Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı

Hasar ihbarınızı yaparken İstenilecek belgeler

– Acente ve poliçe no,
– Hasar tarihi,
– Hasar detayları,
– Tahmini hasar miktarı,
– Sigortalının telefon bilgisi,
– Poliçe fotokopisi,
– Kaza Tespit Tutanağı,
– Alkol raporu,
– İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı,
– Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi,
– Hasara ait fotoğraflar,
– Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler.
– Oto hasarları için; oto servisinin adresi, telefon numarası.

 

Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı – Süresi

Hasar meydana geldikten sonra hasarın ihbar edilmesinde elbette belli bir süre vardır.  Bu Kasko Poliçesi Genel Şartlarında  net bir şekilde ifade edilmiştir.  Genel Şartların B1.1 Maddesi’ne göre ”Rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç  5 iş günü içinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi” şarttır. Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı örnek olarak verilmiştir.

                          İHTAR ÖRNEĞİ

                                   …  … NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME
İHTAR EDEN :
VEKİLİ : AV.İLKAY UYAR KABA
İHTAR EDİLEN : 
KONU :  Hasar ihbarına ilişkindir.
AÇIKLAMALAR:
1-) Müvekkilimizin ….. …. …. şirketine ait … model, .. .. …. plaka sayılı araç, …/…./…. Tarihinde  şirketinizce düzenlenen ……. nolu trafik sigorta poliçesi ile şirketinize sigortalanmış bulunmaktadır.
2-) Müvekkilimize ait sigortalı araç, ../../…. tarihinde ….. sigorta şirketine sigortalanmış .. .. ….. plaka sayılı araca çarparak, aracın ve müvekkilimize ait sigortalı aracın hasara uğramasına neden olmuştur.
3-) ….. Sigorta Şirketi, yapılan trafik kazasından bir gün sonra müvekkilimizin şirketine ihtarname çekerek yapılan zararın giderilip …….-TL’lik miktarın ödenmesini aksi takdirde  yasal yollara başvurup hakkımızda icra takibi yapılacağını bildirmiştir.
4-) Söz konusu durumu tarafınıza ihbaren bildiririz.
İhtar Eden Vekili          Av. iLKAYUYAR KABA
SAYIN NOTER;
Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba APS ile tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …
 İhtar Eden Vekili Av. İLKAY UYAR KABA

Yukarda örnek olarak hazırlanan Sigorta Şirketine Hasar Bildirim İhtarı noterde hazırlatılarak gönderilir.

 

Avukat arama ankara