Hakaret Manevi Tazminat Davası

Hakaret Manevi Tazminat Davası
Hakaret Manevi Tazminat Davasında, Dava konusunun kıymet ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ait davalarla, kişi varlığına ait davalarda yetkili mahkeme, aksine bir tertip etme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ve başka kanunlarda aksine tertip etme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi başka dava ve...
Hakaret Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hakaret gerekçesiyle manevi tazminat davası açmak birçok vatandaş tarafından internet üzerinden araştırılan konuların arasında yer almaktadır. Toplum içinde yaşayan insanın, kimi durumlarda yaşadığı birçok olumsuz durum arasında hakaret davranışları da yer almaktadır. Bu sebeple vatandaşlar, kendilerine hakaret edilmesini gerekçe göstererek ilgili mahkemelere dava başvurusunda bulunmaktadır. Bu yazımızda hakaret sebebiyle açılan manevi tazminat davaları hakkında merak edilen bütün soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Hakaret ve Sövme Davaları

Bir kişinin onurunu, şerefini ve haysiyetini kıracak bir şekilde somut bir hareket ya da olgu isnat etmek, hukuksal açıdan suç kapsamına girdiğinden ceza veya yaptırıma sonuç verebilir. Özel hukuk kapsamında hakaret ve sövme davaları tazminat ödeme ile de sonuçlanabilmektedir.

Hakaret Sebebiyle Manevi Tazminat Davası Açılması

Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesine göre kendisine edilen hakaret dolayısıyla kişilik haklarının zarar görmesi sebebiyle manevi zarara uğrayan bir kişi, bu zararın karşılanması adına manevi tazminat davası ile kendisine bir miktar para ödenmesini talep edebilir. Nitekim hakaret ve sövme gibi olayların sonucunda mahkemeye taşınan vakalar, çoğunlukla manevi tazminat davasına dönüşmektedir.

Hakaret Sonucu Açılan Manevi Tazminat Miktarı

Birçok vatandaş internet üzerinden dahi olsa hakarete uğramaktadır. Söz konusu hakaret ve sövme olayları ile ilgili olarak açılan manevi tazminat davalarında en çok merak edilen konulardan biri de tazminat miktarıdır. Bu sebeple “Hakaret davasında ne kadar tazminat alınır?” diye merak eden kişiler için bu konuya açıklık getirelim. Bu konu hakkında Borçlar Kanunu’nda ilgili maddeler üzerinden açıklama yapılmıştır. Buna göre hakaret davalarında manevi tazminat ücreti;
  • Davacının hakaret sebebiyle uğramış olduğu zararın tam olarak ispat edilememesi durumunda hâkim tarafından belirlenir. Söz konusu hâkim, hakkaniyete uygun olacak şekilde yaşanmış olayın akışına ve mağdur olan kişinin durumunu ön planda tutarak manevi tazminat bedelini belirler.
  • Hâkim tarafından, hakaret davası bütününde verilecek olan tazminatın kapsamını ve ödeme biçimini işlenen kusurun ağırlığına göre belirlenmektedir.
Görüldüğü üzere  hakaret davası tazminat miktarı 2019 yılı itibarıyla hakimlerin değerlendirmesi sonucu belirlenmektedir. Dava öncesi hakaret eylemi hakkında tanımlamada bulunmak gerekiyor. Hakaret bir kişiye yapılan sözle, hareketle veya bir işaretle, incitmesi, kişiliğine saldırıda bulunması anlamı taşımaktadır. Hakaret davranışı, yazılı, sözlü ve görsel şeklinde yapılmaktadır. Günümüzde, iletişim araçlarının ve teknolojini gelişmesi sebebiyle, insan ilişkilerinde büyük yer edinen sosyal mecra dediğimiz, Facebook, Twitter üzerinde de yoğun olarak yaşanmaktadır.

Hakaret Nedeniyle Suç Duyurusu - Hakaret Manevi Tazminat Davası

Hakaret nedeniyle suç duyurusu polis merkezlerine yada savcılıklara dilekçe ile başvuru yapılarak bulunulur. Sunduğunuz deliller, tanık beyanları hakaret suçunu ispat etmenizde faydalı olacaktır. Savcılık yaptığı araştırmada suç unsuru görmesi durumunda dava açılması üzere iddianame düzenler. Ceza yargılaması sonrası şikayet edilen ceza alabilir yada beraat eder. Hakaret nedeniyle ceza kanunda belirtilen ceza miktarı 3 aydan iki yıla kadar hapis yada paraya çevrilmiş ceza karşılığı bulunmaktadır.

Hakaret Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası ceza davası öncesi veya sonrası açıla bilinir. Tazminat davası açılması için dava dilekçesi hazırlanılarak olayın geçtiği yerde ki görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılır. Dava dilekçesi yazılırken olay giriş, gelişme, talep ve sonuç olarak bitirilmelidir. Olaylar uzatılmadan, kısa öz ve akıcı bir dil kullanılmalıdır. Çok uzun anlatılan konular bazen sıkıcı olabilir. Ceza davası sonuçlanmış ise, karar örneği de dilekçenin ekinde sunulmalıdır.

Hakaret Davasında Ne Kadar Tazminat Alınır?

Hakaret davasında tazminat konusu genelde manevi tazminat olarak karar verilmektedir. Hakaret kişinin kişiliğine ve saygınlığına yönelik olması sebebiyle manevi duygunun zedelenmesi ön plandadır. Bu olaydan dolayı psikolojik sorun yaşanması, yada işinin azalmasına yönelik yapılmış olay varsa maddi tazminat şartları da oluşabilmektedir. Hakaret nedeniyle manevi tazminat miktarının bir ölçüsü ve değerlendirmesi yoktur. Mahkemece tazminat miktarı belirlenirken, kişilerin sosyal statüleri, geliri ve hakaretin ağırlığı belirleyici olmaktadır.

Kamu Görevlisine Hakaret Manevi Tazminat 

Kamu görevlisine karşı işlenen suçlarda verilen ceza artırılarak hüküm kurulur. Tazminat miktarı da bu oranda artırılır. Hakaret nedeniyle manevi tazminat zamanaşımı olayın işendiği yada ceza zamanaşımı sebebiyle kararın kesinleşmesinden itibaren 2 yıl içinde açılması gerekmektedir. Makalemizde Hakaret Manevi Tazminat Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 464 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara