Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır? | Destekten yoksun kalma tazminatının hak edilmesi ve hesaplanması konusunda genel şartlar uyarında belirlenmiş olan ilkelerin dikkate alınması ile zarar gören kişinin ve miras bırakan kişinin bireysel olarak özelliklerine göre hesaplanmaktadır. Bu tazminat toplu para şeklinde ödenmektedir. Yapılan hesaplamalarda ölüm tablosu...
Destekten yoksun kalma tazminatının hak edilmesi ve hesaplanması konusunda genel şartlar uyarında belirlenmiş olan ilkelerin dikkate alınması ile zarar gören kişinin ve miras bırakan kişinin bireysel olarak özelliklerine göre hesaplanmaktadır. Bu tazminat toplu para şeklinde ödenmektedir. Yapılan hesaplamalarda ölüm tablosu olarak TRH 2010 tablosu dikkate alınmaktadır. Tablonun belirli periyotlar ile güncellenmesi durumunda tazminat tutarı kaza tarihi itibari ile güncel olan tabloya göre hesaplanmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması konusundaki iskonto oranı yani teknik faiz, %1,8 olarak dikkate alınmaktadır. Bu iskonto oranı yani teknik faiz gerekli görülen durumlarda Hazine Müsteşarlığı tarafından güncellenebilmektedir. Eğer belgelendirilmiş ise yapılacak hesaplamalarda ölen kişinin vergilendirilmiş olan geliri dikkate alınmaktadır. Bu vergilendirilmiş gelir konusunda herhangi bir belge sunulmaması durumunda yapılacak olan hesaplama asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. Bu durum aktif dönem gibi pasif dönem içinde geçerli olmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatı konusundaki talepler konusunda uzman bir avukat ile sürecin yürütülmesi gerekmektedir. Bu konuda uzman olan Ankara'da bulunan avukatlar Ankara avukat araması ile bulunabilmektedir. Ayrıca bu tazminatlarda yeniden evlenme olasılığı hesaplaması Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden Türkiye'nin coğrafi ve demografik yapısına göre Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan esaslara göre oluşturulan cetvel dikkate alınarak yapılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanacak olan resmi verilerin yardımı ile hazırlanacak olan cetvellerin kullanılması konusunda hazırlanan tablo kullanılmaktadır. Destekten yoksun kalma konusunda destek süresinin aktif ve pasif çalışma süresi hesaplaması da Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği esaslara göre yapılmaktadır. Tazminat konusunda negatif bir sonuç çıkması durumunda tazminat tutarı sıfır olarak kabul edilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı konusunda yapılacak olan hesaplama formülü için tazminat ax,n kullanılmaktadır. Tazminatın hesaplanması konusunda Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant formülü esas alınarak bir hesaplama yapılmaktadır. Bu formülde kullanılacak olan yaş parametresi (x) hesap yapılacak olan mağdurun yaşını, destek süresinin parametresi (n) ise mağdur ile ölenin muhtemel yaşam sürelerinin kesiştiği ve desteğinin devam ettiği süreyi göstermektedir. Yukarıda belirtilmiş olan dışında bir hesaplama yapılmasına ilişkin diğer konular ile hesaplamaya ait olan standartların Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. | Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması | Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Sürekli sakatlık tazminatı konusunda kanunlarda bulunan genel şartlar uyarınca belirlenmiş olan ilkeler dikkate alınarak ve zarar gören kişinin özelliklerine göre bir hesaplama yapılmaktadır. Bu şekilde alınacak tazminat toplu para şeklinde ödenmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında kullanılan TRH 2010 tablosu diğer konularda da hesaplamalar için dikkate alınmaktadır. Tabloda yer lan verilen belirli periyotlar ile güncellenmektedir. Bu güncelleme ile tazminat tutarı kaza tarihi itibari ile güncel olan tablodaki veriler üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Hesaplamada geçerli olan iskonto oranı yani teknik faiz 1,8 oranında olmaktadır. Bu iskonto oranı yani teknik faiz belirli zamanlarda ve gerek görülür ise Hazine Müsteşarlığı tarafından güncellenebilmektedir. Yapılacak olan hesaplamalarda belgelenmiş olması durumunda ölen kişinin vergilendirilmiş olan geliri dikkate alınmaktadır. Ölen kişinin vergilendirilmiş olan geliri konusunda herhangi bir belgenin sunulmaması durumunda yapılacak olan hesaplama asgari ücret üzerinden yapılacaktır. Bu yöntem aktif çalışma döneminde olduğu gibi pasif çalışma dönemi içinde uygulanacaktır. Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması konusunda kanunlarda uygulanacak olan formül belirtilmiştir. Buna göre destekten yoksun kalma tazminatı konusunda ax,n formülü uygulanmaktadır. Bu hesaplamanın yapılmasında aynı zamanda Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant formülü de kullanılmaktadır. Formülde (x) olarak belirtilen hesap yapılacak mağdurun yaşı olmaktadır. Formülde (n) ise sürekli sakatlığa uğrayan kişinin muhtemel yaşam süresini ifade etmektedir. Yukarıda belirtilmiş olan hesaplama dışında bir hesaplama yapılmasına ilişkin diğer konular ve hesaplamaya ilişkin standartlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. | Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Motorlu Araçlar İle Alakalı Mesleki Faaliyette Bulunan Kişiler İçin Yaptırılacak Sigorta Hakkında Esaslar

Konu hakkında 2918 sayılı kanunun 104'üncü maddesindeki kapsamda teminat verilmesinin gerekli olduğu durumlarda sigortacı araçlar ile ilgili mesleki faaliyet bulunan teşebbüs sahibine düşmekte olan hukuki sorumluluğu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamında teminat altına almaktadır. Motorlu araçlar ile alakalı mesleki bir faaliyette bulunan teşebbüs sahipleri bu konuda bakım, gözetim ve onarım ile alım-satım amacı ile kendilerine bırakılan motorlu araçları ilgili olan mevzuat uyarınca tutmak ile yükümlü oldukları deftere kaydetmek zorundadırlar. Söz konusu olan motorlu aracın teşebbüs sahibinin sorumluluğu içinde bulunan bir sürede üçüncü kişilere vermiş olması Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamına giren zararlar ve hasar tarihinde yürürlükte olan sigorta limitlerine kadar olanı teminat altına alınmış olmaktadır. | Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Motorlu Araçlar İle Alakalı Yarış Düzenleyiciler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sigorta Konusunda Esaslar

2918 sayılı kanunun 105'inci maddesinde açıkça belirtilmekte olan hükümler kapsamındaki teminat durumunda sigortacı motorlu araçlara gerekli yarış düzenleyicilerinin ve yarışa katılanlar ile onlara eşlik edenlerin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile teminat altına almaktadır. | Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara