Trafik Kazalarında Destek Tazminatı Nedir

Trafik Kazalarında Destek Tazminatı Nedir
Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Trafik Kazalarında Destekden Yoksun Kalma tazminat davasında Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. Trafik Kazalarında Destekden Yoksun Kalma tazminat davasında Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin...
Trafik Kazalarında Destek Tazminatı Nedir? Trafik Kazalarında Destek Yoksun Kalma, Trafik kazaları olması durumunda kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı açma hakkı bulunur. Kaza olması durumunda, aracı kullanmakta olan kişinin ölümü, yaralanması ya da iş görememesi gibi durumlarda, geride kalan kişiler, destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakkına sahipler.

Trafik Kazalarında Destek Tazminatı Nedir

Kişiler, bedeni zarar kapsamına giren zararlar hakkında talepte bulunma hakkına sahiptir. Söz konusu aracın zarar görmüş olması nedeniyle maddi zarar talebinde bulunamazlar. Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunanlar, ilgili şahsın altsoyu, eşi olduklarında, bu kişilere olan destek karinedir ancak, trafik kazasında ölen kişi ile bir kan bağı bulunmadığı halde, kişinin hayatta olduğu süre zarfında maddi bir desteğinden faydalandığını ispat eden kişi de bu davayı açma hakkına sahiptir. Trafik kazalarında destekten yoksun kalma davası, davalı taraf hangi adreste ikamet ediyorsa, bu adreste bulunan mahkemede açılır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Koşulları

Trafik kazalarında destekten yoksun kalma tazminatı için kişiler; 26 Nisan 2016 tarihine kadar, kişiler tek taraflı trafik kazalarında ya da çift taraflı trafik kazalarında kusurlu tarafın kim olduğuna bakılmaksızın, talepte bulunabilirlerdi. 6704 sayılı torba yasa ile, bu artık mümkün olmamaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatında bulunulmasında, ölen şahsın kusurluluk oranı önem arz eder. Ancak, bu tarihten önce gerçekleşmiş olan kazalarda, süreç eskisi gibi devam eder. Nitekim, trafik kazası destekten yoksun kalma zaman aşımı, Karayolları Trafik Kanunu’na göre, 2 yıl, herhalde 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Kim Karşılar?

Araçların her yıl, trafik sigortası yaptırmaları zorunludur. Bir kaza söz konusu olduğunda, kusuru bulunmayan tarafın zararlarını, trafik sigortası karşılayacaktır. Destekten yoksun kalan taraf da, kazayı gerçekleştiren kişi  hayatını yitirdiğinde, trafik sigortası kapsamına dahil edilir. Trafik kazasında hayatını yitiren kişinin anne ve babası bir tazminat başvurusu yaptığında, kişilerin ekonomik güçlerinin herhangi bir tazminat ihtiyacı doğurup doğurmadığına bakılmaz. Bu konu yargıtay huzurunda bir önem arz etmeyecektir. Bunun sebebi, destekten yoksun kalma durumunun yalnızca maddiyatla sınırlandırılmış olmamasıdır. Bu yoksun kalma, ölen kişinin özel bir günde ebeveynlerini kaza nedeniyle ölmüş olduğu için ziyaret edemeyeceği şeklinde de açıklanabilecektir.

Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik Kazalarında Destekden Yoksun Kalma tazminat davasında Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. Trafik Kazalarında Destekden Yoksun Kalma tazminat davasında Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir. Trafik Kazalarında Destekden Yoksun Kalma tazminat davasında Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, bu Kanundaki hükümlere tabidir. Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma  Tazminatı

Meydana gelen ölümlü trafik kazalarında trafik tazminatı şeklinde talebi gerçekleştirilebilecek tazminat mevcuttur. Bu tazminat vefat etmiş olan kişinin geride kalan hak sahiplerinin maddi yönden destekten yoksun kalmaları neticesinde destekten yoksun kalma tazminatı, vefat eden kişinin defin ve cenaze masraflarının karşılanması amacı ile maddi tazminat veya vefat eden kişinin hayatını kaybetmesinden önce hastanede gördüğü tedavilerin masraflarının karşılanması amacı ile maddi tazminat gibi tazminat türleri bulunuyor. Bunun yanı sıra manevi açıdan karşı karşıya kalınan keder ve üzüntünün karşılanması amacı ile de manevi trafik kazası tazminatı talebi gerçekleştirilebiliyor.

Trafik kazası Vefat Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminat

Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin geride kalan hak sahipleri, söz konusu destekten yoksun kalma durumunun yaratacağı maddi zararların karşılanabilmesinin sağlanması amacı ile uygulanan bir tazminat türüdür. Bu noktada destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilecek kişiler, trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin eşi, annesi, babası, çocukları ve kardeşleri olabilmektedir. Bunun dışında destekten yoksun kalma tazminatı üçüncü kişilerin, vefat edenin sağlığında kendisine maddi destekte bulunduğunu kanıtlayarak talepte bulunabiliyor. Makalemizde Trafik Kazalarında Destek Tazminatı Nedir konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Trafik kazası Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma | Sıkça Sorulan Sorular

TRAFİK KAZASI - DESTEKTEN YOKSUN KALMA - SİGORTA SORUMLULUK Somut olayda; davacının desteği sürücü ...'in sevk ve idaresindeki ...plaka sayılı araç ile 23/04/2016 tarihinde yapmış olduğu trafik kazasında öldüğü, trafik kazası tespit tutanağı ve davacı tarafın kabulünde olduğu üzere, Kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı Güvence Hesabının sorumluluğu 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenecektir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları  ancak üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla meydana gelen destek zararları, destekten yoksun kalma teminatı kapsamındadır. Sigortacının destek zararlarından sorumlu olması için motorlu aracın işletilmesi sırasında, mutlaka ölen kişinin üçüncü kişi olması gerekir. Bundan ayrı yine genel şartların destekten yoksun kalan hak sahibinin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsın kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri, teminat dışı tutulduğundan; tam kusuru ile kendi ölümüne neden olan sürücü ...'in kusuruna isabet eden destek tazminatı sigorta teminatı kapsamında değildir. Kaza tarihinde yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanununda da sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsın kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerinin sigorta teminatı kapsamında olduğuna ilişkin bir düzenleme olmadığı ve kapsama giren teminat türleri arasında sayılmadığına göre; davacının destek tazminatı talep etme hakları olmadığı.

Bu haber toplam 227 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara