Haksız Kesintilerin İadesi İstemi

Haksız Kesintilerin İadesi İstemi
Haksız Kesintilerin İadesi İstemi | Hakem Heyeti Nedir? Tüketicinin Haklarının Korunması Hakkında Kanunun 22’inci maddesi hükümleri gereğince her il ve ilçe merkezinde tüketici sorunları hakem heyeti oluşturulmuştur. Kurulan bu heyetler tüketiciler ile satıcılar arasındaki ayıplı mal ve hizmetlerden ortaya çıkan ve doğan anlaşmazlıkların çözülmesi konusunda görevli...
Haksız Kesintilerin İadesi İstemi ve İşçiye İadesi Nasıl Olur? Maaşlarda yapılan haksız kesintiler için iade davası işçiler tarafından işverenlerine karşı açılabilmektedir. Haksız kesintilerin iadesi istemi için birçok yöntem bulunmaktadır. İş ve İşçi Hukuku hem işvereni hem de işçiyi koruyacak şekilde düzenlenmiştir. İşçi ücretleri 4857 sayılı olan kanunun 32 ve 62 maddelerince belirlenmiştir. İşçi ücretleri:
  • Yalnızca para ile ödenmek durumundadır,
  • Bono ve kıymetli evraklarla ödeme yapılmaz,
  • Kişiler tarafından ödenebilir,
  • İşyerinde ya da banka hesabına ödenir,
  • Ayda bir defa ödenebilir ve bu süre kısalabilse de uzayamaz,
  • İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işçinin ücreti ve menfaatlerinin tamamının ödenmesi yasal olarak zorunluluktur,
  • Ücret alacakları için 5 sene içinde dava açılmalıdır, aksi halde zamanaşımı meydana gelir.

İşçi Maaşından Yapılan Haksız Kesintiler

Haksız yere maaş kesintisi çoğu işçinin hayatında en az bir defa yaşadığı durumları ifade etmektedir. Ancak ücret kesme cezaları 4857 sayılı olan İş Kanunu kapsamında 38. Maddede düzenlenmiştir. İşçiye ücret kesme cezalarının uygulanması için çeşitli durumlarda ücret kesme cezasının uygulanacağına dair bir sözleşme imzalanmalıdır. Aksi halde çalışandan ücret kesilemez. Ücretlerin kesilmesi için işçi ve işveren arasında işe başlamadan önce bir iş sözleşmesi imzalanması ve bu sözleşmede ücretlerin kesileceği durumlar bildirilmelidir. İşçinin maaşından kesilen ücretler, işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılmak üzere kesilebilir. İşverenlerin yasaya aykırı şekilde ücret kesme cezası vermesi durumunda dava açılabilir.

İşveren Malına Zarar vermesi halinde kesintiler

Habersiz maaş kesintisi yapılması kanunen yasaktır. Ücretten kesme cezası önceden iş sözleşmesinde bulunmuyorsa, işçinin ücretinden kesilemez. Ancak işçinin kendi kusurları sebebiyle işyeri malına zarar vermesi durumlarında şayet zarar işçinin bir aylık maaşından fazla ise bu noktada iş akdi feshedilebilir. Maddi olarak maaştan kesilebilmesi için ise:
  • İşçinin verdiği zararların kesin olması gerekir. Bu zararların mahkeme kararıyla kesinleşmiş olması gerekir.
  • İşçinin verdiği zarar ihmalden meydana gelmelidir. Üçüncü kişilerin etkisi bu noktada geçersizdir.
  • İşçinin verdiği zararların tam ve doğru şekilde tespit edilmesi gerekmekte ve işçinin zararları tespit edilmelidir.
Haksız Kesintilerin İadesi İstemi genel anlamda banka kredi ve kartları için kesilen ücretlerin geri alınması nedeniyle ortaya çıkan tüketici sorunudur. Tüketici bankaların kendisinde haksız yere para ve komisyon kesilmesi nedeniyle başvurusunu nereye yapacağını belirlemek için kesilen komisyon bedel ve makbuzları önemlidir. 2019 yılı için belirlenen parasal sınır şu şekildedir. 5.650 Türk lirası altı kaymakamlık hakem heyetlerine, 8480 Türk Lirası altı ise il tüketici hakem heyetlerine, 8.480 Türk Lirası üstü ise Tüketici mahkemelerine dava yolu ve başvuru yapılması gerekmektedir.

Hakem Heyeti Haksız Kesintilerin İadesi İstemi ile Başvuru

Bir başka konu ise Tüketicileri yaşadığı haksız kesintilerin iadesi olarak göze çarpmaktadır. Tüketicinin Haklarının Korunması Hakkında Kanunun 22’inci maddesi hükümleri gereğince her il ve ilçe merkezinde tüketici sorunları hakem heyeti oluşturulmuştur. Kurulan bu heyetler tüketiciler ile satıcılar arasındaki ayıplı mal ve hizmetlerden ortaya çıkan ve doğan anlaşmazlıkların çözülmesi konusunda görevli ve yetkilidirler. Tüketici ile satıcı arasındaki sorunların çözümünde kısa sürede sonuç alınması konusunda tüketici hakem heyetlerine başvurulması en doğru yol olacaktır. | Haksız Kesintilerin İadesi İstemi

Hakem Heyetleri Nerelerde ve Kimlerden Oluşmaktadır?

Tüketici sorunları hakem heyetleri ülkemizde bulunan seksen ilin merkezinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri ve tüm ilme Kaymakamlıkları bünyesinde kurulmuş durumdadır. Hakem heyetleri başkanlıkları illerde Sanayi ve Ticaret İle Müdürlüklerinde, İlçelerde Kaymakam veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen hakem heyetlerinin üyeleri ise tüketici kurulu temsilcisi, belediye personeli, baro mensubu ve ticaret veya esnaf ve sanatkarlar odası temsilcisi olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. | Haksız Kesintilerin İadesi İstemi

Hakem Heyeti Kararları ve İtiraz

Hakem heyetleri kararları sonucu taraflara tebliğ edilir. Edilen karar 15 gün içerisinde itiraz olması durumunda itiraz mercisi Tüketici mahkemesidir. Tüketici mahkemesine açılan itiraz davası Tüketici hakem heyetinin kararının icra takibine konulması ve icra takibinin devam etmesini engellememektedir. | Haksız Kesintilerin İadesi İstemi

Tüketici Mahkemesi Davaları

Tüketici mahkemesine yukarıda belirttiğimiz parasal sınır olan 8480 TL üzeri tüketici uyuşmazlıkları tüketici mahkemesine yapılmaktadır. Tüketici mahkemesinin yargılama hızlı yargılama olan basit yargılama usulü ile yapılmıyor. Tüketici mahkemesine açılan davalar da tüketici harçtan muaftır. Tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemelerine yapılacak başvuruları tüketiciler kendileri yapabileceği gibi, avukat aracılığı ile de yapılmaktadır. Tüketici hakkı ve davalarında avukat ve danışmanlık hizmeti ile davanızı daha bilinçli yürüte bilirsiniz. | Haksız Kesintilerin İadesi İstemi

Bu haber toplam 537 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara