Tazminat Hukuku Avukat Ve Danışma

Tazminat Hukuku Avukat Ve Danışma
Tazminat Hukuku Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz...
Tazminat Hukuku Avukat Ve Danışma konusunda Tazminat Hukuku bir çok konuyu içerisinde barındıran, uğranılan maddi ve manevi zararlarda açılması düşünülen ilk dava çeşididir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası açılma yöntemi görevli mahkemeye başvurulmasıdır. Tazminat davalarında görevli olan mahkeme genel olarak asliye hukuk mahkemesidir. Fakat dava açılmadan önce bir avukata danışarak yetkili olan mahkeme hakkında bilgi alınabilir. Tazminat davası açmak isteyen kişiler gerekli olan belgeler ile beraber ilgili mahkemeye başvurmalıdır. Mahkemede tarafları dinleyecek ve daha sonrasında tazminat hesaplaması yaparak da kararını açıklayacaktır. Hesaplamalar yapılırken de hasarın miktarı ve tarafların ekonomik durumları gibi faktörlere bakılır.

Tazminat Davası İçin Gerekli Olan Belgeler

Tazminat davaları için bazı belgelerin mahkemeye teslim edilmesi gereklidir. Dava açabilmek için genellikle kimlik belgesi ve başvuru belgesi yeterli olabilmektedir. Fakat tazminatın miktarının hesaplanabilmesi için kusur oranını gösteren rapor, varsa hastane masraflarını gösteren belge gibi evrakların da mahkemeye sunulması şarttır. Hem maddi hem de manevi tazminatların tutarları hesaplanabilmesi için bazı faktörlere bakılır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de maddi kaybı gösterecek olan belgelerdir. Ayrıca manevi tazminatlar için de bazı raporların ve belgelerin mahkemeye sunulması gerekebilir. [caption id="attachment_22438" align="aligncenter" width="640"]Tazminat Hukuku Avukat Tazminat Hukuku Avukat[/caption]

Tazminat Davası Hangi Hallerde Olur

Hangi haller için tazminat davası açılabilir sorusunun cevabı ortada bir hasarın olduğu hallerdir. Bir kişinin hatası ya da ihlali nedeniyle farklı bir kişi zarara uğrarsa bu durum da tazminat talep edilebilmesi de söz konusu olacaktır. Örneğin trafik kazası nedeniyle bir kişide bedenen bir zarar oluşmuşsa ve bu zararda karşı tarafın hatası varsa hem maddi hem de manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Bunun için de bedenen zararlar nedeniyle tazminat dilekçesi ile mahkemeye başvurulmalıdır.

Manevi Tazminat Davası Açma Şartları Nelerdir?

Manevi tazminat davası açılabilmesi için bazı koşulların oluşmuş olması gereklidir. Maddi tazminat davası şartları ile de manevi tazminat davası şartları birbirinden farklıdır. Maddi tazminat davası için ortada maddi bir kaybın olması yeterlidir. Manevi tazminat talep edebilmek için ise maddi kaybın yanı sıra manevi olarak da zarara uğranmış olması şarttır. Manevi tazminat davasına konu olabilecek durumlardan bazıları ise şu şekildedir:
  • Kişinin hayatını kaybetmesi,
  • Bir kişinin vücut bütünlüğünün bozulması,
  • Kişinin ruh bütünlüğünün bozulması.

Tazminat Davası Miktarı Nasıl Belirlenir?

Tazminat davasında tutarın belirlenmesi için ilk olarak maddi hasarın miktarına bakılır. Bunun dışında özellikle maddi tazminatın hesaplanabilmesi için tarafların kusur oranları da göz önüne alınır. Ayrıca varsa maluliyet oranı tazminat davasında ne kadar para alınır sorusunun cevabını belirleyen faktörlerden birisidir. Manevi tazminatın hesaplanabilmesi için ise şu etkenlere bakılır:
  • Manevi hasarın büyüklüğü,
  • Olayın yaşandığı zamanki enflasyon durumu,
  • Tarafların ekonomik durumları,
  • Meydana gelen olayda tarafların ne derecede kusurlu olduğu.

Tazminat Davasının Kazanılmasının Ardından Süreç Nasıl İşler?

Tazminat davası açılmış ve mahkeme talep edilen tazminatın ödenmesine karar vermişse aleyhine karar alınan kişi mahkemece belirlenen tazminat tutarını ödemekle yükümlü olacaktır. Bu tazminatın ödenmediği durumda da bazı yasal işlemlerin başlatılması söz konusu olabilir. Manevi tazminat ödenmezse ne olur sorusuna verilebilecek cevap ise icra takibinin başlatılabileceğidir. Bu takibe rağmen hala ödeme yapılmazsa da haciz ile tazminat tutarının alınması gerçekleştirilebilir. Tazminat davasının sonuçlanmasının ardından icra hukuku devreye girer. Bu aşamadan sonraki süreç için de icra avukatlarına başvurulabilir.

Tazminat Hukukunda Kaza tazminatı nasıl alınır

Bir trafik kazasında meydana gelen zararlar karşılığında tazminat davası açma hakkı, kazaya karışan kişiler ve yakınları için söz konusudur. Peki kaza tazminatı nasıl alınır? Yaralanma ve ölüm nedeniyle doğacak kaza tazminatında dava açabilecek kişiler farklı değerlendirilir. Yaralanmalı kazalarda kişi hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilirken; yakınları için sadece manevi tazminat hakkı vardır. Ölümü trafik kazalarında ise hem kişilerin kendileri hem de yakınları için maddi ve manevi tazminat hakkı vardır. Açılacak olan maddi ya da manevi tazminat davaları, trafik kazalarının hukuki yorumu olan haksız fiilden sorumlu olanlara karşı açılır. Bir başka deyişle kazada sorumluluğu bulunan taraflara tazminat davası açma hakları bulunur. Haksız fiilden sorumlu olan kişiler, aracın sürücüsü, aracın sahibi, aracın işleteni, ve zorunlu trafik sigortası ya da KASKO poliçelerinden dolayı sigorta şirketleridir. Bu husustaki düzenlemeler Karayolları Trafik Kanunu ve Borçlar Kanununda belirtilmiştir. Karayolları Trafik Kanununun 85. maddesi kaza yapan sürücülerinin dışında farklı olması durumunda aracın sahibi veya işleteni de oluşacak olan zararın tazmininden sorumlu tutulabilir. Kaza tazminatı nasıl alınır, kimlere hangi tür dava açılacağı konusunda hukuki danışmanlık almalarında büyük fayda vardır. Maddi tazminat davası nasıl açılır konusu hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. [caption id="attachment_22439" align="aligncenter" width="500"]Tazminat davası avukatları ankara Tazminat davası avukatları ankara[/caption]

Trafik kazası sonrası tazminat 

Trafik kazaları, araç kullanan ya da kullanmayan herkesin başına gelebilecek hayatımızın gerçeklerinden biridir. Trafik kazalarında meydana gelen zararlar nedeniyle taraflar arasında ya da üçüncü kişiler için maddi ve manevi tazminat hakkı doğmaktadır. Trafik kazası sonrası tazminat davası uygulamalarında oluşacak hasarlar bedensel ve mal varlığında meydana gelecek zararların tazmin edilmesi için açılabilmektedir. Bu bağlamda trafik kazası sonrası tazminat davası maddi ve manevi tazminat davaları olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilmektedir. Trafik kazası sonrası tazminat davası konusuna tanım olarak bakıldığında en az bir motorlu aracın karıştığı trafik kazada meydana gelebilecek olan ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile mal varlığına gelen zararların karşılanması için açılan davalar olarak özetlenebilir.

Üçüncü kişilere verilen zararlar da tazminat sebebidir

Sadece kazaya karışan taraflar için değil; üçüncü kişilerin mal varlığında oluşan zararlar da trafik kazası sonrası tazminat davası konusu olarak yorumlanır. Hukuki açıdan değerlendirildiğinde ise Borçlar Kanunu esaslarına göre trafik kazalarının haksız fiil sorumluluğu doğurmaktadır. Haksız fiil sorumluluğu nedeniyle trafik kazası sonrası tazminat davası başta olmak üzere birçok farklı açıdan dava konusudur. Tazminat avukatı, müvekkillerinin maddi ya da manevi zararlarının giderilmesi amacıyla hukuki süreci yürütmekle görevlidir. Verdiğimiz örneklerden de görüldüğü gibi, sağlık hukukundan iş hukukuna varıncaya kadar neredeyse her türlü hukuk dalında çeşitli tazminat davaları açılması söz konusu olabilir. Ankara'da açacağınız tazminat davaları için avukat ve danışmanlık almanız faydanıza olacaktır. Tazminat avukatı ve danışmanlık konularında sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 304 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara