Trafik Kazasında Ne Kadar Maddi Tazminat Alır? Trafik kazasında hangi tazminatlar istenir?

Trafik Kazasında Ne Kadar Maddi Tazminat Alır? Trafik kazasında hangi tazminatlar istenir?
Ülkemiz, yaşanan trafik kazalarında istatistiki olarak hiç de azımsanmayacak rakamlara sahiptir. Alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarının gözetilmemesi araç sürücüleri tarafından yaşatılan en büyük problemlerdir.

Trafik kazaları sonucu meydana gelen ölümlü ve yaralanmalar ve bunların hukuki sonuçları, kazazedelerin ve yakınlarının haklarını koruma altına alır. Bu süreçlerde tazminat hakları ve başvuru yöntemleri önemli bir yer tutar.

1. Kazada Yaralanan Tazminat Alabilir mi?

Yaralanmalı trafik kazalarında, yaralanan kişiler maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Türk Borçlar Kanunu'nun 56. maddesinin 2. fıkrasına göre, ağır bedensel zarar görenlerin yakınları da manevi tazminat talep edebilirler. Bu, kazazedenin ve ailesinin yaşadığı maddi ve manevi kayıpların telafisi için önemlidir.

2. Trafik Kazasında Tazminat Kimden Alınır?

Tazminat, kazaya neden olan kişilerden, araç sahiplerinden, sigorta şirketlerinden ve kanunen sorumluluğu bulunan diğer ilgili kişilerden talep edilebilir. Bu, kazanın sorumlularının, zarar gören kişilere karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği anlamına gelir.

3. Trafik Kazasında Yaralanan Kişi Ne Kadar Tazminat Alır?

Tazminat miktarı, kazadaki kusur oranı, mağdurun yaşı, maaşı ve oluşan maluliyet oranına göre hesaplanır. Örneğin, kusur oranı %20 olan, yaşları 30 ve maaşı 10.000 TL olan bir kişinin tazminatı, kusur oranı düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden ve maluliyet oranıyla çarpılarak belirlenir.

4. Trafik Kazasında Hangi Durumda Tazminat Alınır?

Kaza sonucu oluşan zararlar için sürücünün sorumlu olduğunun kanıtlanması durumunda tazminat talep edilebilir. Kötü yol koşulları, muayenesiz araçlar veya sürücülerin uygunsuz davranışları gibi faktörler, zararların nedeni olarak değerlendirilebilir.

5. Trafik Kazalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Tazminat, kazada yaralanan kişinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla belirlenir. Hesaplamada, mağdurun yaşı, maaşı, kazanın ardından oluşan sakatlık oranı ve kazadaki haklılık payı gibi faktörler dikkate alınır.

6. Yaya Çarpan Kişi Tazminat Öder mi?

Tazminat talebinin ilk koşulu, kazada haklılık durumudur. Kalıcı hasarın tespiti için alınacak sağlık kurulu raporu da önemlidir. Özellikle ölümlü yaya kazalarında, destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilir. Trafik kazalarında, maddi tazminattan genellikle aracın sigortası sorumludur.

7. Yaralamalı Bir Trafik Kazası Olduğunda Ne Yapmalı?

Yaralanmalı kazalarda, kaza tespit tutanağı polis veya jandarma tarafından tutulmalıdır. Kaza yerinde araçların yeri değiştirilmeden kolluk kuvvetleri çağrılmalı ve yaralılar hastaneye ulaştırılmalıdır.

Trafik Kazası Maddi Tazminat

Ülkemiz, yaşanan trafik kazalarında istatistiki olarak hiç de azımsanmayacak rakamlara sahiptir. Özellikle yetersiz eğitim ve yoğun araç trafiği birçok ilde kazaya sebep olmaktadır. Alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarının gözetilmemesi araç sürücüleri tarafından yaşatılan en büyük problemlerdir.

Pek çok noktada hatalı tasarlanmış yollar ve yol bozuklukları da kazaya sebebiyet verebilmektedir. Trafik kazası Maddi tazminat için açılacak davada davalı taraf aracı kullanan kişi, aracın sahibi kişi ya da şirket veya araç sürücüsü 18 yaşından küçükse, bu kişinin velisi olabilmektedir. Bu durum daha çok davanın niteliği ile ilgilidir.

Trafik kazası yaşayan kişinin mağdur olması durumunda yaşanan maddi ve manevi zararların giderilebilmesi adına tazminat istenmesi mümkündür. Burada tazminat talebi doğal olarak yaşanan kazanın büyüklüğüne, kaybın durumuna ve niteliğine göre değişecektir.

Yaşanan trafik kazaları bu kazaya karışan şahıslar açısından maddi hasarlı, yaralanmalı ya da ölümlü kazalar olarak değerlendirilirler.

Ölümlü bir trafik kazasında ölen kişinin yakınları maddi ve manevi tazminat isteyebilmektedir. Trafik Kazası Maddi tazminat ölen kişinin ölmeden önceki tedavisine ait harcamalar, tüm defin ve cenaze masrafları ile (şimdi alınan ya da gelecekte alınacak) maddi desteği kaybetme sebepleri ile istenebilmektedir. Bu durumun yaşattığı ruhsal bunalım ve üzüntü adına manevi tazminat da talep edilebilmektedir.

Çoğu davada ölen kişinin sosyo-ekonomik durumu, yakınlarının olaydan etkilenme dereceleri ve nedenleri göz önünde bulundurularak bir manevi tazminata hükmedilir. Yaşanan trafik kazasının sonucunun yaralanma olması durumunda kişinin tedavi masrafları ve kaza sebebi ile çalışamadığından (iş göremezlik) yaşayacağı gelir kaybı gibi nedenler gösterilerek trafik kazası maddi tazminat istenebilmektedir. Bunun da dereceleri bulunmaktadır.

Örneğin kişi mesleğini bir daha yapamayacak konumda ise tazminat da buna göre şekillenecektir. Ayrıca durumun yaşattığı korku, üzüntü ve acı sebebi ile kişinin manevi tazminat talep etme hakkı vardır.

Trafik kazası tazminatı belki de en sık maddi hasar sebebi ile istenmektedir. Araçta oluşan hasarlar kusurlu kişiden ya da bu kişinin sigortasından istenebilmektedir. Maddi hasarın da dereceleri bulunmaktadır. Bu anlamla söz konusu araç değer kaybetmiş ya da hurdaya çıkmış olabilir.

Yargıtay Kararı - Trafik Kazası Maddi Tazminat

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATLARININ VARSAYIMSAL HESABININ YAPILMASI GEREĞİ - ANNE VE BABAYA YAŞAMI BOYUNCA SABİT BİR ORANDA DESTEK OLACAĞI VARSAYIMINA GÖRE HESAPLAMA YAPILMASININ İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Destekten yoksun kalma tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekirken, desteğin davacı anne ve babaya yaşamı boyunca sabit bir oranda destek olacağı varsayımına göre hesaplama yapılması doğru olmayıp bu yöndeki bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru görülmemiştir. | Trafik Kazası Maddi Tazminat

MAHKEMECE ÖNCELİKLE HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı Kurum, Emekli Sandığı iştirakçisinin geçirdiği trafik kazası nedeniyle yapılan masrafların tazminini istemiştir. Olayları anlatmak taraflara, hukuki nitelendirme ise hakime aittir.

Somut olayda, Emekli Sandığı'nın iştirakçisinin uğradığı zarar nedeniyle zarar verenlere yönelttiği davanın destekten yoksun kalma tazminatı davası niteliğinde bulunduğu, bu dava sonucu tazminat alınırsa ne kadarının rücu hakkı kapsamında Sandık tarafından alınacağının Kanunun maddesinin fıkrasında öngörülmesi karşısında;

Mahkemece öncelikle hak sahipleri tarafından açılmış bir dava bulunup bulunmadığı araştırılması ve yukarıda belirtilen hukuki ve fiili değerlendirmeler ışığında değerlendirme yapılması gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme neticesi karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. | Trafik Kazası Maddi Tazminat

Bu haber toplam 366 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara