Soybağının Tespiti ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Soybağının Tespiti ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Soybağının Tespiti ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Nasıl Yapılır? Soybağının reddi davası hakkındaki sorulara cevap verilebilmesi içini öncelikle babalık karinesi hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir.

Soybağının Tespiti ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Babalık karinesini çürütülmek için açılan dava içerisinde, mahkeme her türlü delil ve belgeye başvurabilmektedir. İstenecek olan belge ve delillerin birçoğu, soybağının tespiti için de kullanılacaktır.

Soybağının Tespiti Davası

Bu dava, çocuk ile baba arasında bulunan soybağının, mahkeme tarafından belirlenmesi amacı ile açılmaktadır. Dava, anne ve çocuk tarafından, babaya karşı açılabilir. Şayet baba vefat etmiş ise, babanın mirasçılarına karşı açılacaktır.

Bu bağlamda, annenin dava açma hakkı için verilen süre 1 yıl olarak belirlenmiştir. Gecikme yaşanması ve gecikmenin haklı bir sebebe bağlanması durumunda, sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içerisinde de, anne tarafından dava açma hakkı bulunur.

Şayet dava, çocuk tarafından açılacak ise, herhangi bir hak düşürücü süre ya da zamanaşımı bulunmuyor.

Soybağının Tespiti Nasıl Yapılır ?

Çocuğun soybağının tespit edilmesi amacı ile, kişinin vücudundan kan ve doku örnekleri alınır. Soybağının tespiti için yapılacak olan test ve tıbbi alan incelemeler TMK ve HMK kapsamında gerçekleştirilir.

TMK gereğince bu davalarda iki hususun gizli kalması şartıyla, HMK hükümleri uygulanır. Fakat 6100 sayılı HMK Kanunu’ nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu hususlardan herhangi biri, davanın sonuçlanmasında, yapılacak olan incelemelerde geçerli olmayacaktır.

Bundan dolayı, TMK’ ye göre, yapılması gerekli olan incelemelere rıza gösterilmesi bir yükümlülük ve açıklanacak olan sonuca rıza göstermeyen tarafın aleyhine yorumlanacaktır.  Fakat HMK ile birlikte bu şartta değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan değişiklik ile hakim rıza göstermeyen tarafa karşı, incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verme hakkına sahip olabilecektir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Nüfus üzerinde yanlış ya da eksik olarak alınmış olan kaydın düzeltilmesi amacı ile, nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılır. Her vatandaşın bir nüfus kaydı ve nüfus kimliği bulunur.

Bu kimlik ve nüfus kaydı üzerinde, T.C. Kimlik Numarası, ana ve baba adı, doğum tarihi cinsiyet ve dini gibi durumlar yer alır. Bu kayıtlarda herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik olması veya sonradan olan değişiklikler kapsamındaki kayıtların yanlış alınması durumunda, nüfus kaydını düzeltmek için dava açılabilir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır ?

Genel itibari ile, nüfus kayıtlarında yanlışlık ya da eksiklik olan kişiler, nüfus davalarında davacı taraf olurlar. Davalı olan taraf ise, Nüfus Müdürlüğü ile aleyhine kayıt düzenlenecek olan kişiler ve hukuki menfaati bulunan tüm ilgili kişi ve kurumlardır.

Zira Yargıtay kararları da nüfus kaydının düzeltilmesi davaları husumet konusunda yasal hasım olarak, nüfus müdürlüklerini göstermiştir.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Kimler Tarafından Açılabilir ?

Soybağı ile alakalı davalar anne ve baba tarafından, bunlar vefat etmiş ise mirasçıları tarafından açılabilir. Fakat soybağının düzeltilmesi veya soybağının tespiti için açılacak olan davalar, çocuk tarafından da açılabilir.

Bu haber toplam 521 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara