Boşanmanın Tanınması Boşanmanın Tenfizi

Boşanmanın Tanınması Boşanmanın Tenfizi
Boşanmanın Tanınması Boşanmanın Tenfizi Yurdışında yaşayan. Türk Vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerindenden aldıkları boşanma kararlarını Türkiyede tanınması ve tenfizi için yani tanınmasını sağlamak amacıyla Boşanmanın Tanınması, Boşanmanın Tenfizi davası açılması gerekmektedir. Tanıma ve Tenfiz Davaları Hakkında Genel Bilgi Dünya üzerinde...
Boşanmanın Tanınması Boşanmanın Tenfizi Nasıl Yapılır? Tanıma ve tenfiz davası, yurtdışı mahkemelerince alınmış olan kararların Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılmaktadır. Yabancı bir mahkeme tarafından verilen bir boşanma kararı dava açılmadığı sürece Türkiye’de kendiliğinden geçerli olmamaktadır. Boşanmanın tanınması boşanmanın tenfizi zorunlu değildir fakat ileriki zamanlar için gereklidir.

Tanıma Nedir, Tanıma Davası Neden Açılır?

Hukuki bir terim olarak tanıma; iki farklı devlet arasında yasal düzenlemelerin karşılıklı olarak doğurduğu sonuçları anlatır. Yabancı bir mahkeme tarafından verilen kararların, Türkiye’de yansıması tanımadır. Tanıma ile yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş olan karar Türk mahkemelerince kabul edilmelidir. Yabancı mahkemelerce alınan kararlar ve verilen hükümlerin Türkiye’de geçerli olabilmesi ve kabul edilmesi için tanıma davası açılması gerekmektedir. Tanıma davası açmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
 • Tanımanın hukuken gerçekleşebilmesi ve tanıma davası açılabilmesi için ortada yabancı bir mahkeme tarafından alınmış bir karar olması gerekmektedir.
 • Yabancı mahkemece alınmış olan bu kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir.
 • Yabancı mahkemece alınan kararların Türkiye’de kamu düzenine aykırı olmaması gerekmektedir.
 • Davaya itiraz edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Tanımaya konu olan yabancı mahkeme ilamının, onaylanmış aslı ya da onaylanmış tercümesinin bulunması gerekmektedir.
 • Tanıma davalarında karşılıklılık yani mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.
Tenfiz Nedir, Tenfiz Davası Neden Açılır? Tenfiz davası açmak için öncelik tanıma davasının açılması ve ilgili yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tanınmış olması gerekmektedir. Yabancı bir mahkemece verilmiş olan kararın başka bir ülkede zorla icra etkisi göstermesine tenfiz denilmektedir. Tenfiz davası açılabilmesi için tanıma davasında bulunan şartların aynısı aranmaktadır. Fakat tenfiz davasında ek olarak iki farklı şart daha bulunmaktadır. Bu şartlar;
 • Tenfiz davalarında karşılıklılık ilkesi aranmaktadır. Yani davadaki iki ülkenin dava konusu ile ilgili bir anlaşmasının bulunması gerekmektedir.
 • Tenfiz davası açılabilmesi için savunma hakkına uyulmuş olması gerekmektedir.

Boşanma Davalarında Tanıma ve Tenfizin Önemi

Boşanma davaları için tanıma ve tenfiz yapılmaz ise kişilere ileride sorun yaşatabilecek durumlar meydana gelebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için herhangi bir süre kısıtlaması getirilmemiştir. Fakat tanıma ve tenfiz davası açılmaz ise;
 • Taraflar Türkiye’de hala yasal olarak evli kabul edileceklerdir.
 • Evlilikten kaynaklanan yasal sorumlulukları ve hakları bulunacaktır.
 • Evlilik birliği yasal olarak gözüktüğü için tekrar evlilik yapmaları mümkün değildir.
Boşanmanın Tanınması Boşanmanın Tenfizi Yurdışında yaşayan. Türk Vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerindenden aldıkları boşanma kararlarını Türkiyede tanınması ve tenfizi için yani tanınmasını sağlamak amacıyla Boşanmanın Tanınması, Boşanmanın Tenfizi davası açılması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hakkında Genel Bilgi

Dünya üzerinde birbirinden farklı yönetim biçimleri ile yönetilen ve birbirinden farklı kurallar ile yönetimi ve kamu düzeni ve bireyler arasındaki ilişkisi düzenlenen birçok ülke bulunmaktadır. Bu ülkede sadece o ülkenin kendi vatandaşları değil, başka ülkelerden de vatandaşlar yaşamaktadırlar. Bu da hem bireylerin devletler ile hem de bireylerin bireyler ile sosyal ilişkisini ve hukuki ilişkisini etkilemektedir. Ülkelerin birbirleri ile her konuda olmasa da insanları mağdur etmeyecek tarzda uyum sağlamaları için birtakım uluslar arası kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar Milletlerarası Özel hukuk sisteminde ve uluslararası hukuk sisteminde birbirinden farklı konularda düzenlenmiştir. Bizim makalemizi ilgilendiren taraf Milletlerarası hukuk sisteminin düzenlediği ve geliştirdiği kurallardır. Milletlerarası Özel hukuk sistemi adından da anlaşılacağı üzere devlet içerisinde yaşayan bireyin başka devletin hukuk sistemi ile de uyum içerisinde olması için birtakım kurallar ve prosedürlerin oluştuğu sistemdir. Daha da ayrıntıya girerek ifade etmek gerekirse: Türk hukuk sistemine vatandaşı olması nedeni ile tabi olması gereken bireyin yaşadığı bir yabancı devletin de içerisinde yaşaması nedeni ile veya çifte vatandaşlık denilen sistem nedeni ile o ülkenin de hukuk sistemine uygun olması gerekir.

Boşanmanın Tanınması Boşanmanın Tenfizi Davası

Yani birey Türk hukuk sistemi içerisinde boşanmışken kendi hukuk sistemi içerisinde de ayrıca boşanmamak için Milletlerarası Özel hukuk sistemi birtakım kurallar benimsemiş ve her devlet bu kuralları kendi hukuk sistemine uygun şekilde düzenleyerek uygulamaya başlamış ve bireylerin mağdur olmasını engellemiştir.      Tanıma ve tenfiz davaları da Türk hukuk sisteminin. Milletlerarası Özel hukuk sistemindeki kuralları kendi hukuk sistemine uyarlayarak uyduğu kurallardan sadece biridir. Bu davaları tanımlarsak şunları izah edebiliriz: yurtdışında Türk hukuk sisteminin belirlediği ülkelerden birinde boşanan tarafların kendi vatandaşı oldukları. Türkiye'de de boşanmış sayılmaları ve Türk hukuk sistemi içerisinde de yeniden boşanma davaları açmamaları için açmaları gereken davalardır. Tanıma davası boşanmanın kabulü ve geçerliliği için açılırken. Tenfiz davası içse boşanma davasının getirdiği hüküm ve sonuçların Türk hukuk sistemi içerisinde de uygulanabilirliğinin geçerli olması için açılan davalardır. Bu davalar kanun koyucunun kabul ettiği usul çerçevesinde açılır.

Bu haber toplam 217 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara