Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır?

Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır?
Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır? | Nafaka dava açılarak mahkeme kararı ile ilama dönüşür. Mahkemenin vermiş olduğu boşanma davasında tedbir nafakası, boşanma sonrası iştirak nafakası yada çocuk anne baba kardeşe bağlanabilecek yardım nafakası ile ortaya çıkabilmektedir. Nafakanın bağlanması, ödenmesi ve kaldırılması birer hukuk sorun olabilmektedir. En büyük...
Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır? | Nafaka davası açılarak mahkeme kararı ile ilama dönüşür. Mahkemenin vermiş olduğu boşanma davasında tedbir nafakası, boşanma sonrası iştirak nafakası ya da çocuk anne baba kardeşe bağlanabilecek yardım nafakası ile ortaya çıkabilmektedir. Nafakanın bağlanması, ödenmesi ve kaldırılması birer hukuk sorun olabilmektedir. En büyük sorunlardan biriside nafakanın ödenmesi veya nasıl ödeneceği, ödemenin ilerde nasıl ispat edileceği makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Eğer bu makaleyi okuyorsanız, size nafakanın ödenmemesinden dolayı nafakanın ödememe ceza davası veya icra takibi yapılmış ise, ödeme ve ispat konusunda sıkıntı varsa ödediğiniz nafakayı tekrar ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Nafaka Borcunun Haricen Ödenirse

Türk Medeni Kanunu kapsamında, evlilik birliğini yasla olarak kurmuş olan çiftler, evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin olanaksız olduğu hallerde, boşanma davası ile evlilik birliğini sona erdirme yasal hakkına sahiptir. Ancak Türk Medeni Kanunu’nun da mevcut olan boşanma hakkı beraberinde önemli bağlayıcılıkta sonuçlar ortaya çıkartır. Boşanma davasında evlilik birliğinin sona erdirilmesi asli sonucu teşkil ederken, yan sonuçlar ise kanundan doğan ve talep edilmesi halinde oluşan fer’i durumlardır. Bu konuda da nafaka talebi öne çıkar. Nafaka, genel itibari ile boşanma davası sonucunda daha kusurlu olan ve maddi yönden daha iyi durumda bulunan tarafın, karşı tarafa yönelik farklı koşullar ile düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu bir uygulamadır. Boşanma davalarında nafaka, eşler açısından boşanma davası ile beraber, boşanma davasından ayrı olarak, boşanma davası ardından talep edilebileceği gibi müşterek çocuklar, alt soy, üst soy ve kardeşler içinde talep edilebilmektedir. | Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır?

Nafaka Elden Ödenir Mi?

Aile Mahkemesi tarafından boşanma davası süreci esnasında ve boşanma davası sonucunda, eşlerin ve çocukların mağduriyetlerinin engellenebilmesi hedefi ile nafaka ödemesi yapılması kararı alabilir. Boşanma davası sırasında verilen nafaka türü tedbir nafakası olurken, boşanma sonucunda verilen nafaka eş içinse yoksulluk, çocuk içinse iştirak nafakası türünü oluşturur. Aile Mahkemesi tarafından nafaka hükmü verilmesi, nafaka alacaklısı tarafından nafakanın tahsil edilmesi için gereklilik taşıyor olsa da yeterli bir hüküm niteliği taşımaz. Çünkü Aile Mahkemesi tarafından verilen nafaka icra takibi ile icraya konularak, tahsil kabiliyetinin oluşturulması gerekir. Boşanma davası sırasında Aile Mahkemesi tarafından verilen tedbir nafakası hükmü halinde ilamsız icra yöntemi ile talebi mümkündür. Genel olarak, bu nafakalar boşanma davası itibari ile geçerli olacak şekilde karara bağlanır. Dava tarihi ile birlikte hüküm verilen tedbir nafakası içinde ara karar tarihi itibari ile nafakaya haciz işletilmesi gerekir. Boşanma davası ardından Aile Mahkemesi hakimi tarafından verilmiş olan iştirak ya da yoksulluk nafakası durumunda ise ilamlı icra yöntemi ile talebi gerçekleştirilebilir. Boşanma davası karara bağlandıktan sonra temyiz yolunun da kullanılması, nafaka talep etme hakkının ertelenmesine ya da engel taşımasına yol açmaz. Nafaka kararı verildiği andan itibaren kesinliğe sahip olduğundan hemen icraya koyulabilir. | Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır?

Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır?

Boşanma davasında nafaka borçlusu cephesi için hüküm verilmiş olan nafakanın kendisine gerçekleştirilen bir icra takibi söz konusu ve bireysel olarak, söz konusu bu takibe ilişkin bilgisi bulunuyor ise ilgili İcra Müdürlüğü’ nün hesabına, icra takibi gerçekleştirilmemiş ya da gerçekleştirilmesine karşın takipten bireysel olarak, haberdar değil ise nafaka alacaklısının banka hesabına ödemeyi gerçekleştirebilir. Nafaka uygulamaları ile ilgili olarak en önemli problemlerin başında harici nafaka ödemeleri gelmektedir. Özellikle elden yani harici nafaka ödemesi ya da nafaka miktarı ile çocuğun dershane ödemesinin nafaka borçlusu tarafından gerçekleştirilmesi gibi hususların söz konusu olması ciddi anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Yargıtay bünyesindeki içtihat açısından değişiklik gerçekleştirilmeden evvel, nafaka borçlusu tarafından, nafaka alacaklısı banka hesabına açıklamasız yapılan nafaka ödemeleri bile nafaka ödemesinin kabul edilmesi açısından yeterli olmuyordu. Bu durumda da özellikle yerel mahkemeler kapsamında nafaka borçlusu açısından ikinci kez ödeme durumu söz konusu olabiliyordu. Yargıtay bu konuya ilişkin içtihat değişiklinde bulunarak, çözüm oluşturdu. Nafaka davaları hakkında danışmanlık ile nafaka avukatı hizmeti size faydalı olabilir. | Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır?

Nafaka Ödemesi Nasıl Yapılır? | Sıkça Sorulan Sorular

TARAFLARIN NAFAKA VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE YÖNELİK ANLAŞMALARI Kadın ve erkek doğrulusunda imzalanan arzuhâl ile nafaka, ve çocuklaşahsi temas tesisine yönelik aralarında anlaştıklarına değin protokol sunulmuş çoğu taraflar arasındaki uyuşma koşulları ve bütün kanıtlargözetilerek bir hüküm verilmek üzere kararın bayan yararına takdir edilen yoksulluk nafakası, çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakası, çocukla baba arasındaki şahsi temas tesisine ait olarak bozulması gerekmiştir. YOKSULLUK NAFAKASI VE TAZMİNAT DAVASI Kararın netice bölümünde, gerekçeye ilişkin herhangi bir soz yenidenedilmeksizin, taleplerden her biri ile ilgili verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınmış hakların, sıra numarası altında; açık, kuşku ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi lazım olur. Kısa hüküm kendisi içersinde ikilemli çoğu, yaratılan bu ikilem tek başına bozma nedeni oluşturduğundan, bayanın davası istikametinden kararınmünhasıran bu sebeple bozulması gerekmiştir. KADININ ERKEKLE BARIŞTIKLARINI VE DAVADAN FERAGAT ETTİĞİNİ BİLDİRDİĞİ Bayan erkekle barıştıklarını ve davadan feragat ettiğinibildirmiştir. Boşanma hükmü taraflarca temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. Davada verilen boşanma hükmü temyiz edilmeden kesinleştiğinden feragat beyanı boşanma hükmü istikametinden hukuken geçerli neticedoğurmaz. Ne var ki, temyize mevzu olduğundan; mahkemece verilen karar kabahatbelirlemesi, tazminatlar, nafakalar ve velayet istikametinden dahakesinleşmemiştir. Feragatin netice doğurması içersinde başka tarafın kabulüne lüzummevcut değildir. Davaya nihai veren bir doğrultu prosedürü olarak feragat net kararınneticelerini doğurur. Açıklanan nedenlerle davacı bayanın hüküm revizyon isteğinin kabulü ile Dairemizin onama kararının kaldırılmasına ve davacının feragat beyanı gereğince kabahat belirlemesi, tazminatlar, nafakalar ve velayet ile ilgiliyine bir hüküm verilmek üzere kararın bozulmasına hüküm vermek gerekmiştir. KADIN TARAFINDAN DELİL OLARAK DAYANILAN NAFAKA DOSYASINA AİT BİLGİLERİ BİLDİRMESİ AMACIYLA SÜRE VERİLİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ LÜZUMU Mahkemece, davalı bayan doğrulusunda kanıt olarak dayanılan nafaka dosyasına ilişkin verileri bildirmesi emeliyle müddet verilmeli, müddetinde bildirildiği taktirde dosyanın istenmesi suretiylebaşka bütün kanıtların beraber değerlendirilmesi ve neticenine göre hüküm verilmesi gerekirken, noksan araştırmaya dayalı karar kurulması doğru görülmemiştir. Ne var ki, bu konu ilk araştırmada gözden kaçtığından, davalı bayanınhüküm revizyon isteği haklı ve yerinde çoğu, kabulü ile Dairemizinverilen onama kararının kaldırılmasına, kararın izah eden sebeple bozulmasına hüküm vermek gerekmiştir. KÜÇÜKLER YARARINA HÜKMEDİLEN NAFAKANIN GÜNÜN EKONOMİK DURUMU DİKKATE ALINDIĞINDA YETERLİ OLMADIĞI Tarafların maddi durumuna yönelik olarak uygulanan incelemeneticeninde toplanan kanıtlara göre, davalının maddi vaziyeti önemealınarak küçükler yararına hükmedilen her çocuk içersinde maaş doğrultusurat elli TL nafakanın günün ekonomik vaziyeti öneme alındığında kafibulunmadığı açıktır. Mahkemece, nafaka talebi yeniden değerlendirilerek kafi bir miktarda nafakaya hükmedilmesi gerektiğinin öneme alınmaması doğru görülmemiştir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara