Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası
Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası TRAFİK KAZASI SONRASI TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZASI SONRASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR ALINIR Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davaları Trafik kazalarının gerçekleşmesinin ardından kazaya karışan kişiler maddi ve manevi zararlarla karşılaşabiliyorlar. Hukuki yoldan kişiler uğradıkları zararın kendilerine iade edilmesi adına...
Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası Nasıl Alınır? Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası kişilerde ölüm veya yaralanma şeklinde ortaya çıkan ya da araç, ev gibi mallarda ortaya çıkan zararların zarar veren tarafından tazmin edilmesi amacıyla açılan davalardır. Trafik kazası sebebiyle ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde ayrıca ceza davası da açılabilmekte tazminat davası ile ceza davası konuları farklılık arz etmektedir. Trafik kazalarında tazminat davalası açılmasının sebebi haksız fiil sebebiyle meydana gelen zararın kusur sahibi tarafından giderilmesidir. Trafik kazası sonrası tazminat davası zarar görenin kendisi tarafından açılabileceği gibi ölümle sonuçlanan kazalarda kanuni mirasçılarında dava açma hakkı bulunmaktadır. Trafik kazası tazminat davalarının bu alanda uzman avukatlık bürolarınca takip edilmesi halinde zararların tamamen tazmini ve daha hızlı sonuç alınması mümkün olmaktadır.

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazası sonrasında tazminat davası açılırken dava konusu olay ceza davasının da açılmasını gerektiriyorsa ceza davasının sonuçlanması akabinde dava açılabileceği gibi ceza davasından bağımsız olarak da tazminat talebinde bulunulması mümkündür. Trafik kazası tazminat davası ölümlü veya yaralamalı trafik kazası maddi manevi tazminat davası dilekçe örneği ile mahkemeye başvurmak suretiyle gerçekleştirilir. Dava açılışında tazminat miktarı oranında nispi harcın adliyeye yatırılması zorunludur. Dava dilekçesinde uğranılan zararın maddi ve manevi boyutları ile davalının zarara sebep olduğu haksız fiil ve kusur durumu delilleriyle ispat edilmelidir. Mahkeme tazminat davasına karar vermeden önce açılmış bir ceza davası varsa bu konuyu bekletici mesele yapabilmekte ceza davasının sonucu ve kusur durumuna göre uygun tazminat miktarı belirleyerek mahkemeyi sonuçlandırmaktadır. Ceza davası açılması söz konusu değilse meydana gelen zararda ortaya çıkan davalı kusuru çerçevesinde tazminata hükmedilmesi mümkündür.

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazası sebebiyle meydana gelen haksız fiile bağlı tazminat davalarında birçok husus mahkeme tarafından değerlendirilmekte hakkaniyet ölçüsünde zararı gidermek amacıyla birtakım tazminat miktarlarına hükmedilmektedir. Trafik kazası tazminat hesaplama 2019 yapılırken;
  • Zarar görenin zararının boyutu,
  • Haksız fiilin ortaya çıkardığı iş görememe, maluliyet veya zarar göreninin yakınlarının destekten yoksun kalma durumları,
  • Zarar veren davalının kusur durumu, bilirkişi raporları, kazaya ilişkin tutanaklar
  • Maddi tazminat davalarında ortaya çıkan hastane masrafları, ameliyat giderleri, cenaze masrafları,
  • Manevi tazminat davalarında ortaya çıkan acı ve üzüntünün boyutu
Gibi pek çok husus bir arada değerlendirilmekte zarar görenin ve yakınlarının maddi ve manevi zararını giderecek ölçüde tazminat miktarı somut olayın durumuna göre belirlenmektedir.

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Trafik kazası sebebiyle meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için açılan davalarda genel görevli mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir. Trafik kazası tazminat davalarında hangi mahkemenin yetkili olduğu konusunda ise 3 durum söz konusudur:
  1. Zararın meydana geldiği yer mahkemesi,
  2. Davalının yerleşim yeri mahkemesi,
  3. Davacının veya kanuni mirasçılarının ikamet adresinin bulunduğu yer mahkemesi
Trafik kazası tazminat davasında görevli ve yetkilidir.

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davaları

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası, Trafik kazalarının gerçekleşmesinin ardından kazaya karışan kişiler maddi ve manevi zararlarla karşılaşabiliyorlar. Hukuki yoldan kişiler uğradıkları zararın kendilerine iade edilmesi adına haklarını korumak için tazminat davaları açabilmektedir. Bu tazminat davalarının açılmasında gerekçe olarak beden bütünlüğünün bozulması gibi gerekçeler öne sürülebileceği gibi aynı zamanda mal kayıpları da gerekçe gösterilebilmektedir. Sadece maddi kayıplarla sonuçlanan veya kazada mağdur olan kişinin yaşamına kaza sonrasında da devam ettiği durumlar kişinin davaları kendisinin bizzat açarak hak talebinde bulunması söz konusu oluyor. Ancak eğer kazalar ölümlü bir şekilde gerçekleşmişse bu durumda mutlaka ölen kişinin yakınlarının tazminat talebinde bulunması gerekmektedir. Maddi olarak taleplerin iletilmiş olduğu maddi tazminat davalarında kişiler vücut bütünlüğünü bozan durumların ortaya çıkması halinde yaşadıkları iş gücü kayıplarının karşılığını almayı istiyorlar. Tazminat davaları doğrudan kazaya karışan ve kazada daha fazla ve tamamen kusurlu olan kişilere karşı açılmalıdır. Kişilerin haklarının korunması adına mutlaka tazminat miktarlarının doğru bir şekilde belirlenmesine dikkat edilmelidir. Bu süreç mahkeme tarafından görevlendirilmiş olan bilirkişiler tarafından kazaya ilişkin bir rapor hazırlanması şeklinde gerçekleşmektedir. Tazminata dahil edilecek zararların ekonomik açıdan değerlerinin belirlenmesinin ardından mahkeme kararları ile birlikte ödemelerin yapılması söz konusu olabiliyor. Trafik kazalarının ölümlü bir şekilde sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan zararlarla ilgili olarak hayatını kaybeden kişilerin taleplerini dile getirmesi mümkün olmadığından dolayı bu kişinin yakınlarının tazminat davaları açma yoluna gitmesi söz konusu olabiliyor. Bu noktada ölen kişinin yakınları destekten yoksun kalma gerekçesiyle davalarını açabilmektedir. Destekten yoksun kalma gerekçe gösterildiği için tazminat davasını açmaya hak kazanabilecek olan kişiler sadece ölen kişinin birinci dereceden yakınlarının değil aynı zamanda hayatını sürdürürken bakmakla yükümlü olduğu herkesin de tazminat talebinde bulunması söz konusu olabiliyor. Mahkemeler tarafından hesaplanmış olan tazminat miktarlarının bu kişilere ödenmesine karar verilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kim Tarafından Talep Edilebilir?

Trafik kazasında ölen kişinin hayatını kaybetmesi sonucunda ekonomik açından destekten yoksun kalan her kişinin maddi tazminat hakkı bulunmaktadır. Bu noktada kişilerin ölen kişiyle arasında bir akrabalık bağının bulunmasına dikkat edilmeden destekten yoksun kalan herkes için davanın açılması söz konusu olabiliyor.

Ölümlü Trafik Kazası Sonrası Manevi Tazminat Davası Açılır Mı?

Trafik kazalarının ölümlü bir şekilde sonuçlanmasının ardından ölen kişinin yakınları sadece ekonomik açıdan sıkıntıya düşmelerine sebep olan destekten yoksun kalma ile karşılaşmamakta aynı zamanda da büyük bir üzüntü yaşayabilmektedirler. Bu durumun bir nebze de olsa telafi edilmesi adına mahkeme tarafından manevi tazminat bedelinin ödenmesine karar verilebiliyor. Trafik kazasından zarar gören ve kusurlu kişilerin sahip olduğu ekonomik durumlara bakılarak kişilerin tazminat miktarlarının belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazaları

Kaza sonrasında herhangi bir ölüm yaşanmamış olsa da yaralanmalı trafik kazalarında da hem maddi hem de manevi olarak zarara uğranılması söz konusu olabiliyor. Bu noktada tazminat miktarlarının belirlenmesinde kazadan dolayı kişinin mutlaka gerçekleştirmesi gereken tedavi süreçleri dikkate alınarak bedeller talep edilir. Kişini çalışamadığı her bir gün için ayrıca hesaplama yapılır.

Trafik Kazası Sonrası İş Göremezlik Tazminatı

Kaza sonrası iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yaşadığı uzuv kaybı ya da belirli oranda güç kaybetme gerekçeleri ile kişilerin çalışamaması söz konusu olabiliyor. Yaşanılan zararı temini adına iş göremezlik tazminatı talep edilebilir.

Sigorta Şirketleri Nerede Devreye Girer?

Trafik kazalarının ardından maddi tazminat davası açılması yoluna gidiliyorsa bu davalara karışan kişilerin trafik sigortalarının kazaya karışan kişi ile birlikte tazminat ödemelerini yapması gerekiyor. Sigorta poliçesinde belirtilmiş rakamlara göre eğer sigorta bulunmuyorsa güvence hesabına bakılarak tazminat ödenmesi sağlanmaktadır. Makalemizde Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası yazısı bilgi amaçlı verilmiştir. Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası hakkında geniş bilgi için Trafik Kazası Avukat desteği almanızı öneriyoruz.

Bu haber toplam 258 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara