Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?
Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? | Trafik kazası Tazminat davaları gerekli koşulların oluştuğu her durumda ister medeni yargının konusu olsun ister idari yargının isterse ceza yargısının konusu olsun yargı çeşidi fark etmeksizin açılabilmektedir. Hem medeni hukuku hem de ceza hukukunu ilgilendiren konulardan biri de günlük hayatımızda, haberlerde oldukça...
Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? Trafik kazası Tazminat davaları gerekli koşulların oluştuğu her durumda ister medeni yargının konusu olsun ister idari yargının isterse ceza yargısının konusu olsun yargı çeşidi fark etmeksizin açılabilmektedir. Hem medeni hukuku hem de ceza hukukunu ilgilendiren konulardan biri de günlük hayatımızda, haberlerde oldukça fazla rast geldiğimiz konulardan biri trafik kazalarıdır. Trafik kazaları maalesef ki bazen vahim sonuçlara neden olmakta ve bireyin veya birden fazla bireyin ölümüne veyahut ömür boyu bir sakatlıkla yaşamasına neden olmaktadır. Bireyin ölmesi veya yaralanması konusu ceza hukukunu ilgilendiren bir konu olup hakim bu konudaki kararını Türk Ceza Kanununda ilgili maddeler dahilinde vicdani kanaati doğrultusunda vermektedir. Trafik kazalarının neden olduğu sonuçlar bireylerin günlük hayatının kısa veya uzun bir dönem aksamasına neden olmakta hatta bireyi çoğu zaman psikolojik olarak da etkileyerek sarsıntı dönemi geçirmesine neden olmaktadır. Kanun koyucu bu gibi zararların giderilmesi maksadı ile kusuru az olan veyahut hiç olmayan tarafın kusuru olan tarafa trafik kazası tazminat davası açmasına olanak sağlamıştır. Trafik kazalarının neden olduğu tazminat türü Türk hukuk sisteminin kabul ettiği 3 çeşit tazminatı da şartlara göre oluşturmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen kazalara baktığımızda ise ne yazıktır ki çoğunlukla kazalar ölüm neticesi ile sonuçlanır. Ve mağdur olan taraf ölürken zarar görenler ise arkasında bıraktığı hukuki tabir ile yasal mirasçılarından ilk ve ikinci zümre olur. Yani annesi, babası, çocukları ve eşi. Trafik kazalarının ölüm ile sonuçlanmasında ceza hakimi faile yani kusurlu olan tarafa taksir ile ölümden dolayı sorumlu tutarken mağdurun yasal mirasçıları da trafik kazası tazminat davasını açarken destekten yoksun kalma nedeni ile tazminat davasını açarlar. Destekten yoksun kalma tazminatı dışında kusurlu taraftan talep edilecek diğer bedeller ise şu şekilde sıralanabilir:
  • Mağdur kaza anında direk ölmemiş, bir müddet tedavi görmüş fakat tedaviye cevap vermeyerek vefat etmiş ise vefat edenin vefat anına kadar hastanede yapılan tedavi masrafları içi maddi tazminat talebi,
  • Vefat etmesi nedeni ile cenaze töreninde oluşacak masrafları konu alan maddi tazminat
  • Yasal mirasçılarının özellikle anne, baba, çocuk ve eşin yaşadığı hazin olayın verdiği manevi yıpranma nedeni ile açılan manevi tazminat
  • Eğer vefat edenin aracı var ise araçta gelen hasarın karşılanması
Hemen hemen her ülkede trafik kazaları nedeniyle pek çok kişi yaralansa veya hayatını kaybetse de özellikle Türkiye'de trafik kazalarından yaşanan maddi ve manevi kayıplar oldukça çok kişiyi etkilemektedir. Sürücüler başta olmak üzere yayalar veya yolun koşullarına bağlı olarak pek çok farklı şekilde kazalar meydana gelebilmektedir. Bu kazaların bazıları sadece maddi hasarlı küçük kazalar olarak atlatılabiliyorken bazıları ise çok daha yüksek etkiye sahip olan kazalar olmaktadır. Trafik kazalarının meydana gelmesinde kusuru bulunan kişilerin kazalardan mağdur olan kişilere trafik kazası tazminat vermesi söz konusu olabiliyor. Kişilerin kaza sonrası ortaya çıkan masraflarının telafi edilmesi için tazminatlar önemli olmaktadır. Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Trafik Kazalarında Açılan Tazminat Davaları

Trafik kazalarının ardından kişilerin birbirine tazminat vermesi mümkün olabiliyor. Trafik kazası tazminatının belirlenmesi kazaların gerçekleşme şekline ve kusur oranına bağlı olarak değişmektedir. Kazanın boyutu ve hasarın büyüklüğü kazaların tazminatlarının değerlendirilmesinde etkili olabiliyor. Trafik kazası tazminatlarında ölümlü, yaralanmalı veya sadece maddi hasarlı trafik kazası tazminatı gibi sınıflandırmalar yapılabilmektedir. Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat

Trafik kazası Tazminatlarının belirlenmesinde genel olarak kişilerin yaşadıkları maddi  ve manevi mağduriyetlerinin giderilmesi esası alınır. Ancak kaza sonrası mağdur olan kişi hayatını kaybetmişse bu durumda farklı noktalara dikkat edilerek tazminatlar belirleniyor. Ölen kişinin yakınına tazminat destekten yoksun kalma gerekçe gösterilerek ölen kişinin yakınlarının trafik kazası tazminatı alması mümkün olabiliyor. Bu miktarın belirlenmesinde defin ve cenaze masraflarının karşılığının verilmesine dikkat edilir. Ayrıca ölen kişinin yakınlarının yaşamış olduğu üzüntü ve kederin telafi edilmesi adına da manevi tazminat adı altında yükümlülükler altına girilebiliyor. Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Trafik kazalarının ölümlü bir kaza şeklinde gerçekleşmesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınları için hayatını kaybeden kişinin bakmakla sorumlu olduğu ya da bakımını üstlendiği kişiler destekten yoksun kalmaktadır. Bu noktada vefat edenin yakını yani mirasçı ödenen tazminatlara destekten yoksun kalma tazminatı adı veriliyor. Destekten yoksun kalma tazminatının verilecek olduğu kişilerde hayatını kaybeden kazazedenin birinci dereceden yakınlarından çok bakmakla yükümlü olduğu ya da bakımını üstlendiği kişiler dikkate alınarak ödemeler yapılır. Buna göre destekten yoksun kalma tazminatını ölen kişinin eşi, annesi, babası, çocukları ya da kardeşleri alabiliyorken aynı zamanda destekten yoksun kalan nişanlı bireyler, evlilik dışı çocuklar da tazminat talebinde bulunabilirler. Fakat bu kişilerin tazminattan pay alabilmesi için mutlaka destekten yoksun kaldıklarını ispatlamaları gerekiyor. Tüm bu tazminat bedelleri içerisinde destekten yoksun kalma tazminatından kısaca bahsedersek şunları söyleyebiliriz. Hakim bu tazminat türünde kusurlu olan tarafa bireyin ölümüne sebep olması nedeni ile bakmakla yükümlü olduğu tarafın artık bir desteği olmamasına sebep olduğundan destekten yoksun kalan kişiler için belli kıstasları göz önüne alarak ödemesi gerektiği tazminat bedelidir. Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Trafik Kazasında Ölen Çocuksa Ailesi Tazminat Alabilir Mi?

Destekten yoksun kalma tazminatı söz konusu olduğunda hayatını kaybeden kişinin hali hazırda ölmeden önce bakımını üstlendiği kişilere bakılarak tazminat verilmesine karar verilmektedir. Ancak kazalarda hayatını kaybeden kişinin çocuk olması halinde ailelerin de tazminat alıp alamayacakları belirsiz bir durum olarak merak konusu oluyor. Bu konuda aileler çocuklarının vefatı sonrasında destekten yoksun kalma gerekçesi ile tazminat talebinde bulunabilirler. Destekten yoksun kalma tazminatının verilmesinde çocuk hayatını kaybetmeden önce ailesine gelir getirmiyor olsa bile eğer yaşamına devam etseydi çocuğun kimlerin bakımını üstleneceği dikkate alınarak tazminat miktarlarının belirlenmesi sağlanır. Bu sebeple tazminat miktarı belirlenirken çocuğun yaşı ve aile bireylerinin tahmini yaşam süreleri dikkate alınarak olası bakımını üstlenme durumları için kazanç hesaplamaları yapılır.

Trafik Kazası Sonucu Ölen Kişinin Hastane Masrafları Tazminatlarla Ödenir Mi?

Hayatını kaybeden kişilerin yaşadıkları maddi kayıplar sadece kaza sırasında yaşanmış olan maddi kayıplarla sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra hayatını kaybeden kişi kaza sonrası hayatta kalmış ve bir hastaneye götürülmüşse hayatını kaybettiği ana kadar hastanede ortaya çıkan masrafların karşılanması için de tazminat talebinde bulunabilmektedir. Bunlara ek olarak kaza sonrası ölen kişinin yakınlarının yapmış olduğu her türlü harcamanın da tazminata dahil edilmesi mümkün olabiliyor.

Trafik Kazası Sonucu Ölen Kişinin Cenaze Masrafları Tazminata Dahil Edilir Mi?

Kaza sonrası doğrudan ortaya çıkan masraflar ve hastane giderlerinin dışında hayatını kaybetmiş olan kişilerin bir de cenaze ve defin masrafları ortaya çıkmaktadır. Bu masraflar ölen kişinin yakınları tarafından karşılanmış olsa da daha sonra tazminat  talep edildiği takdirde tazminat hesaplanmasında dikkat edilen rakamlardan oluyor. Cenaze ve defin masraflarının hesaplanmasında ise kişinin tüm kefen, cenaze töreni, cenaze için yapılan taziyeler sırasındaki harcamalar gibi pek çok noktaya dikkat edilerek masrafların trafik kazası maddi tazminata dahil edilmesi sağlanabilmektedir.

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Manevi Tazminatı Ne Belirler?

Trafik kazaları sonrasında kişiler hayatlarını kaybettikleri takdirde hayatını kaybeden kişinin yakınları büyük bir keder, üzüntü içine girmektedirler. Hukuki açıdan kişilerin yaşamış oldukları kederli halin tesellisi olarak tazminat verilmesine karar verilebilir. Bu tür tazminatlar manevi tazminat olarak adlandırılır. Trafik kazası manevi tazminatın verilip verilmemesi konusunda son karar ise hakimin kendisine ait olmaktadır. Hakim bu konuda karar yetkisini kullanırken kazanın gerçekleşme şekline değil sadece kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir karar verir. Kendi takdirini ortaya koyan sebepler ise hayatını kaybeden kişinin ekonomik durumu ve yakınlarının bu kazadan ne kadar etkilendikleri olmaktadır.

Yaralamalı Trafik Kazasında Tazminat Hakkı

Kazaya karışan kişilerin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan ölümlü kazaların dışında bir de kazaya karışan bir tarafın ya da her iki tarafın da kazadan yaralı olarak çıktıkları kazalar bulunmaktadır. Bu durumlar söz konusu olduğunda da tazminat alınması mümkün olabiliyor. Yaralamalı kazalar için tazminat belirlenirken kişilerin yaralı oldukları süre boyunca yaşamış oldukları hastane masrafları ve bunun ardından gelen fizik tedavi benzeri tedavi masrafları ile yaşanılan acı için Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edilmesi mümkün olabiliyor.

İş Göremezlik Tazminatı Yaralamalı Kazalardan Sonra Nasıl Alınır?

Herhangi bir iş yerinde çalışma faaliyetini sürdüren kişilerin çalışma performanslarının düşmesi ya da tamamen çalışma güçlerini kaybetmelerinin ardından iş göremezlik raporu alarak mesleklerine ara vermesi mümkün olabiliyor. Ancak bu tür bir durumun ortaya çıkması için trafik kazası sonrasında kişinin iş göremezlik durumunu ortaya çıkartacak şekilde herhangi bir uzvunu kaybetmiş olması ya da bedensel bütünlüğüne zarar veren bir halin ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Trafik Kazası Maddi Hasarlar için Tazminatlar Nasıl Belirlenir?

Trafik kazalarının ardından ortaya çıkan kayıplar sadece kazaya karışan kişilerde değil aynı zamanda kazanın yapıldığı araçların üzerinde de olabilmektedir. Trafik Kazasın da tazminatlardan farklı olarak araçlarda oluşan hasarlar için tazminat tarafların anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinden talep edilmektedir. Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı için Tazminat Hakkı

Araçlarda meydana gelen hasarlar tarafların sigortalarında bulunan anlaşma ve sözleşmeler sayesinde kolaylıkla karşılanarak tarafların yaşadığı kayıpların ortadan kaldırılması sağlanabiliyor. Ancak araçlar her ne kadar eski hallerine getirilmiş olsa da kazaya karışmış oldukları için değerlerinde kayıplar ortaya çıkmaktadır. Aracını satmak isteyen kişilerin aracın kendi değerine alıcı bulunamaması dikkate alındığı için ortada bulunan farkın araç değer kaybı için taraflardan alınacak olan ödemelerle karşılanması sağlanıyor. Araçların ortaya çıkan değer kaybı için hak talep etmek isteyenlerin tazminat davalarından farklı olarak araç değer kaybı davası açması gerekmektedir. Araç değer kaybı davalarının başarılı şekilde sonuçlanmasında kişilerin daha önce herhangi bir kazaya karışmış olup olmadıkları ve bunun yanı sıra yapılan kaza sırasındaki kusurları göz önüne alınarak karar verilir.

Trafik Kazası için Dava Kime Açılır?

Trafik kazası sonrasında maddi ya da manevi kayıplar yaşayan kişiler haklarını alabilmek için hukuki açından dava açma yoluna gidebiliyorlar. Fakat bu noktada bilinmesi gereken şey davanın kime açılacağının bilinmesi gerektiğidir. Tazminat Davaları doğrudan aracı kullanan kişiye, aracın ruhsat sahibi olan kişi ya da kuruma veya aracı süren kişi yasal yaş sınırlarının dışındaysa velisine dava açılabilmesi mümkün oluyor. Eğer aracı süren kişi ile ruhsat sahibi farklı ise oldukça sık karşılaşılan bu durumlarda davaların her iki tarafa da açılabilmesi mümkün olmaktadır. Daha çok çalışanların kendi şirket araçları ile yaptıkları kazalarda söz konusu olan bu durum için kişilerin şirketlere karşı dava açması çok daha faydalı olacaktır. Kişiler trafik kazaları davalarından bu şekilde istedikleri sonuçları alabilirler.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2005/8024 Karar: 2006/8320 Karar Tarihi: 13.07.2006 - Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASI - KAZADAN SONRA ÇALIŞAMAZ HALE GELME. DAVACININ EŞİNİN DE ÇALIŞTIĞI YERDEN KOCASINA BAKMAK İÇİN AYRILMAK ZORUNDA KALDIĞI - GEÇİM DARLIĞI - DAVALININ KAZADA TAM KUSURLU OLDUĞU - MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2004/2521 Karar: 2004/11741 Karar Tarihi: 30.11.2004 - Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI - OTOBÜS KAZASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ MANEVİ TAZMİNATIN ADALETE UYGUN OLARAK BELİRLENMESİ GEREĞİ - ZARARA UĞRAYANLARDA BİR HUZUR DUYGUSU OLUŞTURMASI ZORUNLULUĞU - TAZMİNATIN SINIRININ AMACA UYGUN OLARAK BELİRLENECEĞİ T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2015/8925 Karar: 2015/10017 Karar Tarihi: 01.10.2015 - Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI - MANEVİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN SAİR TEMYİZ İTİRAZLARI İNCELENMEDİĞİNE GÖRE MAHKEMECE OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR HÜKÜM VERİLMESİ GEREKTİĞİ - KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA İLİŞKİN HÜKÜM VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2014/3804 Karar: 2015/9398 Karar Tarihi: 02.07.2015-Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI - BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN HESAPLAMANIN HÜKME ESAS ALINMASINDA USULSÜZLÜK BULUNMADIĞI. İKİ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMEMİŞ BULUNMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASI.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? Sıkça Sorulan Sorular

YETKİSİZ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNDEN UZAK DURUN TRAFİK KAZASI TAZMİNAT AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK Trafik kazalarında ölüm ve yaralanma durumunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mağduriyetleri önlemek adına yaptırımlar ve zorunluluklar getirilmiştir. Tazminat ve ceza davalarına konu olan Trafik kazaları esasen kayıp hayatlar ve kayıp uzuvlara konu olmuş ve mağduriyeti anlatan hikayeler ortaya çıkmıştır. YETKİSİZ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNDEN UZAK DURUN Trafik kazalarında mağduriyeti önleyen en büyük unsur Zorunlu Trafik sigortası ve Kasko poliçeleri sorumluluklardır. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar en çok mağduriyeti trafik kazalarından sonra Yetkisiz Danışmanlar ile yaşanmaktadır. Avukatlık mesleği dar kalıplar ile sıkıştırılmasından faydalanan ve hukuk eğitimi almamış kişilerin, nereden ve kimlerden aldığı bilinmeyen bilgiler ile Trafik kazasından yaralanan veya vefat eden kişilerin mirasçılarını bulmaktadırlar. AVUKAT TEDAVİ SÜRECİNDEKİ AŞAMALARI TAKİP EDER AVUKAT TEDAVİ SÜRECİNDEKİ AŞAMALARI TAKİP EDER Hukuk alanında geçerli olamayan sözleşmeler ile mağdurları bağlayıcı maddelere hapsederek, yüksek miktarlar alınması gereken tazminatlardan daha düşük miktarlar ile anlaşabilmektedirler. Oysaki destekten yoksun kalan mirasçılar veya uzuv kaybına maruz kalmış yaralının bu tazminatlar ile bundan sonraki hayatlarını idame edecekleri unutulmaktadır. Bilgi çağında bilgisiz ve yetkisiz kişiler ile yapılan başvurular sorun olmaya devam edecektir. SİGORTA ŞİRKETİNE VE TAHKİME BAŞVURU TAKİBİ SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU  Trafik kazalarında doğru ve yetkili o ilin barosuna kayıtlı avukat ile sürece devam edilmesi halinde, Trafik kazasında kusur oranlarının doğru tespit edilmesi varsa yanlışlığın düzeltilmesi, dava açmadan önce sağlık raporları ve ameliyatların incelenmesi sonucu tahmini de olsa iş göremezlik oranının tespit edilerek tahmini tazminat miktarlarının hesaplanması, bu belge ve dokümanlar ile sigorta şirketine başvuru yapılması sürecin takip edilmesi bakımından önemlidir. SİGORTA TAHKİME BAŞVURU VE TAKİBİ Sigorta şirketlerinin tazminat hesaplarının kabulü ve ret edilmesi durumunda, sigorta tahkime başvuru yapılarak çözülmesinde ve hakların mağdur kişilere ödenmesinde hukuk eğitimi almış avukat ile sürecin takibinde önemlidir. EKSİK ÖDENEN TAZMİNAT İÇİN TEKRARDAN BAŞVURU YAPAR EKSİK ÖDENEN TAZMİNAT İÇİN TEKRARDAN BAŞVURU YAPAR Bunun yanı sıra Trafik kazasında yaralanmış mağdur kişilerin 1 sene sonra tekrardan yapılan muayene ve adli tıp raporuna göre iş göremezlik oranı yükselmesi halinde, sigorta şirketince ödenen eksik tazminat içinde tekrardan başvuru yapılması için önemli araştırma yapabilmektedir. AVUKATA KANUNLARIN YÜKLEDİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR AVUKATA KANUNLARIN YÜKLEDİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Hukuk alanında kişilerin haklarını kanuni olarak savunmakla görevli meslek grubudur avukatlık. Avukat almış olduğu işleri, sürdürürken vekalet nedeniyle müvekkillerine karşı kanunların belirlediği kurallar ile sıkı sıkıya sorumludur. Belirlenen haklar ve ücretler dışında ücret alamadığı gibi fazlasını da talep edemez. Kurallar ve haklar açısında bakıldığında danışmanlık ve avukatlık anlamında yasal sorumluluk avukat mesleği ile yapılması gerekmektedir. Bu sürecin avukat ile yürütülmesi Trafik kazalarında mağdur olmuş vatandaşların faydasına olacağı asla unutulmamalıdır. HUKUK BÜROMUZ MÜVEKKİLERİNE KARŞI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE SORUMLUDUR. Hukuk büromuzun almış olduğu işler nedeniyle, yapmış olduğu hatadan dolayı kaynaklanan maddi zararlarında, müvekkillerini korumak ve mağdur etmemek adına yaptırmış olduğu mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına almıştır.

Bu haber toplam 435 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara