Manevi Tazminat İstemi - Manevi Tazminat Davası

Manevi Tazminat İstemi - Manevi Tazminat Davası
Manevi Tazminat İstemi - Manevi Tazminat Davası Bir kişi, Kişilik hakkının zedelenmesinden dolayı zarar görmüş ise, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir, Yine Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa...
Manevi Tazminat İstemi ve Davası, Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?  Maddi ve manevi tazminat davası hukuka aykırı eylemler ya da işlemlerde malvarlığında oluşan eksilmelerin ve buna bağlı olarak yaşanan maddi zararların telafi edilmesi için açılmaktadır. Manevi Tazminat İstemi – Manevi Tazminat Davası bireylerin eylem, hizme ya da işlemler sebebiyle yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmaların giderilmesi için açılır. Maddi ve manevi tazminat davası bir arada açılabilir ya da tek tek açılabilir. Maddi ve manevi tazminat davaları, Asliye Hukuk Mahkemeleri kapsamında açılmaktadır. Bunun yanı sıra Devletin idari işlem ve eylemleri neticesinde zarara uğraması sebebiyle tazminat davası açılabilir. Bu davalara tam yargı davası adı verilir. Bu davalar için görevli olan mahkeme ise vergi mahkemeleri ya da idari mahkemeler olmaktadır.

Tazminat Davasında Ne Kadar Para Alınır?

Manevi tazminat davasında tazminat hesaplama için gerçekçi olmak gerekmektedir. Bu noktada tazminat davasında alınacak olan bütçe:
  • Tazminat istenen tarafın ekonomik durumu,
  • Kişinin uğradığı hasar ve kayıplar,
  • Meydana gelen zararlar,
  • Kişinin vücut bütünlüğünün bozulması,
  • Kişinin ruh bütünlüğünün bozulması,
  • Kişinin sağlığının bozulması,
  • Olayın içeriği tazminatın hesaplanması için önem teşkil etmektedir.
Tazminat taleplerinin gerçekçi olması gerekmektedir. Manevi tazminat olarak belirlenecek olan miktarların tazminat sorumlusunu fakirleştirmemesi gerekmektedir. Aynı şekilde miktar, tazminat talep eden kişinin de zenginleşmesine yol açmamalıdır.

Manevi Tazminat Zamanaşımı

Manevi tazminat davasında zamanaşımı tazminatın sebebine göre değişir. Tazminat davasının hangi sebeplerle açıldığına göre ve hukuki durumlara göre tazminat davası açma süresi tespit edilmektedir. Bu noktada:
  • İş kazaları ya da doktor hataları gibi fiil suç söz konusu ise bu noktada daha az zamanaşımı süresi söz konusu olmaktadır.
  • Tazminat davalarında haksız fiil söz konusu ise bu noktada zamanaşımı 10 sene olarak belirlenmiştir. Haksız fiil olarak tıbbi malpraktis ve trafik kazaları örnek olarak gösterilebilir. Failin öğrenilmesi ile bu süre 2 yıl, failin sonradan öğrenilmesi durumunda 10 senedir.
  • Boşanma davaları sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında ise boşanmanın kesinleşmesi ile beraber zaman aşımı süresi 1 sene olarak belirlenmiştir.
Manevi Tazminat İstemi - Manevi Tazminat Davası, Bir kişi, Kişilik hakkının zedelenmesinden dolayı zarar görmüş ise, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir,  Yine Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür, Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler ÖZET: Dava, dinamit patlatılması nedeniyle binaya verilen zararın ödetilmesi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacılara ait 20 yaşındaki binanın 600 metre uzağında patlatılan dinamit nedeniyle binada hasar oluşmuştur. Bu olay nedeniyle davacılar yaralanmamış ve yakınlarından ölen veya yaralanan da olmamıştır. Bina hasarı davacıların iç huzurunu bozacak nitelikte bir olgu değildir. Eşya zararı kişinin sosyal, fiziki ve kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak benimsenemez. Yerel mahkemece manevi tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerekir. Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu, tüzel kişileri ve bilinçsizleri; öte yandan acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için yasalar, manevi tazminat verilebilecek olguları sınırlamıştır. Bunlar, kişilik değerlerinin zedelenmesi (TMK 24), isme saldırı (TMK 26), nişan bozulması (TMK 121), evlenmenin feshi (TMK 158), bedensel zarar ve ölüme neden olma (BK 47) durumlarından biri ile kişilik haklarının zedelenmesidir Bunlardan TMK.'nın 24. maddesi ile BK'nun 49. maddesi daha kapsamlıdır. TMK'nun 24. maddesinin belli yerlere yollaması nedeniyle böyle bir durumun bulunduğu yerde, onu düzenleyen kurallar (örneğin; TMK 26, 174, 287); bunların dışında BK'nun 49. maddesi uygulanır. TMK'nın 24. ve BK'nın 49. maddesinde belirlenen kişisel çıkarlar, kişilik haklarıdır. Kişilik hakları ise, kişisel varlıkların korunmasıyla ilgilidir. Kişisel varlıklar, bedensel ve ruhsal tamlık ve yaşam ile nesep gibi insanın, insan olmasından güç alan varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı gibi dolaylı varlıklar olarak iki kesimlidir. Tekniğin gelişimi ve yaşam koşullarına göre belirlenmiş varlıklar, açıklanan olgularla çerçevelendirildiğinde, davaya konu olayın bu çerçeve dışında kalması durumunda manevi tazminat isteği reddedilmelidir. (Manevi Tazminat İstemi - Manevi Tazminat Davası) Makalemizde Manevi Tazminat İstemi - Manevi Tazminat Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Manevi Tazminat İstemi - Manevi Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - MANEVİ TAZMİNATIN ZENGİNLEŞME ARACI OLMASA DA OLAY SEBEBİYLE DUYULAN ACI VE ELEMİN KISMEN DE OLSA GİDERİLMESİ LÜZUMU - TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI - HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ. Karar: Davacı vekili; davacının sevk ve idaresindeki araç ile davalıların sürücü, işleten ve trafik sigortacısı olduğu aracın karışmış olduğu trafik kazası sonucunda davacının maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek, 40.000,00 TL manevi tazminat (sigorta şirketi hariç) ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, maddi tazminat talebi yönünden davadan feragat etmiştir. Davalı ... Şirketi vekili; davanın reddini savunmuştur. Mahkemece iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, maddi tazminat yönünden açılan davanın feragat nedeniyle reddine, manevi tazminat yönünden davanın kısmen kabulü ile 3.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 08/09/2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ... Taşımacılık Ltd. Şti. ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Manevi Tazminat İstemi - Manevi Tazminat Davası

Bu haber toplam 257 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara