelemesi, keşif, bilirkişi raporları ve tebliği, tanıkların dinlenmesi için yapılan tüm işlemler için belirlenen süre 410 gündür.

Sözlü Yargılama Ve Karar Duruşması Ne Kadar Sürer?

Miras için açılmış olan davalarda yukarıdaki işlemlerin tamamlanması durumunda artık davanın sonuna gelinmektedir. Davanın en son duruşması Sözlü yargılama ve karar duruşmasıdır. Bu sürenin tamamlanması için ön görülen makul süre 30 gündür.

Karar duruşmasında verilen kararın gerekçelerinin hazırlanması ve gerekçeli kararın yazılması 30 gündür. Yukarıda belirtilen tüm süreler çeşitli sebeplerden dolayı ertelenmesi ve uzaması mümkün olabilmektedir.

Uzamasına sebep için birçok durum örnek verile bilinir. Bu süreye İstinaf mahkemesine ve Yargıtay yapılan itirazlar nedeniyle davanın kesinleşmesi için geçecek süreler 731 günlük süreye dahil değildir.

Miras Davası Ne Kadar Sürer? Sıkça Sorulan Sorular

MİRAS DAVASI NE KADAR SÜRER- DAVANIN ESASI İLE İLGİLİ OLARAK TARAFLARCA GÖSTERİLEN DELİL YA DA DELİLLERİN KISMEN TOPLANIP DEĞERLENDİRİLMEKLE BİRLİKTE TOPLANAN DELİL YA DA DELİLLERİN DAVAYI ÇÖZÜMLEMEDEN UZAK OLMASI

Mahkemece; hacizli taşınmazlarda mülkiyet iddiasına dayanarak da haczin kaldırılmasını isteyen şikayetçinin, şikayet dilekçesinde belirtmiş olduğu mahkeme kararları (vasiyetin açılması, alacak ve tenkis davaları ile vasiyetin tenfizi ve tapuya tescil davası sonucu verilen) getirilmeli,

Bu husustaki diğer delilleri sorularak, göstereceği belge ve kayıtlar celp edilmeli ve dolayısıyla haciz tarihi itibariyle taşınmazların şikayetçiye ait olup olmadığı belirlenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Bu haber toplam 1294 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara