Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Destekten yoksun kalma tazminatının hak edilmesi ve hesaplanması konusunda genel şartlar uyarında belirlenmiş olan ilkelerin dikkate alınması ile zarar gören kişinin ve miras bırakan kişinin bireysel olarak özelliklerine göre hesaplanmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatı, haksız bir fiil sonucu hayatını kaybeden bir kişinin yakınlarının maddi zararlarını gidermek amacıyla verilen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, hayatını kaybeden kişinin sağlığında sağladığı maddi destekten mahrum kalınması sonucu ortaya çıkan ekonomik kaybı telafi etmeyi amaçlar. Peki, destekten yoksun kalma tazminatı nasıl hesaplanır, kimler alabilir ve dava süreci nasıl işler? İşte bu soruların cevapları:

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında, ölen kişinin kazancı ve sağ kalan yakınlarının ihtiyaçları dikkate alınır. Örneğin, bir eş ve iki çocuğun olduğu durumda, ölen kişinin payı, dul eşin payı ve her bir çocuğun payı belirlenerek, bu payların toplamı üzerinden tazminat miktarı hesaplanır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Ücret?

Tazminatın hesaplanmasında, ölen kişinin kaza tarihindeki esas kazancı temel alınır. Aktif dönemde destek için ölen kişinin ispat edilen kazancı, pasif dönemde ise genellikle asgari ücret baz alınarak hesaplama yapılır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kaç Yıl Sürer?

Destekten yoksun kalma tazminatı davası açma süresi, ölüm tarihinden itibaren iki yıldır. Ancak, bu zaman aşımı süresi, tazminat talebinin niteliğine ve olayın özel koşullarına göre uzayabilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Kimler Alır?

Bu tazminatı, ölen kişinin maddi desteğinden yoksun kalan yakınları talep edebilir. Pratikte bu genellikle eş ve çocuklar olmakla birlikte, anne-baba, kardeşler veya ölenin maddi destek sağladığı diğer kişiler de tazminat talebinde bulunabilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kim Öder?

Tazminat, sigorta şirketleri tarafından ödenir. Ancak, ödemelerin eksik yapılması durumunda, hak sahipleri haklarını dava veya tahkim yoluyla arayarak, tam tazminat almayı talep edebilirler.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası Arabuluculuk Zorunlu mu?

Trafik kazalarında arabuluculuk süreci, dava öncesi zorunludur. Bu, zarar verenin sigorta şirketine karşı açılacak davada, tarafların anlaşmaya varması için bir fırsat sunar.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kardeşe Verilir mi?

Evet, kardeşler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Önemli olan, ölen kişinin sağlığında kardeşine maddi veya manevi destek sağlamış olmasıdır.

Mirası Reddeden Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteyebilir mi?

Evet, destekten yoksun kalma tazminatı talebi, mirasın reddedilmesinden bağımsız bir haktır ve mirası reddeden kişiler de bu tazminatı talep edebilir.

Destekten Yoksun Kalma Davası Nerede Açılır?

Davalar genellikle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Ancak, sigorta şirketinin taraf olduğu durumlarda Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olabilir.

Anne Baba Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilir mi?

Evet, ölen çocuklarından dolayı anne-baba da destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Bu, çocuğun sağlığında anne-babaya maddi veya manevi destek sağlamasıyla ilişkilidir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, kaybedilen maddi desteği telafi etmek için önemli bir hukuki araçtır. Bu tazminat, haksız bir fiil sonucu hayatını kaybeden kişinin yakınlarının yaşadığı maddi zararları hafifletmeyi amaçlar. Hak sahipleri, ölen kişinin maddi desteğinden mahrum kaldıkları için bu tazminatı talep edebilirler.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatının hak edilmesi ve hesaplanması konusunda genel şartlar uyarında belirlenmiş olan ilkelerin dikkate alınması ile zarar gören kişinin ve miras bırakan kişinin bireysel olarak özelliklerine göre hesaplanmaktadır. Bu tazminat toplu para şeklinde ödenmektedir. Yapılan hesaplamalarda ölüm tablosu olarak TRH 2010 tablosu dikkate alınmaktadır.

Tablonun belirli periyotlar ile güncellenmesi durumunda tazminat tutarı kaza tarihi itibari ile güncel olan tabloya göre hesaplanmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması konusundaki iskonto oranı yani teknik faiz, %1,8 olarak dikkate alınmaktadır. Bu iskonto oranı yani teknik faiz gerekli görülen durumlarda Hazine Müsteşarlığı tarafından güncellenebilmektedir. Eğer belgelendirilmiş ise yapılacak hesaplamalarda ölen kişinin vergilendirilmiş olan geliri dikkate alınmaktadır.

Bu vergilendirilmiş gelir konusunda herhangi bir belge sunulmaması durumunda yapılacak olan hesaplama asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. Bu durum aktif dönem gibi pasif dönem içinde geçerli olmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatı konusundaki talepler konusunda uzman bir avukat ile sürecin yürütülmesi gerekmektedir.

Bu konuda uzman olan Ankara'da bulunan avukatlar Ankara avukat araması ile bulunabilmektedir. Ayrıca bu tazminatlarda yeniden evlenme olasılığı hesaplaması Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden Türkiye'nin coğrafi ve demografik yapısına göre Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan esaslara göre oluşturulan cetvel dikkate alınarak yapılmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanacak olan resmi verilerin yardımı ile hazırlanacak olan cetvellerin kullanılması konusunda hazırlanan tablo kullanılmaktadır. Destekten yoksun kalma konusunda destek süresinin aktif ve pasif çalışma süresi hesaplaması da Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği esaslara göre yapılmaktadır. Tazminat konusunda negatif bir sonuç çıkması durumunda tazminat tutarı sıfır olarak kabul edilmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatı konusunda yapılacak olan hesaplama formülü için tazminat ax,n kullanılmaktadır. Tazminatın hesaplanması konusunda Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant formülü esas alınarak bir hesaplama yapılmaktadır. Bu formülde kullanılacak olan yaş parametresi (x) hesap yapılacak olan mağdurun yaşını, destek süresinin parametresi (n) ise mağdur ile ölenin muhtemel yaşam sürelerinin kesiştiği ve desteğinin devam ettiği süreyi göstermektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan dışında bir hesaplama yapılmasına ilişkin diğer konular ile hesaplamaya ait olan standartların Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir.

Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Sürekli sakatlık tazminatı konusunda kanunlarda bulunan genel şartlar uyarınca belirlenmiş olan ilkeler dikkate alınarak ve zarar gören kişinin özelliklerine göre bir hesaplama yapılmaktadır. Bu şekilde alınacak tazminat toplu para şeklinde ödenmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında kullanılan TRH 2010 tablosu diğer konularda da hesaplamalar için dikkate alınmaktadır. Tabloda yer lan verilen belirli periyotlar ile güncellenmektedir. Bu güncelleme ile tazminat tutarı kaza tarihi itibari ile güncel olan tablodaki veriler üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Hesaplamada geçerli olan iskonto oranı yani teknik faiz 1,8 oranında olmaktadır. Bu iskonto oranı yani teknik faiz belirli zamanlarda ve gerek görülür ise Hazine Müsteşarlığı tarafından güncellenebilmektedir. Yapılacak olan hesaplamalarda belgelenmiş olması durumunda ölen kişinin vergilendirilmiş olan geliri dikkate alınmaktadır.

Ölen kişinin vergilendirilmiş olan geliri konusunda herhangi bir belgenin sunulmaması durumunda yapılacak olan hesaplama asgari ücret üzerinden yapılacaktır. Bu yöntem aktif çalışma döneminde olduğu gibi pasif çalışma dönemi içinde uygulanacaktır.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması konusunda kanunlarda uygulanacak olan formül belirtilmiştir. Buna göre destekten yoksun kalma tazminatı konusunda ax,n formülü uygulanmaktadır. Bu hesaplamanın yapılmasında aynı zamanda Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant formülü de kullanılmaktadır. Formülde (x) olarak belirtilen hesap yapılacak mağdurun yaşı olmaktadır. Formülde (n) ise sürekli sakatlığa uğrayan kişinin muhtemel yaşam süresini ifade etmektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan hesaplama dışında bir hesaplama yapılmasına ilişkin diğer konular ve hesaplamaya ilişkin standartlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir.

Motorlu Araçlar İle Alakalı Mesleki Faaliyette Bulunan Kişiler İçin Yaptırılacak Sigorta Hakkında Esaslar

Konu hakkında 2918 sayılı kanunun 104'üncü maddesindeki kapsamda teminat verilmesinin gerekli olduğu durumlarda sigortacı araçlar ile ilgili mesleki faaliyet bulunan teşebbüs sahibine düşmekte olan hukuki sorumluluğu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamında teminat altına almaktadır.

Motorlu araçlar ile alakalı mesleki bir faaliyette bulunan teşebbüs sahipleri bu konuda bakım, gözetim ve onarım ile alım-satım amacı ile kendilerine bırakılan motorlu araçları ilgili olan mevzuat uyarınca tutmak ile yükümlü oldukları deftere kaydetmek zorundadırlar.

Söz konusu olan motorlu aracın teşebbüs sahibinin sorumluluğu içinde bulunan bir sürede üçüncü kişilere vermiş olması Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamına giren zararlar ve hasar tarihinde yürürlükte olan sigorta limitlerine kadar olanı teminat altına alınmış olmaktadır.

Motorlu Araçlar İle Alakalı Yarış Düzenleyiciler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sigorta Konusunda Esaslar

2918 sayılı kanunun 105'inci maddesinde açıkça belirtilmekte olan hükümler kapsamındaki teminat durumunda sigortacı motorlu araçlara gerekli yarış düzenleyicilerinin ve yarışa katılanlar ile onlara eşlik edenlerin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile teminat altına almaktadır.

Bu haber toplam 396 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara