Atla

Nafaka Davası Nasıl Açılır


Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Nafaka Nedir?

Boşanma davasının sürdüğü sırada veya boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluk yaşayacak kişinin talep edeceği ve bu kişiye bağlanacak olan ve her ödenmesi gereken paraya nafaka denmektedir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekmektedir. Bu şartların yerine gelmiş olması durumunda nafaka alınması mümkün olabilmektedir.

Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Mahkemenin boşanma davası sırasında veya boşanma sonrasında ekonomik durumunun boşanma nedeni ile kötüleşmekte olan tarafın, ekonomik durumu daha iyi olan taraftan alacağı mali güçle yaşamına devam etmesi nafaka ile mümkün olabilmektedir.

Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak üç farklı türde nafaka bulunması mümkündür. Bu farklı türlerdeki nafakaların kazanılması konusunda gerekli şartların varlığı gerekmektedir.

Tedbir nafakası boşanma davasının sürdüğü sırada eşlerden ekonomik olarak sorun yaşayan tarafın talep ettiği ve ona verilecek olan mali destek anlamına gelmektedir. Tedbir nafakası alınması için nafaka isteyen tarafın bunu mahkemeden talep etmesi gerekmektedir.

Alınacak olan tedbir nafakası geçici bir nafakadır. Tedbir nafakası ödenme süresi boşanma sürecinin bitmesi ile sona ermektedir. Yoksulluk nafakası ise boşanma sonrasında alınabilecek olan nafaka çeşididir. Bundaki amaç evlilik içinde belirli bir mali gelire sahip olmakta olan tarafın boşanma sonrasında bu mali olanaklarını kaybetmesi ve yoksulluğa düşmesinin önlenmesidir. Boşanma konusunda eşinden daha fazla kusura sahip olan tarafın yoksulluk nafakası alması mümkün değildir. Örnek olarak eşini aldatan bir tarafın yoksulluk nafakası olması mümkün değildir.

İştirak nafakası ise çocuğun bakımı için gerekli olan mali desteğin verilmesi için ödenen bir nafaka türü olmaktadır. İştirak nafakası alabilmek için tek şart velayeti almış olan tarafın bunu talep etmesidir. Mahkeme çocuğun velayetini alan tarafa iştirak nafakası ödenmesine hükmetmektedir.

Nafaka talepleri konusunda ankara avukat aracılığı ile talepte bulunulması ve davaların avukatlar ile yürütülmesi sonucun alınmasında oldukça önemlidir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Boşanma davaları sonrasında ve boşanma davalarının sürdüğü süre içerisinde alınabilecek ü. Farklı türde nafaka bulunabilmektedir. Bunlardan birisi tedbir nafakası olmaktadır. Tedbir nafakası boşanma davasının sürdüğü süre içerisinde eşlerden birisinin maddi anlamda zor durumda olmasının ve durumun giderilmesi için mahkeme tarafından hükmedilecek bir nafakadır. Bu nafaka boşanma davasının sürdüğü süre boyunca ödenecektir. Tedbir nafakası sadece boşanma davasının süresi boyunca alınabilmektedir. Davanın sonlanması ile bu nafakanın ödenmesi de bitecektir.

Boşanma davasının sona ermesinden sonra alınabilecek olan iki farklı nafaka türü de bulunabilmektedir. Bunlardan birisi iştirak nafakası olmaktadır. Bir diğeri ise yoksulluk nafakası olmaktadır. Bu iki nafakanın alınabilmesi için gerekli olan bazı şartlar bulunmaktadır. 

 

boşanmadan nafaka davası nasıl açılır

Tedbir Nafakası Nedir, Tedbir Nafakası Nasıl Alınabilmektedir?

Tedbir nafakası boşanma davası sürerken eşlerden birisinin yoksulluğa düşecek olması durumunda verilecek olan nafaka türüdür. Tedbir nafakasının alınabilmesi için boşanma davası sürecinde hayat standardının belirli ölçüde düşmesi gerekmektedir. Bu nafaka türü genel olarak kadınlar tarafından talep edilen ve alınan bir nafakadır.

Kadının çalışmıyor ve ev işleri ile uğraşıyor olması nedeni ile boşanma sürecinde eşinden gelen maddi olanaklardan mahrum kalması nedeni ile bu yardımın devam ettirilmesi için bu nafaka ödenmesine mahkeme yapılan talebe göre karar vermektedir.

 

Yoksulluk Nafakası Nedir, Yoksulluk Nafakası Nasıl Alınabilmektedir?

Talep edilen nafaka türlerinden birisi olan yoksulluk nafakası boşanma sonrasında alınabilecek olan bir nafaka türü olmaktadır. Yoksulluk nafakasının ödenmesi konusunda amaç evlilik içerisinde maddi bir gelire sahip olan tarafın, boşanma sonrasında bu maddi gelirden mahrum kalması ve yoksulluğa düşmesinin önlenmesidir.

Yoksulluk nafakası alabilmek için kanunda belirtilen şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi boşanmayı gerektiren olaylarda nafaka talep eden tarafın diğer taraftan daha az kusurlu olmasıdır. Boşanma konusunda diğer taraftan daha fazla kusuru olan tarafın yoksulluk nafakası talep etmesi mümkün değildir.

Bu konuya örnek verme gerekirse; aldatma nedeni ile açılmış olan bir boşanma davasında mahkemenin kararı ile boşanmanın gerçekleşmesi ve aldatmanın kabulü ile aldatan eşin yoksulluk nafakası alması mümkün değildir. Yoksulluk nafakasının alınabilmesi konusunda dava sürecinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bunun yanında nafaka talebine maruz kalan ve eşine nafaka ödemek istemeyen kişilerinde boşanma davasını doğru şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Bazı durumlarda mahkeme boşanma davasında iki tarafı da eşit kusurlu olarak görebilmektedir. Bu durumda nafakaya hükmedecek olan hakim incelemeyi yaparak nafakanın ödenip ödenmeyeceği konusunda bir karar vermektedir. Eğer iki eşit kusur durumunda eşlerden birisinin yoksulluğa düşeceği belirlenmiş ise bu nafakanın verilmesi mümkün olabilmektedir.

 

İştirak Nafakası Nedir, İştirak Nafakası Nasıl Alınabilmektedir?

Boşanma sonrasında velayeti alan tarafın çocuğun bakımı konusunda diğer taraftan alacağı nafakaya iştirak nafakası denmektedir. Bu nafaka türü halk arasında çocuk bakım nafakası olarak bilinmektedir. İştirak nafakasının alınmasındaki tek şart ise velayetin alınmış olmasıdır.

Çocuğun velayetini alan kişiye hakim çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda iştirak nafakası ödenmesine hükmetmektedir. Boşanma davası konusunu okuyabilirsiniz.

 

nafaka davası nerede açılır

Kimler Nafaka Alabilmektedir?

Boşanma süresi içerisinde ve boşanma davasının sonrasında nafaka alabilecek olan kişiler;

Düşük gelire sahip veya geliri olmayan kişiler,

İş sözleşmesinin sona erdirilmiş yani işinden kovulmuş veya işten çıkartılmış olan kişiler,

Ev hanımları,

Asgari ücret ile çalışmakta olan kişiler,

Geçici bir şekilde çalışan ve düzenli bir işi veya geliri olmayan kişiler nafaka talebinde bulunabilmektedir.

Kimler Nafaka Alamaz?

Boşanma sonrasında özellikle yoksulluk nafakası alamayacak olan kişiler;

Resmi bir şekilde evli olmasa bile fiili olarak başkası ile evli gibi yaşayan kişiler,

Belirli bir gelire sahip olan ve boşanma sonrasında yoksulluk çekmeyecek olan kişiler,

Maaşı, aylık geliri, dul aylığı, emekli maaşı, yıllık maaşı ve buna benzer düzenli bir geliri olan kişiler,

Yeterli oranda sosyal yardım alan, kira geliri olan, yurtdışından gelire sahip olan, işsizlik maaşı alan kişiler,

Mesleği olan, mesleğini icra eden ve buna bağlı olarak belirli bir kazancı olan kişiler,

Memurlar,

Bankada belirli bir miktarda parası olan ve faiz gelirine sahip olan kişiler,

Bir mesleğe veya bir yeteneğe sahip olan ancak bunu kullanmaktan bilerek imtina eden kişiler,

Kumar bağımlısı olan kişiler,

Eşi ile aynı gelire sahip olan kişiler,

Eşi yoksul olan kişiler yoksulluk nafakası alamazlar.

 

Nafaka Davaları - Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Nafaka Artırma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında nafakaya ilişkin olarak verilen kararlar kesin hüküm niteliğinde kararlar değildir. Bu durum şu anlama gelmektedir. Değişen hayat şartları ile nafaka tutarında bir artırım veya indirim yapılması mümkün olabilmektedir. İki tarafında hayat standartlarında yaşayacakları değişimler ile nafakanın artırılması mümkün olabilmektedir. 

Velayeti alınan çocuğun masraflarının artması iştirak nafakasının da artmasına gerek duyulmasını ortaya çıkartmaktadır. Böyle durumlarda nafaka artırımı için dava açılabilmektedir..

Bunun yanında yıllar içinde hayat pahalılığı ve enflasyona bağlı olarak kira giderleri ve diğer giderlerin artması durumu da nafaka miktarının artırılmasına neden olabilmektedir.

Nafaka artırımı konusunda dava açılması bu mağduriyetlerin giderilmesine neden olabilmektedir.

Ayrıca nafaka artırımı konusunda açılacak davalarda mahkemeden enflasyona bağlı olarak her yıl nafakanın artırılması talebinde de bulunulması mümkün olabilmektedir.

Bu şekilde sürekli dav açılmasına gerek kalmadan nafakanın artırılması sağlanmış olabilmektedir.

Nafaka İndirme Davası Nasıl Açılır?

Nafakanın ödenecek tutarında indirim yapılması yine değişen hayat koşulları ile mümkün olabilmektedir.

Bu konuda genel olarak nafaka borçlusunun yaşam standartlarında bir düşüş, maaşının azalması, iş değişikliği ve işsiz kalması gibi durumlar nedeni ile nafakanın azaltılması talebinde bulunması mümkün olabilmektedir.

Nafakanın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Nafakanın tutarının azaltılması ve artırılmasının mümkün olabileceği gibi nafakanın kaldırılması da mümkün olabilmektedir.

Nafakanın alacaklısının nafakayı alabilmek için ortaya koyduğu gerekçelerin ve şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda nafaka borçlusunun nafakayı iptal etmesi mümkün olabilmektedir.

Bu konuda örnek olarak nafaka ödenen eski eşin belirli bir gelire sahip olması, yeni bir işe girmesi, başkası ile evlenmesi veya evli gibi yaşaması durumları nafakanın iptal edilmesini sağlayabilmektedir.

Geçmişe Dönük Nafakalar Nasıl Tahsil Edilir?

Geçmişe dönük olarak nafaka borcunun nafaka borçlusundan icra yolu ile alınması mümkündür.

Nafaka borçlusunun nafakayı düzenli bir şekilde ödememesinden veya hiçbir şekilde ödememesinden kaynaklanan durumlar nedeni ile geçmişe dönük olarak nafakanın türüne göre ilamlı veya ilamsız olarak icra takibi başlatılması ve alacağın tahsil edilmesi mümkündür.

Nafaka Ödememenin Cezası Nedir?

Nafaka borçlusu olan kişinin her ay düzenli olarak nafakayı ödemesi gerekmektedir. Burada nafakanın ödenmemesi durumunda alacaklı olan kişinin icra yolu ile nafakayı tahsil etmesi mümkün olmaktadır.

Nafakanın aylık olarak düzenli bir şekilde ödenmemesinin cezası ise üç ay tazyik hapsi olmaktadır. Nafaka borçlusunun nafakayı ödememesi durumunda ise üç ay hapis cezası alması mümkündür. Üç ay tazyik hapis cezasına mahkum edilen kişinin hapse girdikten sonra nafakayı ödeyerek hapis cezasını ortadan kaldırması mümkün olabilmektedir.

Üç aylık hapis cezasının yatılması durumunda ise nafakanın ortadan kalması söz konusu değildir. Nafakanın borçlusu hapis yatmış olsa bile nafakayı ödemekle yükümlü olmaktadır. Burada nafakanın borçlusu nafakayı ödeyemeyecek maddi durumda ise nafakanın azaltılması veya nafaka kaldırılması konusunda dava açabilmektedir.

Nafaka Davası Avukatı

Nafakaya ilişkin olarak yaşanan sorunların çözümü konusunda bireyler nafaka davası avukatı ile iletişime geçerek yaşadıkları anlaşmazlıklar konusunda hukuki olarak yardım alabilmektedir. Nafaka davasının avukatları nafakanın artırılması veya indirilmesi ile nafakanın kaldırılması konularında yardımda bulunabilmektedirler.

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim?

Boşanma ile nafaka alınması konusunda hangi türde nafakanın talep edileceği oldukça önemlidir. Talep edilecek olan nafaka türüne göre gerekli olan şartların yerine getirilmesi durumunda nafaka alınması mümkün olabilmektedir.

Yoksulluk nafakası için nafaka talep edilen eşten daha fazla kusurlu olmamak gerekmektedir. Bunun sağlanması ve maddi olanaksızlığın olması ile bu nafaka alınabilmektedir.

Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi?

Asgari ücret ile çalışmakta olan eşler boşanma davası sonrasında yoksulluk nafakası alabilmektedirler. Burada nafaka verecek eşinde maddi durumu oldukça önemlidir.

Kusurlu Eş Nafaka Alabilir Mi?

Yoksulluk nafakasının alınması konusunda nafaka talep edecek tarafın diğer taraftan az kusurlu olması şartı vardır. Ayrıca çocuk bakımı için alınacak nafakada velayetin alınmış olması yeterlidir.

Nafaka Ödemezsem Ne Olur?

Nafaka ödenmemesi durumunda öncelikle icra takibi ile karşılaşılması mümkündür. Buna rağmen ödeme yapılmaz ise tazyik hapsi cezası alınması mümkündür.

Nafakanın ödeme güçlüğü nedeni ile ödenememesi durumunda nafakanın indirilmesi ve kaldırılması konusunda dava açılması gerekmektedir. Ödenemeyecek tutarda olan nafakalar mahkeme tarafından ödenecek tutara indirilmekte veya kaldırılmaktadır. Bu sebeple bir nafaka avukatı ile bu davaların açılması ve nafaka konusundaki ödemelerin düzenli olarak yapılması sağlanabilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Nafaka Davası Nasıl Açılır - Yorum
  ZEKİ ORAN -
  12 Ağustos 2016

  Nafaka Davası Nasıl Açılır Boşanma Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
 • Nafaka Davası Nasıl Açılır - Yorum
  ŞUEDA KAVAK -
  17 Ağustos 2016

  Nafaka Davası Nasıl Açılır Boşanma Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

  Cevapla
 • Nafaka Davası Nasıl Açılır - Yorum
  BALKİ CEYLAN -
  27 Eylül 2016

  Nafaka Davası Nasıl Açılır Boşanma Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

  Cevapla
 • Nafaka Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Eşlem -
  15 Şubat 2017

  Esimle 2015 tarihinde anlasmali bosandik. esime ev ve ayda 1000 tl.nafaka vermeyi kabul ettim.esim memurdur.bu nafakayi iptal ettirebilirmiyim.ne zaman dava acmaliyim.saygilar

  Cevapla
 • Nafaka Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Emine -
  12 Mart 2017

  Nafaka Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

  Cevapla
 • Nafaka Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Sebiha -
  18 Temmuz 2017

  Esimle 2 yıl önce anlaşmalı boşandık fakat nafaka istemedim su an nafaka davası açmak istiyorum 2yil boyunca almadığım nafakayı toplu halde alabilirmiyim yardımcı olur musunuz lütfen !

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  19 Temmuz 2017

  Sebiha Hanım Öncelikle merhabalar Anlaşmalı boşanmada nafaka talep etmediyseniz, şuanda nafaka talep etmenzi ve nafaka almanız çok zor. Geçmişe dönük nafakayı istemediğiniz için böyle birşeyi zaten talep edemezsiniz ve alamazsınız. Ayrıca genel anlamada şöyle bir cevap vermek gerekirse anlaşmalı boşanma sonrası kadın nafaka talep edebileceği ve bununda belli şartların olduğuna dair yargıtayın örnek kararları var. Nafaka bağlanması zor ama yinede avukat desteği almanızı öneriyorum.

  Cevapla
Yorum Bırak