İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Alınır?

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Alınır?
Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması, gelecekte meydana gelecek bir zararın tahmin edilmesine dayanır ve bu nedenle matematiksel bir kesinlikle tespit edilmesi zordur.

İdareden destekten yoksun kalma tazminatı, bireylerin veya ailelerin, idarenin bir hizmeti kötü yürütmesi veya hiç yürütmeyişi sonucu bir yakınlarını kaybetmeleri üzerine, yaşadıkları maddi kaybın tazmin edilmesi amacıyla talep edebilecekleri hukuki bir hak türüdür.

Bu tazminatın talep edilebilmesi için öncelikle ölüm olayının idarenin sorumluluğu altında gerçekleşmiş olması gerekir. İdarenin sorumluluğu, ya kusurlu davranışlarına ya da kusursuz sorumluluk ilkesine dayanabilir.

İdareden Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Durumlarda İstenir?

İdareden destekten yoksun kalma tazminatı talebi, genellikle idarenin hizmet kusuru sonucu yaşanan trafik kazaları, kamu alanlarında gerçekleşen iş kazaları veya kamu görevlilerinin eylemleri sonucu meydana gelen ölümler gibi durumlarda gündeme gelir. Bu tür olaylar, idarenin hizmetlerini yerine getirirken gerekli özeni göstermemesi veya hizmetin kötü yürütülmesi sonucu gerçekleşebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Anne Baba Alabilir mi?

Anne baba, destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. Yargıtay kararlarına göre, anne babanın maddi durumlarının iyi olması, onların destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmalarına engel teşkil etmez. Çünkü gelecekte yardıma muhtaç hale gelmeleri ihtimali göz ardı edilemez.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması, gelecekte meydana gelecek bir zararın tahmin edilmesine dayanır ve bu nedenle matematiksel bir kesinlikle tespit edilmesi zordur. Zararın tespiti, ölen kişinin destekten yoksun kalan kişiyle olan ilişkisine, gelecekte beklenen zararlara ve çeşitli fiili ve hukuki karinelere dayanarak yapılır. Zararın miktarı, davacının durumuna, ölenin gelirine ve destekten yoksun kalanların ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken, ölen kişinin kaza tarihindeki esas kazancının ispat edilmesi gerekmektedir. Aktif çalışma dönemi için ölenin kazancı üzerinden, pasif dönem içinse genellikle asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır.

İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Türleri Nelerdir?

İdarenin sorumluluğu altındaki tazminat ise idare faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bu durumda idare, yönetilenlerin mal varlığında ortaya çıkan değişimleri yönetir. Bunlar mal varlığında azalma ya da artma olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilmesi için destek sağlayan tarafın ölmüş olması gerekmektedir. Ancak bu ölüm vuku bulduğunda bu tazminat talep edilebilir. Bu tarz davalarda öncelikle bir zararın oluşmuş olması gerekmektedir. Bakım ihtiyacı da bir nevi zarardır bu nedenle destekten yoksun kalma tazminatında herhangi bir bakım ihtiyacı yoksa zarar da yoktur. Bu alanda kastedilen maddi zarardır.

Maddi zarar ise bir kişinin mal varlığında meydana gelen kendi iradesi dışındaki değişimdir. Bu nedenle desteğin ölümü destekleneni maddi bir zarara uğratmaktadır. Destekten yoksun kalanın zararının ölçülmesi de bir nevi geleceğe yönelik ölçümdür.

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı Süresi

İdari yargıda destekten yoksun kalma tazminatına talep yapılabilmesi için iki tür zamanaşımı vardır. Bu zamanaşımı 1 yıllık ve 10 yıllık olabilmektedir ve ikisinin arasında tek fark başlama zamanlarıdır. Tazminat talebi için bir yıllık süre dolduğu takdirde talep zamanaşımına uğramaktadır.

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı | Sıkça Sorulan Sorular

DAVACILAR MURİSİNİN ÖLDÜRÜLMEMİŞ OLMASI HALİNDE CEZA DAVASINDA ALMASI MUHTEMEL HAPİS CEZASI DİKKATE ALINARAK DAVACILARIN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMASI GEREĞİ

Davacılar murisi yönünden ceza davasının yürütülmesine hukuki olanak bulunmamakla birlikte, Uşak ilindeki ... (...Tekstil) isimli fabrikanın basılması olayıyla ilgili olarak yargılanan davacılar murisinin öldürülmemiş olması halinde, ceza davasına ilişkin dosyada yer alan bilgi, belge ve alınan ifadelere göre (aynı olaydan dolayı yargılanan diğer sanıkların ceza davasındaki bilgi ve belgelerden de yararlanmak suretiyle) alması muhtemel hapis cezası da dikkate alınarak davacıların destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucunda, maddi tazminat isteyen davacıların oğlunun cezaevinde öldürüldüğü tarihten itibaren hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatının davalı idarece davacılara ödenmesi yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Bu haber toplam 281 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara