Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Dava Kararları!

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Dava Kararları!

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Dava Kararları! Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda; soy bağının tespiti için, tarafların vücudundan kan ve doku örneğinin alınmasına katlanmak zorunda olduklarına ilişkin, yerel mahkeme tarafından verilen kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Soy bağının tespitine ilişkin davalarda, Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi saklı kalmak koşuluyla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanmaktadır. Bu kanun çerçevesinde; taraflar arasında oluşan uyuşmazlığın giderilmesi için zorunlu ve kişilerde herhangi bir sağlık sorununa neden olmayacak şekilde, herkesin soy tespiti için kan ve doku örneği alımına katlanmak zorunda olduğu, katlanmadığı takdirde kanunun ön gördüğü biçimde zor kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu davada, taraflardan alınan doku ve DNA örneklerinin mahkemece doğru ve yeteri değerlendirilmesi yapılamamış ve bu durumda eksik inceleme ve araştırma nedeniyle davanın kabulüne ilişkin karar, Yargıtay tarafından doğru görülmemiştir.

Davalı tarafından yerel mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz edilmiş ve ön görülen biçimde dava kararının temyiz edilmesi için Yargıtay’a başvurulmuştur. Yargıtay’ın ilgili dairesince dava dosyası incelenerek, yeniden karar verilmiştir.

Mahkemeye, nüfus kayıtlarının gerçeğe uygun olarak değiştirilmesine yönelik yapılan başvuruda; Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kısa karar ve gerekçeli karar arasında çelişki görmüş ve iki karar arasındaki aykırılıkların düzeltilmesi yönünde karar vermiştir.

Kısa ve gerekçeli karar arasında aykırılık olmasına yönelik Yargıtay’a yapılan temyiz başvurusu kabul edilmiş ve mahkemece verilen isabetsiz kararın bozulmasına hükmedilmiştir.

Yargıtay’ın Bozduğu Kararın Gerekçesi!

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davada mahkemece kısa kararda;  davanın kabulüne hükmedildikten sonra yapılan açıklamada; davacı nüfus kayıtlarında çocukları olarak görünen iki yeğeninin, gerçek anne ve babasının başka kişiler olduğunu davada belirtmiş ve bu nüfus kayıtlarının düzeltilmesini talep etmiştir.

Yapılan inceleme soncunda mahkeme çocukların davacılara ait olduğu yönünde gerekçeli ve kısa kararını açıklamıştır. Kararın ardından temyiz başvurusu yapan davalının bu talebi Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından kabul edilmiştir.

Yargıtay, yerel mahkemenin kısa ve gerekçeli kararını yanlış bulmuş ve sair temyizlerin şimdilik incelenmeden, tarafların yaptığı temyiz itirazlarının geçerli olduğuna karar verilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 428. Maddesi gereğince verilen kararda; yerel mahkemece verilen kararın bozulmasına ve taraflarca, Yargıtay’ın daire ilamını takip eden süre içinde karar düzeltme talebinde bulunabileceklerine karar verilmiştir.

Kararın bozulmasına karar veren Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararın oybirliği ile bozulmasına karar vermişlerdir. Mahkemenin, rapor ve toplanan delillerin eksik araştırma ve inceleme yapıldığı gerekçesiyle Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Bu haber toplam 236 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara