Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı | Trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Birleşen davada mahkemece, davacıların maddi tazminat davasının kabulüne ve manevi tazminat davasının kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Birleşen davada davacılar vekili...
Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir Nasıl Alınır?  Ölümlü trafik kazalarında ölen kişinin mirasçıları, kişinin ölümünden dolayı uğranılan zararları karşılamak amacıyla kazaya neden olan kişi ve kurumlardan tazminat talep edebilirler. Yargıtay’ın belirlemiş olduğu son kararlara göre bu tür tazminatların bir kısmının miktarının belirlenmesinde kusur oranı dikkate alınmamaktadır. Ölümlü trafik kazalarında tazminat maddi ve manevi tazminat olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminatlar kaza sırasında ve daha sonrasında ortaya çıkabilecek maddi zararların karşılanabilmesi, manevi tazminat ise ölen kişinin yakınlarının yaşadığı keder, acı, öfke gibi duygulardan kaynaklanan manevi zararların bir nebzede olsun giderilebilmesi amacıyla ölenin yakınlarına ödenen paradır. Ölümlü trafik kazalarında tazminat olarak ölenin yakınlarına verilen maddi tazminatlar 3 kategoride toplanabilir. İlk olarak maddi tazminat gideri olarak ölüm olayının gerçekleştiği andan ölen kişinin gömülmesine kadar olan süreçte cenaze ile ilgili olarak çıkan tüm masraflar için ölüme sebep olan kişi ya da kurumlar cenaze masraflarını ödemekle yükümlü tutulurlar. Bu cenaze giderlerinin içinde defin giderleri, cenazenin nakli için ödenen masraflar bulunmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında tazminat olarak ayrıca ölüm hemen gerçekleşmemişse hastanede yapılan tedavi masrafları da bulunmaktadır. Bu tedavi masraflarının içerisinde trafik kazası sonucunda hastaneye kaldırılan kişiyi iyileştirmek için yapılan tüm tedavilerin masrafları bulunmaktadır. Bu tedavi giderlerinin içerisinde ameliyat, ilaç, bakıcı, hastane masrafları, ortopedik aygıtlar, refakatçi masrafları gibi tüm ödenmesi gereken ücretler bulunmaktadır. Ayrıca tedavi uygulanan kişinin tedavi süresi içerisinde çalışamamasından kaynaklı uğranılan zararda, yine bu masrafların içerisinde bu duruma sebep olan kişi ve kurumlardan talep edilebilmektedir. Kazayı geçiren kişi her ne kadar ölmüş olsa dahi, tedavi gördüğü süreçte çalışamadığı için yakınları zarara uğramaktadır. Bu nedenle hastanede geçirilen süre boyunca uğranılan zararlar talep edilebilmektedir. Son olarak ölümlü trafik kazalarında tazminat olarak destekten yoksun kalma tazminatı da talep edilebilir. Ölenin maddi olarak yardımından faydalanan tüm kişiler ölüm sebebiyle bu yardımdan yoksun kaldıklarından dolayı uğradıkları zararı tazminat olarak talep edebilirler. Ölen kişinin ileriye dönük maddi desteğini alamayacak olan yakınları ileriye dönük olan tüm zararlarını kazaya sebep olan kişi ve kurumlardan talep edebilmek hakkına sahiptirler. Ölen kişinin yakın akrabaları haricinde, ölen kişinin desteğiyle yaşamlarını sürdürdüklerini ispatlayan 3. Şahıslarda ileriye dönük olan zararlarını karşılamak amacıyla ölümlü trafik kazalarında tazminat haklarından yararlanabilirler. 3. Şahıslar ölen kişinin maddi yardımlarıyla yaşamlarını sürdürdüklerini ispatlamaları durumunda destek yoksun kalma tazminatı alabilirler. Belirlenecek olan bu tazminat ölen kişinin bedensel varlığıyla sağladığı destek göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Yani ölen kişinin sadece maddi olarak destekte bulunduğu kişiler değil, aynı zamanda akıl gücüyle yardımda bulunduğu kişilerinde ölümlü trafik kazalarında tazminat alabilme hakkı bulunmaktadır. Kişinin ölümü sebebiyle alınacak olan tüm bu tazminatları yakınlarının ölen kişiden yüksek meblağlarda malvarlığı edinmiş olmaları herhangi bir şekilde etkilememektedir. Çünkü ölen kişinin yakınları her ne kadar malvarlığı edinmiş olsalar da, ölen kişinin maddi ve manevi desteğinden yoksun kalacaklardır. Bu nedenle destekten yoksun kalma tazminatında ölen kişinin yakınlarının mali durumları göz önünde bulundurulmamaktadır. Ölümlü trafik kazalarında tazminat olarak talep edilen maddi tazminatın miktarı yapılan hesaplamalarla net bir şekilde hesaplanabilmektedir. Manevi tazminatlar ise somut bir şekilde hesaplanamamaktadır. Manevi tazminat miktarları ise görevli olan hâkimin kararları doğrultusunda belirlenmektedir. Bu miktar belirlenirken ölen kişinin yakınların sosyal ve ekonomik durumları gibi yaşam standartları göz önüne alınmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında tazminat olarak ödenebilecek olan manevi tazminat miktarları ölen kişinin yakın akrabaları dışında 3. Kişiler tarafından da talep edilebilmektedir.

Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir Nasıl Alınır Yargıtay Kararı

Trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Birleşen davada mahkemece, davacıların maddi tazminat davasının kabulüne ve manevi tazminat davasının kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Trafik Kazası Avukatı Birleşen davada davacılar vekili; destek ...’in babası olan ...’in sağlığında davalılar aleyhine dosyada açtığı maddi ve manevi tazminat davasında bilirkişi raporunun alındığını, yargılama sürerken ...’in vefat etmesi üzerine mirasçılarının işbu davayı açtığını belirterek, esas davada ... için hesaplanan maddi ve manevi tazminatın davalılardan tahsili ile veraset ilamındaki hisseleri oranında mirasçılarına verilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece; birleşen davada zamanaşımı def’inin reddine karar verilip bilirkişi raporu hükme esas alınarak, ... Mirasçılarının maddi tazminat davasının kabulü ile 5.416,26 TL maddi tazminatın ve manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile 2.500,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. Bilirkişi raporunun incelenmesinde; destek ...’in babası olan 27/05/1941 doğumlu ...’in bakiye ömrünün 12 yıl olduğu, destek Rahmi’nin vefat ettiği 09/08/2005 tarihinden rapor tarihi olan 31/01/2015 tarihi arası 9 yıl 6 aylık süre için bilinen dönem, 2 yıl 4 aylık süre için gelecek dönem hesabının yapıldığı belirtilerek, 12 yıllık destek zararı 5.416,26 TL olarak belirlenmiş ve mahkemece bu miktar hüküm altına alınmıştır. Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı | Dosya kapsamında, ... mirasçıları tarafından eldeki birleşen davanın ikame edildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporunun tanzim edildiği 17/05/2013 günü vefat ettiği anlaşılmaktadır. Desteğin fiilen ölüm tarihinde başlayan destek süresi, destekten yoksun kalan baba ...’in yaşam süresi boyunca devam edebilecektir. Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı | Şu halde mahkemece, destek ….’nin babası ...’in 17/05/2013 tarihinde öldüğü nazara alınmaksızın, muhtemel yaşam süresi 12 yıl kabul edilerek yapılan hesaplamayı içerir bilirkişi raporu hükme esas alınarak ... mirasçıları lehine destekten yoksun kalma süresinin sonu olan 17/05/2013 tarihinden sonrasını da kapsar biçimde destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstinaf Kararı

TAZMİNAT DAVASI - ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI - HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TANZİM EDİLDİĞİ TARİHTEN ÖNCE DESTEĞİN BABASININ VEFAT ETTİĞİ. DESTEĞİN BABASININ VEFAT ETTİĞİ TARİHE KADAR DESTEKTEN YARARLANABİLECEĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Dosya kapsamında, destek mirasçıları tarafından eldeki birleşen davanın 15/12/2015 tarihinde ikame edildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporunun tanzim edildiği 17/08/2015 tarihinden önce desteğin babasının vefat ettiği anlaşılmaktadır. Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı | Desteğin fiilen ölüm tarihinde başlayan destek süresi, destekten yoksun kalan babanın yaşam süresi boyunca devam edebilecektir. Şu halde mahkemece, desteğin babasının öldüğü tarih nazara alınmaksızın, muhtemel yaşam süresi 12 yıl kabul edilerek yapılan hesaplamayı içerir bilirkişi raporu hükme esas alınarak destek mirasçıları lehine destekten yoksun kalma süresinin sonu olan tarihten sonrasını da kapsar biçimde destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara