Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası
Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası | Yaşanan bir ölüm nedeni ile bu durumdan çok şiddetli ve ciddi bir şekilde elem duyacak kişiler bulunmaktadır. Birisinin ölümüne sebep olmak ile bir diğerinin ciddi bir şekilde elem duymasına neden olunabilmektedir. Bu durumda elem duyan kişinin bir miktar bu acısının hafifletilmesi için ölüme sebep olan kişinin...
Yaşanan bir ölüm nedeni ile bu durumdan çok şiddetli ve ciddi bir şekilde elem duyacak kişiler bulunmaktadır. Birisinin ölümüne sebep olmak ile bir diğerinin ciddi bir şekilde elem duymasına neden olunabilmektedir. Bu durumda elem duyan kişinin bir miktar bu acısının hafifletilmesi için ölüme sebep olan kişinin tazminat ödemeye mahkum edilmesi mümkündür. Manevi tazminat olarak bilinen tazminat türü bu olmaktadır. Manevi tazminat talep edecek olan kişiler ölümden son derece üzüntü ve elem duyan kişiler olmalıdır. Bu durumda aile olarak yapılan tanım ölümünden bu denli elem duyacak olan yakınlar şeklinde ifade edilebilmektedir. Bir ölüm neticesinde elem duyacak olan kişiler ölenin yakınları olmaktadır. Bu yakınlık durumu ise kanuni olarak değil fiili olarak belirlenmektedir. Sadece ölenin akrabası olmak, doğrudan bir manevi tazminat talebi konusunda hak verici neden değildir. Mahkeme ölen bir kaçanın nikahlı eşinin manevi tazminat talebini ölümden gerçekten bir elem duymadığını ortaya çıkartacak somut kanıtları bulması ile reddedebilmektedir. Buradaki aile tanımı ile miras veya nafaka yakınlığı da kastedilmemektedir. Yargıtay halen geçerlikte olan bir kararı ile ölenin dayısının, halasının, amcasının aile tanımı içerisinde olduğu konusunda mahalli mahkeme kararını, bu kimseler ile ölü arasında gerçek bir irtibat ve yakınlık olup olmadığının araştırılması gerekeceği ve sadece soyut akrabalığın manevi tazminatı hüküm altına alması için yeterli olmadığı şeklinde açıklık getirmektedir. | Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

Ölüm ve Cismani Zarar Nedeni İle Manevi Tazminat

Yasalarımızda kural olarak manevi tazminat duyulan ve duyulacak olan elem ve ıstıraba karşılık olarak takdir edilen para veya edim olarak ifade edilmektedir. Manevi tazminat namı altında ödetilecek para ne tazminat ne ceza olmaktadır. Zarara uğrayanda bir ıstırabın dindirilmesini amaç edindiğinden tazminata benzeyen bir işlevi ifade etmektedir. Manevi olarak giderim ise mal varlığının dışında hukuksal değerlere yapılan saldırılar ile meydana getirilen eksilmenin giderilmesi amacı ile çekilen acıları yeterinde dindirmek, bozulan ruhsal düzeni dengelemek, kırılan yaşama arzusunu tazelemek ve yaşama yeniden bağlanmayı sağlamak şeklinde özetlenebilmektedir. | Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

Dava Dilekçesi Örneği - Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

        … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE; DAVACI                                  :  TC KİMLİK NUMARASI     :  ADRES                                   :  VEKİLİ                                  : Av. İlkay Uyar Kaba ADRES                                  : DAVALI                                : ADRESİ                                :   KONU                                   : …./…./…. tarihinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasından doğan cismani zarar ve tedavi giderlerinin tahsili  istemimizdir. DAVA DEĞERİ                  : AÇIKLAMALAR               : 1-) …/ …/ … tarihinde, … Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, davalı … …, sevk ve idaresinde bulunan ve maliki olduğu … plakalı aracı ile müvekkilimizin maliki olduğu ve olay günü sevk ve idaresinde bulunan … plakalı araç ile çarpışmak suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen trafik kazasında müvekkilimiz, …, … ve … bölgelerinden yaralanmıştır.   2-) …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı'nda, ...........................................................davalının kusuru 8/8 olarak belirlenmiştir. 3-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun;.......................... 4-) Müvekkilimizin yaşadığı cismani zararlar ve tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için dava açılması zorunluluğu doğmuştur. HUKUKİ NEDENLER      : 6100 S. K. m............................... HUKUKİ DELİLLER        :  1-) …/ …/ … tarih ve … ...................... Tutanağı 2-) Hastane.............. 3-) Psikolog .............. SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, … TL cismani zarar ve tedavi giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/ …/ … Davacı Vekili    Av. İlkay Uyar Kaba Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Hakkında Yargı Kararı Sigorta şirketinde bulunması nedeniyle görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olmasına rağmen, verilen görevsizlik kararının usul ve yasaya aykırı olmasına yöneliktir. İstinaf sebebine göre yapılan inceleme de; İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesine açılan ve 2015/1694 esasa kaydedilen davanın tarafları arasında ZMS sigortacısı olan sigorta şirketi bulunmaktadır. İstinaf isteğine konu bulunan davanın 2015/1694 esasına kayıtlı davadan tefrik edilmesi karşısında artık sigorta şirketinin bu dava bakımından taraf sıfatı kalmadığı, davanın sadece gerçek kişi ...'e yönelik bulunduğu düşüncesinden hareketle yazılı biçimde karar verildiği anlaşılmaktadır. 6102 sayılı TTK'nun 4.maddesinde, bu kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5.maddesinde de bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve bu kanunun 4.maddesi kapsamında ticari sayılan davalara, ticaret mahkemesinde bakılacağı düzenlenmiştir. 6102 sayılı TTK'nun 1483 ve devamı maddelerinde "zorunlu sorumluluk sigortaları" düzenlenmiştir. Bu durumda İstanbul Anadolu 8.Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan ve 2015/1694 esasa kaydedilen davanın davalıları arasında zorunlu trafik sigortacısı olması nedeniyle,  mutlak ticari dava olduğu konusunda herhangi bir duraksama bulunmamaktadır. Ayrıca; her dava açıldığı tarihteki duruma göre görülüp sonuçlandırılır. Sigorta şirketi ile araç işleteni olduğu belirtilen diğer davalı ...'e birlikte yöneltildiğine ve bu davalılar arasındaki sorumluluk müteselsil sorumluluk olduğuna göre; tefrik edilen davalar arasında bağlantı olduğu, biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyeceği kuşkusuzdur. Açıklanan nedenlerle, mahkemece daha isabetli bir karar verilebilmesi ve verilecek kararın denetiminin tam olarak sağlanabilmesi için tefrik kararı verilmeksizin davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekirken yazılı biçimde verilen tefrik sonucunda görev yerinin değiştiği görüşünden hareketle verilen görevsizlik kararı  isabetsiz. | Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

Bu haber toplam 663 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara