Estetik Ameliyatlarda Manevi Tazminat

Estetik Ameliyatlarda Manevi Tazminat
Estetik Ameliyatlarda Manevi Tazminat | Karmaşık bir yapıya sahip bu tür davalarda, estetik ameliyat sınıfına giren ve sonuçları olumsuz bir şekle dönüşmüş cerrahi operasyonlar nedeniyle oluşan maddi ve manevi zarar, zarara uğrayan kişi tarafından ispat edilmelidir. Bu durumu kapsayan kanun Borçlar Kanunu' nun 42. Maddesinin 1. fıkrasında " haksız fiil nedeniyle zarar...
Estetik Ameliyatlarda Manevi Tazminat Nedir? Estetik Ameliyatlarda Manevi Tazminat | Karmaşık bir yapıya sahip bu tür davalarda, estetik ameliyat sınıfına giren ve sonuçları olumsuz bir şekle dönüşmüş cerrahi operasyonlar nedeniyle oluşan maddi ve manevi zarar, zarara uğrayan kişi tarafından ispat edilmelidir. Bu durumu kapsayan kanun Borçlar Kanunu' nun 42. Maddesinin 1. fıkrasında " haksız fiil nedeniyle zarar uğrayan kişilerin, uğradıkları zararın tazminin haksız fiil sorumlularından isteyebileceği " şeklinde açıklanmıştır. Bu noktada kanunda bahsi edilen " zarar ", haksız fiil nedeniyle mal varlığında yaşanan eksilmedir. Buradaki eksilme, yaşanan olay vuku bulmasaydı oluşacak durum ile zarar verici bu haksız fiilin oluşması nedeniyle oluşan durum arasındaki fark olarak açıklanır. Maddi tazminatın açıklaması tam olarak bu şekilde düşünülmeli ve olayın oluşturduğu zarar nedeniyle yaşanan mal varlığında ki azalmanın yerine konması ve eski durumuna getirilmesi olarak görülmelidir. Manevi tazminat ise Kişinin kişilik değerlerinde yaşanan objektif olarak ayırt edilebilen eksilme durumlarında, bu duruma sebep olan sorumluların durumu tazmin etmesi için düzenlenmiş giderilme biçimidir. Manevi tazminatın hükmedilebilmesi için, hukuk sistemimizde hukuka aykırı bir eylem olması, bu eylem sonucunda kişilik haklarına müdahale, ihlal ve zarar verilmesi, bu ihlal fiilinin kişinin kişilik değerleri üzerinde objektif bir eksilmeye neden olması gerekli olduğu gibi, oluşan zararla eylemin arasında illiyet bağının da kurulması gereklidir. Manevi tazminat yoluyla kişinin uğradığı zararlar giderilmeye çalışılır. Manevi tazminat konusu yasalarımızda sınırlı bir alan düzenlenmiştir. Manevi tazminata konu olabilecek başlıklar arasında; Kişi veya ailenin saygınlığına veya onuruna yönelik davranışlar, eylemler ve suçlar, Kişilik değerlerinin çeşitli nedenlere bağlı olarak zedelenmesi, İsme yapılan saldırı, Nişan bozulması, Babalığın benimsenmemesi, Bedensel zarara uğramak, Öldürme ve evliliğin feshi yer alır. | Estetik Ameliyatlarda Manevi Tazminat

Estetik Ameliyatların Başarısız Olması ve İstenen Sonuçlara Ulaşamaması Nedeniyle İstenen Tazminat

Estetik ameliyatların olumsuzlukla sonuçlanması kullanılan yönteme bağlı olmaksızın kişi üzerinde ekonomik, fiziksel ve devamında manevi zararlar oluşturabilir. Ayrıca oluşan ekonomik zararlar geleceği de içine alan bir kapsama alanı oluşturabilir. Bu tür Estetik nedeniyle zarara uğrayan kişi hem maddi ve hem de manevi tazminat talebinde bulunabilir. | Estetik Ameliyatlarda Manevi Tazminat

Estetik Ameliyatlarda Hastanın Bilgilendirilmemesi ve Onayının Alınmaması | Estetik Ameliyatlarda Manevi Tazminat

Estetik ameliyatlar da kişinin sağlığında yapılan tedavi amaçlı operasyonlardır. Bununla birlikte yapılacak tüm operasyon ve tedavi yöntemlerinin sonuçları, komplikasyonları ve oluşabilecek zararlı ve yararlı durumlar konusunda, hastaların önceden bilgilendirilmesi zorundalığı vardır. Hastaların hangi tedavi yöntemiyle tedavi edileceğini bilmesi ve karşılaşabileceği olumlu ve olumsuz sonuçları bilmesi, tedaviye objektif bir biçimde onay verebilmesi için gereklidir. Bununla birlikte hasta eğer kendinde değilse bilgilendirme ve tedavi için onay alma hastanın yakınına yapılmalıdır. Hastanın bilgilendirilmemesi, yeterince bilgilendirilmemesi ve devamında onayının alınmaması, oluşabilecek tüm sonuçlarda tazminat hakkı doğurabilecek bir kusurlu davranıştır. Bazı durumlarda hastanın veya yakınının bilgilendirilmemesi ve onaylarının alınmamasına rağmen yapılan tedavi başarıyla sonuçlanmış olabilir. Bu tür durumlarda yaşanan olayın somut detayları devreye girer. Yapılan tedavi yöntemi ve başvurulacak daha hafif diğer tedavi yöntemlerinin var olup olmadığı ve eğer başvurulacak başka ve daha hafif bir tedavi yöntemi varsa, hastanın zarara uğradığı iddiasında bulunma hakkı vardır. | Estetik Ameliyatlarda Manevi Tazminat

Bu haber toplam 192 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara