Hakaret Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır? Ne Kadar Tazminat Ödenir?

Hakaret Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır? Ne Kadar Tazminat Ödenir?
Hakkınızda hakaret davası açıldığında, hukuki destek almak için bir avukat tutmanız önerilir. Her dava özgün koşulları içerdiğinden, özel durumlar için hukuki danışmanlık alınmalı. Peki, Hakaret Tazminat Davası Nerede, Nasıl Açılır?

Hakaret suçu ve buna bağlı tazminat davaları, Türk hukuk sisteminde sıkça karşılaşılan durumlardır. Bu tür davaların açılması, cezai yaptırımları, tazminat miktarları ve süreçle ilgili temel bilgiler aşağıda açıklanmıştır:

Hakaret Suçu Cezası Kaç TL?

Hakaret suçu cezası, Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen günlük ceza miktarı üzerinden hesaplanır. En az 20 TL ve en fazla 100 TL bir gün karşılığı olacak şekilde, 5 günden az, 730 günden fazla olmamak üzere belirlenir. Hakimin takdirine göre, bu durumda 100 TL ile 73.000 TL arasında değişen cezalara hükmedilebilir.

Hakaret Davası Tazminatı Ne Kadar 2024?

2024 yılında hakaret davası masrafları ortalama olarak 4.000 TL'den başlar ve bu rakam, dava sürecinin karmaşıklığına göre 10.000 TL, 20.000 TL hatta 50.000 TL'ye kadar çıkabilir. Avukatlık masrafları da hesaba katıldığında toplam dava masrafı daha da artabilir.

Hakaret Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur?

Maddi veya manevi tazminat ödenmediği takdirde, alacaklı taraf icra takibi yoluna gidebilir. İcra takibi sonucunda borçlunun mal varlığına haciz işlemi başlatılabilir ve böylece tazminat, haciz yoluyla tahsil edilir. İcra takibi için gerekli olan dosya ve avukatlık masrafları da borçlu tarafından karşılanır.

Tazminat Davası Açan Kişi Kaybederse Ne Olur?

Tazminat davası açan kişi, davayı kaybettiği takdirde talep ettiği tazminat miktarını alamaz ve mahkeme kararı doğrultusunda dava masraflarını ödemek zorunda kalır. Bu masraflar, avukatlık ücretleri, yargılama masrafları ve diğer hukuki maliyetleri içerebilir.

Hakaret Davasında Avukat Ücretini Kim Öder?

Ceza davalarında, özel avukat tutulduğu durumda avukatlık ücreti, avukatı tutan tarafça karşılanır. Ancak mahkeme, davayı kazanan taraf lehine avukatlık ücreti takdir edebilir ve bu ücret, davayı kaybeden taraf tarafından ödenir.

Hakkımda Hakaret Davası Açıldı Ne Yapmalıyım?

Hakkınızda hakaret davası açıldığında, hukuki destek almak için bir avukat tutmanız önerilir. Maddi imkanınız yetersizse, barolardan ücretsiz hukuki yardım talep edebilirsiniz. Davada gerçeği ifade etmek ve kanıtlarınızı sunmak önemlidir.

Tazminat Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Manevi tazminat miktarı, belirli bir kurala göre öngörülememekle birlikte; zarar görenin yaşadığı psikolojik etki, tarafların kusur oranları, olayın oluş şekli ve zarar verenin ekonomik durumu gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir.

Hakaret Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Türk Ceza Hukuku Mevzuatında Şerefe karşı İşlenene Borçlar altında incelenen ve 125. Madde altında hükme bağlanan hakaret davasına Türk Ceza Hukuku çerçevesinde baktığımızda şunları söyleyebiliriz:

Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek davranışlar ve hareketler bir suç olarak sayılmış ve kanun koyucunun ilgili madde 125 kapsamında hüküm altına aldığına göre hapis cezası yaptırımına tabi tutmuştur. Bir bireyin bir bireye hakaret etmesi veya gıyabında bu davranışları sergilemesi birer suç teşkil etmekte ve gerekli yaptırımlara tabi tutulabilmektedir.

Hakaret Tazminat Davası

Gelişen dünya üzerinde bireylerin teknoloji nedeni ile kafalarının da karıştığını ve yaptıkları davranışların hukuk çerçevesinde haklı veya haksız olduklarını kestiremediklerini görmekteyiz.

Yani burada ifade etmek istediğim fazlası ile kullanılan sosyal medyalar üzerinden bireylerin birbirlerine hakaret etmesi, aşağılaması da aslında Türk Ceza Hukukunun ifade ettiği ve tanımladığı hakaret suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Hakaret Tazminat Davası sadece bir kamu hukukunu ilgilendiren dava türüdür. Bireylerin birbirine hakaret etmesi birbirlerini aşağılaması her ne kadar kamu düzenini bozduğundan ceza hukuku tarafında hüküm altına alınmış olsa da özel hukuk konusunda maddi ve manevi tazminat davalarını da ilgilendiren bir meseledir.

Hakarete uğrayan kişi kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi olduğu takdirde Türk Ceza Hukukunda öngörülen yaptırımlar uygulanmaya başlanacak ve birey daha sonra manevi tazminat davasını açabilecektir. Hakaret davasında manevi tazminatın önemi şundan kaynaklanır: suç işleyen birey yani karşı tarafın onuruna, şerefine ağır hakaretler eden birey kişinin kişilik haklarını zedeleyerek bir manevi zarara uğratmıştır karşı tarafı.

Bu neden ile hem kamu düzeninin bozduğundan ve uyuşmazlık çıkararak bireyin kişilik haklarına halel getirdiğinden kaynaklı hem özel hukuk alanındaki manevi tazminat davası hem de Ceza Hukuku alanındaki suç ve yaptırım ilişkisi süreci başlamıştır.

Türk Ceza Kanunu madde 125 etrafında olayı değerlendirdiğimizde ceza hukuku bakımından yaptırımın artması bireyin nitelikli bir suç işlemesine bağlı kılınmıştır. Nitelikli suç ve basit suç arasındaki ceza farkı manevi tazminat konusunda pek bir önem ifade etmese de bireyin karşı tarafa kullandığı kelimelerin ağılığı manevi tazminat davası için hükmedilecek kararı etkilemektedir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Hakaret Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ FİİL - DAVACININ DAVALININ HAKARET EYLEMİ DIŞINDA YARALAMA EYLEMİ NEDENİYLE DE TAZMİNAT TALEP ETTİĞİ - HÜKMÜN YALNIZ HAKARET EYLEMİ YÖNÜNDEN KURULDUĞU.

ÖZET: Davacının, davalının hakaret eylemi dışında yaralama eylemi nedeniyle de tazminat isteminde bulunduğu, ceza dosyası ile davalı hakkında davacıya yönelik basit yaralama eylemi nedeniyle yargılama yapıldığı, davalının yaralama eylemi sabit kabul edilerek hakkında kesin adli para cezası ile mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Şu durumda yerel mahkemece; yapılan yargılamada kurulan hükümde davalı hakkında sadece hakaret eylemine dayalı talebe ilişkin tazminata karar verildiği anlaşılmış olup, yaralama eylemi nedeniyle tazminat istemi hususunda bir karar verilmek üzere, kararın bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 372 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara