İhbar Tazminatı Şartları Hesaplama Hakkı

İhbar Tazminatı Şartları Hesaplama Hakkı
İhbar tazminatı koşullarının hesaplanması hakkı, işçinin haber verilmeden ya da ihbar süresi tamamlanmadan önce işten çıkarılması durumunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminat çeşididir. İhbar tazminatı işveren ya da işçi tarafından alınabilir. İhbar tazminatı şartları hesaplama hakkı.
İhbar tazminatı koşullarının hesaplanması hakkı, işçinin haber verilmeden ya da ihbar süresi tamamlanmadan önce işten çıkarılması durumunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminat çeşididir. İhbar tazminatı işveren ya da işçi tarafından alınabilir. İhbar tazminatı şartları hesaplama hakkı:
  • Şayet işveren işçiyi haber vermeden işten çıkarıyorsa bu durumda ihbar tazminatı ödemek durumundadır.
  • Eğer işçi haber vermeden işten ayrılıyorsa, işverene bu tazminatı vermek durumundadır.
  • İhbar tazminatı, çalışanın da işverenin de haklarının korunmasını amaçlayan bir unsurdur. Makul süre dahilinde işveren de işçi de işten ayrılma durumlarını haber vermek durumundadır.

İhbar Tazminatı Almak için Şartlar Nelerdir?

İhbar tazminatının şartları 4857 sayılı İş Kanunu Süreli Fesih kanununun 17. Maddesine göre düzenlenmiştir. Buna göre ihbar tazminatı alabilmek için şartlar:
  • İşveren ya da işçi işten ayrılma ya da çıkarılma durumunda eğer 6 aydan az bir süre çalışma söz konusu ise 2 hafta önceden haber vermelidir,
  • Şayet altı ay ve 1.5 yıl arasında çalışma süresi varsa 4 hafta önceden durumun bildirilmesi gerekmektedir,
  • İş 1.5 ve 3 yıla kadar sürmüş ise bildirimin 6 hafta öncesinden yapılması gerekmektedir,
  • İş 3 yıldan fazla süredir devam ediyorsa işçi ve işverenin ihbar süresi 8 hafta olmaktadır.
İhbar süresinin tespit edilmesinin ardından bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelirin aylık brüt üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplama sırasında gelir vergisi ve damga vergisinden kesintiler yapılması gerekmektedir. (İhbar Tazminatı Şartları Hesaplama Hakkı)

İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İhbar tazminatı hesaplama için kişinin çalışma süresi göz önünde bulundurulmalıdır. İhbar süresinin belirlenmesinin ardından bu süreye karşılık olarak gelen brüt aylık gelir üzerinden bu hesaplama yapılır. Örnek vermek gerekirse kişinin 1 aylık brüt maaşı 2 bin TL ise ve kişi 4 senedir çalışıyorsa, ihbar tazminat tutarı 3.733 TL olarak belirlenir. Bu tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri de yapılarak kişinin alacağı net ihbar tazminatı tutarı belirlenmektedir. İhbar tazminatı alabilmek için işçinin işten habersiz olarak çıkarılması gerekir. İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması halinde ödeme yapılmaz. İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞ SÖZLEŞMESİNİN DAVALI İŞVERENLİK TARAFINDAN HAKLI NEDENE DAYALI OLARAK FESHEDİLDİĞİNİN İSPATLANAMADIĞI - DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANACAĞI - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ. ÖZET: Dava konusu alacaklar değerlendirildiğinde; 01/06/2016 tarihli bilirkişi raporundaki birinci seçeneğin dosya kapsamına uygun olduğu anlaşılmakla, davacının yıllık izin ücreti alacağının bulunmadığı, kayıtlarda görünen çalışma süresi içerisinde ise fazla mesai yaptığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını ispatlayamadığı, yine bu döneme ilişkin asgari geçim indiriminin ödendiği anlaşılmaktadır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebi yönünden ise; iş sözleşmesinin davalı işverenlik tarafından haklı nedene dayalı olarak feshedildiği ispatlanamadığından, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacağı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile; ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretiyle asgari geçim indirim alacağının reddine, SGK kayıtları esas alınarak hesaplama yapılan bilirkişi raporunda belirtildiği üzere kıdem tazminatı talebinin ….TL, ihbar tazminatının ise …. TL üzerinden kabulüne karar vermek gerekmiştir. (İhbar Tazminatı Şartları Hesaplama Hakkı)

İhbar Tazminatı Şartları Hakkında İstinaf Kararı

İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVA - FAZLA MESAİ ALACAĞININ ÖDENMEDİĞİ - ÇOĞU BODROLARDA FAZLA MESAİ SÜTUNUN SIFIR GÖRÜNDÜĞÜ. DAVACININ İŞ AKDİNİ FAZLA MESAİNİN TAM OLARAK ÖDENMEDİĞİ VE BU YÖNDE ALACAĞI ÇIKMIŞ OLMASI NEDENİYLE KENDİSİNİN HAKLI OLARAK AYRILDIĞI. KENDİSİNİN HAKLI OLARAK AYRILDIĞI BU NEDENLE KIDEM TAZMİNATI HAKKINI YİTİRMEDİĞİ - İHBAR TAZMİNATI HAKKI DOĞMADIĞI SONUCUNA VARILARAK KARARIN KALDIRILMASI VE YENİDEN HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ÖZET: İleri sürülen istinaf itirazları doğrultusunda ve dosya üzerinden yapılan incelemede; davacının işten ayrılma dilekçesi geçerli olmakla birlikte, fazla mesai alacağının ödenmediği, çoğu bordrolarda fazla mesai sütunun sıfır göründüğü, Bordrolara yansıyan fazla mesailerin ise hesaplamada dışlandığı, davacının iş akdini fazla mesainin tam olarak ödenmediği ve bu yönde alacağı çıkmış olması nedeniyle kendisinin haklı olarak ayrıldığı bu nedenle kıdem tazminatı hakkını yitirmediği kanaatine varılmıştır. Ancak kendisi ayrılması nedeniyle ihbar tazminatı hakkı doğmadığı sonucuna varılarak kararın kaldırılması ve yeniden hüküm kurulması gerekmiştir. Makalede İhbar Tazminatı Şartları Hesaplama Hakkı konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 207 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara