Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme

Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme

Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme

Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme, Türk hukuk sistemi içerisinde tanınma ve tenfiz davaları İzmir, Ankara ve İstanbul’da bulunan aile mahkemelerine gerekli evraklar ve dilekçe ile gidilerek açılır.

Tanınma ve Tenfiz Davaları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tanınma ve tenfiz davası yurtdışında boşanmış bireylerin vatandaşı olduğu ülkenin hukuk sistemi içerisinde yurtdışındaki boşanma davalarının kabulü ve hüküm ve sonuçlarının kabulü için açılan davalardır. Bu davalar sonucu hakim yurtdışındaki boşanma davasını Türk hukuk sistemi içinde geçerli olduğunu kabul etmez ise bireyler vatandaşı olduğu ülke içerisinde halen evli konumda gözükürler ve ona göre sınırlamalar ile karşılaşırlar. Örneğin; biri ile evlenemezler.

Tanınma ve Tenfiz Davalarının Açılabilmesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • Yabancı bir hukuk sistemi içerisinde boşanan çiftlerin boşandıklarını ifade eden boşanma davası kararının aslı. Bu belge çiftlerin yurtdışında boşanmış olduklarını ve hukuken aslında bir birlikteliklerinin kalmadığını ve bunun da ülkesince yani Türk hukuk sistemince tanınması gerektiğini ifade eden bir belge ve kanıttır.
  • Yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu ifade eden belge, şerh ve apostille gereklidir. Apostille uluslar arası hukuk sisteminde kabul edilen bir sistem olup , Lahey konferansında oluşturulmuş daha doğrusu konferanstaki devletlerce benimsenmiş bir sistemdir. Bu sistem bir belgenin gerçekliğinin bir başka devletçe kanuni yollardan kabul edildiğini, tasdiklendiğini ifade eden bir belge türüdür.
  • Tarafların pasaport ve nüfus cüzdanları fotokopisi
  • Yabancı mahkemece verilmiş kararın yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilerek noterin veya konsolosluğun bu tercüme edilen kararı onaylaması
  • Avukata verilecek olan boşanma vekaletnamesi ve yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açma yetkisi.

Özel olarak neden bir yetki verildiğini ifade etmek gerekirse şunları söyleyebiliriz: özel hukuk sistemi içerisinde avukata verilen vekaletname ile bireyler birçok hukuki ilişkilerini avukatları aracılığı ile yürütebilmektedirler veya avukat kendileri müvekkilleri adına yürütebilmektedir. Fakat bazı durumlarda bizatihi müvekkilin özel izni gerekir bu da müvekkilin kesin iradesinin bir sonucu olduğunun bir yandan kanıtıdır aslında. Kanun koyucu bu özel yetkilendirme ile aslında müvekkili korumaktadır. Biz özle yetkilendirmeyi özellikle Ticaret Hukuku alanında görmekteyiz. (Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme)

Tanınma ve Tenfiz Davası Nedir? | Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme

Tanınma ve tenfiz davası yurtdışında boşanan çiftlerin Türk hukuk sistemi içerisindeki boşanma davası sürecini geçirmeden boşanmış sayılabileceklerini ifade eden yani yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararının Türk yerel mahkemeleri tarafından tanınmasını ve çiftlerin boşandığının öngören davaya tanınma davası denir. Tenfiz davası ise çiftlerin boşanma davası sonucunda bitirdikleri evlilik birliğinin ortaya çıkardığı hüküm ve sonuçların Türk hukuk sistemince yeniden yargıya taşınmamasını yani yabancı mahkemede kabul edilen velayet, miras ve buna benzer hususların kabulünü ve icra edilebilirliğini sağlayan dava türüdür. Bu davalar Milletlerarası Özel hukuk sistemi içerisinde değerlendirilirler.

Şimdi kısaca tanımladığımız tanınma ve tenfiz davasını bir örnek kapsamında anlatmaya çalışalım.

Kanun koyucunun boşanma davasını kabul ettiği ülkelerden biri olan İngiltere’yi ele alarak örneğe başlayalım. İngiltere’de yaşamakta olan Türk vatandaşı çiftler Anglo Sakson hukuk sistemi altında hukuki yollardan evlilik birliğini sonlandırmışlardır.  Ve İngiltere’nin verdiği hükümler çerçevesinde velayet annede kalmış, mal bölüşümü gerçekleştirilmiş, erkek eşe kadın eşe ödemesi için bir tazminat yüklenmiş ve her ay Türk hukuk sistemi içerisindeki tabiri ile yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası hükmedilmiştir. Boşanmış çift belirli birtakım nedenlerden dolayı vatanları Türkiye’ye dönmek zorunda kamışlardır. Erkek yeniden evlenmek isteyince bireyin bir başkası ile evlilik birliği içerisinde olduğu ifade edilmiş ve evlenmesine engel teşkil eden bu durum nedeni ile birey evlenememiştir.

Somut olayımızdaki ana sorun birbirinden farklı hukuk sistemi altında ilerleyen ülkelerin birbirlerinin gerçekleştirmiş olduğu hukuki işlemleri kabul etmemesidir. Çiftler Türk hukuk sistemi içerisinde halen evli gözükmelerinden dolayı bayan eş erkek eşin nafaka ve tazminat ödemediği takdirde bu konuyu dava edemeyecek ve somut olayda da görüldüğü üzere bu çiftten bir taraf yeniden evlenmek istediğinde evlenme engeli ortaya çıkacaktır. Çiftler bu sorunlar ile karşılaşmamak için tanınma ve tenfiz davası açacaklardır. Bu davayı Ankara, İstanbul veya İzmir aile mahkemelerinden birinde açtıkları zaman ve tanınma ve tenfiz davası sonuçlandığında artık bireyler nasıl İngiltere’de evlilik birliğini sonlandırmış yani boşanmış gözüküyorlardı ise Türk hukuk sistemi içerisinde de öyle gözükeceklerdir. (Tanıma Tenfiz Davası Görevli Mahkeme)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarımızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor