Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazası Tazminat Davaları
Trafik Kazası Tazminat Davaları | Türkiye'de hemen hemen her yıl trafik içerisindeki tüm etkenler için yeni düzenlemeler yapılarak kazaların önlenmesi adına çeşitli gelişmeler yaşanıyor olsa da trafik kazalarının önüne geçilememektedir. Çoğunlukla sürücü hatasından meydana gelen bu kazalar maddi hasarlarla atlatılabiliyor. Ancak zaman zaman kişilerin yaralanması ve...
Türkiye'de hemen hemen her yıl trafik içerisindeki tüm etkenler için yeni düzenlemeler yapılarak kazaların önlenmesi adına çeşitli gelişmeler yaşanıyor olsa da trafik kazalarının önüne geçilememektedir. Çoğunlukla sürücü hatasından meydana gelen bu kazalar maddi hasarlarla atlatılabiliyor. | Trafik Kazası Tazminat Davaları Ancak zaman zaman kişilerin yaralanması ve hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kazaların da gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir. Böyle durumlarda hak kaybı yaşayan kişilerin haklarının korunması adına tazminat davaları açabilmeleri hukuk sistemi içerisinde kişilerin en temel haklarındandır.

Trafik Kazası Tazminat Davaları Nasıl Açılır?

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Trafik Kazası Tazminat Davası Tazminatı Davaları kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk Kanunu Medenisi gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde görülür. Haksız eylemin meydana geldiği yerin dışında kalan bir yerde dava açıldığı ve karşı konulduğu takdirde istenilen ve madde kapsamında yer alan mahkemeye dosya gönderilmek üzere yetkisizlik kararı verilmelidir. (4 HD 29.05.2001 T. 2001/1994 E. 2001/5661 K.) Trafik Kazası Tazminat Davası Tazminatı Davaları Dava edilen kısım, alacağın son kısmı olmadığı ve alacağın tamamı da münazaalı bulunduğu takdirde alacağın tamamı göz önünde tutularak mahkemenin görevli olup olmadığının öncelikle saptanması gerekir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden dikkate alınması zorunludur. | Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazası Tazminat Davaları Nelerdir?

Bedensel bir zarara uğrayan kimse, çalışma gücünün tümünü veya bir parçasını yitirmekten ve ileride ekonomik olarak karşılaşacağı yoksulluktan doğan zararın tazminini ve yaptığı tüm harcamaları isteyebilir. Hakim özel durumları göz önünde bulundurarak, bedensel zarara uğrayan kimseye ve ölüm halinde ölenin ailesine, manevi zararın karşılığı olarak tazminat verilmesine karar verebilir. Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse, uğradığı manevi zararın tazminin isteyebilir. Trafik Kazası Tazminat Davası Tazminatı Davalarında Hakim, manevi tazminatın miktarını belirlerken, tarafların sosyo-ekonomik yapılarını dikkate alarak karar verir. | Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazalarında Tazminat Olarak Neler İstenir?

Ölümlü trafik kazalarında ortaya çıkan maddi tazminatları sıralayacak olursak;  Cenaze Giderleri, Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Gideri ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı olarak karşımıza çıkmaktadır. | Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davaları

Destekden yoksun kalma tazminatı;Türk Borçlar Kanunu'nun 53. Maddesinde  'ölenin yardımından faydalananlar ölüm nedeniyle yoksun kaldıkları bu zararları tazminat olarak sorumlulardan talep edebilirler.Türk Borçlar Kanunu'nun 56. Maddesi; "Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir." demektedir. | Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazası Tazminat Davaları Açmak için Gerekenler

Tazminat davasının açılmasını gerektiren şartlar ile ilgili hükümler Borçlar Kanunu çerçevesince haksız fiil kapsamında belirtilmiştir. Bu maddeye göre kişilerin kasten ya da tedbirsizlik sonucunda başka bir kişiye zarar vermesinin sonucunda ortaya çıkan zararın tazminat yolu ile alınabileceği belirtilmektedir. Ayrıca yine hükümlerde zararı veren kişinin kendisinin zararı ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri gerçekleştirmesi gerektiğine de dikkat çekilmiştir. Trafik kazalarında ise tazminatı oluşturan sebepler kazların maddi hasarlı olmasının sonucunda maddi tazminat talep edilmesi gibi olabilecekken yaralamalı ve ölümlü kazalar söz konusu olduğunda buna manevi tazminat davalarının eklenmesi de mümkün olabilmektedir. Kaza sonrası hayatını kaybeden kişinin yakınları farklı gerekçelerle karşı taraftan tazminat talep edebilmektedir. Bu tazminat miktarlarının maddi tazminat olduğu takdirde hesaplanmasında cenaze ve defin işlemleri için harcanan miktarlar dikkate alınır. Ayrıca kişiler hayatını kaybetmeden önce hastanede tedavi görmüşler ise bu durumda da hastane masraflarının tazminata eklenmesi gerekmektedir. Hayatını kaybetmiş olan kişilerin yakınlarının tazminat talep edebileceği bir tür de manevi tazminat davaları açarak gerçekleşen davalar olmaktadır. Kişilerin hayatını kaybeden kişinin üzerinden kendilerinin elde etmiş olduğu tüm maddi ve manevi hakları kaybetmelerinden dolayı destekten yoksun kalma gerekçesi ile tazminatlara ek miktarların dahil edilmesi de mümkün olabilmektedir. Yaralı olarak trafik kazalarından çıkan kişiler için de karşı taraftan tazminat talep edilmesi mümkün olabiliyor. Bu tazminat taleplerinin maddi anlamda hesaplanmasında oldukça özenli bir şekilde detaylara dikkat ederek hesaplamalar yapılır. Kişi eğer yaralanmasının ardından hastanede bir süre tedavi görmüşse tüm bu masraflar tazminata dahil edilir. Ayrıca kişinin hastanede ya da başka bir yerde yaralı olarak sürdürdüğü yaşamında iş hayatına devam edememesi sebebiyle yaşadığı kazanç kaybının karşılanması da tazminat ile mümkün olabilmektedir. Sakatlanma ya da kişinin eski çalışma performansı ile çalışmadığı durumlar göz önüne alındığı takdirde bu konuda yaralı olan kişinin yaşadığı ve gelecekte yaşayacağı tüm kayıplar da tazminata dahil edilerek karar verilir. Yazımızda Trafik Kazası Tazminat Davaları konusuna bilgi amaçlı yer verilmiştir. Trafik Kazası Tazminat Davaları hakkında daha geniş bilgi için avukat desteği alınız. | Trafik Kazası Tazminat Davaları

Bu haber toplam 309 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara