Nüfus Davaları Nelerdir? Nufüs avukat ankara

Nüfus Davaları Nelerdir? Nufüs avukat ankara
Nüfus davaları, kişisel durum kayıtlarının düzeltilmesi, yeniden yazılması veya kaldırılması ile ilgili süreçlerdir. Bu davalarda nüfus kayıtlarının doğruluğu esastır ve kamu düzeniyle yakından ilişkilidir.

Nüfus davaları, nüfus idarelerinde kaydedilen kişisel durum kayıtlarının düzeltilmesi, kaldırılması veya yeniden yazılması gibi hususlarda açılan davalardır.

Bu davalarda, nüfus kayıtlarının düzenli ve gerçeğe uygun olarak tutulması, kamu düzeninin korunması açısından büyük önem taşır. Nüfus kayıtlarında meydana gelebilecek hataların düzeltilmesi için açılan davalardan, bu davalara nasıl ve nerede başvurulacağına, süreçlerin ne kadar sürebileceğine dair ayrıntılar ise bu sürecin önemli parçalarıdır.

Nüfus Davaları Nelerdir?

Nüfus davaları, nüfus kayıtlarında yer alan bilgilerin düzeltilmesi, kaldırılması veya yeniden yazılması ile ilgili olarak açılan davalardır. Bu davalara örnek olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası verilebilir. Bu tür dava, nüfus kayıtlarının oluşturulması veya aktarımı sırasında oluşan hataların giderilmesi amacıyla açılır.

Nüfus Davaları Ne Kadar Sürer?

Nüfus davalarının süresi, davaların niteliğine ve yargılama süreçlerinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Ankara ilinde açılan nüfus kayıtlarının düzeltmesi davası yaklaşık olarak 6-9 ay gibi bir sürede sonuçlanabilir.

Nüfus Müdürlüğüne Nasıl Dava Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi gibi davalar, davacının yerleşim yeri baz alınarak Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Yurt dışında yaşayan kişiler için ise İzmir, Ankara veya İstanbul'daki Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurularak dava açılabilir.

Nüfus Kaydı Düzeltilmesi Davası Nerede Açılır?

Nüfus kaydı düzeltilmesi talepleri, kişinin yerleşim yerinde bulunan nüfus müdürlüğüne yazılı olarak yapılabilir. Ancak, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi talebi mahkeme kararı gerektiren durumlarda ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulur.

Nüfus Müdürlüğünde Hangi İşlemler Yapılır?

Nüfus Müdürlüğünde, doğum, evlenme, ölüm, boşanma işlemleri gibi birçok farklı hizmet sunulur. Ayrıca, kayıt düzenleme, uluslararası aile cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi gibi belgelerin alınması, nakil işlemleri ve vatandaşlık işlemleri de nüfus müdürlüklerince gerçekleştirilir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Hangi Kanun?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında ele alınır. Bu kanun, nüfus kayıtlarının düzenlenmesi ve gerekli durumlarda düzeltilmesi ile ilgili hükümleri içerir.

Nüfus Davaları

Kanun koyucu tarafından vatandaşların hem isim hem de soy isim ile ilgili olarak. Mağduriyetler yaşamasının engellenebilmesi hedefi ile çeşitli düzenlemelerde bulunmuştur ki bu düzenlemeler Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Günümüzde Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mevcut haklar ile söz konusu olan nüfus davası açılabiliyor olsa da kişilerin bu dava sürecinin fazlasıyla zorlu olduğuna dikkat etmeleri gerekiyor.

İsim Değiştirme Davası - Nüfus Davaları

Türk Medeni Kanunu kapsamında kişilerin isim değiştirmek istemeleri durumunda bu hakkı kullanabilmeleri için isim değiştirme davası açabilme imkanı sunar. Ancak günümüz Türk Medeni Kanunu çerçevesinde vatandaşların isim değiştirme davası kapsamında isim değişikliğine ilişkin olarak geçerli bir neden sunması gerekliliği bulunurken. Söz konusu geçerli nedenler ile ilgili olarak kanun dahilinde açık şekilde belirtme ve açıklama bulunmamaktadır.

Vatandaşların mağduriyet yaşadığı veya rahatsızlık duydukları isimlerinin yerine kendilerinin belirleyecekleri bir ismin konulabilmesi için isim değiştirme davası açabiliyor. İsim değişikliği için görevli mahkemeler olan Asliye Hukuk Mahkemesi' ne başvurunun isim değişikliği davası dilekçesi ile gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kişilerin isim değişikliği için gösterebilecekleri ve genel olarak kabul gören nedenler olarak kişinin isim değişikliği kararını ahlaka uygun olmaması, ismin komik, alay edilen ve gülünç olması, ismin anlaşılmasının zorlu veya anlamsız olması, meslek yönünden olumsuz etki oluşturması, Türkçe olmaması, din değişikliği gibi nedenler şeklinde oluşur.

Nüfus Davaları - Soy İsim Değiştirme Davası

Günümüzde Türk Medeni Kanunu tarafından vatandaşların soy isimlerini de değiştire bilmelerine olanak veriyor. Kanun dahilinde vatandaşlar geçerli nedenlere bağlı olmak koşulu ile soy isim değişikliği davası açabilme şansına sahip olabiliyor. Türk Medeni Kanunu kapsamı dahilinde kişilerin hangi nedenler ile soy isim değişikliği gerçekleştirebileceklerine ilişkin olarak madde madde açıklamalarda bulunmamaktadır.

Günümüzde soyadı değişikliği gerçekleştirmek isteyen kişilerin soyadı değişikliği davası için Asliye Hukuk Mahkemesi' ne başvuru gerçekleştirmesi gerekir. Ancak bu noktada ikamet adresinin bulunduğu yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi' ne başvuru gerçekleştirilmesi gerekir.

Çünkü soyadı değiştirme davası istenen her Asliye Hukuk Mahkemesinde açılamamaktadır. Soyadı değişikliği için açılacak söz konusu davalarda mahkeme hakimi tarafından kararın alınması noktasında kişilerin haklı bir sebebe bağlı olup, olmadıklarına bakılır.

Boşanma Davası Sonrası Kadının Soyadı Değişimi - Nüfus Davaları

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde kadınların mahkeme tarafından boşanma davası sonucunda boşanma kararı almasının ardından eski soy adına yani kızlık soy adına dönüş yapmaları için herhangi bir uygulamada bulunmalarına gerek yoktur.

Nüfus Müdürlüğü' nde otomatik olarak kişinin soyadı eski haline getirilebiliyor. Ancak ağırlıklı olarak meslek durumu gibi etkenler başta olacak şekilde pek çok neden dolayısı ile boşanan kadınların eski eşinin soy adını kullanmak isteyebilir.

Bu durumda talepte bulunma hakkına sahip olan kadınların başvuru yapmaları gerekiyor. Tabii ki hem erkek tarafının bu duruma ilişkin olarak onay vermesi ve beraberinde kadının haklı bir gerekçeye sahip olması gerekir.

Nüfus Davaları Sıkça Sorulan Sorular

NÜFUS DAVALARI - ANNESİNİN TÜRK VATANDAŞI OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ - DAVANIN ANNENİN KİM OLDUĞUNA İLİŞKİN OLMASI NEDENİYLE KAMU DÜZENİ İLE YAKINDAN İLGİLİ OLDUĞU - SOYBAĞININ DOĞRU OLARAK TESPİT EDİLMESİ LÜZUMU - DNA TESTİ YAPILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Kamu düzeni ile yakından ilgili olan annenin kim olduğunun tespiti davalarında, Mahkemece, kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın soybağının doğru olarak tespit edilmesi zorunludur.

Bu ilke göz önünde bulundurularak davacı ...'in Türk Vatandaşı H… ve E…'den olma 01.04.1955 doğumlu ...'in çocuğu olup olmadığının tespiti açısından DNA testi de yaptırılarak alınacak rapor ve toplanan deliller birlikte değerlendirilip. Oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme sonucu davanın reddi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerektiği anlaşıldığından onama kararının kaldırılarak hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Bu haber toplam 198 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara